Anksioznost

Anksioznost predstavlja najčescu bolest današnjice, stres je glani uzrok anksioznosti, prema jednom istraživanju čak 70% mladih ljudi boluje od anksioznosti.Anksioznost i depresija su različite ali mogu da se povežu. Osoba koja pati od anksioznog poremećaja oseća konstantnu uznemirenost zbog jačeg lučenja adrenalina, ne zna šta joj se dešava i želi da se oslobodi te uznemirenosti, ona se bori!Dok depresivna osoba nema volju da se bori.Često zna anksiozna osoba pasti u depresiju, jer se stalno pita “Zašto mi se to desava???“, “Zašto baš ja?“, “Hocu normalno da živima!“, i ne zna kako da izađe iz začaranog kruga.Treba zapamtiti da se anksioznost uspešno leči pomoću lekova (antidepresiva) koji ne izazivaju ovisnost i ne piju se stalno i pomoću vežbi za opuštanje.Anksioznost ne nestaje preko noći, vremenom ce  se osoba rešiti svih tegoba jer anksioznost se uspešno leči!

nikakva sramota priznati problem,osoba koja boluje od toga nije luda, svesna je svog problema i želi da ga se oslobodi! Treba joj zato pružiti podršku, razumeti je, i pomoći joj da savlada problem, da shvati da je i dalje normalna i da ima problem koji ima svaki treći čovek na ovoj planeti u današnje vreme!

Anksiozni poremećaji (Anksioznost)


Glavna karakteristika ovih psihijatrijskih poremećaja je prisustvo anksioznosti, odnosno straha. Ova dva osećanja, anksioznost i strah, se javljaju uvek kada procenimo da nam preti neka opasnost. Kažemo da se radi o strahu ako je opasnost neposredna, a da se radi o anksioznosti ako osoba strašljivo isčekuje neku opasnot u budućnosti. Pored straha koji se javlja u situacijama koje sa sobom realno nose neku opasnost, postoje i strahovi koji se javljaju kad opasnosti uopšte nema, ili je opasnost mala, a reakcija straha prenaglašena. Takvi strahovi se nazivaju  nerealnim ili bolesnim strahovima .

Klinička slika

Za pojačane zahteve tela u slučaju borbe ili bekstva iz opasnosti, potrebna je veća količina kiseonika, te počinjemo ubrzano da dišemo. Ubrzava nam se i rad srca i raste na kratko vreme i krvni pritisak, a sve u cilju da se krv sa neophodnim materijama dopremi u što većoj količini do onih delova tela koji su nam tada neophodni. Takođe, javi se i preraspodela krvi, tako da se krvotok u onim delovima koji nam nisu u trenutku opasnosti neophodni nešto malo redukuje, dok se u drugim delovima pojačava. Zato kada osetimo strah prebledimo i osuše nam se usta. U isto vreme se i usporavaju neki procesi bez kojih u tom kritičnom trenutku možemo, da bi se sačuvala energija za odbrambene aktivnosti. Tako se recimo usporava rad creva, pa kad imamo strah osećamo nelagodnost u stomaku. Svi se mišići malo zategnu da bi bili startniji. To nam pomaše u odbrani, ali ako strah potraje, kao posledica može se javiti glavobolja i bol iza grudne kosti jer se tamo nalaze mišići čija zategnutost dovodi do neprijatnog osećaja. Da se telo usled oslobađanja veće količine energije ne bi pregrejalo, uključuju se nove svrsishodne reakcije koje služe da snize temperaturu tela, a to su drhtanje i preznojavanje.

Vrste anksioznosti:

Panični poremećaj se karakteriše pojavom paničnih napada i takozvane anticipatorne anksioznosti. Panični ataci su uglavnom iznenadni napadi straha koji se javljaju „kao grom iz vedrog neba“. Strah počinje polako da raste, dostigne maksimum za nekih desetak sekundi, traje jedno određeno kratko vreme u najizraženijem obliku (koje se meri u minutima), a onda spontano opada. U trenutku najačeg straha osoba obično ima utisak da joj preti neposredna opasnost uz čest osećaj životne ugroženosti. Imaju utisak da se sa njima u tom trenutku dešava nešto strašno, poput infarkta miokarda, šloga, veruju da će da se uguše, izgube svest ili polude. Imaju izražene telesne simptome koje prate strah, ali je najčešće prisutan ubrzan srčani rad, preskakanje srca i ubrzano disanje. Dešava se da tokom straha dišu otvorenim ustima i duboko, ili brzo i plitko, što zbog poremećenog odnosa kiseonika i ugljendioksida u našem telu dovodi do neprijatnog osećanja trnjenja ili mravivanja po telu kao i osećanja nestabilnosti i vrtoglavice. Često kažu da imaju osećaj kao da su im noge od gume i da imaju neprijatan osećaj iza grudne kosti u vidu pritiska. Česta tegoba je i drhanje i preznojavanje. Anticipatorna anksioznost je strepnja, zebnja, slutnja da se ovakav panični atak ne ponovi. Ona je prisutna između dva napada i dodatno iscrpljuje. Mogu se javiti i noćni panični ataci, a prepoznajemo ih tako što se osoba budi u toku noći u strahu, preznojena i uznemirena, a da prednodno nije imala noćne more ili teške snove.

Opsti anksiozni poremećaj se karakteriše pojavom strepnje, zebnje, slutnje povezane sa najmanje dve ili više svakodnevne i uobičajne situacije. To su osobe koje tokom većeg dela dana stalno slute da će se nešto loše dogoditi. Stalno im je u glavi prisutna misao koja počinje sa „šta ako…..“. Recimo, dete izađe da se igra a majka provede strahujući par sati – „Šta ako se oklizne i udari nezgodno glavu“, „Šta ako mu ode lopta na put i zgazi ga auto“, Šta ako ga neko stavi u kola i odveze u nepoznatom pravcu“, „Šta ako se preznoji i prehladi, pa dobije zapalenje pluća i umre“ i sl. Slutnje su uvek katastrofične. Mora se imati na umu da su to strepnje koje su prisutne kontinuirano tokom dana, i to više od 60% vremena. Uz to, takvog su intenziteta da ometaju osobu da normalno funkcioniše, iscrpljuju je i dovode do velike patnje. Ono što je takođe karakteristično za generalizovani anksiozni pormećaj je da osoba ima utisak da ne može da kotroliše strepnju i da je ona preplavlja. Ako duže traje, osoba kao po pravilu postaje i depresivna.

