Anksioznost

Anksioznost predstavlja najčescu bolest današnjice, stres je glani uzrok anksioznosti, prema jednom istraživanju čak 70% mladih ljudi boluje od anksioznosti.Anksioznost i depresija su različite ali mogu da se povežu. Osoba koja pati od anksioznog poremećaja oseća konstantnu uznemirenost zbog jačeg lučenja adrenalina, ne zna šta joj se dešava i želi da se oslobodi te uznemirenosti, ona se bori!Dok depresivna osoba nema volju da se bori.Često zna anksiozna osoba pasti u depresiju, jer se stalno pita “Zašto mi se to desava???“, “Zašto baš ja?“, “Hocu normalno da živima!“, i ne zna kako da izađe iz začaranog kruga.Treba zapamtiti da se anksioznost uspešno leči pomoću lekova (antidepresiva) koji ne izazivaju ovisnost i ne piju se stalno i pomoću vežbi za opuštanje.Anksioznost ne nestaje preko noći, vremenom ce  se osoba rešiti svih tegoba jer anksioznost se uspešno leči!

nikakva sramota priznati problem,osoba koja boluje od toga nije luda, svesna je svog problema i želi da ga se oslobodi! Treba joj zato pružiti podršku, razumeti je, i pomoći joj da savlada problem, da shvati da je i dalje normalna i da ima problem koji ima svaki treći čovek na ovoj planeti u današnje vreme!

Anksiozni poremećaji (Anksioznost)


Glavna karakteristika ovih psihijatrijskih poremećaja je prisustvo anksioznosti, odnosno straha. Ova dva osećanja, anksioznost i strah, se javljaju uvek kada procenimo da nam preti neka opasnost. Kažemo da se radi o strahu ako je opasnost neposredna, a da se radi o anksioznosti ako osoba strašljivo isčekuje neku opasnot u budućnosti. Pored straha koji se javlja u situacijama koje sa sobom realno nose neku opasnost, postoje i strahovi koji se javljaju kad opasnosti uopšte nema, ili je opasnost mala, a reakcija straha prenaglašena. Takvi strahovi se nazivaju  nerealnim ili bolesnim strahovima .

Klinička slika

Za pojačane zahteve tela u slučaju borbe ili bekstva iz opasnosti, potrebna je veća količina kiseonika, te počinjemo ubrzano da dišemo. Ubrzava nam se i rad srca i raste na kratko vreme i krvni pritisak, a sve u cilju da se krv sa neophodnim materijama dopremi u što većoj količini do onih delova tela koji su nam tada neophodni. Takođe, javi se i preraspodela krvi, tako da se krvotok u onim delovima koji nam nisu u trenutku opasnosti neophodni nešto malo redukuje, dok se u drugim delovima pojačava. Zato kada osetimo strah prebledimo i osuše nam se usta. U isto vreme se i usporavaju neki procesi bez kojih u tom kritičnom trenutku možemo, da bi se sačuvala energija za odbrambene aktivnosti. Tako se recimo usporava rad creva, pa kad imamo strah osećamo nelagodnost u stomaku. Svi se mišići malo zategnu da bi bili startniji. To nam pomaše u odbrani, ali ako strah potraje, kao posledica može se javiti glavobolja i bol iza grudne kosti jer se tamo nalaze mišići čija zategnutost dovodi do neprijatnog osećaja. Da se telo usled oslobađanja veće količine energije ne bi pregrejalo, uključuju se nove svrsishodne reakcije koje služe da snize temperaturu tela, a to su drhtanje i preznojavanje.

Vrste anksioznosti:

Panični poremećaj se karakteriše pojavom paničnih napada i takozvane anticipatorne anksioznosti. Panični ataci su uglavnom iznenadni napadi straha koji se javljaju „kao grom iz vedrog neba“. Strah počinje polako da raste, dostigne maksimum za nekih desetak sekundi, traje jedno određeno kratko vreme u najizraženijem obliku (koje se meri u minutima), a onda spontano opada. U trenutku najačeg straha osoba obično ima utisak da joj preti neposredna opasnost uz čest osećaj životne ugroženosti. Imaju utisak da se sa njima u tom trenutku dešava nešto strašno, poput infarkta miokarda, šloga, veruju da će da se uguše, izgube svest ili polude. Imaju izražene telesne simptome koje prate strah, ali je najčešće prisutan ubrzan srčani rad, preskakanje srca i ubrzano disanje. Dešava se da tokom straha dišu otvorenim ustima i duboko, ili brzo i plitko, što zbog poremećenog odnosa kiseonika i ugljendioksida u našem telu dovodi do neprijatnog osećanja trnjenja ili mravivanja po telu kao i osećanja nestabilnosti i vrtoglavice. Često kažu da imaju osećaj kao da su im noge od gume i da imaju neprijatan osećaj iza grudne kosti u vidu pritiska. Česta tegoba je i drhanje i preznojavanje. Anticipatorna anksioznost je strepnja, zebnja, slutnja da se ovakav panični atak ne ponovi. Ona je prisutna između dva napada i dodatno iscrpljuje. Mogu se javiti i noćni panični ataci, a prepoznajemo ih tako što se osoba budi u toku noći u strahu, preznojena i uznemirena, a da prednodno nije imala noćne more ili teške snove.

