Anksioznost

Anksioznost predstavlja najčescu bolest današnjice, stres je glani uzrok anksioznosti, prema jednom istraživanju čak 70% mladih ljudi boluje od anksioznosti.Anksioznost i depresija su različite ali mogu da se povežu. Osoba koja pati od anksioznog poremećaja oseća konstantnu uznemirenost zbog jačeg lučenja adrenalina, ne zna šta joj se dešava i želi da se oslobodi te uznemirenosti, ona se bori!Dok depresivna osoba nema volju da se bori.Često zna anksiozna osoba pasti u depresiju, jer se stalno pita “Zašto mi se to desava???“, “Zašto baš ja?“, “Hocu normalno da živima!“, i ne zna kako da izađe iz začaranog kruga.Treba zapamtiti da se anksioznost uspešno leči pomoću lekova (antidepresiva) koji ne izazivaju ovisnost i ne piju se stalno i pomoću vežbi za opuštanje.Anksioznost ne nestaje preko noći, vremenom ce  se osoba rešiti svih tegoba jer anksioznost se uspešno leči!

nikakva sramota priznati problem,osoba koja boluje od toga nije luda, svesna je svog problema i želi da ga se oslobodi! Treba joj zato pružiti podršku, razumeti je, i pomoći joj da savlada problem, da shvati da je i dalje normalna i da ima problem koji ima svaki treći čovek na ovoj planeti u današnje vreme!

Anksiozni poremećaji (Anksioznost)


Glavna karakteristika ovih psihijatrijskih poremećaja je prisustvo anksioznosti, odnosno straha. Ova dva osećanja, anksioznost i strah, se javljaju uvek kada procenimo da nam preti neka opasnost. Kažemo da se radi o strahu ako je opasnost neposredna, a da se radi o anksioznosti ako osoba strašljivo isčekuje neku opasnot u budućnosti. Pored straha koji se javlja u situacijama koje sa sobom realno nose neku opasnost, postoje i strahovi koji se javljaju kad opasnosti uopšte nema, ili je opasnost mala, a reakcija straha prenaglašena. Takvi strahovi se nazivaju  nerealnim ili bolesnim strahovima .

Klinička slika

Za pojačane zahteve tela u slučaju borbe ili bekstva iz opasnosti, potrebna je veća količina kiseonika, te počinjemo ubrzano da dišemo. Ubrzava nam se i rad srca i raste na kratko vreme i krvni pritisak, a sve u cilju da se krv sa neophodnim materijama dopremi u što većoj količini do onih delova tela koji su nam tada neophodni. Takođe, javi se i preraspodela krvi, tako da se krvotok u onim delovima koji nam nisu u trenutku opasnosti neophodni nešto malo redukuje, dok se u drugim delovima pojačava. Zato kada osetimo strah prebledimo i osuše nam se usta. U isto vreme se i usporavaju neki procesi bez kojih u tom kritičnom trenutku možemo, da bi se sačuvala energija za odbrambene aktivnosti. Tako se recimo usporava rad creva, pa kad imamo strah osećamo nelagodnost u stomaku. Svi se mišići malo zategnu da bi bili startniji. To nam pomaše u odbrani, ali ako strah potraje, kao posledica može se javiti glavobolja i bol iza grudne kosti jer se tamo nalaze mišići čija zategnutost dovodi do neprijatnog osećaja. Da se telo usled oslobađanja veće količine energije ne bi pregrejalo, uključuju se nove svrsishodne reakcije koje služe da snize temperaturu tela, a to su drhtanje i preznojavanje.

Vrste anksioznosti:

Panični poremećaj se karakteriše pojavom paničnih napada i takozvane anticipatorne anksioznosti. Panični ataci su uglavnom iznenadni napadi straha koji se javljaju „kao grom iz vedrog neba“. Strah počinje polako da raste, dostigne maksimum za nekih desetak sekundi, traje jedno određeno kratko vreme u najizraženijem obliku (koje se meri u minutima), a onda spontano opada. U trenutku najačeg straha osoba obično ima utisak da joj preti neposredna opasnost uz čest osećaj životne ugroženosti. Imaju utisak da se sa njima u tom trenutku dešava nešto strašno, poput infarkta miokarda, šloga, veruju da će da se uguše, izgube svest ili polude. Imaju izražene telesne simptome koje prate strah, ali je najčešće prisutan ubrzan srčani rad, preskakanje srca i ubrzano disanje. Dešava se da tokom straha dišu otvorenim ustima i duboko, ili brzo i plitko, što zbog poremećenog odnosa kiseonika i ugljendioksida u našem telu dovodi do neprijatnog osećanja trnjenja ili mravivanja po telu kao i osećanja nestabilnosti i vrtoglavice. Često kažu da imaju osećaj kao da su im noge od gume i da imaju neprijatan osećaj iza grudne kosti u vidu pritiska. Česta tegoba je i drhanje i preznojavanje. Anticipatorna anksioznost je strepnja, zebnja, slutnja da se ovakav panični atak ne ponovi. Ona je prisutna između dva napada i dodatno iscrpljuje. Mogu se javiti i noćni panični ataci, a prepoznajemo ih tako što se osoba budi u toku noći u strahu, preznojena i uznemirena, a da prednodno nije imala noćne more ili teške snove.