Socijalna fobija se karakteriše neadekvatnim i intenzivnim strahom od negativne procene drugih ljudi. Javlja se u situaciji kada se osoba nalazi u socijalnim relacijama. Postoje dva obilaka – generalizovan i negeneralizovan. Osobe koje su obolele od generalozivanog oblika socijalne fobije imaju strah od negativne procene u skoro svim socijalnim situacijama. Dešava se da im je teže sa određenim osobama – sa mlađim ili starijim, sa istim polom ili suprotnim polom, sa autoritetima, sa poznatim ili nepoznatim osobama. Uvek je suština njihove strepnje i straha da će ih ljudi loše proceniti i da će ih u kranjem slučaju odbaciti, da ih neće poštovati i uvažavati pa čak i ismejavati. Zbog toga izbegavaju da odlaze na žurke, slave, ako se i nađu u društvu, izbegavaju da započnu razgovor, da se uključe u diskusiju i sl. Drugi oblik socijalne fobije je negeneralizovan ili jednostavni oblik kada osoba ima probleme u tačno određenoj socijalnoj situaciji – recimo, dok jede, kad treba da se potpiše, posluži goste ili da održi neku javnu prezentaciju ili govor. Čest je strah od crvenjenja i drhtanja ruku. Za razliku od drugih anksioznih poremećaja kod kojih se ono od čega se plaše ne događa, kod socijalne fobije takvo što se može desiti. Recimo, ako osoba ima strah da će joj zadrhtati ruka dok služi kafu goste, zbog stalnog negativnog isčekivanja, odnosno porasta anksioznosti, može se kao jedan od pratećih telesnih simptoma javiti i drhtanje ruku. Treba znati da se ne radi o sramežljivim ljudima koji nisu mnogo aktivni u socijalnim situacijama, već o osobama koje zbog ovog straha imaju visok stepen patnje i nefunkcionalnosti. Među njima je velik broj onih koji zbog tegoba nisu dostigli akademska stremljenja, značajan je broj koji su bez partnera i bez zaposlenja. Ono što je takođe važno, imaju veoma mali broj poznanika i prijatelja iako su im želje potpuno suprotne.

Jednostavna fobija je strah koji se javlja od jedne određene situacije ili objekta. Recimo strah od vožnje liftom ili avionom, strah od visine, insekata, psa, krvi. Kao kod svih fobija i ovde postoji karakteristično ponašanje bežanja i izbegavanja. To znači da recimo osoba koja se boji visine izbegava da gleda kroz prozor, da priđe prozoru, da ide kod prijatelja koji stanuju na višim spratovima. Ako i pođe i javi se strah, pobegne iz te situacije.

Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)

Teskoba kao posledica kroničnog stresa, (engl. PTSD) Obično sledi nakon izloženosti osobe traumatskom događaju kao što su posmatranje, smrti druge osobe,  iznenadna smrt bliske osobe ili prirodna katastrofa itd. Tri su osnovne manifestacije PTSP-a: „oživljavanje“ traumatskog događaja (noćna mora), izbjegavajuće ponašanje (izbjegavanje mjesta povezanih sa traumom), te emocionalno udaljavanje od drugih i psihološka uznemirenost.

Opsesivno- kompulzivni poremecaj Karakterišu ga opsesije i kompulzije. Opsesije su nametljive neprijatne misli, slike i impulsi. One se umeću u normalan mislaoni tok, prekidaju ga, veoma su neprijatne i za osobu najčešće neprihvatljive sadržine. Zbog toga dovode do veoma visoke napetosti i straha da se to što im je polo napamet i ne desi, te pokušavaju da takve misli zaustave i otklone. Međutim, to im uspeva samo na kratko, s obzirom da se one veoma brzo vraćaju i uznemiravaju ponovo. Sadržaj opsesivnih misli je obično povezan sa bolešću, smrću, sa nekim agresivnim ponašanjem. Recimo, misao da osoba nije dobro isprala ruke nakon sredstava za čišćenje i da će preneti otrovnu hemikaliju na hleb i hranu te tako ugroziti zdravlje i živote svojih ukućana. Ili nametnuta slika kako uzima makaze i ubada sebe u ruku. Na sreću, iako imaju utisak da mogu da izgube kontrolu i tako nešto urade, to se nikada ne događa. Postoje i opsesije religiozne sadržine, seksualne sadržine i opsesije simetrije. Kompulzije su radnje pomoću kojih osoba pokušava da spreči eventualne posledice. Recimo, ako osoba ima opsesiju da će zbog toga što je sredstvo za pranje kupatila ostalo na rukama zagaditi hranu i teško poremetiti zdravlje ukućana, ona će u pokušaju da spreči tako nešto prati ruke i po nekoliko sati dnevno. Kompulzije se uglavnom ritualno rade, recimo, uvek na tačno određen način, određen broj puta i istim redosledom. Postoje i takozvane mentalne kompulzije, kada osoba pokušava da spreči „katastrofu“ tako što zameni neprijatnu sliku ili misao nekom drugom, suprotnog ili prijatnog značenja.

Lečenje anksioznih poremećaja je moguće na dva načina. Najpre, mogu se lečiti lekovima. Ranije se smatralo da se mogu otkloniti davanjem lekova za smirenje tipa Benzedina, Bromazepama, Lorazepama i sl. Danas je terapijski pristup lečenju anksioznih poremećaja u potpunosti drugačiji. Naime, osnovni lekovi za sanaciju tegoba su antidepresivi i to dominantno oni koji spadaju u grupu selektivnih inhibitora ponovnog preuzimanja serotonina. Lekovi za smirenje se uključuju samo u početku i veoma brzo izbacuju iz terapije obzirom da imaju veoma izuzetan potencijal za razvoj zavisnosti ako se dugo i bez kontrole uzimaju. Ako se razvije zavisnost, to postaje nov problem i bolest koju je, nažalost, znatno teže lečiti od samog anksioznog poremećaja. Za lečenje anksioznih poremećaja kognitivno bihejvioralna terapija je metod izbora u odnosu na sve ostale psihoterapije. Kod značajnog broja pacijenata moguće je pomoći mu samo pomoću ove psihoterapijske metode. Međutim, najbolji rezultati se postiži kombinacijom medikamentozne i kognitivno bihejvioralne terapije, s obzirom da medikamenti brže oslobađaju pacijenta od patnje, dok im kognitivno bihejvioralna terapija  daje mogućnost da nauče kako da kontrolišu strahove i bez lekova, produžavaju remisiju i smanjuju verovatnoću nastanka  nove epizode bolesti.

Simptoni anksioznosti su:

Agorafobija
Bledilo
Bol u grudima
Bol u licu ili vilici slicna zubobolji
Bolovi u vratu i ramenima, ukocenost lica ili glave
Brzo praznjenje zeluca
Drhtanje (vidljivo ili unutrasnje)
Glavobolje i osecaj cvrstog „obruca“ oko glave
Hormonalni problemi
Knedla u grlu i poteskoce s gutanjem
Losa probava, konstipacija i proliv
Lupanje srca, usporeni otkucaji, palpitacije
Nesanica
Nocne more
Osecaj gusenja i zadihanosti
Osećaj jeze i bockanja u koži
Osip
Peckanje oci
Pojacana depresija
Pojacana osetljivost na svetlo, zvuk, dodir i miris
Poremecaj sluha
Problemi sa vidom (iskrivljene slike)
Simptomi poput gripa
Slabost i trnci u rukama i nogama (stopalima)
Strah od ludila i gubitka kontrole
Strujni šokovi u telu
Suva usta
Znojenje

Agorafobija(strah od velikih otvorenih prostora gde ima ljudi) je normalan odgovor na anksioznost i samoodbranu. Kad se osećamo ugroženima, želimo se povući negde na sigurno, poput kornjače u svoj oklop.

