Anksioznost

Anksioznost predstavlja najčescu bolest današnjice, stres je glani uzrok anksioznosti, prema jednom istraživanju čak 70% mladih ljudi boluje od anksioznosti.Anksioznost i depresija su različite ali mogu da se povežu. Osoba koja pati od anksioznog poremećaja oseća konstantnu uznemirenost zbog jačeg lučenja adrenalina, ne zna šta joj se dešava i želi da se oslobodi te uznemirenosti, ona se bori!Dok depresivna osoba nema volju da se bori.Često zna anksiozna osoba pasti u depresiju, jer se stalno pita “Zašto mi se to desava???“, “Zašto baš ja?“, “Hocu normalno da živima!“, i ne zna kako da izađe iz začaranog kruga.Treba zapamtiti da se anksioznost uspešno leči pomoću lekova (antidepresiva) koji ne izazivaju ovisnost i ne piju se stalno i pomoću vežbi za opuštanje.Anksioznost ne nestaje preko noći, vremenom ce  se osoba rešiti svih tegoba jer anksioznost se uspešno leči!

nikakva sramota priznati problem,osoba koja boluje od toga nije luda, svesna je svog problema i želi da ga se oslobodi! Treba joj zato pružiti podršku, razumeti je, i pomoći joj da savlada problem, da shvati da je i dalje normalna i da ima problem koji ima svaki treći čovek na ovoj planeti u današnje vreme!

Anksiozni poremećaji (Anksioznost)


Glavna karakteristika ovih psihijatrijskih poremećaja je prisustvo anksioznosti, odnosno straha. Ova dva osećanja, anksioznost i strah, se javljaju uvek kada procenimo da nam preti neka opasnost. Kažemo da se radi o strahu ako je opasnost neposredna, a da se radi o anksioznosti ako osoba strašljivo isčekuje neku opasnot u budućnosti. Pored straha koji se javlja u situacijama koje sa sobom realno nose neku opasnost, postoje i strahovi koji se javljaju kad opasnosti uopšte nema, ili je opasnost mala, a reakcija straha prenaglašena. Takvi strahovi se nazivaju  nerealnim ili bolesnim strahovima .

Klinička slika

Za pojačane zahteve tela u slučaju borbe ili bekstva iz opasnosti, potrebna je veća količina kiseonika, te počinjemo ubrzano da dišemo. Ubrzava nam se i rad srca i raste na kratko vreme i krvni pritisak, a sve u cilju da se krv sa neophodnim materijama dopremi u što većoj količini do onih delova tela koji su nam tada neophodni. Takođe, javi se i preraspodela krvi, tako da se krvotok u onim delovima koji nam nisu u trenutku opasnosti neophodni nešto malo redukuje, dok se u drugim delovima pojačava. Zato kada osetimo strah prebledimo i osuše nam se usta. U isto vreme se i usporavaju neki procesi bez kojih u tom kritičnom trenutku možemo, da bi se sačuvala energija za odbrambene aktivnosti. Tako se recimo usporava rad creva, pa kad imamo strah osećamo nelagodnost u stomaku. Svi se mišići malo zategnu da bi bili startniji. To nam pomaše u odbrani, ali ako strah potraje, kao posledica može se javiti glavobolja i bol iza grudne kosti jer se tamo nalaze mišići čija zategnutost dovodi do neprijatnog osećaja. Da se telo usled oslobađanja veće količine energije ne bi pregrejalo, uključuju se nove svrsishodne reakcije koje služe da snize temperaturu tela, a to su drhtanje i preznojavanje.

Vrste anksioznosti:

Panični poremećaj se karakteriše pojavom paničnih napada i takozvane anticipatorne anksioznosti. Panični ataci su uglavnom iznenadni napadi straha koji se javljaju „kao grom iz vedrog neba“. Strah počinje polako da raste, dostigne maksimum za nekih desetak sekundi, traje jedno određeno kratko vreme u najizraženijem obliku (koje se meri u minutima), a onda spontano opada. U trenutku najačeg straha osoba obično ima utisak da joj preti neposredna opasnost uz čest osećaj životne ugroženosti. Imaju utisak da se sa njima u tom trenutku dešava nešto strašno, poput infarkta miokarda, šloga, veruju da će da se uguše, izgube svest ili polude. Imaju izražene telesne simptome koje prate strah, ali je najčešće prisutan ubrzan srčani rad, preskakanje srca i ubrzano disanje. Dešava se da tokom straha dišu otvorenim ustima i duboko, ili brzo i plitko, što zbog poremećenog odnosa kiseonika i ugljendioksida u našem telu dovodi do neprijatnog osećanja trnjenja ili mravivanja po telu kao i osećanja nestabilnosti i vrtoglavice. Često kažu da imaju osećaj kao da su im noge od gume i da imaju neprijatan osećaj iza grudne kosti u vidu pritiska. Česta tegoba je i drhanje i preznojavanje. Anticipatorna anksioznost je strepnja, zebnja, slutnja da se ovakav panični atak ne ponovi. Ona je prisutna između dva napada i dodatno iscrpljuje. Mogu se javiti i noćni panični ataci, a prepoznajemo ih tako što se osoba budi u toku noći u strahu, preznojena i uznemirena, a da prednodno nije imala noćne more ili teške snove.