Opsti anksiozni poremećaj se karakteriše pojavom strepnje, zebnje, slutnje povezane sa najmanje dve ili više svakodnevne i uobičajne situacije. To su osobe koje tokom većeg dela dana stalno slute da će se nešto loše dogoditi. Stalno im je u glavi prisutna misao koja počinje sa „šta ako…..“. Recimo, dete izađe da se igra a majka provede strahujući par sati – „Šta ako se oklizne i udari nezgodno glavu“, „Šta ako mu ode lopta na put i zgazi ga auto“, Šta ako ga neko stavi u kola i odveze u nepoznatom pravcu“, „Šta ako se preznoji i prehladi, pa dobije zapalenje pluća i umre“ i sl. Slutnje su uvek katastrofične. Mora se imati na umu da su to strepnje koje su prisutne kontinuirano tokom dana, i to više od 60% vremena. Uz to, takvog su intenziteta da ometaju osobu da normalno funkcioniše, iscrpljuju je i dovode do velike patnje. Ono što je takođe karakteristično za generalizovani anksiozni pormećaj je da osoba ima utisak da ne može da kotroliše strepnju i da je ona preplavlja. Ako duže traje, osoba kao po pravilu postaje i depresivna.

Socijalna fobija se karakteriše neadekvatnim i intenzivnim strahom od negativne procene drugih ljudi. Javlja se u situaciji kada se osoba nalazi u socijalnim relacijama. Postoje dva obilaka – generalizovan i negeneralizovan. Osobe koje su obolele od generalozivanog oblika socijalne fobije imaju strah od negativne procene u skoro svim socijalnim situacijama. Dešava se da im je teže sa određenim osobama – sa mlađim ili starijim, sa istim polom ili suprotnim polom, sa autoritetima, sa poznatim ili nepoznatim osobama. Uvek je suština njihove strepnje i straha da će ih ljudi loše proceniti i da će ih u kranjem slučaju odbaciti, da ih neće poštovati i uvažavati pa čak i ismejavati. Zbog toga izbegavaju da odlaze na žurke, slave, ako se i nađu u društvu, izbegavaju da započnu razgovor, da se uključe u diskusiju i sl. Drugi oblik socijalne fobije je negeneralizovan ili jednostavni oblik kada osoba ima probleme u tačno određenoj socijalnoj situaciji – recimo, dok jede, kad treba da se potpiše, posluži goste ili da održi neku javnu prezentaciju ili govor. Čest je strah od crvenjenja i drhtanja ruku. Za razliku od drugih anksioznih poremećaja kod kojih se ono od čega se plaše ne događa, kod socijalne fobije takvo što se može desiti. Recimo, ako osoba ima strah da će joj zadrhtati ruka dok služi kafu goste, zbog stalnog negativnog isčekivanja, odnosno porasta anksioznosti, može se kao jedan od pratećih telesnih simptoma javiti i drhtanje ruku. Treba znati da se ne radi o sramežljivim ljudima koji nisu mnogo aktivni u socijalnim situacijama, već o osobama koje zbog ovog straha imaju visok stepen patnje i nefunkcionalnosti. Među njima je velik broj onih koji zbog tegoba nisu dostigli akademska stremljenja, značajan je broj koji su bez partnera i bez zaposlenja. Ono što je takođe važno, imaju veoma mali broj poznanika i prijatelja iako su im želje potpuno suprotne.

Jednostavna fobija je strah koji se javlja od jedne određene situacije ili objekta. Recimo strah od vožnje liftom ili avionom, strah od visine, insekata, psa, krvi. Kao kod svih fobija i ovde postoji karakteristično ponašanje bežanja i izbegavanja. To znači da recimo osoba koja se boji visine izbegava da gleda kroz prozor, da priđe prozoru, da ide kod prijatelja koji stanuju na višim spratovima. Ako i pođe i javi se strah, pobegne iz te situacije.

Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)

Teskoba kao posledica kroničnog stresa, (engl. PTSD) Obično sledi nakon izloženosti osobe traumatskom događaju kao što su posmatranje, smrti druge osobe,  iznenadna smrt bliske osobe ili prirodna katastrofa itd. Tri su osnovne manifestacije PTSP-a: „oživljavanje“ traumatskog događaja (noćna mora), izbjegavajuće ponašanje (izbjegavanje mjesta povezanih sa traumom), te emocionalno udaljavanje od drugih i psihološka uznemirenost.

Opsesivno- kompulzivni poremecaj Karakterišu ga opsesije i kompulzije. Opsesije su nametljive neprijatne misli, slike i impulsi. One se umeću u normalan mislaoni tok, prekidaju ga, veoma su neprijatne i za osobu najčešće neprihvatljive sadržine. Zbog toga dovode do veoma visoke napetosti i straha da se to što im je polo napamet i ne desi, te pokušavaju da takve misli zaustave i otklone. Međutim, to im uspeva samo na kratko, s obzirom da se one veoma brzo vraćaju i uznemiravaju ponovo. Sadržaj opsesivnih misli je obično povezan sa bolešću, smrću, sa nekim agresivnim ponašanjem. Recimo, misao da osoba nije dobro isprala ruke nakon sredstava za čišćenje i da će preneti otrovnu hemikaliju na hleb i hranu te tako ugroziti zdravlje i živote svojih ukućana. Ili nametnuta slika kako uzima makaze i ubada sebe u ruku. Na sreću, iako imaju utisak da mogu da izgube kontrolu i tako nešto urade, to se nikada ne događa. Postoje i opsesije religiozne sadržine, seksualne sadržine i opsesije simetrije. Kompulzije su radnje pomoću kojih osoba pokušava da spreči eventualne posledice. Recimo, ako osoba ima opsesiju da će zbog toga što je sredstvo za pranje kupatila ostalo na rukama zagaditi hranu i teško poremetiti zdravlje ukućana, ona će u pokušaju da spreči tako nešto prati ruke i po nekoliko sati dnevno. Kompulzije se uglavnom ritualno rade, recimo, uvek na tačno određen način, određen broj puta i istim redosledom. Postoje i takozvane mentalne kompulzije, kada osoba pokušava da spreči „katastrofu“ tako što zameni neprijatnu sliku ili misao nekom drugom, suprotnog ili prijatnog značenja.