Opsti anksiozni poremećaj se karakteriše pojavom strepnje, zebnje, slutnje povezane sa najmanje dve ili više svakodnevne i uobičajne situacije. To su osobe koje tokom većeg dela dana stalno slute da će se nešto loše dogoditi. Stalno im je u glavi prisutna misao koja počinje sa „šta ako…..“. Recimo, dete izađe da se igra a majka provede strahujući par sati – „Šta ako se oklizne i udari nezgodno glavu“, „Šta ako mu ode lopta na put i zgazi ga auto“, Šta ako ga neko stavi u kola i odveze u nepoznatom pravcu“, „Šta ako se preznoji i prehladi, pa dobije zapalenje pluća i umre“ i sl. Slutnje su uvek katastrofične. Mora se imati na umu da su to strepnje koje su prisutne kontinuirano tokom dana, i to više od 60% vremena. Uz to, takvog su intenziteta da ometaju osobu da normalno funkcioniše, iscrpljuju je i dovode do velike patnje. Ono što je takođe karakteristično za generalizovani anksiozni pormećaj je da osoba ima utisak da ne može da kotroliše strepnju i da je ona preplavlja. Ako duže traje, osoba kao po pravilu postaje i depresivna.

Socijalna fobija se karakteriše neadekvatnim i intenzivnim strahom od negativne procene drugih ljudi. Javlja se u situaciji kada se osoba nalazi u socijalnim relacijama. Postoje dva obilaka – generalizovan i negeneralizovan. Osobe koje su obolele od generalozivanog oblika socijalne fobije imaju strah od negativne procene u skoro svim socijalnim situacijama. Dešava se da im je teže sa određenim osobama – sa mlađim ili starijim, sa istim polom ili suprotnim polom, sa autoritetima, sa poznatim ili nepoznatim osobama. Uvek je suština njihove strepnje i straha da će ih ljudi loše proceniti i da će ih u kranjem slučaju odbaciti, da ih neće poštovati i uvažavati pa čak i ismejavati. Zbog toga izbegavaju da odlaze na žurke, slave, ako se i nađu u društvu, izbegavaju da započnu razgovor, da se uključe u diskusiju i sl. Drugi oblik socijalne fobije je negeneralizovan ili jednostavni oblik kada osoba ima probleme u tačno određenoj socijalnoj situaciji – recimo, dok jede, kad treba da se potpiše, posluži goste ili da održi neku javnu prezentaciju ili govor. Čest je strah od crvenjenja i drhtanja ruku. Za razliku od drugih anksioznih poremećaja kod kojih se ono od čega se plaše ne događa, kod socijalne fobije takvo što se može desiti. Recimo, ako osoba ima strah da će joj zadrhtati ruka dok služi kafu goste, zbog stalnog negativnog isčekivanja, odnosno porasta anksioznosti, može se kao jedan od pratećih telesnih simptoma javiti i drhtanje ruku. Treba znati da se ne radi o sramežljivim ljudima koji nisu mnogo aktivni u socijalnim situacijama, već o osobama koje zbog ovog straha imaju visok stepen patnje i nefunkcionalnosti. Među njima je velik broj onih koji zbog tegoba nisu dostigli akademska stremljenja, značajan je broj koji su bez partnera i bez zaposlenja. Ono što je takođe važno, imaju veoma mali broj poznanika i prijatelja iako su im želje potpuno suprotne.

Jednostavna fobija je strah koji se javlja od jedne određene situacije ili objekta. Recimo strah od vožnje liftom ili avionom, strah od visine, insekata, psa, krvi. Kao kod svih fobija i ovde postoji karakteristično ponašanje bežanja i izbegavanja. To znači da recimo osoba koja se boji visine izbegava da gleda kroz prozor, da priđe prozoru, da ide kod prijatelja koji stanuju na višim spratovima. Ako i pođe i javi se strah, pobegne iz te situacije.

Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)

Teskoba kao posledica kroničnog stresa, (engl. PTSD) Obično sledi nakon izloženosti osobe traumatskom događaju kao što su posmatranje, smrti druge osobe,  iznenadna smrt bliske osobe ili prirodna katastrofa itd. Tri su osnovne manifestacije PTSP-a: „oživljavanje“ traumatskog događaja (noćna mora), izbjegavajuće ponašanje (izbjegavanje mjesta povezanih sa traumom), te emocionalno udaljavanje od drugih i psihološka uznemirenost.

Opsesivno- kompulzivni poremecaj Karakterišu ga opsesije i kompulzije. Opsesije su nametljive neprijatne misli, slike i impulsi. One se umeću u normalan mislaoni tok, prekidaju ga, veoma su neprijatne i za osobu najčešće neprihvatljive sadržine. Zbog toga dovode do veoma visoke napetosti i straha da se to što im je polo napamet i ne desi, te pokušavaju da takve misli zaustave i otklone. Međutim, to im uspeva samo na kratko, s obzirom da se one veoma brzo vraćaju i uznemiravaju ponovo. Sadržaj opsesivnih misli je obično povezan sa bolešću, smrću, sa nekim agresivnim ponašanjem. Recimo, misao da osoba nije dobro isprala ruke nakon sredstava za čišćenje i da će preneti otrovnu hemikaliju na hleb i hranu te tako ugroziti zdravlje i živote svojih ukućana. Ili nametnuta slika kako uzima makaze i ubada sebe u ruku. Na sreću, iako imaju utisak da mogu da izgube kontrolu i tako nešto urade, to se nikada ne događa. Postoje i opsesije religiozne sadržine, seksualne sadržine i opsesije simetrije. Kompulzije su radnje pomoću kojih osoba pokušava da spreči eventualne posledice. Recimo, ako osoba ima opsesiju da će zbog toga što je sredstvo za pranje kupatila ostalo na rukama zagaditi hranu i teško poremetiti zdravlje ukućana, ona će u pokušaju da spreči tako nešto prati ruke i po nekoliko sati dnevno. Kompulzije se uglavnom ritualno rade, recimo, uvek na tačno određen način, određen broj puta i istim redosledom. Postoje i takozvane mentalne kompulzije, kada osoba pokušava da spreči „katastrofu“ tako što zameni neprijatnu sliku ili misao nekom drugom, suprotnog ili prijatnog značenja.