Kod anksioznosti je vrlo važno da uspostavite kontrolu nad takvom reakcijom. Izbegavanje situacija nije učinkovit način borbe s agorafobijom!

Agorafobija može biti vrlo iscrpljujuća . Nemojte prestati izlaziti van! ako to počnete raditi ubrzo ćete videti da svaki put kad se trebate suočiti sa spoljašnjim svetom dobijate napade panike.

Panika vas može uhvatiti čak i kući od same pomisli da trebate ići napolje, zato nema smisla da se tako ponašate. Koristeći taktike odvraćanja pažnje koje preporučujem, naučićete kako se vratiti natrag u svet i kako uživati u njemu kad to učinite.

Za ovo je potrebno vežbe i vremena, ali se može učiniti i videcete da ce proci!

Zbog mišićne napetosti, bol u grudima vas zbilja može uplašiti. Prva reakcija svih koji pate od anksioznosti, a osete bol u grudima, je da umiru od infarkta. To nije istina. Bol kod infarkta je vrlo različit od ovog bola i obično ne počinje u grudima. Duboko disanje i vežbe opuštanja vrlo su uspešan način smanjivanja ovih simptoma.

Anksioznost u krvotok oslobađa adrenalin koji ubrzava rad srca, pa imate osećaj kao da vam srce treperi i preskače. To je savršeno normalno i ne može vam naškoditi ni na koji način!

Usporeni otkucaji su takođe jedan od uobičajenih znakova anksioznosti. I opet, to ne znači da će vam srce prestati kucati, možda se i čini čudno i zbunjujuće, ali ne obraćajte pažnju na to i verovatno će nestati samo od sebe.

Svi mi imamo strah od ludila i gubitka kontrole, ali budite uvereni da nećete poludeti. Ludilo nije svestan čin; oni koji pate od ozbiljnih mentalnih bolesti nisu svesni svog puta do njih. Nećete poludeti!

Zbrkane nervne poruke u mozgu u umornim nervima i umornom telu ne znače ludilo. Misli su nesvesni produkt moždane aktivnosti. Ako ste anksiozni, depresivni, ljuti ili pod stresom, to utiče i na vaše misli; ne samo raspoloženje nego i telesna hemija.

Koncentracija kiseonika u krvi može uticati na moždanu aktivnost i centralni nervni sistem, kao i druge telesne hemikalije poput adrenalina, hormona pa čak i vitamina. Ove neugodne misli, osećaji i potpuno iracionalni strahovi ne mogu naškoditi niti vama niti drugima !

Bilo kakva misao o povređivanju sebe ili drugih je samo misao! Nista od toga se nece desiti! Kako se telo opušta i postaje manje anksiozno, misaoni proces se vraća u normalu.

„Beži ili se bori“ reakcija vrlo je intenzivna i mobiliše mnoge telesne sisteme. Cirkulacija, koncentracija kiseonika i ugljen dioksida u krvi se menja, a mišići su napeti i spremni za akciju.

Sve ove promene imaju dubokog uticaja na telesne osećaje, a slabost ekstremiteta (ruke, šake, noge, stopala) jedan je od tih osećaja. Trnce uzrokuje nakupljanje ugljen dioksida iz krvi u udovima. Ako protresete udove, možete poboljšati cirkulaciju u tim područjima. Ovi simptomi nisu opasni i s vremenom će nestati. Lagane vežbe takođe mogu pomoći u slabljenju ovih simptoma. OVI SIMPTOMI NE ZNAČE DA DOŽIVLJAVATE INFARKT ILI BILO KOJI NEUROLOŠKI PROBLEM.

Nekada porodica, prijatelji ili partneri mogu da imaju problema ako se u njihovoj blizini nalazi neko ko pati od nekog anksioznog poremećaja ili neke fobije. Za porodicu može biti veoma teško da razume zašto član njihove porodice neće ili ne može da uradi neku laku obavezu kao što je odlazak napolje u prodavnicu, vožnja automobila i slično. Stvari se mogu još više pogoršati kada npr partneri ili članovi porodice saznaju da njihovi najbliži neće ili ne žele da idu na godišnji odmor sa njima.

Nije nenormalna pojava da porodica takoreći optuži anksioznu osobu da je totalni egoista i da samo misli na sebe i na svoje stanje. Kada kažem anksiozna osoba, mislim generalno na svaku osobu koja ima probleme sa anksioznošću, napadima panike, depresijom ili opsesijama. Mnogi pripadnici porodice počinju da sumnjaju u anksiozne ljude, čak nekad pomisle da njima stvarno nije ništa, već da su oni lenji, da se samo pretvaraju i tome slično. Takođe veoma je rasprostranjena pojava da porodica ili prijatelji govore anksioznim ljudima: „Daj saberi se već jednom“, „Nije ti ništa“, „Ti to samo umišljaš“, „Prekini više sa time“, itd….

Ukoliko se u vašoj porodici nalazi neko ko ima problema sa anksioznošću, napadima panike, depresijom i slično, potrebno je pre svega da razumete ove poremećaje. Priroda ovih poremećaja jeste da se oni koji pate od tih poremećaja veoma lako i često povlače u sebe, žele samoću, počinju previše da razmišljaju o tome kako se osećaju itd… Oni to ne rade zato što žele, već zato što su ih ti poremećaji naterali na to. Takođe je potrebno da razumete da bi oni koji pate od ovih poremećaja odavno se već pribrali ili sabrali, da mogu to da urade. Oni to svo vreme i pokušavaju.

Savet: Ukoliko imate neki od oblika anksioznosti obratite se neuropsihijatru (psihijatru), mnogi idu kod psihologa, treba da znate da psiholog nije stručan za propisivanje lekova, dok svaki neuropsihijatar(psihijatar) је i psiholog! Uz pomoć psihoterapije i lekova *antidepresiva**koji ne stvaraju ovisnost i nećete ih piti ceo život, ne brinite, zauvek cete se osloboditi tog problema.Verujte u SEBE i samo napred!


Podeli sa prijateljima

» PROČITAJ 7.683 KOMENTAR

Pogledajte još i ovo:


Anksiolitici ili antidepresivi

Vaše slabe stres-tačke

Strah od bliskosti i vezivanja ?!