Opsti anksiozni poremećaj se karakteriše pojavom strepnje, zebnje, slutnje povezane sa najmanje dve ili više svakodnevne i uobičajne situacije. To su osobe koje tokom većeg dela dana stalno slute da će se nešto loše dogoditi. Stalno im je u glavi prisutna misao koja počinje sa „šta ako…..“. Recimo, dete izađe da se igra a majka provede strahujući par sati – „Šta ako se oklizne i udari nezgodno glavu“, „Šta ako mu ode lopta na put i zgazi ga auto“, Šta ako ga neko stavi u kola i odveze u nepoznatom pravcu“, „Šta ako se preznoji i prehladi, pa dobije zapalenje pluća i umre“ i sl. Slutnje su uvek katastrofične. Mora se imati na umu da su to strepnje koje su prisutne kontinuirano tokom dana, i to više od 60% vremena. Uz to, takvog su intenziteta da ometaju osobu da normalno funkcioniše, iscrpljuju je i dovode do velike patnje. Ono što je takođe karakteristično za generalizovani anksiozni pormećaj je da osoba ima utisak da ne može da kotroliše strepnju i da je ona preplavlja. Ako duže traje, osoba kao po pravilu postaje i depresivna.

Socijalna fobija se karakteriše neadekvatnim i intenzivnim strahom od negativne procene drugih ljudi. Javlja se u situaciji kada se osoba nalazi u socijalnim relacijama. Postoje dva obilaka – generalizovan i negeneralizovan. Osobe koje su obolele od generalozivanog oblika socijalne fobije imaju strah od negativne procene u skoro svim socijalnim situacijama. Dešava se da im je teže sa određenim osobama – sa mlađim ili starijim, sa istim polom ili suprotnim polom, sa autoritetima, sa poznatim ili nepoznatim osobama. Uvek je suština njihove strepnje i straha da će ih ljudi loše proceniti i da će ih u kranjem slučaju odbaciti, da ih neće poštovati i uvažavati pa čak i ismejavati. Zbog toga izbegavaju da odlaze na žurke, slave, ako se i nađu u društvu, izbegavaju da započnu razgovor, da se uključe u diskusiju i sl. Drugi oblik socijalne fobije je negeneralizovan ili jednostavni oblik kada osoba ima probleme u tačno određenoj socijalnoj situaciji – recimo, dok jede, kad treba da se potpiše, posluži goste ili da održi neku javnu prezentaciju ili govor. Čest je strah od crvenjenja i drhtanja ruku. Za razliku od drugih anksioznih poremećaja kod kojih se ono od čega se plaše ne događa, kod socijalne fobije takvo što se može desiti. Recimo, ako osoba ima strah da će joj zadrhtati ruka dok služi kafu goste, zbog stalnog negativnog isčekivanja, odnosno porasta anksioznosti, može se kao jedan od pratećih telesnih simptoma javiti i drhtanje ruku. Treba znati da se ne radi o sramežljivim ljudima koji nisu mnogo aktivni u socijalnim situacijama, već o osobama koje zbog ovog straha imaju visok stepen patnje i nefunkcionalnosti. Među njima je velik broj onih koji zbog tegoba nisu dostigli akademska stremljenja, značajan je broj koji su bez partnera i bez zaposlenja. Ono što je takođe važno, imaju veoma mali broj poznanika i prijatelja iako su im želje potpuno suprotne.

Jednostavna fobija je strah koji se javlja od jedne određene situacije ili objekta. Recimo strah od vožnje liftom ili avionom, strah od visine, insekata, psa, krvi. Kao kod svih fobija i ovde postoji karakteristično ponašanje bežanja i izbegavanja. To znači da recimo osoba koja se boji visine izbegava da gleda kroz prozor, da priđe prozoru, da ide kod prijatelja koji stanuju na višim spratovima. Ako i pođe i javi se strah, pobegne iz te situacije.

Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)

Teskoba kao posledica kroničnog stresa, (engl. PTSD) Obično sledi nakon izloženosti osobe traumatskom događaju kao što su posmatranje, smrti druge osobe,  iznenadna smrt bliske osobe ili prirodna katastrofa itd. Tri su osnovne manifestacije PTSP-a: „oživljavanje“ traumatskog događaja (noćna mora), izbjegavajuće ponašanje (izbjegavanje mjesta povezanih sa traumom), te emocionalno udaljavanje od drugih i psihološka uznemirenost.

Opsesivno- kompulzivni poremecaj Karakterišu ga opsesije i kompulzije. Opsesije su nametljive neprijatne misli, slike i impulsi. One se umeću u normalan mislaoni tok, prekidaju ga, veoma su neprijatne i za osobu najčešće neprihvatljive sadržine. Zbog toga dovode do veoma visoke napetosti i straha da se to što im je polo napamet i ne desi, te pokušavaju da takve misli zaustave i otklone. Međutim, to im uspeva samo na kratko, s obzirom da se one veoma brzo vraćaju i uznemiravaju ponovo. Sadržaj opsesivnih misli je obično povezan sa bolešću, smrću, sa nekim agresivnim ponašanjem. Recimo, misao da osoba nije dobro isprala ruke nakon sredstava za čišćenje i da će preneti otrovnu hemikaliju na hleb i hranu te tako ugroziti zdravlje i živote svojih ukućana. Ili nametnuta slika kako uzima makaze i ubada sebe u ruku. Na sreću, iako imaju utisak da mogu da izgube kontrolu i tako nešto urade, to se nikada ne događa. Postoje i opsesije religiozne sadržine, seksualne sadržine i opsesije simetrije. Kompulzije su radnje pomoću kojih osoba pokušava da spreči eventualne posledice. Recimo, ako osoba ima opsesiju da će zbog toga što je sredstvo za pranje kupatila ostalo na rukama zagaditi hranu i teško poremetiti zdravlje ukućana, ona će u pokušaju da spreči tako nešto prati ruke i po nekoliko sati dnevno. Kompulzije se uglavnom ritualno rade, recimo, uvek na tačno određen način, određen broj puta i istim redosledom. Postoje i takozvane mentalne kompulzije, kada osoba pokušava da spreči „katastrofu“ tako što zameni neprijatnu sliku ili misao nekom drugom, suprotnog ili prijatnog značenja.

