Anksioznost

Anksioznost predstavlja najčescu bolest današnjice, stres je glani uzrok anksioznosti, prema jednom istraživanju čak 70% mladih ljudi boluje od anksioznosti.Anksioznost i depresija su različite ali mogu da se povežu. Osoba koja pati od anksioznog poremećaja oseća konstantnu uznemirenost zbog jačeg lučenja adrenalina, ne zna šta joj se dešava i želi da se oslobodi te uznemirenosti, ona se bori!Dok depresivna osoba nema volju da se bori.Često zna anksiozna osoba pasti u depresiju, jer se stalno pita “Zašto mi se to desava???“, “Zašto baš ja?“, “Hocu normalno da živima!“, i ne zna kako da izađe iz začaranog kruga.Treba zapamtiti da se anksioznost uspešno leči pomoću lekova (antidepresiva) koji ne izazivaju ovisnost i ne piju se stalno i pomoću vežbi za opuštanje.Anksioznost ne nestaje preko noći, vremenom ce  se osoba rešiti svih tegoba jer anksioznost se uspešno leči!

nikakva sramota priznati problem,osoba koja boluje od toga nije luda, svesna je svog problema i želi da ga se oslobodi! Treba joj zato pružiti podršku, razumeti je, i pomoći joj da savlada problem, da shvati da je i dalje normalna i da ima problem koji ima svaki treći čovek na ovoj planeti u današnje vreme!

Anksiozni poremećaji (Anksioznost)


Glavna karakteristika ovih psihijatrijskih poremećaja je prisustvo anksioznosti, odnosno straha. Ova dva osećanja, anksioznost i strah, se javljaju uvek kada procenimo da nam preti neka opasnost. Kažemo da se radi o strahu ako je opasnost neposredna, a da se radi o anksioznosti ako osoba strašljivo isčekuje neku opasnot u budućnosti. Pored straha koji se javlja u situacijama koje sa sobom realno nose neku opasnost, postoje i strahovi koji se javljaju kad opasnosti uopšte nema, ili je opasnost mala, a reakcija straha prenaglašena. Takvi strahovi se nazivaju  nerealnim ili bolesnim strahovima .

Klinička slika

Za pojačane zahteve tela u slučaju borbe ili bekstva iz opasnosti, potrebna je veća količina kiseonika, te počinjemo ubrzano da dišemo. Ubrzava nam se i rad srca i raste na kratko vreme i krvni pritisak, a sve u cilju da se krv sa neophodnim materijama dopremi u što većoj količini do onih delova tela koji su nam tada neophodni. Takođe, javi se i preraspodela krvi, tako da se krvotok u onim delovima koji nam nisu u trenutku opasnosti neophodni nešto malo redukuje, dok se u drugim delovima pojačava. Zato kada osetimo strah prebledimo i osuše nam se usta. U isto vreme se i usporavaju neki procesi bez kojih u tom kritičnom trenutku možemo, da bi se sačuvala energija za odbrambene aktivnosti. Tako se recimo usporava rad creva, pa kad imamo strah osećamo nelagodnost u stomaku. Svi se mišići malo zategnu da bi bili startniji. To nam pomaše u odbrani, ali ako strah potraje, kao posledica može se javiti glavobolja i bol iza grudne kosti jer se tamo nalaze mišići čija zategnutost dovodi do neprijatnog osećaja. Da se telo usled oslobađanja veće količine energije ne bi pregrejalo, uključuju se nove svrsishodne reakcije koje služe da snize temperaturu tela, a to su drhtanje i preznojavanje.

Vrste anksioznosti:

Panični poremećaj se karakteriše pojavom paničnih napada i takozvane anticipatorne anksioznosti. Panični ataci su uglavnom iznenadni napadi straha koji se javljaju „kao grom iz vedrog neba“. Strah počinje polako da raste, dostigne maksimum za nekih desetak sekundi, traje jedno određeno kratko vreme u najizraženijem obliku (koje se meri u minutima), a onda spontano opada. U trenutku najačeg straha osoba obično ima utisak da joj preti neposredna opasnost uz čest osećaj životne ugroženosti. Imaju utisak da se sa njima u tom trenutku dešava nešto strašno, poput infarkta miokarda, šloga, veruju da će da se uguše, izgube svest ili polude. Imaju izražene telesne simptome koje prate strah, ali je najčešće prisutan ubrzan srčani rad, preskakanje srca i ubrzano disanje. Dešava se da tokom straha dišu otvorenim ustima i duboko, ili brzo i plitko, što zbog poremećenog odnosa kiseonika i ugljendioksida u našem telu dovodi do neprijatnog osećanja trnjenja ili mravivanja po telu kao i osećanja nestabilnosti i vrtoglavice. Često kažu da imaju osećaj kao da su im noge od gume i da imaju neprijatan osećaj iza grudne kosti u vidu pritiska. Česta tegoba je i drhanje i preznojavanje. Anticipatorna anksioznost je strepnja, zebnja, slutnja da se ovakav panični atak ne ponovi. Ona je prisutna između dva napada i dodatno iscrpljuje. Mogu se javiti i noćni panični ataci, a prepoznajemo ih tako što se osoba budi u toku noći u strahu, preznojena i uznemirena, a da prednodno nije imala noćne more ili teške snove.

Opsti anksiozni poremećaj se karakteriše pojavom strepnje, zebnje, slutnje povezane sa najmanje dve ili više svakodnevne i uobičajne situacije. To su osobe koje tokom većeg dela dana stalno slute da će se nešto loše dogoditi. Stalno im je u glavi prisutna misao koja počinje sa „šta ako…..“. Recimo, dete izađe da se igra a majka provede strahujući par sati – „Šta ako se oklizne i udari nezgodno glavu“, „Šta ako mu ode lopta na put i zgazi ga auto“, Šta ako ga neko stavi u kola i odveze u nepoznatom pravcu“, „Šta ako se preznoji i prehladi, pa dobije zapalenje pluća i umre“ i sl. Slutnje su uvek katastrofične. Mora se imati na umu da su to strepnje koje su prisutne kontinuirano tokom dana, i to više od 60% vremena. Uz to, takvog su intenziteta da ometaju osobu da normalno funkcioniše, iscrpljuju je i dovode do velike patnje. Ono što je takođe karakteristično za generalizovani anksiozni pormećaj je da osoba ima utisak da ne može da kotroliše strepnju i da je ona preplavlja. Ako duže traje, osoba kao po pravilu postaje i depresivna.

Socijalna fobija se karakteriše neadekvatnim i intenzivnim strahom od negativne procene drugih ljudi. Javlja se u situaciji kada se osoba nalazi u socijalnim relacijama. Postoje dva obilaka – generalizovan i negeneralizovan. Osobe koje su obolele od generalozivanog oblika socijalne fobije imaju strah od negativne procene u skoro svim socijalnim situacijama. Dešava se da im je teže sa određenim osobama – sa mlađim ili starijim, sa istim polom ili suprotnim polom, sa autoritetima, sa poznatim ili nepoznatim osobama. Uvek je suština njihove strepnje i straha da će ih ljudi loše proceniti i da će ih u kranjem slučaju odbaciti, da ih neće poštovati i uvažavati pa čak i ismejavati. Zbog toga izbegavaju da odlaze na žurke, slave, ako se i nađu u društvu, izbegavaju da započnu razgovor, da se uključe u diskusiju i sl. Drugi oblik socijalne fobije je negeneralizovan ili jednostavni oblik kada osoba ima probleme u tačno određenoj socijalnoj situaciji – recimo, dok jede, kad treba da se potpiše, posluži goste ili da održi neku javnu prezentaciju ili govor. Čest je strah od crvenjenja i drhtanja ruku. Za razliku od drugih anksioznih poremećaja kod kojih se ono od čega se plaše ne događa, kod socijalne fobije takvo što se može desiti. Recimo, ako osoba ima strah da će joj zadrhtati ruka dok služi kafu goste, zbog stalnog negativnog isčekivanja, odnosno porasta anksioznosti, može se kao jedan od pratećih telesnih simptoma javiti i drhtanje ruku. Treba znati da se ne radi o sramežljivim ljudima koji nisu mnogo aktivni u socijalnim situacijama, već o osobama koje zbog ovog straha imaju visok stepen patnje i nefunkcionalnosti. Među njima je velik broj onih koji zbog tegoba nisu dostigli akademska stremljenja, značajan je broj koji su bez partnera i bez zaposlenja. Ono što je takođe važno, imaju veoma mali broj poznanika i prijatelja iako su im želje potpuno suprotne.