Lečenje anksioznih poremećaja je moguće na dva načina. Najpre, mogu se lečiti lekovima. Ranije se smatralo da se mogu otkloniti davanjem lekova za smirenje tipa Benzedina, Bromazepama, Lorazepama i sl. Danas je terapijski pristup lečenju anksioznih poremećaja u potpunosti drugačiji. Naime, osnovni lekovi za sanaciju tegoba su antidepresivi i to dominantno oni koji spadaju u grupu selektivnih inhibitora ponovnog preuzimanja serotonina. Lekovi za smirenje se uključuju samo u početku i veoma brzo izbacuju iz terapije obzirom da imaju veoma izuzetan potencijal za razvoj zavisnosti ako se dugo i bez kontrole uzimaju. Ako se razvije zavisnost, to postaje nov problem i bolest koju je, nažalost, znatno teže lečiti od samog anksioznog poremećaja. Za lečenje anksioznih poremećaja kognitivno bihejvioralna terapija je metod izbora u odnosu na sve ostale psihoterapije. Kod značajnog broja pacijenata moguće je pomoći mu samo pomoću ove psihoterapijske metode. Međutim, najbolji rezultati se postiži kombinacijom medikamentozne i kognitivno bihejvioralne terapije, s obzirom da medikamenti brže oslobađaju pacijenta od patnje, dok im kognitivno bihejvioralna terapija  daje mogućnost da nauče kako da kontrolišu strahove i bez lekova, produžavaju remisiju i smanjuju verovatnoću nastanka  nove epizode bolesti.

Simptoni anksioznosti su:

Agorafobija
Bledilo
Bol u grudima
Bol u licu ili vilici slicna zubobolji
Bolovi u vratu i ramenima, ukocenost lica ili glave
Brzo praznjenje zeluca
Drhtanje (vidljivo ili unutrasnje)
Glavobolje i osecaj cvrstog „obruca“ oko glave
Hormonalni problemi
Knedla u grlu i poteskoce s gutanjem
Losa probava, konstipacija i proliv
Lupanje srca, usporeni otkucaji, palpitacije
Nesanica
Nocne more
Osecaj gusenja i zadihanosti
Osećaj jeze i bockanja u koži
Osip
Peckanje oci
Pojacana depresija
Pojacana osetljivost na svetlo, zvuk, dodir i miris
Poremecaj sluha
Problemi sa vidom (iskrivljene slike)
Simptomi poput gripa
Slabost i trnci u rukama i nogama (stopalima)
Strah od ludila i gubitka kontrole
Strujni šokovi u telu
Suva usta
Znojenje

Agorafobija(strah od velikih otvorenih prostora gde ima ljudi) je normalan odgovor na anksioznost i samoodbranu. Kad se osećamo ugroženima, želimo se povući negde na sigurno, poput kornjače u svoj oklop.

Kod anksioznosti je vrlo važno da uspostavite kontrolu nad takvom reakcijom. Izbegavanje situacija nije učinkovit način borbe s agorafobijom!

Agorafobija može biti vrlo iscrpljujuća . Nemojte prestati izlaziti van! ako to počnete raditi ubrzo ćete videti da svaki put kad se trebate suočiti sa spoljašnjim svetom dobijate napade panike.

Panika vas može uhvatiti čak i kući od same pomisli da trebate ići napolje, zato nema smisla da se tako ponašate. Koristeći taktike odvraćanja pažnje koje preporučujem, naučićete kako se vratiti natrag u svet i kako uživati u njemu kad to učinite.

Za ovo je potrebno vežbe i vremena, ali se može učiniti i videcete da ce proci!

Zbog mišićne napetosti, bol u grudima vas zbilja može uplašiti. Prva reakcija svih koji pate od anksioznosti, a osete bol u grudima, je da umiru od infarkta. To nije istina. Bol kod infarkta je vrlo različit od ovog bola i obično ne počinje u grudima. Duboko disanje i vežbe opuštanja vrlo su uspešan način smanjivanja ovih simptoma.

Anksioznost u krvotok oslobađa adrenalin koji ubrzava rad srca, pa imate osećaj kao da vam srce treperi i preskače. To je savršeno normalno i ne može vam naškoditi ni na koji način!

Usporeni otkucaji su takođe jedan od uobičajenih znakova anksioznosti. I opet, to ne znači da će vam srce prestati kucati, možda se i čini čudno i zbunjujuće, ali ne obraćajte pažnju na to i verovatno će nestati samo od sebe.

Svi mi imamo strah od ludila i gubitka kontrole, ali budite uvereni da nećete poludeti. Ludilo nije svestan čin; oni koji pate od ozbiljnih mentalnih bolesti nisu svesni svog puta do njih. Nećete poludeti!

Zbrkane nervne poruke u mozgu u umornim nervima i umornom telu ne znače ludilo. Misli su nesvesni produkt moždane aktivnosti. Ako ste anksiozni, depresivni, ljuti ili pod stresom, to utiče i na vaše misli; ne samo raspoloženje nego i telesna hemija.

Koncentracija kiseonika u krvi može uticati na moždanu aktivnost i centralni nervni sistem, kao i druge telesne hemikalije poput adrenalina, hormona pa čak i vitamina. Ove neugodne misli, osećaji i potpuno iracionalni strahovi ne mogu naškoditi niti vama niti drugima !