Lečenje anksioznih poremećaja je moguće na dva načina. Najpre, mogu se lečiti lekovima. Ranije se smatralo da se mogu otkloniti davanjem lekova za smirenje tipa Benzedina, Bromazepama, Lorazepama i sl. Danas je terapijski pristup lečenju anksioznih poremećaja u potpunosti drugačiji. Naime, osnovni lekovi za sanaciju tegoba su antidepresivi i to dominantno oni koji spadaju u grupu selektivnih inhibitora ponovnog preuzimanja serotonina. Lekovi za smirenje se uključuju samo u početku i veoma brzo izbacuju iz terapije obzirom da imaju veoma izuzetan potencijal za razvoj zavisnosti ako se dugo i bez kontrole uzimaju. Ako se razvije zavisnost, to postaje nov problem i bolest koju je, nažalost, znatno teže lečiti od samog anksioznog poremećaja. Za lečenje anksioznih poremećaja kognitivno bihejvioralna terapija je metod izbora u odnosu na sve ostale psihoterapije. Kod značajnog broja pacijenata moguće je pomoći mu samo pomoću ove psihoterapijske metode. Međutim, najbolji rezultati se postiži kombinacijom medikamentozne i kognitivno bihejvioralne terapije, s obzirom da medikamenti brže oslobađaju pacijenta od patnje, dok im kognitivno bihejvioralna terapija  daje mogućnost da nauče kako da kontrolišu strahove i bez lekova, produžavaju remisiju i smanjuju verovatnoću nastanka  nove epizode bolesti.

Simptoni anksioznosti su:

Agorafobija
Bledilo
Bol u grudima
Bol u licu ili vilici slicna zubobolji
Bolovi u vratu i ramenima, ukocenost lica ili glave
Brzo praznjenje zeluca
Drhtanje (vidljivo ili unutrasnje)
Glavobolje i osecaj cvrstog „obruca“ oko glave
Hormonalni problemi
Knedla u grlu i poteskoce s gutanjem
Losa probava, konstipacija i proliv
Lupanje srca, usporeni otkucaji, palpitacije
Nesanica
Nocne more
Osecaj gusenja i zadihanosti
Osećaj jeze i bockanja u koži
Osip
Peckanje oci
Pojacana depresija
Pojacana osetljivost na svetlo, zvuk, dodir i miris
Poremecaj sluha
Problemi sa vidom (iskrivljene slike)
Simptomi poput gripa
Slabost i trnci u rukama i nogama (stopalima)
Strah od ludila i gubitka kontrole
Strujni šokovi u telu
Suva usta
Znojenje

Agorafobija(strah od velikih otvorenih prostora gde ima ljudi) je normalan odgovor na anksioznost i samoodbranu. Kad se osećamo ugroženima, želimo se povući negde na sigurno, poput kornjače u svoj oklop.

Kod anksioznosti je vrlo važno da uspostavite kontrolu nad takvom reakcijom. Izbegavanje situacija nije učinkovit način borbe s agorafobijom!

Agorafobija može biti vrlo iscrpljujuća . Nemojte prestati izlaziti van! ako to počnete raditi ubrzo ćete videti da svaki put kad se trebate suočiti sa spoljašnjim svetom dobijate napade panike.

Panika vas može uhvatiti čak i kući od same pomisli da trebate ići napolje, zato nema smisla da se tako ponašate. Koristeći taktike odvraćanja pažnje koje preporučujem, naučićete kako se vratiti natrag u svet i kako uživati u njemu kad to učinite.

Za ovo je potrebno vežbe i vremena, ali se može učiniti i videcete da ce proci!

Zbog mišićne napetosti, bol u grudima vas zbilja može uplašiti. Prva reakcija svih koji pate od anksioznosti, a osete bol u grudima, je da umiru od infarkta. To nije istina. Bol kod infarkta je vrlo različit od ovog bola i obično ne počinje u grudima. Duboko disanje i vežbe opuštanja vrlo su uspešan način smanjivanja ovih simptoma.

Anksioznost u krvotok oslobađa adrenalin koji ubrzava rad srca, pa imate osećaj kao da vam srce treperi i preskače. To je savršeno normalno i ne može vam naškoditi ni na koji način!

Usporeni otkucaji su takođe jedan od uobičajenih znakova anksioznosti. I opet, to ne znači da će vam srce prestati kucati, možda se i čini čudno i zbunjujuće, ali ne obraćajte pažnju na to i verovatno će nestati samo od sebe.

Svi mi imamo strah od ludila i gubitka kontrole, ali budite uvereni da nećete poludeti. Ludilo nije svestan čin; oni koji pate od ozbiljnih mentalnih bolesti nisu svesni svog puta do njih. Nećete poludeti!

Zbrkane nervne poruke u mozgu u umornim nervima i umornom telu ne znače ludilo. Misli su nesvesni produkt moždane aktivnosti. Ako ste anksiozni, depresivni, ljuti ili pod stresom, to utiče i na vaše misli; ne samo raspoloženje nego i telesna hemija.