Jednostavna fobija je strah koji se javlja od jedne određene situacije ili objekta. Recimo strah od vožnje liftom ili avionom, strah od visine, insekata, psa, krvi. Kao kod svih fobija i ovde postoji karakteristično ponašanje bežanja i izbegavanja. To znači da recimo osoba koja se boji visine izbegava da gleda kroz prozor, da priđe prozoru, da ide kod prijatelja koji stanuju na višim spratovima. Ako i pođe i javi se strah, pobegne iz te situacije.

Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)

Teskoba kao posledica kroničnog stresa, (engl. PTSD) Obično sledi nakon izloženosti osobe traumatskom događaju kao što su posmatranje, smrti druge osobe,  iznenadna smrt bliske osobe ili prirodna katastrofa itd. Tri su osnovne manifestacije PTSP-a: „oživljavanje“ traumatskog događaja (noćna mora), izbjegavajuće ponašanje (izbjegavanje mjesta povezanih sa traumom), te emocionalno udaljavanje od drugih i psihološka uznemirenost.

Opsesivno- kompulzivni poremecaj Karakterišu ga opsesije i kompulzije. Opsesije su nametljive neprijatne misli, slike i impulsi. One se umeću u normalan mislaoni tok, prekidaju ga, veoma su neprijatne i za osobu najčešće neprihvatljive sadržine. Zbog toga dovode do veoma visoke napetosti i straha da se to što im je polo napamet i ne desi, te pokušavaju da takve misli zaustave i otklone. Međutim, to im uspeva samo na kratko, s obzirom da se one veoma brzo vraćaju i uznemiravaju ponovo. Sadržaj opsesivnih misli je obično povezan sa bolešću, smrću, sa nekim agresivnim ponašanjem. Recimo, misao da osoba nije dobro isprala ruke nakon sredstava za čišćenje i da će preneti otrovnu hemikaliju na hleb i hranu te tako ugroziti zdravlje i živote svojih ukućana. Ili nametnuta slika kako uzima makaze i ubada sebe u ruku. Na sreću, iako imaju utisak da mogu da izgube kontrolu i tako nešto urade, to se nikada ne događa. Postoje i opsesije religiozne sadržine, seksualne sadržine i opsesije simetrije. Kompulzije su radnje pomoću kojih osoba pokušava da spreči eventualne posledice. Recimo, ako osoba ima opsesiju da će zbog toga što je sredstvo za pranje kupatila ostalo na rukama zagaditi hranu i teško poremetiti zdravlje ukućana, ona će u pokušaju da spreči tako nešto prati ruke i po nekoliko sati dnevno. Kompulzije se uglavnom ritualno rade, recimo, uvek na tačno određen način, određen broj puta i istim redosledom. Postoje i takozvane mentalne kompulzije, kada osoba pokušava da spreči „katastrofu“ tako što zameni neprijatnu sliku ili misao nekom drugom, suprotnog ili prijatnog značenja.

Lečenje anksioznih poremećaja je moguće na dva načina. Najpre, mogu se lečiti lekovima. Ranije se smatralo da se mogu otkloniti davanjem lekova za smirenje tipa Benzedina, Bromazepama, Lorazepama i sl. Danas je terapijski pristup lečenju anksioznih poremećaja u potpunosti drugačiji. Naime, osnovni lekovi za sanaciju tegoba su antidepresivi i to dominantno oni koji spadaju u grupu selektivnih inhibitora ponovnog preuzimanja serotonina. Lekovi za smirenje se uključuju samo u početku i veoma brzo izbacuju iz terapije obzirom da imaju veoma izuzetan potencijal za razvoj zavisnosti ako se dugo i bez kontrole uzimaju. Ako se razvije zavisnost, to postaje nov problem i bolest koju je, nažalost, znatno teže lečiti od samog anksioznog poremećaja. Za lečenje anksioznih poremećaja kognitivno bihejvioralna terapija je metod izbora u odnosu na sve ostale psihoterapije. Kod značajnog broja pacijenata moguće je pomoći mu samo pomoću ove psihoterapijske metode. Međutim, najbolji rezultati se postiži kombinacijom medikamentozne i kognitivno bihejvioralne terapije, s obzirom da medikamenti brže oslobađaju pacijenta od patnje, dok im kognitivno bihejvioralna terapija  daje mogućnost da nauče kako da kontrolišu strahove i bez lekova, produžavaju remisiju i smanjuju verovatnoću nastanka  nove epizode bolesti.

Simptoni anksioznosti su:

Agorafobija
Bledilo
Bol u grudima
Bol u licu ili vilici slicna zubobolji
Bolovi u vratu i ramenima, ukocenost lica ili glave
Brzo praznjenje zeluca
Drhtanje (vidljivo ili unutrasnje)
Glavobolje i osecaj cvrstog „obruca“ oko glave
Hormonalni problemi
Knedla u grlu i poteskoce s gutanjem
Losa probava, konstipacija i proliv
Lupanje srca, usporeni otkucaji, palpitacije
Nesanica
Nocne more
Osecaj gusenja i zadihanosti
Osećaj jeze i bockanja u koži
Osip
Peckanje oci
Pojacana depresija
Pojacana osetljivost na svetlo, zvuk, dodir i miris
Poremecaj sluha
Problemi sa vidom (iskrivljene slike)
Simptomi poput gripa
Slabost i trnci u rukama i nogama (stopalima)
Strah od ludila i gubitka kontrole
Strujni šokovi u telu
Suva usta
Znojenje

Agorafobija(strah od velikih otvorenih prostora gde ima ljudi) je normalan odgovor na anksioznost i samoodbranu. Kad se osećamo ugroženima, želimo se povući negde na sigurno, poput kornjače u svoj oklop.

Kod anksioznosti je vrlo važno da uspostavite kontrolu nad takvom reakcijom. Izbegavanje situacija nije učinkovit način borbe s agorafobijom!

Agorafobija može biti vrlo iscrpljujuća . Nemojte prestati izlaziti van! ako to počnete raditi ubrzo ćete videti da svaki put kad se trebate suočiti sa spoljašnjim svetom dobijate napade panike.

Panika vas može uhvatiti čak i kući od same pomisli da trebate ići napolje, zato nema smisla da se tako ponašate. Koristeći taktike odvraćanja pažnje koje preporučujem, naučićete kako se vratiti natrag u svet i kako uživati u njemu kad to učinite.

Za ovo je potrebno vežbe i vremena, ali se može učiniti i videcete da ce proci!

Zbog mišićne napetosti, bol u grudima vas zbilja može uplašiti. Prva reakcija svih koji pate od anksioznosti, a osete bol u grudima, je da umiru od infarkta. To nije istina. Bol kod infarkta je vrlo različit od ovog bola i obično ne počinje u grudima. Duboko disanje i vežbe opuštanja vrlo su uspešan način smanjivanja ovih simptoma.

Anksioznost u krvotok oslobađa adrenalin koji ubrzava rad srca, pa imate osećaj kao da vam srce treperi i preskače. To je savršeno normalno i ne može vam naškoditi ni na koji način!

Usporeni otkucaji su takođe jedan od uobičajenih znakova anksioznosti. I opet, to ne znači da će vam srce prestati kucati, možda se i čini čudno i zbunjujuće, ali ne obraćajte pažnju na to i verovatno će nestati samo od sebe.