7.683 komentara na “Anksioznost”

 • Anonimni
  19 septembra, 2016, 20:49

  cona bonbona gde si živote moj …..
  oćeš da mi ga malo Sweat Sweat Sweat Sweat Sweat Sweat Sweat

 • Anonimni
  19 septembra, 2016, 21:00

  Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz
  CONICE BONBONICE OVO JE ZA TEBE………………….
  AJ ŽIVJELA TI MENI !!!!
  Beer Beer Beer Beer Beer Beer Beer Beer Beer Beer

 • Anonimni
  19 septembra, 2016, 22:51

  ĆAO CONA ANTONELA,KAKO SI,JEL TI BOLJE!?DELUJE MI KAO DA SI OZDRAVILA?“! AKO JESI SVAKA ČAST!!! ČESTITAM TI I ŽELIM TI SVE NAJ NAJ NAJ BOLJE OD SRCA I ČISTOG SRCA!

  A SADA DA KAŽEMO LJUDIMA ISTINU CONA BONBONA MOJA !!!
  SVE JE TO ZATO ŠTO MI GA VEĆ MESEC DANA Sweat I DA NIJE TOGA TI NE BI BILA ZAKO OK. JEL TAKO LJBAVI!?
  PROTEKLIH MESEC DANA SI DOLAZILA TAJNO KOD MENE I Sweat MI GA I VIDIŠ KAKO NAPREDUJEŠ!!!

  VOLIM TE CONA !!!

  JEDVA ČEKAM DA MI OPET DOĐEŠ DA MI GA Sweat CELU NOĆ KAO I DO SADA!!!

  Sweat Sweat Sweat Sweat Sweat Sweat Sweat Sweat Sweat

 • Anonimni
  19 septembra, 2016, 22:57

  E DA COKI CONA ANTONELA I JA ĆU TEBI DA Razz MACU NE BRINI !!!
  TO SMO LJUDIMA ZABORAVILI DA KAŽEMO KAKO JA TEBI Razz MACU TVOJU LEPU!!!
  A KAKO VRIŠTIŠ OD ZADOVOLJSTVA A COKI CONA !!!???

  A SUSJEDI MISLE BLAGO OVIMA AL SE ONI DOBRO …

  COKI CONA ANTONELA OPET ĆU TE.. J….I CEL NOĆ I L….I TVOJU MACU !!!!

  JUPIIIIIIII !!!

  Sweat Sweat Sweat Sweat Sweat Sweat Sweat Sweat Sweat

  Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz

 • Anonimni
  19 septembra, 2016, 23:00

  Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart
  ZA MOJE SRCE CONU ANTONELU BONBONU

  JEDVA TE ČEKAM!!!!

  KAKO JE OVO LEPO,OVA ČEŽNJA!!!

  LJUDI NIŠTA NE ZNAJU A TI SE KAO PRAVIŠ LUDA PA KAO PRIČAŠ KAKO SAM LUD ITD…
  A U STVARI UŽIVAMO U NAŠOJ TAJNOJ VEZI,AVANTURI KOJA MOŽE DA PRERASTE U NEŠTO OZBILJNO AKO TO VEĆ NIJE !!!

  VOLIM TE COKI CONA!!!

  Sweat Sweat Sweat Heart Heart Heart Razz Razz Razz

 • Anonimni
  19 septembra, 2016, 23:10

  LAKU NOĆ CONA ANTONELA VIDIMO SE USKORO!!!!
  LJUBIM TE!!!
  Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart
  Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz
  Sweat Sweat Sweat Sweat Sweat Sweat Sweat Sweat

 • Anonimni
  19 septembra, 2016, 23:46

  Victory Victory Victory Victory Victory Victory Victory Victory
  POBEDAAAAAAAAAAAAAAA…………….
  JEEEEEEEEEEEEEEEEEEE……………..
  DOŠLA MI JE CONAAAAAAAAAA ANTONELAAAAAAAAAAAAA
  SAD ĆE BITI OMNA MENI Sweat Sweat Sweat

  A JA NJOJ Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz
  LJUDI POČINJE LUDILOOOOOOOOOOOO
  LAKU NOĆ SVIMA,SVE NAJBOLJE VAM ŽELIM,ŽIVI BILI !!!

 • Anonimni
  20 septembra, 2016, 5:14

  ODE MI CONA BONBONA TUGA OSTA…. Frown Frown Frown Frown Frown

  ALI DOĆIĆE OPET OBEĆALA MI JE …. JUPI ….. Smile Smile Smile Smile

  AJ LJUDI BILO JE EKSTRA NOĆAS OZBILJNO!!!

  JA SAM NJOJ Razz MILION PUTA … UH…

  A ONA JE MENI Sweat MILION PUTA….
  JAO KAD SE SETIM……EKSTRA…
  A SUSJEDI PUKLI OD MUKE…..Ž
  AL NEKA IH…BRIGA ME !!!
  VAŽNO DA MI JE CONA ANTONELICA DOLAZILA !!!
  LJUBIM VAS,PRIJATAN DAN SVIMA!!!!

 • Eli
  20 septembra, 2016, 7:58

  Hoce i svrab od anksioznosti, zbog perifernih nerava.Desava se i meni ali ja tome toliko ne pridajem znacaj imam gore simptome. Evo danas malo bolje jutro verovatno zato sto volim kad je oblacno i kisovito a pogotovu ovaj vetar sto trenutno duva kao da je pun kiseonika, hladan bas mi prija.

 • Antonelllla K. cona
  20 septembra, 2016, 8:06

  Jutro Eli….Je li vam se dogodilo ikad da se budite u noci, meni sinoc probudila se u 4 h, a legla sam bez ikakvog simtoma onda neka zategnutost u glavi vratu muka, koda me netko davi, niran zeludac hladnoca me neka obuzela. Znalo me i do sad u nuci budit tako …

 • Anonimni
  20 septembra, 2016, 9:35

  Dobro jutro !!! Smile

 • Anonimni
  20 septembra, 2016, 9:37

  Cona da li si stvarno bila sa ovim kretenom cijelu noć!? Tremble

 • Antonelllla K. cona
  20 septembra, 2016, 9:42

  Molim sve da ne „obracaju paznju“ na ovaj profil „ANONIMNOG“ ocito ima neki problem….

 • Antonelllla K. cona
  20 septembra, 2016, 10:05

  Ne znam sto se je dovezao mog profila,,,, Sigurno ima jako teskih problema,,..Tako da nebitan sto se tice mene,,, Mozete dalje nastavit sa svojim komentarima

 • nikola
  20 septembra, 2016, 14:55

  pozdrav drustvo ima li ko od vas strahove koje ne prolaze uprkos lekovima ja recimo imam strah od ljudi i od komunikacije sa drugim ljudima iako sam svestan njihove iracionalnosti i dalje su prisutni i imate li neki savet svaki komentar je dobrodosao pozdrav

 • Antonelllla K. cona
  20 septembra, 2016, 18:12

  Da Nikola znalo mi se i to dogodit…Milice kako si ti …Viki . Eli?