Koncentracija kiseonika u krvi može uticati na moždanu aktivnost i centralni nervni sistem, kao i druge telesne hemikalije poput adrenalina, hormona pa čak i vitamina. Ove neugodne misli, osećaji i potpuno iracionalni strahovi ne mogu naškoditi niti vama niti drugima !

Bilo kakva misao o povređivanju sebe ili drugih je samo misao! Nista od toga se nece desiti! Kako se telo opušta i postaje manje anksiozno, misaoni proces se vraća u normalu.

„Beži ili se bori“ reakcija vrlo je intenzivna i mobiliše mnoge telesne sisteme. Cirkulacija, koncentracija kiseonika i ugljen dioksida u krvi se menja, a mišići su napeti i spremni za akciju.

Sve ove promene imaju dubokog uticaja na telesne osećaje, a slabost ekstremiteta (ruke, šake, noge, stopala) jedan je od tih osećaja. Trnce uzrokuje nakupljanje ugljen dioksida iz krvi u udovima. Ako protresete udove, možete poboljšati cirkulaciju u tim područjima. Ovi simptomi nisu opasni i s vremenom će nestati. Lagane vežbe takođe mogu pomoći u slabljenju ovih simptoma. OVI SIMPTOMI NE ZNAČE DA DOŽIVLJAVATE INFARKT ILI BILO KOJI NEUROLOŠKI PROBLEM.

Nekada porodica, prijatelji ili partneri mogu da imaju problema ako se u njihovoj blizini nalazi neko ko pati od nekog anksioznog poremećaja ili neke fobije. Za porodicu može biti veoma teško da razume zašto član njihove porodice neće ili ne može da uradi neku laku obavezu kao što je odlazak napolje u prodavnicu, vožnja automobila i slično. Stvari se mogu još više pogoršati kada npr partneri ili članovi porodice saznaju da njihovi najbliži neće ili ne žele da idu na godišnji odmor sa njima.

Nije nenormalna pojava da porodica takoreći optuži anksioznu osobu da je totalni egoista i da samo misli na sebe i na svoje stanje. Kada kažem anksiozna osoba, mislim generalno na svaku osobu koja ima probleme sa anksioznošću, napadima panike, depresijom ili opsesijama. Mnogi pripadnici porodice počinju da sumnjaju u anksiozne ljude, čak nekad pomisle da njima stvarno nije ništa, već da su oni lenji, da se samo pretvaraju i tome slično. Takođe veoma je rasprostranjena pojava da porodica ili prijatelji govore anksioznim ljudima: „Daj saberi se već jednom“, „Nije ti ništa“, „Ti to samo umišljaš“, „Prekini više sa time“, itd….

Ukoliko se u vašoj porodici nalazi neko ko ima problema sa anksioznošću, napadima panike, depresijom i slično, potrebno je pre svega da razumete ove poremećaje. Priroda ovih poremećaja jeste da se oni koji pate od tih poremećaja veoma lako i često povlače u sebe, žele samoću, počinju previše da razmišljaju o tome kako se osećaju itd… Oni to ne rade zato što žele, već zato što su ih ti poremećaji naterali na to. Takođe je potrebno da razumete da bi oni koji pate od ovih poremećaja odavno se već pribrali ili sabrali, da mogu to da urade. Oni to svo vreme i pokušavaju.

Savet: Ukoliko imate neki od oblika anksioznosti obratite se neuropsihijatru (psihijatru), mnogi idu kod psihologa, treba da znate da psiholog nije stručan za propisivanje lekova, dok svaki neuropsihijatar(psihijatar) је i psiholog! Uz pomoć psihoterapije i lekova *antidepresiva**koji ne stvaraju ovisnost i nećete ih piti ceo život, ne brinite, zauvek cete se osloboditi tog problema.Verujte u SEBE i samo napred!


Podeli sa prijateljima

» PROČITAJ 4.463 KOMENTAR

Pogledajte još i ovo:


Anksiolitici ili antidepresivi

Vaše slabe stres-tačke

Strah od bliskosti i vezivanja ?!


4.463 komentara na “Anksioznost”

 • dinčiiiiii
  18 septembar, 2014, 17:29

  mene zanima da li neko od vas ima nekad osjećaj kao da ga neko-nešto drži za vrat i kao da se spušta na prsa? kao neka težina, obruč..meni se to danas desilo… Shock No ..

 • dinčiiiiii
  18 septembar, 2014, 17:36

  jaaaaaako ružan feeling Question

 • pedja
  18 septembar, 2014, 22:16

  Kako se ovo desava sta je psiha!!!????Jel ima neko mozda neko strujanje kao struja neka oko srca? Cry

 • dinčiiiiii
  19 septembar, 2014, 8:49

  ja dugo nisam vjerovala da svi ovi simptomi mogu dolaziti iz naše psihe, jer su bili svakodnevno prisutni..ako nije gušenje, onda je neko peckanje, žarenje po tijelu, ako nije to jeste nešto treće itd itd….psiha je čudo jedno…što više ramišljamo o tim simptomima meni se čini da su onda još više prisutni…možda se i varam..ne znam više ni sama..to strujanje ja nisam imala, mda ti i to dolazi i glave…kod mene je pristna neka težina u želudcu..nekad se popenje gore..maaa jojjj..uvijek neki simptom..nema dana bez toga..bilo bi mi neobično da jedan dan prođe bez toga svega Confused