Svi mi imamo strah od ludila i gubitka kontrole, ali budite uvereni da nećete poludeti. Ludilo nije svestan čin; oni koji pate od ozbiljnih mentalnih bolesti nisu svesni svog puta do njih. Nećete poludeti!

Zbrkane nervne poruke u mozgu u umornim nervima i umornom telu ne znače ludilo. Misli su nesvesni produkt moždane aktivnosti. Ako ste anksiozni, depresivni, ljuti ili pod stresom, to utiče i na vaše misli; ne samo raspoloženje nego i telesna hemija.

Koncentracija kiseonika u krvi može uticati na moždanu aktivnost i centralni nervni sistem, kao i druge telesne hemikalije poput adrenalina, hormona pa čak i vitamina. Ove neugodne misli, osećaji i potpuno iracionalni strahovi ne mogu naškoditi niti vama niti drugima !

Bilo kakva misao o povređivanju sebe ili drugih je samo misao! Nista od toga se nece desiti! Kako se telo opušta i postaje manje anksiozno, misaoni proces se vraća u normalu.

„Beži ili se bori“ reakcija vrlo je intenzivna i mobiliše mnoge telesne sisteme. Cirkulacija, koncentracija kiseonika i ugljen dioksida u krvi se menja, a mišići su napeti i spremni za akciju.

Sve ove promene imaju dubokog uticaja na telesne osećaje, a slabost ekstremiteta (ruke, šake, noge, stopala) jedan je od tih osećaja. Trnce uzrokuje nakupljanje ugljen dioksida iz krvi u udovima. Ako protresete udove, možete poboljšati cirkulaciju u tim područjima. Ovi simptomi nisu opasni i s vremenom će nestati. Lagane vežbe takođe mogu pomoći u slabljenju ovih simptoma. OVI SIMPTOMI NE ZNAČE DA DOŽIVLJAVATE INFARKT ILI BILO KOJI NEUROLOŠKI PROBLEM.

Nekada porodica, prijatelji ili partneri mogu da imaju problema ako se u njihovoj blizini nalazi neko ko pati od nekog anksioznog poremećaja ili neke fobije. Za porodicu može biti veoma teško da razume zašto član njihove porodice neće ili ne može da uradi neku laku obavezu kao što je odlazak napolje u prodavnicu, vožnja automobila i slično. Stvari se mogu još više pogoršati kada npr partneri ili članovi porodice saznaju da njihovi najbliži neće ili ne žele da idu na godišnji odmor sa njima.

Nije nenormalna pojava da porodica takoreći optuži anksioznu osobu da je totalni egoista i da samo misli na sebe i na svoje stanje. Kada kažem anksiozna osoba, mislim generalno na svaku osobu koja ima probleme sa anksioznošću, napadima panike, depresijom ili opsesijama. Mnogi pripadnici porodice počinju da sumnjaju u anksiozne ljude, čak nekad pomisle da njima stvarno nije ništa, već da su oni lenji, da se samo pretvaraju i tome slično. Takođe veoma je rasprostranjena pojava da porodica ili prijatelji govore anksioznim ljudima: „Daj saberi se već jednom“, „Nije ti ništa“, „Ti to samo umišljaš“, „Prekini više sa time“, itd….

Ukoliko se u vašoj porodici nalazi neko ko ima problema sa anksioznošću, napadima panike, depresijom i slično, potrebno je pre svega da razumete ove poremećaje. Priroda ovih poremećaja jeste da se oni koji pate od tih poremećaja veoma lako i često povlače u sebe, žele samoću, počinju previše da razmišljaju o tome kako se osećaju itd… Oni to ne rade zato što žele, već zato što su ih ti poremećaji naterali na to. Takođe je potrebno da razumete da bi oni koji pate od ovih poremećaja odavno se već pribrali ili sabrali, da mogu to da urade. Oni to svo vreme i pokušavaju.

Savet: Ukoliko imate neki od oblika anksioznosti obratite se neuropsihijatru (psihijatru), mnogi idu kod psihologa, treba da znate da psiholog nije stručan za propisivanje lekova, dok svaki neuropsihijatar(psihijatar) је i psiholog! Uz pomoć psihoterapije i lekova *antidepresiva**koji ne stvaraju ovisnost i nećete ih piti ceo život, ne brinite, zauvek cete se osloboditi tog problema.Verujte u SEBE i samo napred!


Podeli sa prijateljima

» PROČITAJ 6.187 KOMENTAR

Pogledajte još i ovo:


Anksiolitici ili antidepresivi

Vaše slabe stres-tačke

Strah od bliskosti i vezivanja ?!


6.187 komentara na “Anksioznost”

 • Degen
  6 oktobar, 2015, 13:44

  ovo je fakat veliko sranje, point i jest okrenuti na veselo al pitanje je kako.. pokusavam svim silama.. par dana sam se rijesio tih bolova, al onda odjednom ovaj strah.. bukvalno iscekujes kad ces umrijet, jedva sam se istusirao jer sam kontao da ce me po tusem strefit.. ovo je stvarno smijesno, al tako je… da se rijesit i ovog pa da se živne , al puno pomaže kad vidiš da je neko drugi u istom stanju a ništa mu nije, HVALA VAM ŠTO PIŠETE, nadam se da ćemo za neko vrijeme pisat koje smo budale bile i smijat se svemu ovom.. 😉💪

 • Astan
  6 oktobar, 2015, 13:49

  Sve je to psiha ljudi dragi…ovaj stresan zivot sto vodimo…sve nas vise ima nazalost…najbolje bi bilo kada bi mogli da menjamo stil zivota.. kada sam bila kod psihijatra pricala sam mu cega se svega plasim a on mi je samo govorio “ Pa sta…“ sad posle toliko godina pocela sam da uvidjam da je covek u pravuuuuu ….da li mi mozemo da uticemo na Boziju volju….NE….i sa tim treba da se pomirimo…. mozemo da usporimo,da manje razmisljamo,da se manje brinemo…jeste tesko…mene kad uhvate simptomi kazem sebi Hajde da vidim sta ce da se desi i neka se vec vise desi sto mora….i osecanja,strah samo nestane…ponekad kad sebi to ne kazem traje dugo ali cim ga presecem sa onim Pa sta…meni bude lakse….

 • Terzo
  6 oktobar, 2015, 19:30

  Ma sve mogu podnesem, ali preskakanje srca, lupanje to je strasno  Really Pissed

 • Terzo
  6 oktobar, 2015, 19:40

  Milena,  ma bio sam kod internista, radio ekg 20puta, radik uz tri puta, nosio holter, bio na ispitivanju u bolnici kazu nista nije organske prirode. Ali i dalje imam iste simptome.  Really Angry

 • Degen
  6 oktobar, 2015, 19:52

  Terzo probaj si reci kad te zaboli to mora da me boli , to svakog tako boli i proci ce me to.  Il kad kuca, mora da kuca,dobro je dok kuca, kod svakog je to tako … 
  Ljudi probajte na youtube ukucat Ana Bucevic… treba snima ta motivacijska sranja, al pomazu… malo je slusas pa se opametis u nekim stvarima… ima i meditacije!! 