Bilo kakva misao o povređivanju sebe ili drugih je samo misao! Nista od toga se nece desiti! Kako se telo opušta i postaje manje anksiozno, misaoni proces se vraća u normalu.

„Beži ili se bori“ reakcija vrlo je intenzivna i mobiliše mnoge telesne sisteme. Cirkulacija, koncentracija kiseonika i ugljen dioksida u krvi se menja, a mišići su napeti i spremni za akciju.

Sve ove promene imaju dubokog uticaja na telesne osećaje, a slabost ekstremiteta (ruke, šake, noge, stopala) jedan je od tih osećaja. Trnce uzrokuje nakupljanje ugljen dioksida iz krvi u udovima. Ako protresete udove, možete poboljšati cirkulaciju u tim područjima. Ovi simptomi nisu opasni i s vremenom će nestati. Lagane vežbe takođe mogu pomoći u slabljenju ovih simptoma. OVI SIMPTOMI NE ZNAČE DA DOŽIVLJAVATE INFARKT ILI BILO KOJI NEUROLOŠKI PROBLEM.

Nekada porodica, prijatelji ili partneri mogu da imaju problema ako se u njihovoj blizini nalazi neko ko pati od nekog anksioznog poremećaja ili neke fobije. Za porodicu može biti veoma teško da razume zašto član njihove porodice neće ili ne može da uradi neku laku obavezu kao što je odlazak napolje u prodavnicu, vožnja automobila i slično. Stvari se mogu još više pogoršati kada npr partneri ili članovi porodice saznaju da njihovi najbliži neće ili ne žele da idu na godišnji odmor sa njima.

Nije nenormalna pojava da porodica takoreći optuži anksioznu osobu da je totalni egoista i da samo misli na sebe i na svoje stanje. Kada kažem anksiozna osoba, mislim generalno na svaku osobu koja ima probleme sa anksioznošću, napadima panike, depresijom ili opsesijama. Mnogi pripadnici porodice počinju da sumnjaju u anksiozne ljude, čak nekad pomisle da njima stvarno nije ništa, već da su oni lenji, da se samo pretvaraju i tome slično. Takođe veoma je rasprostranjena pojava da porodica ili prijatelji govore anksioznim ljudima: „Daj saberi se već jednom“, „Nije ti ništa“, „Ti to samo umišljaš“, „Prekini više sa time“, itd….

Ukoliko se u vašoj porodici nalazi neko ko ima problema sa anksioznošću, napadima panike, depresijom i slično, potrebno je pre svega da razumete ove poremećaje. Priroda ovih poremećaja jeste da se oni koji pate od tih poremećaja veoma lako i često povlače u sebe, žele samoću, počinju previše da razmišljaju o tome kako se osećaju itd… Oni to ne rade zato što žele, već zato što su ih ti poremećaji naterali na to. Takođe je potrebno da razumete da bi oni koji pate od ovih poremećaja odavno se već pribrali ili sabrali, da mogu to da urade. Oni to svo vreme i pokušavaju.

Savet: Ukoliko imate neki od oblika anksioznosti obratite se neuropsihijatru (psihijatru), mnogi idu kod psihologa, treba da znate da psiholog nije stručan za propisivanje lekova, dok svaki neuropsihijatar(psihijatar) је i psiholog! Uz pomoć psihoterapije i lekova *antidepresiva**koji ne stvaraju ovisnost i nećete ih piti ceo život, ne brinite, zauvek cete se osloboditi tog problema.Verujte u SEBE i samo napred!


Podeli sa prijateljima

» PROČITAJ 5.076 KOMENTAR

Pogledajte još i ovo:


Anksiolitici ili antidepresivi

Vaše slabe stres-tačke

Strah od bliskosti i vezivanja ?!


5.076 komentara na “Anksioznost”

 • Sreca81
  25 novembar, 2014, 22:44

  Sve sam to prosla, a sto se ubrzanog pulsa tice to mi je najduze trajalo. Jednom mi je puls bio 138 Frown. Ako zelis registruj se ovdje na forumu, pa se moze i privatno pisati Smile. Ja sam samo jednom otisla psihijatru, nalaz odlican, bez smetnji, a meni nesto..dala mi tableta i tableta, pila sve mjesec dana i sve poslije mjesec dana bacila u kantu za smece, osim jednih koje sam dala baki. I odlucila sama u bormu, rat protiv sebe Smile gdje svakim danom pobjedjujem ja Smile

 • Devojkasastilom
  25 novembar, 2014, 22:52

  Ne mogu bez lekova, vitamini su jako bitni. A li za smirenje mora nesto, makar neko vreme, dok se malo ne smire simptomi. Super kad ti mozes. Big Smile Pokusala sam da se registrujem, nije moglo, ne znam zasto.  Evo ti moj email. devojkasastilom88@gmail.com  Big Smile

 • Sreca81
  25 novembar, 2014, 22:55

  Ma moze, idi na ovo http://www.srecica.com/forum/index.php Smile

 • Devojkasastilom
  25 novembar, 2014, 23:21

  Ja sam se registrovala.

 • Gavran
  26 novembar, 2014, 10:25

  Devojkasastilom i ja isto ne mogu bez svakodnevne doze sedativa pijem ima vec 6 meseci vecinu simptoma drze pod kontrolom ali opet mi se skoro desio panicni napad ako sam vec uzeo lekove.