 • Sreca81
  19 septembar, 2014, 19:27

  Evo da se i ja javim, nisam odavno. Vidim, nazalost, da se broj anksiozista povecava Frown. Jedino dobro u tome je sto se mozemo okupiti na jednom mjestu i podijeliti svoja iskustva. Vidim ima novih. Jednom sam pisala o svom problemu, i evo nisam nigdje vidjela da se neko sa tim bori ovoliko koliko ja Smile. Evo dragi moji da ponovim, ja se sa anksioznosti borim sad ce za mjesec dana devet godina. Prvih sest mjeseci do godinu dana mi je bilo katastrofalno, nigdje nisam isla, ali sam vidjela da tako ne ide i krenula, mucila se, putovala, suocavala se, katastrofa je bilo. Sad mi je stanje dosta bolje, nekad mi prodje dan da nemam simptoma, nekad dodju odjednom iako ne mislim na njih. Ovde sam upoznala jednomg momka, svaki dan se cujemo i opisujemo kako se osjecamo i mogu vam reci da to dosta pomaze. Vjerujte mi. Motda ovo bude citao pa se javio da potvrdi Smile
  Ja sam vec navikla nekako na to sve, devet godina je dug period, ali kad mi se desi kao da mi je prvi put. Imati kraj sebe nekog ko u potpunosti to razumije je nesto veliko. Meni je uvijk problem da kazem nekom kraj mene da mi nije dobro, tome se jos ucim. Ja se nadam da cemo svi da izadjemo iz ovoga, da cemo biti bas jaki i spremni na sve sto nam zivot pruza, jer svakodnevna borma covjeka sa samim sobom je najteza borba. Eto, pozdrav svima, ako ima neko pitanja slobodno nek mi se obrati u inbox Smile.

 • dinčiiiiii
  20 septembar, 2014, 8:02

  Sreća 81-ja sam u ovom oko 4 god..prvi put kad mi se ovo javilo trajalo je neka 3-4 mjeseca..nakupilo se bilo baš svega u tom periodu i tu su svi simptomi i krenuli..nakon toga se „umirilo“ (barem sam mislila tako), zaboravila bila malo na to…i opet mi se pojavi..i opet malo stane i tako u krug…i meni su ove 4 god.preeeeeeduge, jer prvo što pomislim kad se probudim ujutro je šta će me danas boljeti, žigati, peckati…i sama pomisao na to mi diže želudac i muku..ma fuuuj..nikakooooo da se opustim..i kad me ništa i ne pecka, ja uporno o tome razmišljam i iščekujem neku muku i slabinu…evo npr.sinoć ležim, gledam tv i pomislim kako se osjećam ok..nije prošlo mi 10-tak min.mene muka neka uhvatila, slabina..a ja odmah mjeri puls…76 otkucaja..i tako 5-6 puta dok nisam otišla na spavanje…neka težina bolovi u rukama u toku noći, nesanica.. uvijek neka muka i borba…ja ovo i nikom i ne govorim ovako opširno kao ovdje…barem se ovdje malo olakšma ako ništa.. Tremble

 • Prisluskuvanje
  21 septembar, 2014, 13:17

  Pocinje vozduh cevki po zemja za hermeticki za kuki,redno bese samo a ne glumat si nepostoe a site imat ga,Pozdrav Smile

 • Prisluskuvanje
  22 septembar, 2014, 8:33

  Nieden lek ne pomaga na starosedelcite albanci a na strancite pomaga ako ga zemat albanec zastareal vikat strancite i ne deluva i drug donesat i krijat ga ot albanec ako ga zeme albanec pa zastareal se planski sal crkoven lek u sveto branel ot se a glavni u sveto sa crkvite se,sut svet doste

 • Prisluskuvanje
  22 septembar, 2014, 8:48

  Vikat siluvaci a crkvite glavni u internatite i domovite i gradinkite i nema da veruvas Hug Right

 • Prisluskuvanje
  22 septembar, 2014, 9:06

  Prasujat koj sa crkvite,najgolema plata sto zimat u evropa stampat,Sut svet dosie Coffee

 • Prisluskuvanje
  22 septembar, 2014, 9:24

  Selo gorno kratovo planski ga ubija crkovnite policiji i direktori kuki prazni i razruseni se i se skoncentriraa na kratovo ubivanje ,Sut svet dosie

 • Buba123
  22 septembar, 2014, 13:36

  E Dinci htjela bih da te kontaktiram u inbox, nova sam, ali ne znam kako ?Thinking

 • Buba123
  22 septembar, 2014, 13:38

  Pardooom htjela sam da kontaktiram ovu djevojku sreca 81 da razmjenimo iskustva i ja imam isti problem Frown

 • Buba123
  22 septembar, 2014, 13:38

  ali ne znam kako da je kontaktiram? sreca81 oglasi se heheheh

 • dinčiiiiii
  22 septembar, 2014, 14:17

  heheh..nije problem buba 123…možeš i ovdje pisati…svi mi ovdje manje-više imamo slična iskustva Jump Jump Jump

 • dinčiiiiii
  22 septembar, 2014, 14:20

  ili možeš meni pisati…mailom ili na neki dr način..lijep poz Smile

 • Sreca81
  22 septembar, 2014, 14:32

  Hej Buba123. Oglasavam se Smile
  Reci mi da li si ovdje registrovana? I da li ti je buba123 nick sa kojim si se registrovala? Pozdrav ti Smile