 • milena
  6 oktobar, 2015, 20:14

  Ma sve sam probala,ali ononece da popusti da ga j….,sorry for my French,ma govori,pricaj slusaj ubjedjivaj samu sebe al kad boli onda boli.LJUDI DRAGI AKO PIJETE KAFU PROBAJTE DA JE NE PIJETE,ja popijem 4-5 i rastura me ali ne mogu bez nje nikako totalno sam addicted na kafu.ako popijem samo 2 ja sam ok ali vama ako smetaju i te dve nemojte molim vas.imate na youtube panic away neki evropljanin je sve objasnijo u orginalu nase stanje,a glavna stvar je DO NOT DRINK COFFEE-ZNACI KAVU OSTAVITI U ZABORAV,ja je nisam pila neko vrema i super sam se osjecala.Da vam se pohvalim vozila sam do sinove skole i natrag ali strah me rasturi,i sad se tresem jos uvek,Ubi ovo stanje i jedo pitanje za sve vas,da li vam se od straha tresu noge,ruke i dolazi vam neka nesvestica ili kako da je nazovem i stezanje u prsima. Ima nade ima nade i za nas.Terzo da li ti pomazu kakve tabletice da se opustis,ili ako ne pijes tablete ,neznam koliko imas godina mozda malo vina pred spavanje da te opusti,ali malo.Ima phijijatar Zeljko Stanojevic nije lose da potrazite na youtube nekad i sama poslusam negova predavanja.Izvinite ja se raspisem ko niko od vas

 • prestrasena
  6 oktobar, 2015, 21:17

  Pozdrav svima sutra u skoli imam temu da pricam ispred table mene od sad panika hvata a moram da pricam bojim se kako ce to biti dalicu uspeti najgore od svega je to sto mi srce pocne jako lupsti i pocnem nekako drhtati neznam sta mi se desava cini mi se da cu sutra na ratiste toliko se plasim i sve sto sam naucila zaboravicu od straha ahhaahhhshshshshh

 • prestrasena
  6 oktobar, 2015, 21:17

  Pozdrav svima sutra u skoli imam temu da pricam ispred table mene od sad panika hvata a moram da pricam bojim se kako ce to biti dalicu uspeti najgore od svega je to sto mi srce pocne jako lupsti i pocnem nekako drhtati neznam sta mi se desava cini mi se da cu sutra na ratiste toliko se plasim i sve sto sam naucila zaboravicu od straha ahhaahhhshshshshh pomoc savet molim vas

 • Degen
  6 oktobar, 2015, 21:53

  ja kad sam imao problem s tim, i trebao odgovarat, a imao sam jednu straaaasnu profesoricu ako mi ove traume i nisu dosli od nje… onda sam cuo dobru foru da je zamislis golu… kad je zamislis golu odvalis se smijat, fakat su mi nestajali i strah i trema.. hahah tako ti stani pred raju i zamisli ih sviju gole, i kako se stide mozda ti upali 😂😂 malo cvaknuto al pali … i ne nisam seksualni manijak hahah 

 • prestrasena
  7 oktobar, 2015, 7:51

  Hahahahahah e hwala pokusacu i owa moja bolja nije swedjanka 😂😂😂

 • Anonimni
  7 oktobar, 2015, 16:22

  pozdrav.. i ja imam strah kad krenem na tusiranje.  neki period me bas drzi pa popustu. lupa mi srce u kadi, mucnina, strah, slosi mi se.. odjednom krene, vrelina u licu, mucnina i praznina u stomaku, zatim puls. i polako  popusta. posle tiga se osecam bolje, kao da nista nije bilo. ali dok se tusiram  umirem od straha. Smile stvarno smesno i tuzno u isto vreme.

 • milena
  7 oktobar, 2015, 18:43

  Ma sve nas drzi isti strah i od istih stvari,ali koliko smo se puta otusirali pa nista nam nije bilo.mene to drzi od augusta prosle godine,sve isti simptomi kao kod anonimni ali jos se drzim.sve je u glavi i sami sebi moramo najvise pomoci.Aj da pocmemo u nekim momentima razmisljati o lepim stvarima,ja sam pocela guditi neku pesmu kad krenem da se tusiram pa nekako presecem to ,samo hrabro.Moga muza stric mi je davno rekao jednu stvar kad pocnu te lude misli da se vrte po glavi uzmi cekic i lupi se po prstu neke ruke pa ce vidis kako ce se misli razbistriti,Super idea ali jos nisam probala Female Fighter

 • milena
  7 oktobar, 2015, 18:49

  i jos da dodam sto sam cula kazu complex B vitamina je dobar za ove nase problem ja u petak idem kod moje doktorke pa cu da pitam

 • Degen
  7 oktobar, 2015, 18:55

  mozda i jest dobar… pitaj pa javi… ja sam poceo magnezij šumeće onako iz dosade da pijem…i smanjilo mi se to lupanje… mada se zna desiti i sad al dosta manje… al strah od smrti ne popusta… posebno navece i ujutroooo… kad citam da vas to muci godina ustrasim se… mene je tek pocelo necu valjda cijeli zivot ovako 😦

 • milena
  7 oktobar, 2015, 19:06

  Ma neces ako je organski sve u redu,nemoj da se plasis,pa ljubi sa raznim bolestima se bore i zive zivot ,putuju i luduju i ne predaju se <a mi zdravi pravi pa umiremo svaki minut ,Uzmi radi nesto jer zna dosta pomoci kad se zaradimo pa ne razmisljamo nego o onom sto radimo.Ljudi koji imaju kucu nek se posvete cvecu,basti ili nebitno ali samo da se vani.ja zivim u stanu nazalost pa nemogu da kopam

 • prestrasena
  8 oktobar, 2015, 19:00

  Ja umrirel od drhtanja ja neznam sta mi  se desawa kako da se smirim noge mi drhte i onda pocnem citawa ali kad sam sama nista neznam sta da radim kako mi je tesko dali da odem doktoru i imam bolove u misicima uskoro cemo imati weceru  neznam kako to da sawladam 

 • milena
  8 oktobar, 2015, 21:02

  Meni se to desava kad popijem vise kafe nego sto mi ogranizmu treba.

 • Degen
  8 oktobar, 2015, 21:04

  meni fali zraka… imam osjecaj da cu ostat bez zraka … i na taj nacin umrijet 

 • Degen
  8 oktobar, 2015, 21:05

  ovo je stvarno jedna velika ludnica 

 • pshyco
  8 oktobar, 2015, 22:06

  Znaci…kafa nikako, caj nikako, kola nikako…to sve izaziva ankcioznost i bitna je samo jedna stvar a to je poenta a to je da se strah hrani strahom sto se vise bojis to ce ti biti gore..znaci kad se bojis to je kao da vatru gasis benzinom..poenta je suociti sa njim….nikom nikada nista nije bilo od napada panike to je dokazano jedino sto moze uraditi za tebe je da osjecas umor jer tjelo je napeto i svi koji ste imali vise napada znate da ste iz svakog izasli neosteceno prema tome kad napad dodje totalno se iskulirati zvuci suludo al treba ga cak prizivati i traziti da vise napada prihvaiti ga kad dodje u smislu jel to sve sto mi mozes (a u stvari trebate imati povjerenja u sebe i znati da vam ne moze nista kao sto nikad nije nista ni uradio)…to je ustavri pravo rjesenje tad ce se smanjivati i kad u potpunosti kontroliste napad i ruzan osjecaj tad ce i prestati al zauvijek nece iz prve al poenta je suociti se sa njim kad srce lupa neka lupa ne moze vam nista biti al bas nista…kao sto nikada nije ni moglo…znam da zvuci lakse nego za uraditi al to je to..

 • Terzo
  10 oktobar, 2015, 11:58

  Jel pijete sta od lekova? 

 • prestrasena
  10 oktobar, 2015, 19:14

  Kako se ja osecam lose boli me vrat ramena ruke mi se znoje ne pijem nista a 5 godina se birim sa ovim nikad nisam bila kod doktora ali sad ovo i to sto mi se desava da pocnem drhtati pred nekim to me ubi pomoc molim vas 

 • Degen
  10 oktobar, 2015, 23:05

  Malj i u glavu, to nama treba ! Pa dokle ovako, vise idem sam sebi na zivce 

 • dr.psyco
  11 oktobar, 2015, 9:46

  Pa dokle kukanje vise..citam postove ovog degena i u svakom sve vise kuka pa upravo zato se osjecas tako kako nr shvatas malo pozitivi malo vitiamina vode malo sporta nekoga malo skrenuti paznju sa toga pa vidjeces da ce ti biti bolje…malo se informises o ovme vidjecs da je potpuno bezopasno i izljecivo jeste neugodno al sa takvim stavom ce ti uvijek biti tako….radi ono sto volis vjeruj u sebe..nemoj se predavati tome i samo kukati aj kako cu aj sta cu…gore ti je upravo od toga… Big Smile

 • Degen
  11 oktobar, 2015, 9:58

  ja se izvinjavam, stvarno svojim postovima nisam imao namjeru davati i vama negativnu energiju… moj prvi post je i bio dobronamjeran i predlagao sam da se pocnemi zezat na ovom „chatu“… medutim nije upalilo. . svaki slijedeci post koji sam napisao je bio u trenutku kada sam dozivio neki od simptoma… i osjetio sam da mibude lakse kad podijelim to s vama. Evo potrudicu se da vise ne pisem .. poceo sam sa vitaminima, sto se tice sporta ovakvi simptomi ne dozvoljavaju da se bavis icim.. jer u tim momentima srce iskacevod same kondicije, i onda se spaja sa napadom.. al prebrodicemobi to postepeno … u svakom slucaju hvala na savjetu

 • Terzo
  11 oktobar, 2015, 12:46

  Degen samo pisi, sve sto ti je na dusi. Jel vam preskace srce? 