Lečenje anksioznih poremećaja je moguće na dva načina. Najpre, mogu se lečiti lekovima. Ranije se smatralo da se mogu otkloniti davanjem lekova za smirenje tipa Benzedina, Bromazepama, Lorazepama i sl. Danas je terapijski pristup lečenju anksioznih poremećaja u potpunosti drugačiji. Naime, osnovni lekovi za sanaciju tegoba su antidepresivi i to dominantno oni koji spadaju u grupu selektivnih inhibitora ponovnog preuzimanja serotonina. Lekovi za smirenje se uključuju samo u početku i veoma brzo izbacuju iz terapije obzirom da imaju veoma izuzetan potencijal za razvoj zavisnosti ako se dugo i bez kontrole uzimaju. Ako se razvije zavisnost, to postaje nov problem i bolest koju je, nažalost, znatno teže lečiti od samog anksioznog poremećaja. Za lečenje anksioznih poremećaja kognitivno bihejvioralna terapija je metod izbora u odnosu na sve ostale psihoterapije. Kod značajnog broja pacijenata moguće je pomoći mu samo pomoću ove psihoterapijske metode. Međutim, najbolji rezultati se postiži kombinacijom medikamentozne i kognitivno bihejvioralne terapije, s obzirom da medikamenti brže oslobađaju pacijenta od patnje, dok im kognitivno bihejvioralna terapija  daje mogućnost da nauče kako da kontrolišu strahove i bez lekova, produžavaju remisiju i smanjuju verovatnoću nastanka  nove epizode bolesti.

Simptoni anksioznosti su:

Agorafobija
Bledilo
Bol u grudima
Bol u licu ili vilici slicna zubobolji
Bolovi u vratu i ramenima, ukocenost lica ili glave
Brzo praznjenje zeluca
Drhtanje (vidljivo ili unutrasnje)
Glavobolje i osecaj cvrstog „obruca“ oko glave
Hormonalni problemi
Knedla u grlu i poteskoce s gutanjem
Losa probava, konstipacija i proliv
Lupanje srca, usporeni otkucaji, palpitacije
Nesanica
Nocne more
Osecaj gusenja i zadihanosti
Osećaj jeze i bockanja u koži
Osip
Peckanje oci
Pojacana depresija
Pojacana osetljivost na svetlo, zvuk, dodir i miris
Poremecaj sluha
Problemi sa vidom (iskrivljene slike)
Simptomi poput gripa
Slabost i trnci u rukama i nogama (stopalima)
Strah od ludila i gubitka kontrole
Strujni šokovi u telu
Suva usta
Znojenje

Agorafobija(strah od velikih otvorenih prostora gde ima ljudi) je normalan odgovor na anksioznost i samoodbranu. Kad se osećamo ugroženima, želimo se povući negde na sigurno, poput kornjače u svoj oklop.

Kod anksioznosti je vrlo važno da uspostavite kontrolu nad takvom reakcijom. Izbegavanje situacija nije učinkovit način borbe s agorafobijom!

Agorafobija može biti vrlo iscrpljujuća . Nemojte prestati izlaziti van! ako to počnete raditi ubrzo ćete videti da svaki put kad se trebate suočiti sa spoljašnjim svetom dobijate napade panike.

Panika vas može uhvatiti čak i kući od same pomisli da trebate ići napolje, zato nema smisla da se tako ponašate. Koristeći taktike odvraćanja pažnje koje preporučujem, naučićete kako se vratiti natrag u svet i kako uživati u njemu kad to učinite.

Za ovo je potrebno vežbe i vremena, ali se može učiniti i videcete da ce proci!

Zbog mišićne napetosti, bol u grudima vas zbilja može uplašiti. Prva reakcija svih koji pate od anksioznosti, a osete bol u grudima, je da umiru od infarkta. To nije istina. Bol kod infarkta je vrlo različit od ovog bola i obično ne počinje u grudima. Duboko disanje i vežbe opuštanja vrlo su uspešan način smanjivanja ovih simptoma.

Anksioznost u krvotok oslobađa adrenalin koji ubrzava rad srca, pa imate osećaj kao da vam srce treperi i preskače. To je savršeno normalno i ne može vam naškoditi ni na koji način!

Usporeni otkucaji su takođe jedan od uobičajenih znakova anksioznosti. I opet, to ne znači da će vam srce prestati kucati, možda se i čini čudno i zbunjujuće, ali ne obraćajte pažnju na to i verovatno će nestati samo od sebe.

Svi mi imamo strah od ludila i gubitka kontrole, ali budite uvereni da nećete poludeti. Ludilo nije svestan čin; oni koji pate od ozbiljnih mentalnih bolesti nisu svesni svog puta do njih. Nećete poludeti!

Zbrkane nervne poruke u mozgu u umornim nervima i umornom telu ne znače ludilo. Misli su nesvesni produkt moždane aktivnosti. Ako ste anksiozni, depresivni, ljuti ili pod stresom, to utiče i na vaše misli; ne samo raspoloženje nego i telesna hemija.

Koncentracija kiseonika u krvi može uticati na moždanu aktivnost i centralni nervni sistem, kao i druge telesne hemikalije poput adrenalina, hormona pa čak i vitamina. Ove neugodne misli, osećaji i potpuno iracionalni strahovi ne mogu naškoditi niti vama niti drugima !

Bilo kakva misao o povređivanju sebe ili drugih je samo misao! Nista od toga se nece desiti! Kako se telo opušta i postaje manje anksiozno, misaoni proces se vraća u normalu.