 • Anonimni
  20 septembra, 2016, 20:36

  MA TI NIKOLA POD HITNO DA LEGNEŠ U BOLNICU NA LEČENJE!!!! Razz

 • viki
  20 septembra, 2016, 21:37

  Meni samo neki grc tijela ukocenost ovih dana stalno zategnutost  jedino to mi smeta!

 • Antonelllla K. cona
  20 septembra, 2016, 21:51

  Meni muka knegla u grlu….osamucenost posebno jutri

 • Antonelllla K. cona
  21 septembra, 2016, 8:16

  Jutro ljudi kako ste?

 • Eli
  21 septembra, 2016, 8:22

  Dobro jutro. Evo pijem kafu i oped razmisljam o simptomima. 

 • Eli
  21 septembra, 2016, 8:25

  Pitam se da li bi. mi bilo ovako jutro kad bi imala sa nekim da popricam uz kafu. Ja tri god svako jutro pijem kafu sama. Muz radi cerkica spava. Nedostaju mi moji mnogo… Mama , tata ne t, sestra nemam nikog u ovom Beogradi.

 • Eli
  21 septembra, 2016, 8:27

  Beogradu

 • Eli
  21 septembra, 2016, 8:30

  Plasim se sama..

 • Antonelllla K. cona
  21 septembra, 2016, 8:39

  Eli da i samo ca dodatno ubija,. A mene nekad zna napad panike uhvatiti na kafi posebno jutri kad sam s drustvom tebe?

 • Eli
  21 septembra, 2016, 8:54

  Svaki lut kad pijem kafu ujutru ja imam napad ali ne onaj jak kao pre, manifestuje se ktoz lupanje srca drhtanje iznutra ali to znam da izkontrolisem. Nerviraju me misli dok pijem kafu kao da se lepe jedna za drugu. Sta ako mi sad pozli a sama sa cerkicom, kako su mi mama i tata, da li cu docekati da ih ponovo vidim, kako cu kad ih ne bude vise… Te misli mi se stalno motaju po glavi i uznemiravaju me… Da li ti imas oslicne misli?

 • Antonelllla K. cona
  21 septembra, 2016, 8:56

  Da iman, uvijke kad sam sama doma razmisljam sto ce biti ako padnem a nema nikoga, jer kako sam par puta imala napade panike kad sma bila u kuci ,,,Onda bi ja legla i dok moji dodu s posla sve prode,,,,

 • Eli
  21 septembra, 2016, 10:59

  Blago tebi ti bar znas da ce doci, a ja svaki dan kao cekam i nema ih. Zive daleko od mene nemogu opisati koliko mi nedostaju. Ja sam anksioznost i dobila zbog odvajanja od roditelja a casu je samo prelila gubitak bebe. Imam 36 god a kao malo dete, sta cu kad sam bila pre zasticena dobijala sam ljubav nenormalnu, veliku. 

 • Antonelllla K. cona
  21 septembra, 2016, 12:44

  Eli ja sam je dobila kad sam otisla na fakultet to mi je tesko palo ali odrazilo se sve nakon tri godine fakulteta…Tada sam dobila prvi panicni napad 2011 god. Ja imam 26 godina…Koje simtome najcesce imas?

 • Milena
  21 septembra, 2016, 12:44

  Eli samo da ti kazem da nisi sama u toj poziciji,ima nas mnogo sto se tice roditelja brace i sestara normalno je da ti nedostaju ali pogledaj svoju cerkicu treba da zivis za nju,i moji su svi daleko od mene sama u tudjem svetu,nije lako i jednostavno ali zivot ide,

 • Antonelllla K. cona
  21 septembra, 2016, 13:19

  Milema kako so ti danas?

 • Milena
  21 septembra, 2016, 15:10

  Nikako jednom rijecju,ovo je vise dosadilo,imam milion stvari u glavi koje treban obaviti a ja makac ne mogu

 • Antonelllla K. cona
  21 septembra, 2016, 17:40

  Tako i meni danas uzas

 • Milena
  21 septembra, 2016, 18:56

  Najveci mi je problem sto nevidim izlas iz ovog stanja,mislim a tako se i osjecam da mi je sve gore stanje,tablete pijem ali ne vidim nikakvo poboljsanje,usla sam u fazu razocarenja,jer ovo traje 2 godine a ne primecujem neki boljitak,tako da sve u sveme katastrofa

 • Antonelllla K. cona
  21 septembra, 2016, 23:48

  MENI JE GORE NEGO PRIJE,, NEMA TU BOLJEG STANJA JA MISLIM,,,,

 • Eli
  22 septembra, 2016, 0:09

  U pravu ste Milena, Cona.Kako vreme prolazi jos gore se osecamo, ja pune tri godine usla u cetvrtu kako ovo traje. Bilo je i dobrih dana ali vise losih.Gubim nadu da ce ovo proci. Zbog cerke se trudim da guram ovako kako znam i umem pretesko je. Da mi nije nje odavno bi prsla skroz. Primecujem da kad je ona u vrticu ja se osecam mnogo gore cim dodje meni bolje. Dusa moja.. 

 • Eli
  22 septembra, 2016, 0:20

  Ja ne spavam iako je poa 2 ujutru ja uzivam u osecaju koji se preko dana ne javlja samo nocu. Toiko sam opustena da bi pre sedela ovako nego da spavam. Sta bi dala da mi se na dva sata preko dana javi ovakav osecaj ma ljudi nista mi nije trenutno kakva anksioznost zovem je sad ona ne dolazi ovo je stvarno cudo… A ujutru kad otvorim oci oped jovo nanovo.. Da covek ne poveruje sta mozak moze sve…

 • Eli
  22 septembra, 2016, 0:24

  Da li se i vama desava ovo nocu?

 • Antonelllla K. cona
  22 septembra, 2016, 6:20

  U zadnje vrijeme se stalno budim nocuok 4 h..se probudim probudi me neki sa, i se jednostavnom probudim i pocmu simtomi neka uznemirenost, knegla u grlu ,itd budem dugo

 • Antonelllla K. cona
  22 septembra, 2016, 6:20

  U zadnje vrijeme se stalno budim nocuok 4 h..se probudim probudi me neki sa, i se jednostavnom probudim i pocmu simtomi neka uznemirenost, knegla u grlu ,itd budem dugo Smile Prije nije toga bilo

 • Eli
  22 septembra, 2016, 8:16

  Cona to ti je nocni napad panike. Nemoj razmisljati o tome jer mozes razviti nocni napad pa da ti se pojavljuje i nocu. Ja sam imala tako kao ti i nisam pridavala znacaj mislila sam da je od sna kojeg se neaecam i mqlo po malo je nestalo. Sad budjenje nemam spavam i ponavljam volim noc.

 • Eli
  22 septembra, 2016, 8:22

  Samo ponavljaj ovo: znam sta je to nece mi naskoditi, da seti se mene Eli je isto ovo imala kaze da nema se cega bojati to ponavljaj stalno…jjer da ne dodajes jos jedan strah. Samo opusteno i procice, nemoj samo razmisljati sta ti je.