 • Anksioznost
  11 oktobar, 2015, 13:48

  Prestrasena 5 godina se borite sa tim problemom? Vi pod hitno morate kod psihijatra! Nemoj te sada misliti sto sam vam reka oda morate kod psihijatra jer ludite,nije to. Psihijatar ce vas umiriti i prepisati neki sedativ i antidepresiv.Evo meni kada se anksioznost desila,i kada sam otisao na prvi razgovor kod psihijatra posle izlaska iz prostorije bilo mi je bolje.Kada to osetite onda ce te shvatiti da ste samo u zacaranom krugu.Pitate se: A zasto se bolje osecam posle izlaska iz prostorije sa psihijatrom? Odg: Zato sto vas je smirio vezano za to sto vam se desava i objasnio da tu necete dobiti infarkt,da necete poludeti i da je to nervoza,anksioznost koja ce prestati.E sad vezano za prestrasenu. Prestrasena kada pocinjete da pijete sedative vremenom ce anksioznsot nestati,jer organizam se smiruje i vraca na staro stanje.Ukoliko ne budete imali terapiju vrlo tesko ce te izaci iz svega toga,jer morate smiriti organizam sa dodatni msredstvima.Ali ono sto je rekao dr.psyco post iznad,to je to.Morate naci neku zanimaciju,sport,setnja(i ako je vec haldno vreme) znam sad ce neko reci pa lupa mi srce kad trcim,radim vezbe,itd. da to jeste jer su zivci naglaseni i onda srce reaguje malo brze,znaci sve umereno. Vremenom ce se sve stabilizovati,ali morate znati da ne trebate misliti o tome,i SHVATITi (kao ucenje u skoli) da zaboravite tu situaciju. Izadjite negde na sok,druzite se,samim tim ce te zaboraviti na anksioznost(strah) jer mu nema mesta tu.

  Za sve one kojima treba support u vezi anksioznosti tu sam da pomognem i bicu vasa psihoterapija Smile

  Moj skajp je: anksioznost videcete na slici coveculjka sa psom kako se smeje

  Pozdravvvvvv

 • dr.psyco
  11 oktobar, 2015, 16:17

  Ne ne pogresno si me shvatio…svakako je uredu da podjelis sa nama ako ti je tesko zato smo tu i nema potrebe da se izvinjavas i ne stvaras negativnu energiju nego ovo sam ja napisao zbog tebe tebi ce biti bolje…a sto se tice sporta mislim da grijesis jer upravo vjezbanje oslobadja od stresa……i jos nesto htio bih vam preporuciti nesto sto je meni definitvno pomoglo gdje sam pokupio sve samopouzdanje i naucio dosta a to je knjiga od joe barrya panic away ima sa prevodom na hrvatski samo upisi na google izbaci ce ti….eto preporucujem svima a degenu posebno da procita sa razmjevanjem…mislim da ce ti stvarno pomoci…vidjecs kako uposte nije tako strasno i mozes puno nauciti pozitivnog..ja kako sam poceo citati nisam mogao stati i stvarno sam puno naucio i pomoglo mi je ima raznih tehnika a medju njima je one move…eto nadam se da ce neko citati i da ce nekom pomoci…ljudi budite pozitivni i pozdrav svima  Big Smile

 • prestrasena
  11 oktobar, 2015, 18:35

  Hvala na savetima moracu da odem nemogu vise sama da se borim najgore mi je ovo drhtanje i bol u misicima 

 • Magistarka
  13 oktobar, 2015, 13:23

  Sve smo manje vise isti, sa istim simptomim u sa hiljadama pitanja tipa sto bas ja, kada ce prestati i ostalo..Mnogi od nas se trude i sve izgleda da ide kilavo pa opet zacarani krug, borba, razmisljanja i losa osjecanja, narusen kvalitet zivota…Ja nekada mislim nikada nece proci a nekada opet kontam pa valjda se nesto desi i ja budem kao ostali…ali nikako da dopre do psiheda smo mi vec kao ostali i da nista nismo losiji i drugaciji…Ja sam konkretno opet krenula sa AD jer mi je bilo bas lose a sa malom bebom od 3 mjeseca ne mogu da kazem dopustiti luksuz da samo cekam tako samo od sebe da prodje…Podrska za sve i pisemo i dalje…Pozdrav

 • Degen
  13 oktobar, 2015, 21:07

  nemogu do zraka, kad udahnem zigne na lijevoj strani ispod. jel i to simptom anksioznosti ??? 
  Bajdvej… ovu knjigu panic away sam nasao na netu da se skine sa prevodom besplatno… pa da znate da ne kupujete 😀

 • dr psyo
  13 oktobar, 2015, 22:38

  ja sam knjigu skinuo bez problema sa prevodom odmah mi izabci pokucaj kopirati ovaj link

  ——https://www.google.ba/?gws_rd=cr,ssl&ei=xngdVrjtJOaBywO8xKmYCA#q=panic+away+prevod—–nadam se da ces uspjeti kopiraj bez ovih crtica naravno Smile ako ne uspjes nacemo neki nacin da dodjes do nje…;D isplati se

 • dr psyo
  13 oktobar, 2015, 22:40

  ili pokusaj upisati panic away altenrativa forum, odakle sam je ja skino ima 102 strane cini mi se…

 • dr psyo
  13 oktobar, 2015, 22:47

  hahah ja skontao da si napisao da nisi nasao besplatno nego trazi da kupujes pa ti objasnjvam sorry

 • Degen
  14 oktobar, 2015, 1:02

  hahah nema vezeee… super za ostale da imaju link
  .. hvala da si htio pomoci 👍

 • milena
  16 oktobar, 2015, 17:49

  Gdje ste drugari kako ste,zadnje dane niko se ne javlja zar ste svi ozdravili pa ne zelite da sa nama koji jos bolujemo da podelite iskustvo.Malo sale nadam se da ste svi dosta bolje,Ja sam zadnje dve sedmice dobro sto zelim i vama sa novom vrstom Ad samo kad ih popijem sam mnogo umorna nus pojava ljeka i nadam se da ce to da prodje uskoro. Postoji jos mala strah ali ne vise u toj mjeri kao pre drzi par minuta i prodje. DAJ BOZE DA SAM POTREFILA PRAVI LJEK.Kafu sam smanjila na 2do 3 maximum i to pomaze dosta, Complex b vitamin kazu da pomaze i da mogu uzimati ,nisam jos probala.Samo sad imam jedan novi problem pojavljaju mi se neke svelte tacke i krugovi ispred ociju i sad me to brine koje traju jedno 10-15 sec.ali bas me to sad brine ,kod ocnog sam bila u julu i sve je u redu,sad neznam sta je to,ali nema veze sutra idem kod moje doktorice pa cu da vidim i za to.Sa novim lekom postajem ona stara vesela nasmejana i sretna nadam se da ce tako i da ostane.Veliki pozdrav od mene i borite se ,kad vam je najgore izadjite na svez vazduh bice vam bar malo bolje Clap Hug Right Mozda sam na putu da pobedim ovo stanje. Ako neko ima slican problem sa svetlim tackicama pred ocima molim vas javite mi a i ako nema nema veze pisite da vidim da li je vama bolje

 • devojkasastilom
  17 oktobar, 2015, 17:41

  pozdrav milena  Smile imamo iste simptome. i ja sam letos zavrsila u hitnoj zbog pulsa, otezanog disanja, malaksalosti, drhtavici i jedva sam se smirila, sve sam se pogubila. puls 150 u tom trenutku na ekg, malo povisen pritisak, neopisiv strah. bila sam  sat ipo na internom, popila tableticu i polezala, nikakav snima i nista mi nisu odradili . samo poslusali , izmerili pritisak i ekg. kazu sve ok, savrseno samo na nervnoj bazi. eto slicno kao kod tebe.