 • Devojkasastilom
  26 novembar, 2014, 12:40

  Frown Sta da radis. Samo opusteno. Big Smile

 • Devojkasastilom
  26 novembar, 2014, 12:48

  Meni se npr srce sinoc nije culo, puls mi je bio tako slab, srce je bilo smireno, a ja se uspanicila, nisam navikla da tako bude necujno, haha… Big Smile

 • lune
  26 novembar, 2014, 12:59

  pa u tome je problem ka lupa srce problem kad se necuje opet problem koce nama ugodit jbg Smile

 • Devojkasastilom
  26 novembar, 2014, 13:01

  Smile Big Smile Da znas… iskreno bila sam sama sebi smesna.

 • Devojkasastilom
  26 novembar, 2014, 13:40

  Gavrane, Ja sam pila lek za srce zbog ubrzanog rada, skoro dva meseca,  pa je i tad lupalo i vise. I napadi su bili sve dok ne popijem lek. zato sam resila da ga izbacim iz upotrebe. Big Smile 

 • borbena
  26 novembar, 2014, 13:44

  Ja sam se sad vozila biciklom jedno pola sata i super se osecam Clap

  Moracu cesce to da primenjujem.

 • Devojkasastilom
  26 novembar, 2014, 13:50

  Smile Big Smile Lepo kad mozes…

 • borbena
  26 novembar, 2014, 15:51

  Uspem nekako da se organizujem, cim neko moze da pripazi dete ja uhvatim maglu Wink

 • Devojkasastilom
  26 novembar, 2014, 15:57

  Haha, dobra si…  Ja ne mogu sama, od kako imam ovaj problem.
  Mnogo je hladno.  Ja ne mogu da izadjem  iz sobe, a trebalo bi. Frown

 • Gavran
  26 novembar, 2014, 16:06

  meni je zima i hladnoca ok jos kad padne sneg Hug Right ali leto i vrucine nepodnosim.

 • Gavran
  26 novembar, 2014, 16:07

  cuo sam da anksiozne osobe ne podnose vrucine Really Angry

 • Devojkasastilom
  26 novembar, 2014, 16:10

  Sneg, wow… Smile Big Smile J a volim zimu.. ali ovu dosadnu kosavu koja je potraja poprilicno.. J esen ne volim, napolju je bas ledeno, tmurno i depresivno. L eto volim , ali vrucinu ne bas, sad ih se plasim od kad je pocelo da me gusi. Frown

 • Devojkasastilom
  26 novembar, 2014, 16:13

  Ne, ja se plasim od kako je pocelo da me gusi, a lepo sam podnosila tropske vrucine.. Smile Sad se plasim i muka mi je cim moji preteraju sa lozenjem , meni je prozor na sobi skoro uvek otvoren, haha.. Zima mi sad vise odgovara,ostar vazduh. jedva cekam sneg….

 • Gavran
  26 novembar, 2014, 17:33

  Laugh isto i ja

 • Devojkasastilom
  26 novembar, 2014, 17:54

  Smile Big Smile Gavrane, kako si ti danas?

 • Gavran
  26 novembar, 2014, 19:05

  Devojkasastilom ok sam samo imam malo ubrzan rad srca uvece

 • lune
  26 novembar, 2014, 19:18

  kako ste narode veceras Angel

 • Devojkasastilom
  26 novembar, 2014, 19:19

  Nemoj da obracas paznju previse, to vazi i za mene. Smile Meni je sad , danas. periodicno. Uznemirena sam , ceo dan zmarci u zeludcu,  od njih sve krece. Odmah i lupanje srca, mucnina, slicno tremi. Trebalo bi da postoji neki poseban razlog za to , hm.. Jednostavno  treba da izbacim visak adrenalina iz sebe, a ja sedim u sobi ili crtam ili gledam nesto . U mesto da izadjem da setam. Frown  

 • Devojkasastilom
  26 novembar, 2014, 19:27

  Pozdrav lune Smile Ja uznemireno, zmarci, leptiri , trema, sve zajedno. srce mi treperi, lupa, nisam uplasena, nisam uzbudjena, mnogo gadan osecaj……. Shock

 • lune
  26 novembar, 2014, 20:01

  pa stwje to sa tobom devojko govori samoj sebi da ti nije nista i dace proci potisni strah u podsvesti tebi je dobro samo imas u glavi taj osecaj

 • lune
  26 novembar, 2014, 20:05

  to su zivci sto osecas zmarce moras se opustit i moras biti jaca od tog osecaja svenam je to u glavi devojkosastilom

 • Devojkasastilom
  26 novembar, 2014, 20:10

  Jeste strah u podsvesti, ali ja stalno pricam, sebi  da ce proci , da mi nije nista. Ja se ne plasim, ja se borim ali tesko je sa osecajima se boriti, to je prosto nemoguce.Znam da su to samo osecaji i treba im se prepustiti. Da pustim muziku i da krenem da igram kao nekada.  Moram da izbacim to iz sebe, taj adrenalin. Zivci mi rade sto na sat.. Shock Tremble Big Smile

 • Devojkasastilom
  26 novembar, 2014, 20:23

  Frown Pustila sam Crhis Brovna, da igram, jao kako mi tesko ide.. Kad covek ispadne iz kondicije…  : Tremble 

 • terzo
  26 novembar, 2014, 22:29

  Gavro kako pritisak? Smile

 • Gavran
  27 novembar, 2014, 10:08

  sinoc sam zaglavio u hitnu dali mi inekciju bedoksina i kiseonik uradili ekg uredan jutros sam bio kod interniste kardiologa opet uradio ekg i pregledao me napisao na izvestaj srce nalaz uredan a meni sinoc preskocilo srce tri cetiri puta ja se uspanicio ono krenulo da lupa krenula i creva da mi krce i panika.Devojkasastilom da li ima u paracinu neki psihijatar u drzavnoj ili privatnoj posto me kardiolog poslao kod psihijatra kaze covek nisi za mene srce ti zdravo.