„Beži ili se bori“ reakcija vrlo je intenzivna i mobiliše mnoge telesne sisteme. Cirkulacija, koncentracija kiseonika i ugljen dioksida u krvi se menja, a mišići su napeti i spremni za akciju.

Sve ove promene imaju dubokog uticaja na telesne osećaje, a slabost ekstremiteta (ruke, šake, noge, stopala) jedan je od tih osećaja. Trnce uzrokuje nakupljanje ugljen dioksida iz krvi u udovima. Ako protresete udove, možete poboljšati cirkulaciju u tim područjima. Ovi simptomi nisu opasni i s vremenom će nestati. Lagane vežbe takođe mogu pomoći u slabljenju ovih simptoma. OVI SIMPTOMI NE ZNAČE DA DOŽIVLJAVATE INFARKT ILI BILO KOJI NEUROLOŠKI PROBLEM.

Nekada porodica, prijatelji ili partneri mogu da imaju problema ako se u njihovoj blizini nalazi neko ko pati od nekog anksioznog poremećaja ili neke fobije. Za porodicu može biti veoma teško da razume zašto član njihove porodice neće ili ne može da uradi neku laku obavezu kao što je odlazak napolje u prodavnicu, vožnja automobila i slično. Stvari se mogu još više pogoršati kada npr partneri ili članovi porodice saznaju da njihovi najbliži neće ili ne žele da idu na godišnji odmor sa njima.

Nije nenormalna pojava da porodica takoreći optuži anksioznu osobu da je totalni egoista i da samo misli na sebe i na svoje stanje. Kada kažem anksiozna osoba, mislim generalno na svaku osobu koja ima probleme sa anksioznošću, napadima panike, depresijom ili opsesijama. Mnogi pripadnici porodice počinju da sumnjaju u anksiozne ljude, čak nekad pomisle da njima stvarno nije ništa, već da su oni lenji, da se samo pretvaraju i tome slično. Takođe veoma je rasprostranjena pojava da porodica ili prijatelji govore anksioznim ljudima: „Daj saberi se već jednom“, „Nije ti ništa“, „Ti to samo umišljaš“, „Prekini više sa time“, itd….

Ukoliko se u vašoj porodici nalazi neko ko ima problema sa anksioznošću, napadima panike, depresijom i slično, potrebno je pre svega da razumete ove poremećaje. Priroda ovih poremećaja jeste da se oni koji pate od tih poremećaja veoma lako i često povlače u sebe, žele samoću, počinju previše da razmišljaju o tome kako se osećaju itd… Oni to ne rade zato što žele, već zato što su ih ti poremećaji naterali na to. Takođe je potrebno da razumete da bi oni koji pate od ovih poremećaja odavno se već pribrali ili sabrali, da mogu to da urade. Oni to svo vreme i pokušavaju.

Savet: Ukoliko imate neki od oblika anksioznosti obratite se neuropsihijatru (psihijatru), mnogi idu kod psihologa, treba da znate da psiholog nije stručan za propisivanje lekova, dok svaki neuropsihijatar(psihijatar) је i psiholog! Uz pomoć psihoterapije i lekova *antidepresiva**koji ne stvaraju ovisnost i nećete ih piti ceo život, ne brinite, zauvek cete se osloboditi tog problema.Verujte u SEBE i samo napred!


Podeli sa prijateljima

» PROČITAJ 4.270 KOMENTAR

Pogledajte još i ovo:


Anksiolitici ili antidepresivi

Vaše slabe stres-tačke

Strah od bliskosti i vezivanja ?!


4.270 komentara na “Anksioznost”

 • Igor
  27 jun, 2014, 17:12

  Evo vadio sam nalaze i sve je u redu, cak su odlicni   Big Smile Skinuo sam veliki teret sa sebe  Big Smile
  Sad samo opusteno  Dance

 • Danijela
  27 jun, 2014, 18:44

  Pedja ja sam iz Nisa….   Imam sve simptome anksioznosti i depresije,vrtoglavicu,malaksalost,bolove u misicima,nestabilnost,bezvoljnost,grceve,trnjenje,gusenje,mucninu,sustanje u usima,samo mi se spava,,svaki dan su ti simptomi a redovno svakog jutra ustanem sa jos par novih.tako godinama se mucim,,,,,,nema leka apoteka bar za mene,,pijem lekove kolko da  zivotarim,,inace je jako tesko,strah ,panika,ma sve na ovom svetu na mene je naislo.analize su sve u redu a ja svaki dan ko baba od 100 god pa i gore…pozzzz

 • pedja
  27 jun, 2014, 22:42

  Jel zelis mozda da se vidimo popricamo razmenimo iskustvo jer mi je mnogo bitno da sretnem osobu koja ima anksioznost i da znam da nisam jedini mislim lakse ce da mi bude da popricam i da uporedim simptome da znam da neko ima isto sto i ja i da znam da je to samo jedna faza jer su i meni analize koje sam do sada radio bile dobre,cisto da razmenimo iskustva,mozda bude lakse i meni i tebiQuestion

 • pedja
  4 jul, 2014, 4:26

  Da li ima neko bol li pulsiranje jedne strane lice i pulsiranje kod slepoocnice? Really Pissed

 • matke
  4 jul, 2014, 12:49

  Pedja imo sam ja to ne samo s jedne strane nego s vise strana, samo se opusti i ne razmisljaj, mene je mucilo previse simptoma 7 mjeseci, a evo sad polako prolazi sve, redovno vjezbam ne razmisljam vise o tome i osim lekotama nikakve druge tablete ne pijem a dosta uloge ima i ishrana, meni je pomoglo ali bas mnogo