 • Degen
  17 oktobar, 2015, 20:40

  cijeelu sedmicu oke… sve ekstra, i sad opet panika i žiganje sa lijeve strane prema sredini, e onda strah, preznojavanje, kontam to je to.. bilo mi je dobro sad kad me zakaci gotovo je.. i evo sad opet trazi kako se smirit, i kako protiv bolova 

 • milena
  18 oktobar, 2015, 3:37

  ignorisi najbolji nacin, samo vici sebi nije mi nista ,ja zbog toga zavrsila na hitnoj ,ljudi me gledaju i smiju se ,u smislu zeno draga popi nesta za smirenje i sve ce biti u redu, a to i tebi preporucujem
  ,sve sto ti pisem pisem iz licnog iskustva pa ako prodje sa tabletom za smirenje onda ces se uvjeriti da ti nije nista nego sve iz glave

 • prestrasena
  19 oktobar, 2015, 0:23

  A sta su te ad kapi?

 • milena
  19 oktobar, 2015, 5:06

  Ad kkapi su za decu,ja sam koristila za mog klinca,a AD su aantidepresivi koji se kkoriste za depresiju I u novije vreme za anksioznost I ne stvaraju ovisnost ali imaju brdo nus pojava

 • borbena
  19 oktobar, 2015, 12:06

  Pozdrav za devojku, asatan, terzoooooooo pa zar ti jos uvek lupa srce, drago mi je da ti se nije nista desilo  Smile
  Sami sebi smo najbolji lekari, ne znaci da ako nekom pomazu neke kapi, cajevi i slicno da mogu svima da pomognu…
  Manje kukanja i samosazaljenja, vise rada na sebi, vise fizickog rada…, neke zanimacije…
  Pozdrav  Rose Rose Rose

 • Anonimni
  19 oktobar, 2015, 13:53

  Danas  u skoli srce mi pocelo lupati sto na sat 😅 ruke pocele da mi se znoje nemir neki u tijelo samo mi bilo doslo da pobegnem kako mi je bilo tesko mozeli mi neko objasniti da to nije napad panike ja sam odlucila da ostanem i udahnula i izdahnula jako i pomislila ma nije mi nista i ono se posle smirilo to je bilo ne podnosljiwo ja nezanm sta je to strasan osecaj hwala wam sto postojite odgowor molim was pozdraw za swe

 • Degen
  19 oktobar, 2015, 20:14

  Terzeee bas nema. Terzo javi se i reci kako si uspio haha. Mene noc rastura, uvijek panika navece.. i taj strah od smrti .. sad sam umislio da tesko disem… pa svaka dva minuta Uzdisem kao lud… isao sam prije mjesec dva na kontrolu zbog tog nedostatka vazduha, doktorka pregledala slusalicama onim i kaze da uzimam zraka vise nego sto mi treba … a kod nas ti je tako ne daju te na veci pregled ako prodjes osnovni :@ .. sad me to sikira !!! isao i na ekg u sloveniju.. jer ovima nisam vjerovao.. oni mi rekli sve uredu.. nezz ni sam dal da idem dalje na pretrage il da fakat lupim se u glavu… fora mi je da je prosle sedmice postojao samo mali strah prije spavanja… ostalo sve štimalo…  a ove sedmice me opet rastura i lijeva ruka.. i ziganje u grudima… i strah od smrti i tesko disanje.. bla bla… imao sam ja u ovoj godini tri smrtna slucaja u family.. kontam da nije sav taj stres od toga.. i taj strah.. neam pojma vise 

 • terzo
  20 oktobar, 2015, 11:30

  hahaha tu sam drugari, bas mi je drago sto brinete za mene Big Smile
  kako kad par dana super,par dana nikako i tako u krug  Really Pissed

 • Degen
  22 oktobar, 2015, 16:45

  Gdje ste Ljudi ?? Jel vas to zima sviju izlijecila 😉🙌🙌 ja se borim sa prehladom ( nos curi, oči gore )… zadnja dva jutra u šlajmu vidim malo krvi.. jaooo da vidite panike, google kaze svasta nest… sad panika panika panika !!! mama me galamila da sam napsihiziran totalno.. jbg sta cu, nije bas lako vidjet krv u šlajmu . Jel se to komee desiloooo ??? 

 • Zenicaa
  27 oktobar, 2015, 21:57

  Zdravo raja, ev i ja malo da se ubacim u ove razgovore!
  Vidim da nam je bolna tacka svima ista nazalost, a malo i tjesi to kad 
  Vidim da nisam jedina! Ja se vec godinu borim sa anks. i sto je jos
  Gore od straha sam uzimala lexilium, pa sam povremeno smanjila! 
  Al belaj sad kad ga ne popijem, srce preskace oduzima mi dah vise neznam kako dalje! Imal ko kakav savjet, i da li koga probada u srcu pa oduzima dah, a nalazi svi ok! Pozz Frown 

 • Terzo
  28 oktobar, 2015, 0:19

  Joj Zenice i meni preskoci iz cista mira  Really Pissed

 • milena
  28 oktobar, 2015, 0:55

  Joj i meni,niste sami sve je to psiha ,samo hrabro i nemoj te paniciti,znam da je ruzan osjecaj ali trebamo ignorisati Coffee

 • devojkasastilom
  28 oktobar, 2015, 18:23

  Smile prolazi.. sve ce proci.. meni je dosta toga proslo, umanjlo se. bar se nadam da vise tog preskakanja nece biti, nema ga vec meseima.. od kako sam krenula sa antidepresivom, skroz iscezlo.. nije skroz gotovo, ali nadam se da bice bolje… Smile Big Smile

 • Zenicaa
  28 oktobar, 2015, 23:36

  To i jeste najgore sto dodje iz cista mira pa vise neznam jel zbog stresa
  Ili je stres dosao zbog toga 😔 Od svih simptoma kroz koje prolazim to 
  probadanje i preskakanje srca mi je najgore! Jos planiram da imam jos 
  Jedno dijete ali kakooo !? Jos me ova borba sa prestankom lexe izmuci, 
  neznam vise kako dalje!? Help Cry

 • terzo
  29 oktobar, 2015, 16:52

  ma sve mogu da podnesem i vrtoglavicu i omaglicu i propadanje i bezvoljnost,malaksalost…….ali ovo preskakanje,urzan puls,lupanje me izludjuje Really Pissed Really Pissed Really Pissed Really Pissed Really Pissed Really Pissed Really Pissed IDK

 • devojkasastilom
  30 oktobar, 2015, 22:23

  terzo druze pa nemoj tako .. i meni je bilo to isto mesecima, nocima, danima.. pa sve manje i redje.. i tebi ce biti ok, mnogi simptomi ce nestati.. nije ni meni skroz ok, ali je bolje. ja npr: imam krizu ako pregladnim, a brzo pregladnim.. i imam tad sto simptoma, skoro svakodnevno, pa neko vreme ok, pa u krug. ja pijem vec sam pisala antidepresiv vec sest meseci i nista vise od lekova. mnogo mi je pomogao, ali nije odmah imala sam raznorazne simptome u pocetku, muicninu, pospanost , malaksalost, ali nista preterano. mnogo toga je iscezlo, jednostavno nestalo. ja ne pisem bezveze,zelim da pomognem, imam potrebu.zivim u strahu, ne izlazim, to je moj problem. te misli, strahovi i secanja.  Frown sta da radim, moram sama da se borim  sto se toga tice, tu tablete ne pomazu. Smile