 • Sreca81
  22 septembar, 2014, 15:34

  Kako bi se pisalo u inbox ili ako bi vi pisali nekom u inbox, trebate se registrovati. Stavite isti nick kao sto je i ovdje, tj pisite pod nickom koji ste registrovali, kako bi lakse dosli u kontakt oni koji zele Smile

 • dinčiiiiii
  22 septembar, 2014, 17:22

  Ko ima slična iskustva kao ja, ako želi neka ostavi svoj mail, ili ja mogu ostaviti..kako god…lijep pozzz Cute

 • Buba123
  22 septembar, 2014, 17:28

  Nisam se registrovala, ne znam kako to ideThinking Mozete li mi objasniti, posto ja kad udjem iskoci mi neka leptirica.com Smile

 • Sreca81
  22 septembar, 2014, 18:08

  http://www.srecica.com/forum/

  Tu imas gdje pise registruj se. Registruj se pod tim nickom pa cu te ja naci. Dinciiii i ti mozes tako pa se mozemo tako cuti.

 • Sreca81
  22 septembar, 2014, 18:10

  Kad se registrujes, javi mi ovde da te pronadjem

 • Buba123
  23 septembar, 2014, 10:07

  Registovala sam se Wink Dinci ajde i ti Smile 

 • dinčiiiiii
  23 septembar, 2014, 12:08

  registrovala sam se Wink …biće mi drago da se čujemo Big Smile

 • dinčiiiiii
  23 septembar, 2014, 12:33

  Sreća 81 i Buba 123 pokušala sam vas naći na forumu i poslati vam poruke..nisam uspjela IDK ..ne znam zašto..ja sam se uspješno registrovala Smile ..isti mi je nick kao i ovdje…pozzziić

 • dinčiiiiii
  23 septembar, 2014, 13:22

  Može li mi neko reći šta znači Bcc na forumu?

 • Sreca81
  23 septembar, 2014, 14:57

  Hi Dinci, ja sma nasla Bubu, tebe ne mogu. Bcc inace znaci da stavis vise onih koji bi trebalo biti upuceno to sto pises, barem ja tako mislim Smile. Da li je isti nick, kao i ovde, na registraciji. Da li je c ili č u registraciji. Kod mene je c, ne ć, pa pokusaj ti mene da nadjes ponovo Smile

 • dinčiiiiii
  23 septembar, 2014, 16:50

  mene ja buba 123 našla Smile …nick mi je isti..sa č..možda me zato ne možeš naći..pokušat ću te ja pronaći Smile

 • dinčiiiiii
  23 septembar, 2014, 16:56

  Usput može li mi neko molim vas reći da li je ikad imao problem nemoći u rukama i nogama, neku slabinu…mene danas to pošteno drži…joooooooj…na kraju sam otišla malo prileći i to u suzama ne bil me prošlo…još sam u pms-u Cry ..sve se bojim kad ustanem da se ne padnem gdje…nemam snage ni 1 posto …baš sam Really Pissed

 • Buba123
  23 septembar, 2014, 18:38

  Pitanje? Da li je neko od Vas pio dugo antidepresive pa je prestao?

 • Sreca81
  23 septembar, 2014, 20:50

  Oni se moraju piti postepeno kada se prestaje uzimanje. . Ja sam pila malo vremena samo, i postepeno sam prestajala, ali prvo sam sebi umislila da ce mi biti bolje kada ih ne pijem, sto se i desilo Smile. Bilo mi je bolje. Ali sve to zavisi kakva nam  je psiha. Mnogi se boje prestati to piti, ja sam na svoju ruku prestala jer meni to nista pomagalo nije Smile. I meni je bilo bolje cim sam ih prestala uzimati. Uzimala sam ih nekih 3mjeseca, a prestajala mjesec dana, onda sam sve bacila u smece, Smile

 • Savo
  24 septembar, 2014, 7:29

  Dinči evo mail vec sam ostavio, ali evo opet    jovandj9125@gmail.com ja imam dosta slicne tegobe pa ako hoces javi se slobodno

 • dinčiiiiii
  24 septembar, 2014, 8:32

  Savo pokušala sam ti poslati mail al nešto mail adresa ne valja… Confused

 • Savo
  24 septembar, 2014, 9:18

  Pokusaj ponovo dobra mail adresa vidi da nisi pogrjesila koje slovo, pa pokusaj ponovo    jovandj9125@gmail.com

 • Savo
  24 septembar, 2014, 9:37

  Ako nista dinči ostavi ti svoj mail pa cu se ja javiti tebi

 • dinčiiiiii
  29 septembar, 2014, 7:54
 • Prisluskuvanje
  29 septembar, 2014, 9:42

  Na teroristite policija miljarda pati im e receno da ne vrabotujat silezii i tepaci i prakat da brkat starosedelcite albanci u kratovo i pa nisto,novio terorist ciganiste platenik dalibor prv koristi odmor ovaa godinaga vrabotija da iskaruje starosedelcite se planski ga ugnetujat omna,zakon nikakov nema a albancite si otvorija besplaten internet strancite napadnaa so site sili i se okupiraa u kratovo site objekti e se tepanje i strancite za tepanje sal gi plakat e Sut svet dosie Confused

 • Prisluskuvanje
  29 septembar, 2014, 13:31

  Tamo u besplaten internet kratovo policijata pola kompjuteri gi ukrade i ludi si glumat i se drzat so tepanje i stampa e Dosieto Sutsko Smile

 • Prisluskuvanje
  2 oktobar, 2014, 13:19

  U besplaten internet nema novi kompjuteri zasto sami se vrabotile teroristi i preprodavat gi u kratovo,a samo 3 ima rabotni Smile