 • Gavran
  27 novembar, 2014, 10:11

  da li se i vama to desava da krene kao neka tezina u grudi i da se stomak uzbuni puls skoci pocne malo i da preskace i onda panika.

 • terzo
  27 novembar, 2014, 10:32

  Au Gavro brate,pa ti se bas namuci. Desavalo se to meni. Nesto zaigra u grudima i srce pocne da jako lupa i brzo kao da sam trcao maratnom a vazduha nema Smile

 • lune
  27 novembar, 2014, 10:41

  gavro ne brini i kod mene je tako ali ja necu da uzimam lekove i necu kod psihijatra znam stami je resio sam to u glavi tesko je ali idem nabolje

 • Asatan
  27 novembar, 2014, 10:45

  Sve dok ne budemo shvatili da nam to sve na nervnoj bazi…bice tako….svi ti simptomi su od dugotrajnog stresa…..ali to su SAMO simptomi dugotrajnog stresa koji nisu svakom isti….sve dok nam ne bude bilo svejedno sta ce nam se desiti u tim napadima straha…tako ce biti….moj muz dok nije poceo da se moli Bogu svako vece za zdravlje..zamisljao je sebe kako je zdrav i srecan…mada mu je bilo jako tesko da poveruje u to on nije odustao…..isto je imo sve ove simptome kao i vi…neznam koje kardiologe nismo obisli…svi su rekli da je zdrav a on nije verovao….i jednog dana mu je sve prekipilo i odlucio je da promeni svoje razmisljanje…..uspeo je verujte mi…posle svakkdnevnih odlazenja na hitnu i EKG on vise ne ide…jako jakk retko mu preskoci ali zna da je to od nervize…

 • terzo
  27 novembar, 2014, 10:50

  Gavro to ti je napad panike, a te nelagodnosti sto osecas svaki dan to ti je aknsioznost. 

 • Gavran
  27 novembar, 2014, 11:10

  znam da su sve to simptomi ali tesko je tada da poverujes da je to na nervnoj bazi.ASATAN dobro je to sto se tvoj muz moli bogu za zdravlje ja opet svake nedelje idem na sluzbu pomazem pri liturgiji posle liturgije zamolim kolegu popa da mi ocita molitvu za zdravlje.ali ovo sa srcem me ubi Really Angry

 • Prisluskuvanje
  27 novembar, 2014, 11:29

  Cigano branko gubraro na zlatu u kratovo se prestavuje stransko atase Wilt

 • Gavran
  27 novembar, 2014, 11:31

  ko je bre ovaj Prisluskuvanje i sta mu znace ove poruke Confused

 • Gavran
  27 novembar, 2014, 11:47

  Devojkasastilom ovo sto si napisala…ceo dan zmarci u zeludcu, od njih sve krece. Odmah i lupanje srca, mucnina, slicno tremi.to se meni bas sinoc dogodilo zbog toga sam odjurio u hitnu Really Pissed

 • Devojkasastilom
  27 novembar, 2014, 12:58

  Smile Gavro  bre, smiri se, samo opusteno, disi lgano i duboko na nos bar tri sekunde, zadrzi dah dve sekunde i neka ti izdisaj  potraje pet sekunde, ali na usta izdahni. To smiruje srce i manje gusi, nemoj da dises na usta nikako. Smile S ve sam ja to prosla, vidis i meni se vraca po nekad, zmarci, mucnina svakodnevno ali je podnosljiva, uzlupa se srce pa se smiri jer ja se prepustim. A preskakanje se proredilo, skoro da ga vise nema. Smile Samo ne razmisljaj o preskakanju. I ja sam bila kod dva kardiologa i na dva ultra zvuka, mene kardiolog izbacio. i mene poslao kod psihijatra. Mozemo zajedno kod psihijatra, haha..  Ja znam za jednu mnogo dobru doktorku u Paracinu, prvo moras da uzmes uput kod opste prakse.

 • Devojkasastilom
  27 novembar, 2014, 13:01

  Gde si bio sinoc, u hitnu, u varvarinu ili paracinu?

 • Gavran
  27 novembar, 2014, 13:23

  ma u varvarin blize mi Smile

 • Devojkasastilom
  27 novembar, 2014, 13:34

  Smile Ti si komedija, gori si od mene. Ja mislila da nema veceg ludaka od mene. Big Smile Heart Gavro opusteno. Kreni da pijes bedoxin po jednu tabletu dnevno,
   mnogo su dobre za nervni sistem, prepisao mi je kardiolog.
  Ja pijem taj vitamin vec mesecima. S ta pijes od leka za smirenje? K ako vidim ti nemas terapiju, kod psihijatra jos nisi otisao? Nisam ni ja, ali pijem leksilijum od 1,5mg.  On mi je smanjio simptome. Ali kod psihijatra moram sto pre, trebala sam da odem jos letos imala sam uput i nisam, nisam mogla da se nateram. Borila sam se sama, ali ipak treba da se cuje njihovo strucno misljenje, razgovor i njihova prava terapija mnogo pomazu. 

 • Anonimni
  27 novembar, 2014, 14:07

  Devojkasastilom,bedoksin tablete uzeti ili jos nesto uz njih???