 • Neutesna
  5 jul, 2014, 10:28

  Pozdrav… Ja i ne znam da li spadam ovde…. Pre tri meseca imala sam jaku vrtoglavicu,i od tada ja ne mogu ni da hodam a da me ne zanosi,imam lupanje srca,takvu teskobu kao da cu da umrem..Radila sam svakave pretrage,od vadjenja krvi do MR glave,i sve je ok.Bolujem od hasimoto tireoditisa,pijem lekove za to ali nikako da se sredi..Non stop mislim da imam jos neku strasnu bolest,i kao slag na tortu,hormoni hipofize i nadbubrega su visoki.. Jeni doktori kazu da nije strasno da se smirim,drugi su mi zakazali lezanje u Klinickom,uf.A ja? Svakog jutra se budim sa osecajem,da ne mogu izdrzati jos jedan dan,ali moram,imam decu.Nocu ne spavam,najduze pet sati..Strasno se plasim,nemam snage..Sta je ovo..Pomozite!!! Frown

 • ja
  8 jul, 2014, 10:20

  Ne cekaj i ne citaj po forumima, nego pravac kod psihijatra, on ce najbolje znati da li je anks, da li depresija, ali nesto jeste po tvojim simptomima. Potrebna si svojoj djeci, zato odmah dr, to nije strasno i nije sramota, svakom se moze desiti. I javi se.

 • Neutesna
  9 jul, 2014, 12:37

  Hvala na odgovoru… Kod nas ne postoji nikakav psihijatar,ali su mi zakazali lezanje u bolnici 22 jula.. Onda cu znati da li imam i neko oboljenje udruzeno sa mojim psihickim stanjem.. Confused

 • Renato
  9 jul, 2014, 12:46

  Ja imam simptome sacuvaj Boze! Kad sedim ništa,sve normalno. Ćim ustanem(stojim u mestu) kreće žurka  Hug Right osecam neki pritisak u glavi,ošamućenost,nedostatak snage,kao da ću da se srušim,onda kreće neko stezanje u grudima,kao da nemam vazduha,kao da ću da se ugušim,neka nelagodnost u grudima, i srce se ubrza i počne da lupa kao ludo. E onda me uhvati panika i kraj priče. Really Pissed Takav je moj svaki dan već 2 godine.  Victory
  Jel ima neko slične simptome i kako se rešiti ovoga?

 • milica
  9 jul, 2014, 17:39

  pozdrav svima, pisala sam ranije na ovom forumu, da se ne ponavljam, moja dijagnoza je bila aksioznost panicni napadi… ali sam bila 5 meseci na seroxatu i pomogao mi je, sada sam na odvikavanju, koje traje vec mesec dana, i imam jos samo sutra da popijem lek i ukidam ga skroz… moj vam je savet da se sto pre obratite psihijatru i izlecite aksioznos,kao sto sam ja to uradila, inace sve moguce siptome sam imala,od lupanja srca,vrtoglavice.. MISLIMA MOZETE IZLECITI SVOJ ZIVOT, TRGNI TE SE

 • matke
  10 jul, 2014, 7:15

  Renato imam sve te simptome i mnogo vise… samo sto im vise ne pridajem neki znacaj, kod mene su polako poceli da se povlace simptomi, evo sinoc sam imao tako jaka dva napada panike, a nisam ih dugo imao pa sam i zaboravio kako je uzasno kad se sastavi sa ostalim simptomima…ja pokusavam da se borim sa ovim bez tableta i nadam se da cu da uspijem, to jeste po potrebi uzmem lekotam i ide nabolje, nekad se i vrati, nekad bude dobro ali u svakom slucaju ide nabolje, a nekad pocjeli dan osjecam neku vrtoglavicu nesto prostruji kroz glavu i osjecam se tako lose da ne mogu da opisem kao da sam od spuzve kao da noge propadaju ma ne znam stvarno odvratno i nadam se da cu uspjet da se izborim sa ovim uzasnim stanjem… svaki dan vjezbam i uprkos nestabilnosti i vrtoglavici vjezbam i nekako posle bude lakse.

 • Neutesna
  10 jul, 2014, 9:52

  Renato i Matke,ja tako zivim vec tri meseca,od kada sam imala jaku vrtoglavicu.. evo od jutros me tako gusi,da ne mogu da disem,do duse imam neki sekret koji mi se zadrzava u sinusu,ali ipak….Kad izadjem napolje,imam utisak,da cu da se srusim,ili ugusim. Juce sam izabrala da se popnem pokretnim stepenicama(zbog dece) i kada sam stala na cvrsto ,pocelo je da mi sve bledi i igra ispred ociju..mislila sam gotovo je.. Ovako se vise neda… Cool Really Pissed

 • matke
  10 jul, 2014, 10:21

  Neutesna ja tako zivim vec 7 mjesec i koci me ali pokusavam da se borim s tim najgore mi je na poslu, radim kao obezbjedjenje u banci i u sklopu posla mi je da prestojim citav dan a to i jeste najveci problem ta nestabilnost me ubija nije to klasicna vrtoglavica jednostavno ne mogu da opisem i dok stojim ili nebitno dok stojim kroz glavu prodje neki cudan odvratan osjecaj i to traje sekundu ali onda krene jos veci strah… ne znam odvratno je i cudno i stalno osjecam u stomaku i grudima neku napetost… a otprilike taj sekret u nosu imam i ja vec pola godine nos mi je zacepljen i imam sljevanje sekreta niz grlo ali to nije simptom anksioznosti sigurno

 • Neutesna
  10 jul, 2014, 11:35

  Renato,razumem o cemu mi pricas.. Kod mene je problem i to sto ja do grada ne mogu bez taksija. I kada stojim,i kada lezim imam osecaj teskobe,loseg stanja sam non stop.. I da veoma malo spavam,5-6 sati… Frown Idem u Klinicki centar 22 jula da lezim na institutu za endokrinologiju i bolesti metabolizma,pa cu videti sta je u stvari.. A i te kako se plasim i non stop razmisljam o tome sta ce mi pronaci… znam da zacepljen nos nije znak anksioznosti,ali kad me zagusi,a ja ne mogu da se iskasljem,pocinje lupanje srca i nesvestica.. E Boze blagi…a ja sam mislila da cu biti zdrava citav zivot..Jer ja volim zivot.. Jump

 • Renato
  10 jul, 2014, 11:54

  Zasto ides kod endokrinoliga?