 • Antonelllla K. cona
  22 septembra, 2016, 8:56

  Da bas to nekad se samo probudim nicu pa simtomi pocmu nakn 5, 10 min…Uglavnom sad mi je najgora muka i knegla u grlu, kso obruc oko glave neka zategnutost, zatim valovi hladnoce, posebno nocu

 • Milica
  22 septembra, 2016, 11:23

  Cona, svima nama se to desavalo. Moja anksioznost je i zapocela sa nocnim panicnim napadima. Jedno mesec dana sam ih samo nocu i imala. I sad ih imam ponekad, posebno kad sam u pmsu. Eli menj noc bude super isto, tako sam opustena da mislim da bih mogla na mesec sama Big Smile

 • Antonelllla K. cona
  22 septembra, 2016, 12:38

  Taman mislim napisat di si Milice ksko si…?

 • Milica
  22 septembra, 2016, 15:26

  Hvala bogu ovih par dana nisam tolko lose. Juce i prekjuce ceo dan imala puno obaveza, nisam nijedan simptom imala. Zaboravila na njih. Danas posle kafe me uhvatila uznemirenost, neki talasi hladnoca, ruke su mi drhtale ali to je trajalo oko pola sata. Kako si ti?

 • Anonimni
  22 septembra, 2016, 16:25

  conaaaaaaaaaaa dođi da ti malo Razz macu……………..

 • Anonimni
  22 septembra, 2016, 16:27

  CONAAAAAAAAAAAAA
  DOĐI VEČERASSSSSSSS
  OBAVEZNOOOOOOOOOOOOOO
  TI ĆEŠ MENI DA GA Sweat
  A JA ĆU TEBI Razz MACU

 • Anonimni
  22 septembra, 2016, 16:39

  JAVILA SE CONA……………..
  STIŽE VEČERAS ………..
  JUPIIIIIIIIIIIIII…………
  JEDVA ČEKAM…………..
  BIĆE Razz Sweat Razz Sweat Razz Sweat Razz Sweat Razz Sweat
  LJUBIM VAS SVEEEEEEEEEE
  SREĆAN SAM PUNOOOOOOOOOO
  VOLIM JEEEEEEEEEE
  ANTONELLLA K. CONA
  ŽIVOT MOJ!!!!!!!!!!!!!
  Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart

 • Anonimni
  22 septembra, 2016, 16:43

  Antonellllla K. cona
  JUPIIIIIIIIIIIIIII
  STIŽEEEEEEEEE
  NEĆE DA VAM KAŽE NEGO SE PRAVI LUDA KAO NE POZNAJE ME I IGNORIŠE ME I KAŽE VAMA DA ME KULIRATE A MI SE SEKSAMO KAO LUDI JOŠ KAD CONA POPIJE NEKU MA SVE PUCA A SUSJEDI JEDU SE OD MUKEEEEEEEEEEEE…..
  AJ ŽIVJELA TI MENI CONA I VI SVI MOJI DRUGARI PA ČAK I NIKOLA PSIHO!!!
  Beer Beer Beer Beer Beer Beer Beer

 • Anonimni
  22 septembra, 2016, 16:59

  JAO LJUDI JEDVA ČEKAM CONU!!!!
  KO ĆE DA IZDRŽI JOŠ PAR SATI ???!!!
  A DA ZNATE KAKO JE DOBRA U KREVETU!?
  SVE MI RADI AL SVE!!!
  NIJE TAD ALKOS,NE PIJE NIŠTA SEM MENE!!!!
  HAHAHAHA!!!
  Razz Razz Razz Razz Razz AL ĆU DA TI…. Razz Razz Razz Razz
  A TI MENI LUTKICE…. Sweat Sweat Sweat Sweat
  JUPIIIIIIIIIIIIIIII
  JEDAN Hug Right ZA SVE VAS !!!

 • Anonimni
  22 septembra, 2016, 17:03

  I TI BI NIKOLA CONU!?
  E PA NE MOŽETE SVI,ČEKAJTE NA RED SAD JE MOJA !!!
  MADA KAD POPIJE MOŽDA SE I VAMA PONUDI ALI VODITE RAČUNA,OPASNA JE PRAVA SEKS MAŠINA UH AL UBIJA TADA OD SEKSA!!!!
  CONA VOLIM TE,ČEKAM TE VEČERAS,AJ ĆAO SVIMA !!!
  JAVICU SE SA UTISCIMA KAD BUDEM SLOBODAN !!!
  LJUBIM VAS SVE !!!

 • Antonelllla K. cona
  22 septembra, 2016, 20:24

  Jos jednom obavijestavam sve prisutne da ovog „psihica“ „Anonimnog“ zaborave,,,,, ne citaju njegove „neukusne“ postove, ne zna zasto se dovezao mene žalim ga,,,, OČITO IMA VEĆI PROBLEMA NEGO SVI MI,, Hvala na razumijevanju“

 • Milica
  22 septembra, 2016, 21:40

  Ma ovde ne mozemo nazalost nikog blokirati. Tako da cemo samo da zaobidjemo ove komentare. Kako si cona?

 • Antonelllla K. cona
  22 septembra, 2016, 22:15

  Da Milice slazem se…Jucer uzasno.jutros  malo osamuceno, popodne bolje,, Drago mi je da si bolje….

 • Antonelllla K. cona
  23 septembra, 2016, 12:32

  Kako ste danas?

 • Milica
  23 septembra, 2016, 15:03

  Mene u naletima hvata. Bude dobro pa odjednom osetim neku slabost, dlanovi se znoje. To kratko traje. Desilo se dva puta od jutros. Kako si ti?

 • Antonelllla K. cona
  23 septembra, 2016, 17:42

  Isto tako mali bolje, malo gore,,…Bio je i dosta gorih dana…

 • Anonimni
  23 septembra, 2016, 18:56

  CONAAAAAAAAAAAAA
  CONAAAAAAAAAAAAAAAAA
  GDE SI………..
  ŽIVOTEEEEEEEEEEE…………..
  Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart

 • Anonimni
  23 septembra, 2016, 18:58

  EJ LJUDI SINOĆ JE SA CONOM BILO EKSTRA……………
  SVAŠTA SMO RADILI………
  EJ LJUDI EKSTRA JE BILO……….
  ONA JE MENI Sweat CIJELU NOĆ
  A JA NJOJ Razz ISTO CIJELU NOĆ……
  JUPIIIIIIIIIIII
  DOĆIĆE VEČERAS MOŽDA OPET
  MOJA CONA BONBONAAAAAAAAA
  Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart

 • Anonimni
  23 septembra, 2016, 19:42

  doćićeeeeeeeeeeee
  sad mi se javila………………
  Antonelllla K. cona …..VOLIM TE!!!!