 • Degen
  31 oktobar, 2015, 10:32

  već dvije noći ne spavam (zbog misli o smrti) … pukne mi film pročitam Panic away… idem radit šta mi čovjek napisao.. osjećaj super nijednog simptoma.. konačno zaspem… jes vraga, opet ustajanje u 4 ne znam zbog čega… opet uradim kako je čovjek napisao.. zaspem ! sve super, ustanem sretan.. konačno pronašao riješenje… Krenem se spremat za tuširanje, visoko u grudima neko kucanjeeeee, previse brzo kuca… istrčim na balkon da uzmem zraka… sva motivacija pala… evo sjedim bojim se uci u kabinu, e sad jel ovo sranje isto neki simptom anksioznosti il je fakat neki problem.. heeeelp

 • Degen
  31 oktobar, 2015, 21:31

  može li meni ko opisat kako vi osjetite to preskakanje srca… na kojoj strani, kako to izgleda kod vas ??? plssss

 • terzo
  1 novembar, 2015, 12:28

  udari te nesto po sred grudi,osetis jak otkucaj srca

 • Degen
  1 novembar, 2015, 12:30

  znači to je to ! Hvala Terzo za odgovor Smile 

 • terzo
  1 novembar, 2015, 12:32

  jak otkucaj pa pauza,tako nesto….jesi li i ti osetio to tako?

 • Degen
  1 novembar, 2015, 12:47

  daa.. nesto tako, u sredini al gore malo vise grudi.. par puta nesto brze otkucaja i onda prestalo.. gadan  osjecaj bas.. uzasno sam se prepao.. 

 • Anonimni
  3 novembar, 2015, 15:04

  Meni to preslakanje dodje kao da se srce 
  zgrci, stane pa krene opet a oduzme i dah, kao 
  neki zig u grudima i vratu!! Terzo probaj uzimati
  redovno b-compleks i piti caj od maticnjaka i 
  kantariona, meni to pomaze! Nego je li se nekom
  od vas desilo pored svega da ga boli i pece jezik
  I grlo!? Sad me i to izludi  Really Pissed

 • Hristina
  7 novembar, 2015, 0:51

  Pozdrav svima! Ja saosećam sa svima vama jer imam sve simptome kao i vi.Preskakanje srca i nedostatak vazduha plus mučnine u toku noći. Budim se se iz sna ,hvatam vazduh i osećam mučninu. A tokom dana stalno uzdišem. Neznam da li je to apnea ili anksioznost? Muči li vas nedostatak vazduha? I kako se borite sa tim?

 • Degen
  7 novembar, 2015, 7:59

  Pozz Hristina ! Muči mene taj vazduh, onda kao da ga gutam pa dolazi do nekog groznog osjecaja u želudcu, a zatim ovo preskakanje.. A svi se mi nosimo na svoj način s tim i sa nadom da će to prestati jednog dana. Ja sam neki dan išao na pretrage štitne žlijezde, kad su mi ljudi rekli da sam tačno na normali, da ne može bolje, skontao sam neke stvari. Fakat je sve u glavi ! Upravo sam počeo koristiti matičnu mleč, meditaciju i šetnja svaki dan.. ukoliko mi imalo smanji simptome.. javiću vam pa probajte i vi !! Nisu naše misli jače od naas, pa mi upravljamo njima 😊  Uvjerio sam se dok nešto radim i ne mislim na to,  da sasvim normalno funkcionišem.. nema preskakanja nema „fatanja“ vazduha… cim padne noc nemam sta radit, sve se vrati.. o jutrima da ne pričam 😁 ova matična mleč leči anksioznost, popravlja raspoloženje, liječi sve živo… pa probajte !!! 

 • Zenicaa
  8 novembar, 2015, 14:28

  Ljudi sve pokusajte prirodnim putem nikako
  tabletama, ja iako nisam pila stalno lexu evo vec godina
  sad belaj sa odvikavanjem!! Cim ga ne popijem
  par dana tjelo se grci, nervoza preznojavanje, trnci
  kroz tjelo.. Neznam sta da radim, imam jedno djete hvala Bogu
  i sve ovo trpim radi nje, al htjela bi bas jos jedno makar 
  a kako!?? Ima li koja cura-zena da je bila u 
  slicnoj situaciji pa da mi da savjet,doktorima 
  Vise nista nevjerujem!?  Frown

 • Hristina
  8 novembar, 2015, 18:12

  Hvala naa odgovoru Degen. Jedino što sam skontala posle svih ovih godina borbe je da kada sam zauzeta i imam svakakvih obavaza zaboravim na sve i osecam se najnormalnije…dakle rad,red i disciplina  Victory

 • Anonimni
  12 novembar, 2015, 14:14

  Kako je drugari? Jel bolje? 

 • milena
  12 novembar, 2015, 16:48

  drugari ne javljate se znaci svi smo ozdravili Victory ,moramo da se borimo sami to nam je jedino resenje

 • prisluskuvanje
  15 novembar, 2015, 14:41

  Strancite jovce vuko prodavnica kratovo sam potpisesi potpis ot sekoga i vadesi pari ot posta kradatsi vika dolzemi u prodavnica se planski i otvoril gradezna firma po kukite vika popravam a vsusnos kradat unistujat, i vika koj ve ebe site znaat i smeatse bezbednos bile,Sut dosiea svet

 • sut
  16 novembar, 2015, 7:40

  Teroristo jovce prodavnica vuko kratovo opasen bil zmijata dance ciganista policiji ga obezbeduvale i ke pravel sto saka i navredi planski i dr,sut dosiea svet

 • nemanja
  20 novembar, 2015, 9:30

  Pozdrav svima, imam anksioznost vec godinu dana pisao sam po mnogim forumima ali niko da mi odgovori. Imam neko cudno preskakanje u grlu i grudima kao zig neki sa preskokom, ne znam ni da opisem kako treba nekad zna par puta zaredom nekad jednom ali unazad par dana bas me muci to u velikom sam strahu. Jel se desavalo to jos nekome?

 • Degen
  20 novembar, 2015, 9:53

  Jarane men se to dešava… radio ekg stitnu itd.. sve uredu!
  Sad se uzeo u svoj ruke.. vitamini, magnezij, sport kad stignem meditiram (cudno zvuci za musko al jbg za zdravlje sve ) iduce sedmice se bacam na sport… primjetio sam dok sam u drustvu da se nista ne desava… kad sam pred televizorom napadi pocinju…tako da mjenjam koncept zivota.. tjeram sam sebe da volim zivot valjda ce i on onda zavoljet mene.. jbg prezivljavanje … ako ti nadjes kakvo rjesenje javi pajdo. 