 • Devojkasastilom
  27 novembar, 2014, 14:39

  bedoxin 20mg, po jednu dnevno, meni je tako prepisano. Smile E sad za smirenje, necu ja da ti predlazem nista , ali znam iz proverin izvora, za leksilijum od 1,5 najmanja doza, da je bezopasan i opusta misice, nerve , stabilizuje pritisak, srce smiruje, ja sam ga pila kao mala, moja sestra , drugar itd..  Ja nisam za antidepresive, ali psihijatar obavezno prepisuje, jer su oni za anksioznost i depresiju, leksilijum je vise za  smirenje, opustanje , cak se koristi i za ukljestenje.

 • Zvoncica
  27 novembar, 2014, 16:52

  Daco, mene si opisala u postu, osim sto kod mene borba traje 6 godina, ponekad se pitam kad de se zavrsiti, moguce nikad, ali borim se, ima super perioda, onda opet lose i u krug, samo sto ja nista ne propustam zbog anks, radim sve kao normalna zena, sa strane misle super zena, eh a da mi ponekad zavire u glavu ne bi verovali. 
  Ali ovih nasih momaka koliko kukaju, prestanite sa srcem vise, zdravi, pravi, pustite ga da radi, da preskace, da tutnji i proci ce.
  Jedini lijek je nastaviti sa zivotom, ma koliko bilo tesko, bez obracanja paznje na simptome, prodje nam zivot osluskujuci kako se osjecamo, samo reci mars, ocu da zivim!

 • Gavran
  27 novembar, 2014, 17:02

  Devojkasastilom propranolol za snizavanje otkucaja i demetrin za smirenje. Smile

 • Devojkasastilom
  27 novembar, 2014, 17:51

  ako pijes najmanju dozu propranolola , onda pitaj kardiologa kako da ga iskljucis iz upotrebe, prvo sto obara pritisak, navikavas srce na lek, drugo ako je srce zdravo ne treba da ga pijes. Samo pitaj kardiologa kako da ga iskljucis, mislim kako da ga postepeno smanjis i izbacis skroz. A za smirenje ti je dovoljan taj demetrin, mozda da promenis lek za smirenje, ne znam koji je to lek iskreno.  Smile
  Ja sam sad malo napeta, uznemirena, zmarci opet krecu , pa popuste, a srce mi malo jace udara, znaci ne brzo , nego jako a polako.. kapiras..  Big Smile Uvek mi je tako nakon obroka. A bilo je mnogo gore. Evo ja vec drugo vece ne pijem leksilijum, samo preko dana.

 • Asatan
  27 novembar, 2014, 17:58

  Eeee devojko sa stilom…i meni je tako posle skoro svakog rucka…dorucak i vecera ok…tad neeee…pocinje posle rucka da mi srce kuca kao ludo…pocinjem da osecam preveliku malaksalost…ali to nije svaki dan…mesecno 1-2 puta….drugarica mi je doktorica i kaze to je zbog niskog pritiska….pa krv udje u zeludac da vari hranu…pa pritisak jos opadne…a srce na nizak pritisak znamo kako reaguje…..brzo kuca…da bi dostiglo normalno stanje

 • Gavran
  27 novembar, 2014, 18:03

  Devojkasastilom ajmo kod psihijatra u pn Big Smile Big Smile Big Smile

 • Devojkasastilom
  27 novembar, 2014, 18:05

  Aha.. J a imam nizak pritisak 90 sa 60 nekad malo visi. Ali to mi genecki, tako mi je oduvek. Nije mi nikad smetao, meni je uvek smetao kad predje malo tu granicu ono 110 sa 70 npr. Tad me boli i glava i srce vec krece da lupa. M eni se stabilizovao pritisak, bas je varirao i zbog lekova. A upravu si za nizak pritisak i vrtoglavice hoce od njega, kad mi opadne ispod normale.  Meni svaki dan skoro. Dorucak mi je najgori, a rucak ponekad, vecera sad ok. Meni je podne najteze, mislim od 12h do 17h tada su mi simptomi najizrazeniji. Smile 

 • Devojkasastilom
  27 novembar, 2014, 18:08

  Ajde gavro. Smile Prvo da uzmemo uput od opste prakse. Pa kod doktorke
  Glavasevicke, ona je kazu jako dobar strucnjak i mlada je zena. Big Smile
   Valjda nam malo pomogne, ja se iskreno nadam…

 • lune
  27 novembar, 2014, 19:12

  asatan tako je devojkosastilom ako nastavis tako ti ces panuti u depresiju a i ti gavro pustite lekove i doktore pomozite sami sebi u glavi je kljuc ako to prvenstveno ne uradite nijedan psihijatar ni lek nece pomoci i uvericete se kad prodju godine a pomoc i dalje trazite u bolnici i doktora u glavi je problem i samo sami sebi mozemo pomoci

 • Devojkasastilom
  27 novembar, 2014, 19:37

  Tacno tako. Kad sami prihvatimo da to sto se nama desava je stres i osecaji koje ne mozemo da iskontrolisemo vise. Nama ce biti mnogo bolje. Mi treba da ih prihvatimo i da pustimo da sami prodju, vreme ce uciniti svoje, simptomi ce se ublaziti. Ali do tad nam treba strucnjak koji ce razgovorom, ajde ne lekovima, nama usaditi u glavu da to sto se nama desava je anksioznost a ne bolest.
  Taj razgovor sa stucnim licem ce imati veliki uticaj na nas, dobicemo sigurnost i samopouzdanje. Dok ne prihvatimo svoje osecaje, bicemo u depresijim zivecemo svakog dana u strahu, i stanje ce nam se pogorsati, e onda cemo ziveti samo uz pomoc teskih lekova i hitne pomoci. Pozdrav lune. Smile Big Smile Ja sam odavno prevazisla hitnu i zaobisla kardiologa. Plasim se jos uvek, simptomi su tu ali podnosljivi su. Big Smile