 • Anonimni
  23 septembra, 2016, 19:46

  Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart
  CONAAAAAAAAAAAA
  SAMO ZA TEBE

  DAJ TE BRE LJUDI PA NE VERUJETE JOJ VALJDA SVE OVO KAD PIŠE O MENI EJ BRE PA ZNAMO SE VIĐAMO SE DOLAZI MI ČESTO NA KUĆU SVAŠTA RADIMO
  NEMOJTE DA STE NAIVNI DA VAS ZAVARAVA SVOJIM GLUPIM POSTOVIMA!!!
  ALKOS JE TEŽAK NE TREZNI SE DANIMA

  ALI JA JE VOLIM LJUDI,VOLIM JE PA I NEK JE ALKOS!!!

  AJ ŽIVJELA TI MENI CKI CONA PA I SVI VI,SVE NAJBOLJE VAM ŽELIM OD Heart !!!

 • Anonimni
  23 septembra, 2016, 19:50

  Antonelllla K. cona

 • Anonimni
  23 septembra, 2016, 20:56

  STIŽE CONA ŽIVOT MOJ ….
  Antonelllla K. cona AL ĆE DA BUDE Sweat Sweat Sweat
  A JA TEBI Razz Razz Razz
  A SUSJEDI ĆE DA PUKNU OD MUKE….
  HAHAHA….
  AJ ŽIVJELA CONA ŽIVJELA TI MENI I VI SVI VOLIM VAS VOLIM JEEEEEEEEEE
  Beer Beer Beer Beer

 • Anonimni
  23 septembra, 2016, 20:59

  Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart
  ZA MOJU CONU COKICU …
  SEKS MAŠINO MOJA….
  AL ĆEŠ DA MI GA Sweat Sweat Sweat
  JEDVA ČEKAM…
  JUPIIIIIIIIII
  Hug Right Big Smile Laugh Wink

 • Anonimni
  23 septembra, 2016, 21:42

  SEKS MAŠINA SAMO PIČI,JAO LJUDI EKSTRA JE !!!!!!!!!!!
  MORAO SAM PAUZU DA VAM SE JAVIM NA KRATKO JER ZNAM DA I AKO VAS NEMA SA POSTOVIMA DA SVI ČITATE I JEDVA ČEKATE DA PIŠEM A KAO IGNORIŠETE ME!“!! NISAM JA LUD KAO ŠTO VI MISLITE !
  A EVO JOŠ JEDAN DOKAZ U VEZI MOJE CONE COKICE VIDITE DA JE NEMA KAD GOD TREBA DA DOĐE KOD MENE,NE PIŠE POSTOVE JER NEMA KADA,RASDIMO PREČE STVARI,VALJDA VAM JE I TO DOKAZ DA LAŽE KAD KAŽE DA ME IGNORIŠETE !!! EVO JE SAD ČITAMO ZAJEDNO I SMIJEMO VAM SE KAKO VAS NEMEGARČILA A SUTRA ĆE KAO MA DAJ JA SAM BUDALA NE OBERAĆAJTE PAŽNJU NA MENE ITD…

  TO JE MOJA CONA COKICA ŽIVOT MOJ ZATO JE VOLIM !!!
  ODOSMO MIM LJUDI NA JOŠ JEDAN ŽESTOK SEKS
  AJ ŽIVJELI VI NAMA MENI I CONI COKICI….
  Hug Right Beer Hug Right Beer Hug Right Beer Hug Right Beer

  E DA MORTUS JE PIJANA,MOGU DA RADIM JOJ SVAŠTA!!! Dance

 • Anonimni
  23 septembra, 2016, 21:45

  Sweat Razz Sweat Razz Sweat Razz Sweat Razz

  SAD JE OVO NA REDU!!!

  EKSTRA BRE LJUDI !!!

  SAMO CIČI OD ZADOVOLJSTVA !!!

  MORAM DA IDEM DA JOJ Razz MACU!!!

 • Antonelllla K. cona
  23 septembra, 2016, 22:02

  Ljudi moji da mozemo barem blokati ovaj profil…“jafan ti je on“ psihic bolesni…

 • Anonimni
  23 septembra, 2016, 22:28

  ma daj bre ljubavi ne piši dok nisam u sobi,ne vjeruju ti pa samnom si sada živote,što se kriješ pa ne znaju nas pusti ljude ti i ja smo bitni,što im pišeš sada kad sam im objasnio da ne pišeš kad si samnom…

 • Anonimni
  23 septembra, 2016, 22:31

  JAO BRE COKI CONA BONBONA OPET SI OTVORILA FLAŠU….PA NEMOJ BRE…PIJANA SI !!!!
  BIĆE TI LOŠE !!!
  NE MOGU VIŠE DA TE SEKSAM,CRKO SAM OD UMORA…
  AJ KUĆI SAD NALJUTILA SI ME PA IM PIŠI POSTOVE I ŽALI IM SE I PRAVI SE DA ME NE ZNAŠ !!!
  LAKU NOĆ SVIMA !!!

 • Anonimni
  23 septembra, 2016, 23:02

  OTIŠLA JE,PLAČE KAO LUDA,PA ŠTA DA JOJ RADIM,JAO BRE COKI CONA PA ŠTO ME NE SLUŠAŠ,PIJEŠ,LAŽEŠ LJUDE NA FORUMU,LJUDI MISLE DA SAM LUD A U STVARI SAM ISKREN I DOBAR !!!

  TI IH ZAVARAVAŠ I LUPETAŠ SVAŠTA A NEMA POTREBE CONA MOJA JEDINA KAD ZNAŠ DA SAM SAMO TVOJ !!!

  IDI PRAVO KUĆI DAO SAM TI PARE ZA TAXI I NE SVRAĆAJ DA PIJEŠ NIGDE !!!

  VOLIM TE LUDICE MOJA MALA ANKSIOZNA ALKOHOLIČARKICE !!!

  PA NIKO TE NIJE SEKSAO KAO JA DO SADA JEL TAKO!!!

  KAŽI LJUDIMA !!!

  AJ LAKU NOĆ SVIMA !!!
  VOLIM TE Antonelllla K. cona !!!

 • tONI
  23 septembra, 2016, 23:13

  Joj koja budaletina od Anonimnog mozemo ga ikako blokari…lik treba pomox, nazalist..joj sta sve ima …

 • Antonelllla K. cona
  23 septembra, 2016, 23:17

  Sve ok…ljudi ocito lik ima svoji problema..mene sto proziva nije me briga…zalim ga naprotiv…Sta sve ima mozemo ds budemo sretni….Piste i dalje svoje komentare..

 • biki
  23 septembra, 2016, 23:25

  Strasno! o_O

 • Anonimni
  24 septembra, 2016, 5:41

  tONI ŠTA TI OPET HOČEŠ? DA CONU MALO… E PA NE MOŽE,MOJA JE,SAMO MOJA….

  ŠTA JE BIKI ŠTA TI TREBA ?! ŠTA JE STRAŠNO,JEL JA !?