 • Neutesna
  10 jul, 2014, 12:21

  Imam hasimoto tireoditis,vec tri godine pijem lekove..Medjutim kako mi povecaju dozu moj TSH padne,i meni se desavaju stvari poput,vrtoglavice,ubrzanog lupanja srca,itd… Ali posto sam radila svakave pretrage zbog te vrtoglavice (MR glave,kolor dopler,itd.itd. ) dosli smo do toga da su mi rekli da proverim hormone hipofize i nadbubrega i oni su pokazali povisene vrednosti. E sad,moja dr.za stitnu mi je rekla da sedim kuci ,da se smirim i da pijem lekove za stitnu,a doktorka u BG-u,mi je odredila lezanje,radi ispitivanja.. Nije ni cudo sto sam utucena.. Frown

 • Neutesna
  10 jul, 2014, 12:24

  malo pre napisah Renato,a htela sam reci Matke.. Smile ali nema veze,vazno je da se razumemo.. Big Smile

 • Renato
  10 jul, 2014, 12:57

  Ta stitna moze da napravi haos u organizmu. I ja sam proveravao hormone stitne i ok su. Drzi se,nedaj se! 

 • Neutesna
  10 jul, 2014, 13:28

  Hvala na podrsci Renato… Smile

 • matke
  10 jul, 2014, 13:49

  Naravno da se razumijemo Smile ja sam radio kompletnu biohemiju krvi i sve je u super stanju takodje i stitnu zljezdu koja je u odlicnom stanju, dalje nista nisam radio jer znam da sam zdrav da je ista bila bi poremecena krvna slika makar malo… e sad meni nekad bude tako dobro kao da mi nije nista ali vise je onih losi dana to sigurno evo naprimer danas je bas tezak dan da li je zbog vremena ili ne znam sta ali uglavnom je haos… ne znam kako izdrzavam sve i neutesna drzi se i samo hrabro bice to sve u redu 

 • Neutesna
  10 jul, 2014, 14:28

  Hvala Mitke.. Smile Evo ja se spremam u posetu,i govorim sebi,izdrzi bice sve ok… A vreme i meni smeta,sto ranije nije bio slucaj.. Ipak da budem optimist,da kazem da je doslo do poremacaja hormona,i da cu ipak ja izaci kao pobednik.. Smile Hvala vam jos jednom dragi moji na podrsci… Cujemo se.. Go Away

 • Renato
  10 jul, 2014, 18:22

  meni samo holesterol povećan. matke meni juče i preključe bilo bzvz. danas ok  IDK

 • Igor
  10 jul, 2014, 21:07

  Ja sam vadio nalaze i sve je extra, samo mi je bio povecan broj eritrocita  Smile
  Budem sasvim super 7-8 dana, i onda mi jedno 2 dana bude ono bezveze,ali sve u svemu ide na bolje  Big Smile

 • matke
  11 jul, 2014, 5:53

  Prvi put kad sam vadio krv i kod mene su bili povecani eritrociti 6,1 miliona sledeci put kad sam vadio bili su 5,9 ali to je sve od manjaka tecnosti pij vise vode ali malo povecanje nije strasno mi smo mladi donekle je i normalno,a sto se tice holesterola to se da ocistit sa limunom renato pij 2dl vode tople s pola iscjedjenog limuna i sredice se to  za mjesec dana, ne znam meni bas bedak zadnjih dana ali stalno sam pod stresom na poslu… a sutra krecem i na more s djevojkom pa mozda i zato ali borim se bice to dobro sve pobjedicemo mi ovo

 • Neutesna
  11 jul, 2014, 8:05

  Meni je od jutros tako lose,nemam snage…. A jos ovo vrme…Ne znam kako cu izdrzati? Cry

 • matke
  11 jul, 2014, 8:37

  I meni je isto lose evo na poslu guram nekako, nekad se zapitam zar je moguce da su svi ovi simptomi izazvani psihicki nekad je tako lose kao da umirem, a ja najveci problem imam sa nestabilnosti kad stojim u mjestu osjecaj je tako grozan ne moze se opisat i to mi je najveci problem

 • Neutesna
  11 jul, 2014, 9:30

  I ja se pitam Matke,da li je moguce,da je psiha uzrok svih nasih problema? Evo sada cu ja tebe malo da tesim.. Smile Posto si mlad i jos imas devojku,sa kojom ides na more,mislim da ces se oporaviti.. Ja samo kada se setim mirisa ,talasa,odmah me preplavi neko zadovoljstvo.. Smile I ja imam problem da stojim u mestu,lakse mi je kada se krecem,i ako i tada imam osecaj da cu pasti,cak mi nije dobro ni kada lezim.. Mozda ti ne odgovara posao,jesi li razmisljao o tome? Ja bih najvise volela da sam sada na Zlatiboru,verujem da bi mi bilo 50% bolje…ali…tu sam gde sam… Pokusaj da se opustis,razmisljaj o danima kada ces se opustiti,najvaznije je da imas podrsku i razumevanje osoba koje volis.. Smile