 • Prisluskuvanje
  4 oktobar, 2014, 10:41

  Koj da znae deka ciganite u kratovo branko gubraro ciganite si imat privatna policija bila i cudat se sto da ukradat,se siluvaci po gradinkite odvaj branemose ot stranskite teroristi cigani evropski platenici,Sut dosiea Smile

 • Opet...
  4 oktobar, 2014, 19:09

  Dugo sam bila bez ove nesretne ank, i bas sam bila srecna, uzivala u svakom danu bez nje. Kad sam saznala da sam trudna, a mnogo sam zeljela dijete, borila se da ga dobijem kad ono umjesto da budem lpresretna, meni se vrati la cjelodnevna ank, ne znam ni kako cu ni sta, ne znam da li imam snage opet prolaziti kroz sve?

 • Zoko
  6 oktobar, 2014, 9:48

  Pozdrav ot zoki pozarno kratovo FBA operativcite i CIA Coffee

 • Sreca81
  6 oktobar, 2014, 20:16

  Opet, moras se boriti jer sad imas zasto da se boris. Kakvi su simptomi kod tebe?

 • borbena
  8 oktobar, 2014, 14:02

  Nisam dugo bila ovde, sad gledam od 2012… u medjuvremenu sam dobila dete, ali moji strahovi nisu prestali, ali se i dalje borim bez lekova i guracu dokle god mogu. Sad da li je to pogresno ne znam, ali znam da nam mnoge stvari dolaze iz glave sto bi se reklo Smile
  Pozdrav svima

 • borbena
  8 oktobar, 2014, 14:06

  E da, pocela sam i da pijem caj od kantariona… citala sam da deluje umirujuce na anksioznost i depresiju Angel

 • dancizg
  8 oktobar, 2014, 19:15

  Dragi moji, eto mene nakon otprilike 4 godine ponovno na ovoj stranici. Doduse, citala sam postove ali nisam pisala. Naravno vec sigurno svi oni koji imalo imaju znanja o anksioznosti znaju o cemu  je rijec. Sve se vratilo kao i vecini koji je imaju ili mozda nikad nije otisla. Sto je najgore prije 3 godine sam pila cymbaltu (30 mg dnevno i isla na psihoterapiju) i tako 3 godine. I onda kad ti bude dobijes takvu snagu kao da si ponovno rođen i mislis nista ti vise ne moze biti, izlijecio si se. Citas postove i komentare ali ne, mislis to je to nece se vratiti a ono ko bumerang jos gore i jos jace.. naravno sve uzrokovano stresnim situacijama koje se redaju jedna za drugom bas kao namjerno.. i opet sve ispocetka.. zato ljudi, vjerujte nemojte prestati uzimati lijekove jel vam je bolje i jel se osjecate kao supermen. Postupno se moze svakako izlijeciti ali tvrdoglavost se ne isplati. Pozdrav iz zgb

 • janaa
  12 oktobar, 2014, 20:37

  Već dvije i po godine pijem zoloft,šta da radim kad mi je jedino tako dobro.Ima li još neko da tako dugo pije antidepresive? Frown
  Frown

 • janaa
  12 oktobar, 2014, 20:47

  Definitivno začarani krug.

 • srna
  13 oktobar, 2014, 15:14

  ciao raja nadam se daste mi dobro dugo se nisam javila na stranicu ja patim od aksioznosti puni 11 godina prosla sam svakakvi simtoma  i svega i jos znaci prolazim ali nekako uspijevam dase borim i da idem napred imam cerku koja ima 14 godina pa vise puta kad vidi da nisam dobo pokusaje dame na neki nacin okupira dabi snjome nesto radila ili cak bojila nesto ,nadam se dace ovo jednom prestati i sto vama isto zelim pozdrav 

 • dinčiiiiii
  14 oktobar, 2014, 10:48

  pozzzz ljudi..nisam ni ja pisala ovdje neko vrijeme…i kod mene su naravno simptomi svaki dan skoro prisutni..nastojim nekako se izboriti sa tim..nema druge…mene zanima da li neko od vas ima ili je imalo bolovi u plećki i to lijevoj plećki..leđima..bolovi kao da „šetaju“ gore dolje.. Confused .ili je i to od tjeskobe ili je nešto drugo? .ako ima neko neka se javi…piše… Smile …pozzzdravčić

 • dinčiiiiii
  14 oktobar, 2014, 10:52

  zaboravila sam napisati kad se krećem, šetam bolova skoro da i nema..zaboravima na njih…ali kad spavam, ustanem ujutro nekad me zna zategnuti u lijevoj plećki, leđim IDK a..primjetila sam kad nosim teško, teške kese npr.to mi se javi..

 • borbena
  16 oktobar, 2014, 13:20

  janaa bas tako, kao zacaran krug IDK

  dinčiiiiii a da ti to nije od kicme, ja imam slicne simptome ali izbegavam da nosim tesko koliko je to moguce.