 • nemanja
  20 novembar, 2015, 10:40

  Pa nemam brate rjesenje al’ ubi me ovo bas je gadno, i ja se bavim sportom teretana redovno trcim 4 puta sedmicno po sat pokusavam da se sto vise hranim zdravo. Ubise ovi preskoci, zigovi sta li je. Nekad popijem bromazepam od 3mg on malo pomogne

 • nemanja
  20 novembar, 2015, 12:02

  Nekad i kad popijem bromazepam on ne djeluje, djeluje 2 sata i onda opet pocne preskok sa zigom zar je moguce da citav dan preskace ne ono stalno nego u toku dana ne znam ni kol’ko puta jos sad sam poceo guglat sta bi mi moglo bit

 • Degen
  20 novembar, 2015, 23:05

  ma od googlanja nemas nist.. ja sam bukvalno visio na googlu za svaku stvar… citao o zacepljenim venam.. zadebljanim venama.. nema dotoka krvi do srca bla bla.. poludio dok nisam uradio ekg..ultrazvuk stomaka, žuči, jetre..hormone stitne zlijezde.. ee ostalo mi jos ultrazvuk pluca napravit.. fakat nezz sta bi.. pokusavam kazem ti ovim metodama.. i pomaze koliko toliko mada kad zigne panika se vrati .. al sam sebe tjesim ekg je uredu to nije nista… a nekako sam vise za ove stvari nego da pijem tablete.. sta Bog da bice.. i brate samo pisi, meni je puno pomogla ova stranica jer sam imao dikelit kako se osjecam sa nekim ko isto osjeca.. to te smiri dosta

 • nemanja
  21 novembar, 2015, 9:13

  Hvala brate puno mi je lakse kad znam da neko isto ima, mislim da bogdom niko od nas nista nema al’ tu smo gdje smo. Na ostale simptome sam se naviko al ovo mi je novo. Evo probacu da opisem detaljnije sta mi se juce desavalo u grlu iznutra s prednje strane u dnu preskoci i zigne a desi se isto tako i u sredini grudi malo visocije i bas sam panicio citav dan me mucilo ne bez prestanka ali citav dan, najvise ujutru preskocilo mi je ne znam koliko puta

 • Degen
  21 novembar, 2015, 9:40

  Svako od nas ima slicne siptome a opet svako ih dozivljava razlicito … sto se tice vrata ja sam znao gledati kucanje na vratu sa lijeve strane… bukvalno vidis kao da srce imas u vratu i iskace i to prilicno brzo. Da vidis te panike to mi je hvala Bogu prestalo ne znam ni ja kako. To ispod vrata odnosno na samom vrhu grudi mi se jos uvijek desava.. zakuca par sekundi, kahnem i stane. Primjetio sam ako iscekujem to da ce se ponavljati u toku dana, ako ignorisem i govorim sebi danas ce se nesto dobro desit nisam primjetio da imam napade. Sinoc me je u snu probudilo brzo lupanje srca, al sam imao stresan dan..buraz mi ide na operaciju.. a s obzirom na moju personu ja to teze prozivljavam nego on jer umisljam svasta… probaj brate meditacijama meni pomaze … dosta simptoma mi nestalo…. imas na youtube Ana Bucevic govori o mislima i kako je sve sto nam se desava zapravo produkt nasih misli.. ja sam se uvijerio kad mislim pozitivno suprr sam..  cim pomislim na nesto lose eto simptoma zaustavit ih nemozes.. probaj ovaj vikend mislit pozitivno.. napravi taj eksperiment za sebe vjeruj bices bolje koliko toliko 

 • nemanja
  21 novembar, 2015, 10:43

  Hvala brate na savjetima, probacu sve pa valjda pomogne nesto

 • Adrenalin
  21 novembar, 2015, 17:03

  Pozdrav svima
  Degen lupanje srca dolazi zbog stresnog hormona Adrenalina.Kad je on povecan pod dejstvom stresa(luci ga nadbubrezna zleza)onda se javlja lupanje srca i blago povisen krvni pritisak.Samim tim to sve deluje na centralni nervni sistem,i onda dolazi panika itd.

  Sto manje nervoze i stresa i to ce se smanjivati vremenom.Pijte dosta vitamina C Omega 3 masne kiseline i magnezijuma koji ce ublaziti adrenalin i smiriti centralni nervni sistem.Sve potice od stresnih hormona pa i to luapnje srca.

 • Degen
  22 novembar, 2015, 1:59

  imas pravo dok sam koristio sumece magnezijum tablete lupanja skoro da i nije bilo..hvala da si me podsjetio..a bas mi je ova godina puna stresa 3 smrtna slucaja.. malo i financijska situacija itd.. al dobro proci ce i ovo aBd… ova anksioznost koliko je losa toliko i nije.. naucio sam dosta stvari haha sala 

 • Milena
  23 novembar, 2015, 2:40

  Pozdrav dragi drugari kako ste,kako se borite sami sa sobom,bas je strasna i bolna ova anksioznost,ima te li problem sa stezanjem sa leve strane i neku nelagodu u ljevoj ruci,meni se zadnjo vreme pojavila i neka nelagoda u stomaku strasno ruzan osjecaj Really Pissed

 • terzo
  23 novembar, 2015, 11:39

  Liječenje

  U praksi, najčešće pokušaji da bolesnici koji pate od anksioznih poremećaja sebi samima pomognu gotovo ne daje rezultate. Također, pokušaji da anksioznost umire sa konzumacijom alkohola ne pomažu. Za ove poremećaje potrebno je potražiti stručnu pomoć.

  Anksioznost se može liječiti raznim psihoterapijskim metodama; primjerice, dobri rezultati se postižu kognitivno-bihevioralnom terapijom u kombinaciji sa lijekovima. Treba educirati pacijente o važnosti uzimanja lijekova u potrebnim dozama, jer se dešava da zbog straha da ne postanu ovisni o lijekovima počinju preskakivati doze i uzimaju ih samo po potrebi, što dovodi do varijacija raspoloženja: bude im dobro, pa počinju brinuti, pa onda uzmu lijek, pa su opet dobro i stalno su na klackalici dobrog i lošeg. Lijekove treba uzimati redovito i u propisanoj dozi što dovodi do stabilizacije stanja i normalnog funkcioniranja. Ranije su se najčešće davali benzodiazepini, po potrebi, što nije dobar način za liječenje anksioznosti. Danas se propisuju lijekovi iz nove skupine antidepresiva. Oni smanjuju količinu ponavljajućih misli koje se neprestano vrte. Ovi antidepresivi obično ne stvaraju ovisnost, ne omamljuju, relativno dobro se podnose, a njihovo djelovanje se javlja za par tjedana od početka terapije. Uzimaju se više mjeseci. Treba naglasiti i da nemaju značajne neželjene efekte.

  Naravno, razgovor sa psihoterapeutima pomaže na način da uvide gdje griješe i zašto razmišljaju na pogrešan način. U akutnom tretmanu potrebno je nekoliko tjedana ili mjeseci da bi se neke stvari popravile.

 • Degen
  23 novembar, 2015, 22:05

  Terzo brate jel tebi to pomoglo ? 

 • terzo
  24 novembar, 2015, 0:09

  Brate ovo sam koporao sa nekog sajta…. 

 • terzo
  24 novembar, 2015, 0:09

  Kopirao

 • Degen
  24 novembar, 2015, 8:00

  znam znam… ali mislio sam da si se obratio doktoru i da si na terapiiji sad.. 

 • sut
  24 novembar, 2015, 22:07

  Prasujega dobre vecen kumandir na kratovo gestapo branko na zlatu  ciga direktor na gubreto komunali zasto brkate u gradinka decata  na svi strani sa kameri brane vika snimamo film.Wink

 • terzo
  25 novembar, 2015, 12:01

  Bio dobio antidepresiv i rivotril,ali nisam to uzimao… IDK

 • sut
  26 novembar, 2015, 7:14

  Stranskite teroristi jovce vuko prodavnica u kratovo obezbeduvalega zmija dance policiji i glumesi semejstvo na albanci i se u posta planski vika dolzelemu i sam potpisesi potpis falsifikuje potpis zeme na site parite u posta i ima gradezna firma planski razbiva ograbuje vika ja popravamgu cel zivot se organizirano na site bezbednosni organi vika koj ve ebe,planski bordeli ubivat i navredi se planski,sud dosiea svet

Obavesti me o novim komentarima na e-mail (moraš da upišeš svoju e-mail adresu). Prijava bez pisanja komentara.

Klikni na smajli koji želiš da koristiš:
(bez previše smajlića po poruci)

SmileBig SmileGrinLaughFrownWinkKissRazzAngelAngryReally AngryConfusedThinkingCoolEvil GrinReally PissedCryWiltShameCuteKissingShockTrembleFoot in MouthIDKQuestionSweatGo AwayHug RightClapDanceVictoryYawnFemale FighterSoldierStarvingHeartYesNoBeerCoffeeRoseJump