 • matke
  11 jul, 2014, 11:43

  I meni je tako lakse mi je kad hodam a i ja isto kad lezim cudan je osjecaj u glavi, a to za posao si u pravu mnogo je monotono ne radim nista a samo stojim ili sjedim po 10 sati svaki dan… a i ja se nadam da ce na moru ovo malo da popusti i da zaboravim sve probleme, hvala na podrsci puno mi znaci Smile

 • Neutesna
  11 jul, 2014, 12:05

  matke,sve ce biti ok.Javi se kada se vratis,sa lepim vestima.. Ja ne znam da licu uspeti tada da budem na forumu,jer 22 jula idem u bolnicu.. Frown ne bih isla,ali i ovako se vise ne moze… Cry

 • matke
  11 jul, 2014, 12:11

  Hvala puno i ne razmisljaj puno o odlasku u bolnicu bice to sve uredu samo se drzi i javi obavezno kad  se vratis kako je proslo

 • milica
  11 jul, 2014, 15:40

  sve je to psiha i misli, sve ce biti ok. niko od nas nije bolestan, samo se treba aktivirati i glavu gore, jer od ovih siptom nam ne moze biti nista… ja sam konacno ostavila lekove, i nadam se da sam se izlecila, i da mi se vise nista nece ponoviti

 • Neutesna
  11 jul, 2014, 18:07

  Milice,i ja se ponekad nadam ,da je psiha doprinela ovom mom losem stanju.. Naravno,ne negiram svoju bolest hasimoto,jer je ona utvrdjena.. Ali bas toliko da bude lose,stvarno je za ne poverovati… Videcu ,kada odem u bolnicu sta je stvarni uzrok.. Smile

 • Milica
  13 jul, 2014, 10:00

  Neutesna,budi samo hrabra,sve ce biti ok? Koliko imas godina? Razumem te,bitno da si se na vreme obratila doktoru! Moja dijagnoza je bila panicni napad-aksioznost,i pomocu terapije mogu da kazem da sam se izlecila,pila sam terapiku 6meseci,vise ne pijem AD,dobro se osecam,za 10dana idem na kontrolu. Jos samo misli da sredim i ok. A ti javi kako si orosla,zelim ti uspeh

 • Neutesna
  13 jul, 2014, 12:32

  Draga moja milice,ja sledeceg meseca punim 42 godine Yawn prosto mi je neverovatno,posto se osecam mladom,pa mi je brojka nevervatna!! Mene brine to sto mi je doktorka u Klinickom centru,napisala da sumnja na Kusingov sindrom..to su osobe koje lice na krompir nakacen na cackalice..ali stvarno!! Sa gojaznoscu oko grui,stomaka,sa strijama koje lice na pijavice,a ja ne izgledam tako …pa se plasim..Evo juce ,gledam kako mi deca odlaze do grada sa bakom,a ja ostajem kuci i odjednom mi se slosilo i legla sam..Sve me to ubija,..Postoji sigurno nesto,hormoni ili jos nesto ali i psiha!! Kako je nastala tvoja da kazem bolest? Da li je pre toga bio neki stres ili slicno..Ja imam troje dece i moram da se izborim i zbog njih i zbog sebe!! Smile

 • Neutesna
  15 jul, 2014, 9:58

  Drugari,sta radite? Nema vas,nadam se da ste svi dobro!! Clap

 • milica
  17 jul, 2014, 22:12

  i treba tako da se osecas,ja sam imala dosta stresih situacija sa svoje 23godine… ali ja mogu da kazem da sam aksioznost pobedila i izlecila je za 7meseci

 • ANA
  18 jul, 2014, 7:20

  CAO ja patim od anksioznosti vec 6 g odina mi je dijagnozaF41 nepijem nikakve tablete ali se i dalje lose osjecam a sad sam ostala i trudna u ovom haosu pa me interesuje jel neko od vas imao  iskustvo sa trudnocom i ovim poremecajom da mi odg kako se osjecao mozeli se iznjeti trudnoca koliko je ovo stanje opasno za bebu itd HVALA

 • milica
  18 jul, 2014, 10:18

  pozdrav ana,ja ne znam za to,ali sam cula da osobe koje su bile aksiozne da se u trudnoci smanjuju siptomi,ne moj se bojati bice sve ok,zasto se nisi lecila,ipak je 6god dug period

 • Neutesna
  19 jul, 2014, 19:54

  Ana,sa tvojom dijagnozom,normalno je da se plasis.. Tebe sve plasi,pa i drugo stanje.. Ali ja se nadam da ces shvatiti kakvu ti radost donosi uloga majke,imaces o kome da brines,i polako ces se smiriti.. Misli o bebi i lepoti koju ce ti ona doneti,i vrujmi bice sve ok.. Heart

 • pedja
  19 jul, 2014, 20:21

  Da li neko kada ustane ujutru ima boleove u globovima pogotovo u rukama??? Really Pissed

 • pedja
  20 jul, 2014, 0:08

  Da li neko od vas ima i problema da ode negde sam dalje od grada i da razmislja o tome da li ce nesto lose da mu se desi bilo sta ??? Cry

 • Neutesna
  20 jul, 2014, 10:33

  Dragi Pedja ,ja imam takav osecaj bilo gde da podjem,makar i do kioska koji je blizu kuce. Ali ja sam i jos uvek imam neke simptome bolesti koje idem u utorak bolnicki da ispitam. Ako si uradi analize koje bi iskljucile postojanje bilo kakve bolesti,onda je to psiha… Pokusaj da pre polaska bilo gde ,da slusas omiljenu muziku,i posle je pevusi u sebi.. Smile A za zglobove,idi i proveri kod doktora,moze biti i reuma,ili slaba cirkulacija.. Jer i meni trba vrmena ujutru ,znas ono ,dok nam se digne sistem.. pozdrav.. Wink

 • Labrador
  20 jul, 2014, 10:59

  Pedja, meni se to desava kad podjem u prodavnicu npr, idem i kao da ce da me uhvati napad panike i pocne haos. Izgleda imam traumu od toga jer kad sam iso par puta uhvatio. Npr sinoc kad sam legao da spavam odjednom kao da sam izaso iz sopstvene koze tj kao da sam ceo utrnuo i nisam nista osecao , cimnuo sam se i mnogo uplasio, ali proslo me je samo ova psiha posle svake tako stresne situacije ne dopusta da se osecam normalno nego svaki trenutak mi je napet i to me razbija. Ne pamtim kad sam se zadnji put osecao normalno.