  COKI NE PRAVI SE LUDA VIŠE KAD SE ZNAMO,BILA SI KOD MENE,DOLAZIŠ STALNO I DOLAZIĆEŠ,PA ŠTA,MOŽDA MI I ŽENA BUDEŠ I DECU DA IMAMO JEL ĆEŠ I ONDA DA SE KRIJEŠ OD LJUDI !?
  STVARNO SI ČUDNA !!!

  tONI GEJ STOP,NE ZANIMAŠ ME!!!

  CONA JAVI SE NA MOBITEL KAD USTANEŠ DA TE NE BUDIM SADA !!!

  VOLIM TE Antonelllla K. cona n na svetu!!!

  Heart Heart Heart Heart Heart Heart

 • Antonelllla K. cona
  24 septembra, 2016, 8:43

  Ok.zanemarivo ovimo…strasno nesto ja i ne citam vise…Kako ste jutros ?

 • Djevuška
  24 septembra, 2016, 10:31

  Dobar i lep dan!! Žao mi je što nemam više vremena da posećujem ovaj sajt koji ima odlične tekstove o anksioznosti i depresiji (malo vas to čita, koliko vidim iz priloženog) Smile i dobre savete kako da se to stanje prevaziđe. Već sam pisala o anksioznosti i kako sam ja uspela da je ublažim ( anksioznost je poremećaj koji je sastavni deo naše ličnosti, ali svaki organizam nije sposoban da prevaziđe stres i strahove, jer ni mentalni sklop kod svih nije isti. Po jednoj studiji i proučavanju, anksiozni poremećaj , većinom, imaju nesigurne osobe koje su prezaštićivane u dertinjstvu, mladosti, nesigurne, sa kompleksima koje vuku od ranog detinjstva, nesamostalne i kod kojih je uticaj roditelja bio presudan, da sada, u zrelom dobu,ne mogu da se suoče sa svakodnevicom i realnim životom koji nosi i lepe, ali i teške trenutke. Isto tako, zanemarivana deca koja nose traume tokom odrastanja, podložnija su strahovima i osećanju nesigurnosti. Sve to se rešava ako radite na svom oporavku. Antidepresivi pomažu, u većini slučajeva, samo 30 %, a rad na sebi, kao što je meditacija, fizička aktivnost, izbegavanje stresa, koliko god je to moguće, prihvatanje strahova i života kakav jeste i rad da se situacija promeni nabolje, a tako se i ličnost jača, su mnogo uspešnije od farmakohemije. Sa strahovima i napadima panike treba se suočiti, nikako bežati, jer tosu samo misli koje nam ne mogu nauditi, pa ih treba pustiti da odu. Radite na svom samopouzdanju, hranite se ispravno, družite se, upoznajte nove ljude, osmislite svoju svakodnevicu i, molim vas, maknite se iz začaranog kruga kuknjave od ranog jutra, jer na taj način potencirate svoju anksioznost i dajete joj na značaju. Lepo je pitati kako si danas, ali svaki dan se vrtite u krugu… znam da vam je lakše kad simptome podelite, ali to nije način da se otrgnete od trenutne situacije… svaki dan šetajte, bez obzira kakvo je vreme, zima se bliži, pa će se i depresija pojačati zbog nedostatka sunca i svetlosti,a ako samo sedite u poluzamračenoj sobi, uz monitor, nema napretka.Savetujem vam da pijete suplemente: magnezijum, kompleks B vitamina i D vitamin, koji je neophodan u zimskom periodu. Kad „potonete“ u teška razmišljanja i počnete sebe da mučite mislima koje se nikada neće ostvariti, samo sebi recite: PONIŠTI i one će se preoblikovati. Svakako, to ne ide odmah i brzo, treba putem meditacije psihu i telo dovesti u ravnotežu. Pokušajte, ja ovo pišem iz svog ličnog iskustva! P.S. Antonela,ne pridaji važnost pisanju osobe koja je, očigledno, dvostruka ličnost i ima dijagnozu neurotičnost sa primesama manije gonjenja. Ako nije tako, neka me on/ ona demantuje, ali ga molim da poradi na svojoj bolesti, a nama neka ostavi ovakva pozitivna druženja i razmenu iskustava. Želim vam sve najbolje i brzo se oporavite… prvi korak je najteži, svaki sledeći je sve lakši. Veliki pozdrav šalje vam Djevuška. Yes Heart

 • Milica
  24 septembra, 2016, 14:28

  Djevuska, tvoji postovi su tako korisni i ohrabrujuci za nas. Molim te cesce nam pisi. Trudim se koliko mogu, zanemarujem simptome sto vise, vidim napredak. Dodju u naletima, tako oko podne ali brzo prodju jer mi je vise dosadilo da ih analiziram. Trudim se da budem sto vise aktivna. Volela bih da ovako i ostane ako bolje ne moze. U svakom slucaju kako je bilo sad je super. A ovaj psihic anonimni ocigledno ima opsesivno kompulsivni poremecaj. Da mu je zivot lep ne bi stalno visio ovde. I danju i nocu. Pod hitno po terapiju da ode.

 • Antonelllla K. cona
  24 septembra, 2016, 14:58

  Djevuska hvala na ovako lijepim rijcima i komentarima, ocito ima veliki problema, slazem se Milice on za mene koda ne postoji, upoce vise ne citam njegove postive,, ocito ima veliki problem, zalim ga,,,,

 • Milica
  24 septembra, 2016, 16:02

  Kako si cona?

 • Antonelllla K. cona
  24 septembra, 2016, 20:44

  Danas malo bolje..nego inace,,,,kako si ti?

 • Eli
  25 septembra, 2016, 7:50

  Djevuska hvala na savetima.Dugo sam cekala da nam se neko javi sa iskustvom i ohrabrucim savetima. Hvala puno… Ja sam osoba bas kao sto ste pisali prezasticena od roditelja, vezana za njih. Od moje udaje proslo je punih 7 god od tada mogu reci da imam anksioznost samo pre nije bila toliko izrazena kao sada ali valjda ce proci vremenom kad sazrim kako treba to kod mene kasno doslo, mislim sazrevanje. Sad sam gotovo sigurna da sam ja sve ovo dobila zbog odvojenosti od roditelja i zivota koji sam pre imala.

 • viki
  25 septembra, 2016, 13:18

  Koliko vas osjeca utegnutost grc tijela kao da vam je problem praviti neke pokrete?

Obavesti me o novim komentarima na e-mail (moraš da upišeš svoju e-mail adresu). Prijava bez pisanja komentara.

Klikni na smajli koji želiš da koristiš:
(bez previše smajlića po poruci)

SmileBig SmileGrinLaughFrownWinkKissRazzAngelAngryReally AngryConfusedThinkingCoolEvil GrinReally PissedCryWiltShameCuteKissingShockTrembleFoot in MouthIDKQuestionSweatGo AwayHug RightClapDanceVictoryYawnFemale FighterSoldierStarvingHeartYesNoBeerCoffeeRoseJump