 • dinčiiiiii
  16 oktobar, 2014, 17:38

  borbena, imam skoliozu od 12-13 god.. Tremble …nije mi se ovo prije dešavalo, al prije 5-6 mjeseci na radnom mjestu sam dosta puta bila prinuđena da podižem teže stvari..možda mi je od toga..bol kao da šeta…nekad kad popijem andol 300 il analgin čini mi se da se smanji bol IDK …al evo baš zadnjih dana me to nekako pegla po plećki i leđima Thinking

 • dinčiiiiii
  16 oktobar, 2014, 17:40

  a ja kao i obično odmah to povezujem sa srcem da nešto nije uredu IDK IDK IDK ..aaahh joooj…i ja ću morati izbjegavati dizati išta teško…nije vrijedno. Big Smile

 • borbena
  20 oktobar, 2014, 14:02

  Moras izbegavati, ako ti neces nece niko drugi Wink
  A ja opet imam i problem sa emocijama, ja mislim da sve preterano dozivljavam, raspalacem se kad je neki film tuzan, kad je nekom lose, kad neko ima problem… i tako, ali nekako ne znam da ta osecanja procenim, ja ako sam uzbudjena zbog neke lepe vesti na primer ja odmah mislim da je to anksioznost, ako npr popijem malo vina osetim tu neku pozitivnu tremu ja opet mislim jao evo je anksioznost sad cu napraviti neku glupost, i tako….
  Ne znam jel ima neko iskustva sa tim?

 • dinčiiiiii
  20 oktobar, 2014, 14:59

  Ja inače i ne volim gledati tužne filmove, horore..bože sačuvaj Laugh ..odmah me to nešto uhvati i imam osjećaj da mi se opet sve vrati…prije sam mogla nešto takvo gledati bez ikakvih problema..a sad….Bože me sačuvaj i zakloni…izbjegavam to u široku luku Big Smile …šta ću kad sam takva sad.. Cool

 • Prisluskuvanje
  21 oktobar, 2014, 9:29

  Edna marka leotec Dzamiska i taa e napadnata ot tia sto proizvedujat isto ime,albanska marka na zatvorenici a stranski zemji da proizvedujat pa do koga leotec ke ga drzete u zarobenistvo i glumete ludi,Sut svet izjavi Wilt

 • Gavran
  21 oktobar, 2014, 11:50

  Pozzz.Da li neko od vas ima osecaj malaksalosti neki cudni pritisak na sredini grudi i puckanje kostiju grudnog kosa pri nekim pokretima tela.Dalje:ubrzan puls ponekad,lupanje srca,gusenje,tresenje celog tela,vruci i hladni talasi po telu,znojenje ,glavobolja.Ti simptomi mi se samo smenjuju svakog dana do sad sam bio u hitnoj neznam ni ja koliko puta radjen mi je EKG uvek dobar,rendgenski snimak ok, krvna slika dobra hormoni stitne dobri,pregled kod interniste kardiologa 4 puta za mesec dana,pregled kod specijaliste pneumoftiziologa opet sve uredu.Jedino nisam radio ultrazvuk srca a od terapije prepisali mi propranolol,bedoksin i demetrin.E sad ako mogu da dobijem neka iskustva od vas forumasa bilo bi ok.Pozz Frown

 • Zvoncica
  21 oktobar, 2014, 20:52

  Gorane, da, to su simptomi ove nase boljke, imamoi ih svi, smenjuju se, idu, pa se vrate i tako godinama. Dobro je sto si uradio ekg i ostalo, mada nije ni bilo potrebe, ali cisto da si miran, sad lijepo kod psihologa ili psihijatra na razgovor, pa vidi sto ces, imas u opticaju tablete i psihoterapiju. Srecno i javi se

 • Asatan
  21 oktobar, 2014, 21:00

  Da li je mozda neko imao problem da mu svicka ponekad pred ocima…pojavi se neka svetla tacka,ponekad kao da cujem nesto pa se uplasim da haluciniram,jako se uplasim pa imam utisak kao da cu poludeti….doktorica mi kaze da to nisu halucinacije i da ako bi halucinirala ne bih bila svesna….da li neko ima slicna iskustva???????

 • Gavran
  22 oktobar, 2014, 11:04

  Asatane meni se to desavalo jedno vreme pa je nestalo samo od sebe,sta znam sta je uglavnom nije opasno mozda ti je i pritisak malo pao.A ciji je ovo forum posto vidim da ima i stranaca Smile

 • Gavran
  22 oktobar, 2014, 11:22

  ZVONCICE hvala na odgovoru i sve najbolje. Big Smile

 • aaaaaaaa
  22 oktobar, 2014, 23:22

  Ljudi nađi te knjigu pank awy. Biće vam bolje neki hobi okupiraju te misli i joga.  Biće bolje. Pank are možete te da skinete sa nekog foruma. Otkucaj te samo kako naći knjigu panik any.  SMEJ TE SE I KADA VAM NIJE DO SMEHA SMEJ LEČI SVE. I NEMOJ DA SE PLAŠI TE NE MORA SVAKOM DA SE VRAĆAJU NAPADI. DONJI TE NA FORUM LJUDI KOJI SU POBEDILI AKSIOZNOST. LJUBIM VAS SVE I GLAVU GORE.MOC JE U NAMA život je jedan i prelep je nedaj te da vam aksioznost ruši dnevnu srecu.
  Beer

Obavesti me o novim komentarima na e-mail (moraš da upišeš svoju e-mail adresu). Prijava bez pisanja komentara.

Klikni na smajli koji želiš da koristiš:
(bez previše smajlića po poruci)

SmileBig SmileGrinLaughFrownWinkKissRazzAngelAngryReally AngryConfusedThinkingCoolEvil GrinReally PissedCryWiltShameCuteKissingShockTrembleFoot in MouthIDKQuestionSweatGo AwayHug RightClapDanceVictoryYawnFemale FighterSoldierStarvingHeartYesNoBeerCoffeeRoseJump