 • lune
  27 novembar, 2014, 20:01

  ako se plasis da putujes suoci se sa strahom prvi put je tesko drugi put malo lakse treci put je lako i uvidis da nece nista lose dase desi i posle sama ides jer znas da nece nista biti i ako mislis dace ti biti lose i svaki dan napredujes i oslobadjas se straha polako ja bar tako radim mi smo svoji gospodari i sve je u glavi haha vec razgovaras sa strucnom osobom mene sulusaj i ima da ozdravis pozz i tebi devojkosastilom Wink

 • Devojkasastilom
  27 novembar, 2014, 20:08

  Smile Big Smile Cuti lune, ti si skoro kukao… Imao si napad panike Wink
  Ali dobro, tako treba da razmisljas i svi mi. Tako je suociti se sastrahom, pobediti ga. Nikako da se borimo protiv njega,  tako sto cemo se skrivati, paziti i brinuti unapred. Strah se strahom hrani… Big Smile Hvala na savetu …
  Kako si ti danas, veceras?

 • lune
  27 novembar, 2014, 20:21

  ja kuko auuu ma znas sta ja sam bre musko i necu vise dozvoliti dame jebe podsvest u zdrav mozak Really Pissed ja sam super veceras tako sam sebe ubedio i bice super samo tako mozemo se izvuci iz ove gluposti devojciceeee Go Away

 • lune
  27 novembar, 2014, 20:22

  ti kako ide

 • Devojkasastilom
  27 novembar, 2014, 20:29

  Super sam i ja..pijem serbet, crtam Big Smile malo boli jajnik ili besika, malo plecke na to sam vec navikla. Srce je smireno, sve je ok.. Jer ja zelim tako da bude Big Smile
  Tako lune ne daj strahu da bude jaci od tebe.. Veliki pozdrav Victory

 • lune
  27 novembar, 2014, 20:39

  sto te boli jajnik haha to nema veze sa ankcioznosti treba da razmisljamo samo na bolje i nestace breeee

 • lune
  27 novembar, 2014, 20:41

  Female Fighter nase glavee

 • Devojkasastilom
  27 novembar, 2014, 20:46

  Smile Big Smile Tako je lune, pozdrav… I dem ja imam neki poslic, malo da radim, taman skrenem  negativne misli..  Big Smile

 • lune
  27 novembar, 2014, 20:52

  kad bi znao sta pa i ja isto to da radim da skrenem misli Wink devojkooo pozzz

 • Gavran
  27 novembar, 2014, 21:28

  Devojkasastilom prezime od te doktorke stvarno uliva nadu Laugh

 • terzo
  27 novembar, 2014, 21:38
 • terzo
  27 novembar, 2014, 21:43

  samo oštro,samo bahato,bezobrazno!  Yes

 • borbena
  27 novembar, 2014, 22:12

  Ljudi, ja sam krenula na pilates, pa malo i u teretanu, i jos vozim bicikl kad je vreme ok, ubacila sam i u ishranu neke namirnice koje stvaraju serotonin , pa valjda ce biti nekih rezultata Smile

 • terzo
  27 novembar, 2014, 22:22

  ja sam isao u teretanu, i kad krenem u teretanu puls se ubrza + se ubrza od tegova tako da sam prestao Big Smile
  ali idem na plivanje i imam traku za trcanje kuci pa upalim brzi hod 

 • borbena
  27 novembar, 2014, 22:24

  terzo, kako se osecas posle treninga, ako zanemarimo srce i puls?

 • Devojkasastilom
  27 novembar, 2014, 22:28

  Smile Big Smile Super kad ste aktivni, to pomaze dosta.
  Ali za pocetak  samo brz hod, neke lagane vezbe. teretana, je preterivanje.
  Gavro i treba da ti ulije nadu… Big Smile

 • terzo
  27 novembar, 2014, 22:30

  gavro ovu pesmu sto sam poslao volume max znas kako ti bude bolje Big Smile

 • borbena
  27 novembar, 2014, 22:35

  U teretani vise radim kardio program i nesto laganije, nemam ja bre kondicije jos za nesto teze, polako Thinking

 • terzo
  27 novembar, 2014, 22:44

  ja sam 100kg dizao iz benča,ne znam drugačije ili radim ili ležim Big Smile

 • Devojkasastilom
  27 novembar, 2014, 22:48

  Smile Big Smile Haha, samo polako, lagano…. Bice bolje.. Big Smile

 • Devojkasastilom
  27 novembar, 2014, 22:51

  Big Smile

 • Devojkasastilom
  28 novembar, 2014, 0:50

  Samo da vas pozdravim. ljudi laku noc… Smile Big Smile
  Meni se veceras nakon vecere uzlupalo srce, nisam se mnogo uplasila otisla sam da se istusiram.
  I nakon tusiranja se smirilo,ali zato nakon duzeg vremena osetila sam preskok,
  e to me uplasilo…  Frown Ali necu da panicim, pokusacu…

Obavesti me o novim komentarima na e-mail (moraš da upišeš svoju e-mail adresu). Prijava bez pisanja komentara.

Klikni na smajli koji želiš da koristiš:
(bez previše smajlića po poruci)

SmileBig SmileGrinLaughFrownWinkKissRazzAngelAngryReally AngryConfusedThinkingCoolEvil GrinReally PissedCryWiltShameCuteKissingShockTrembleFoot in MouthIDKQuestionSweatGo AwayHug RightClapDanceVictoryYawnFemale FighterSoldierStarvingHeartYesNoBeerCoffeeRoseJump