 • pedja
  20 jul, 2014, 11:52

  Hvala,znam sve da je to psiha i sve sam proverio i zdrav sam kao dren,ali sve ovo se pretvara u strah od bilo cega kao da si samo kuci siguran

 • milica
  21 jul, 2014, 1:03

  ljudi zasto se bre mucite toliko.imala sam sve moguce siptome,nisam smela kuci ostati sama,nisam izlazila,bila u hitnoj dva puta, dok nisam otkrila sta je. otisla kod psihologa pa psihijatra,pila terapiju AD, odvikla se od njih i sada normalno funkcionisem, terapiju pila 6MESECI. DIJAGNOZA MI JE BILA PANICNI POREMECAJ I AKSIOZNOSZ,uznpomoc dobrog lekara sam se oporavila,a 24god mi je

 • Renato
  21 jul, 2014, 10:09

  Jel vi imate osecaj da kada disete srce brze kuca nego kad izbacite vazduh? Kod mene udisaj puls 72 izdisaj puls 60? Thinking IDK

 • Prestrašena
  21 jul, 2014, 10:14

  Cao svima. Neznam odakle da počnem već 6 god  se borim sa nekim strahovima i  simptomima  kako ću se ugušiti poludeti napraviti  haos  nisam nikad išla  psihijatru  ali sad zadnja dva meseca sam dobila napad panike  od kojeg sam dobila strah od samoubojstva koji me izluđuje. Jer ja volim život  ne bih to nikad uradila ali to me muci kad pogledam u budućnost  samo to vidim čula sam da se puno osoba ubilo zbog psihičkih problema  i sad me strah toga  molim vas odg mi jel imao neko od vas takav problem pozdrav

 • milica
  21 jul, 2014, 21:50

  Ne znam odakle da ti zapicnem , ali iskreno ne znam sta si  cekala toliko dugo, psiholog i psihijatar nije nista strasno, ne znam zasto se mucite,sami ste krivi prema time niko vam ne moze pomoci, moras biti hrabra i otici kod doktora za svoju bolest,

 • Prestrašena
  21 jul, 2014, 22:52

  Cao milice bojim se otići i reci čega se bojim ubijedjena sam da bi me strpali u ludnicu  Razz

 • Prestrašena
  21 jul, 2014, 22:55

  Teško jest boriti se sam sa sobom stalno neka briga strepnja nikad do sad nisam pisala na forum i bas mi je drago za ovu stranicu sto nije zaboravljena 

 • Prisluskuvanje
  22 jul, 2014, 12:01

  Teroristicka rabora na lile socialno kratovo sal num gu priznavale teroristite makroa policiji cel grat ga drzat pot opsada i glej da gi drzemo teroristite u kratovo finansii da nemat banki i se da ne izlezat nikat na letuvanje glavna zadaca i umrtvuvanje planski i odzemanje imoto so falsifikati dokumenti Coffee

 • Milica
  23 jul, 2014, 1:43

  Eeej pa zasto tako mislis? Od aksioznosti niko nije poludeo,jesu prisutne ruzne misli,ali nista ti se nece desiti, shvati da si zdrava sto je najbitnije, prosla si kroz nesto sto ti je donelo aksioznost! Idi kod psihijatra,dace ti lekove koji ce ti pomoci da se izvuces iz toga. Svaka tebi cast kako se ti sama toliko dugo boris! Ja za sebe mogu reci da sam se za sada 95%izlecila,samo jos misli da sredim. Ne pijem vise lekove,skinula sam se sa njih! Ne muci sebe obrati se strucnjaku

 • matke
  23 jul, 2014, 7:57

  Ćao drugari evo ja se vratio s odmora dok, sam bio tamo bilo je dobro i par dana prije toga i taman sam se ponado evo prolazi sad opet isto sve, ta napetost cudni osjecaji, opet onaj cudan osjecaj u glavi kao da se oduzmem i to traje sekundu ali posle toga misli o najgorem i po citav dan se osjecam lose … Tako da ne znam vise sta sad ali se borim i nadam se da cu se izboriti

 • Prestrašena
  23 jul, 2014, 13:21

  Ja po nekad pomislim sto me bar owo Nije snaslo kad napunim 40 ili 50 god nego u najlepse godine 25e a moram se boriti sa owim glupostima i ja Sam bila na odmoru i bilo ni je super Nije mi ni sad lose Ali te glupe misli to me nerwira

 • Prestrašena
  23 jul, 2014, 13:24

  Milice draga hvala ti eh tezak je ovaj zivot al da se zivi Mora

 • matke
  24 jul, 2014, 7:13

  Jel ima neko problem s naglim pokretima glave kad je vrti u krug pa posle neki cudan osjecaj kao vrtoglavica ili ti ne znam sta ali je cudno…

 • Labrador
  24 jul, 2014, 12:30

  Brate matke, pa ja i ti apsolutno iste simptome imamo, video sam sta si pisao i koje sve simptome imas, i sve apsolutno isto ko i ja. Big Smile Samo mi je ostala od svega samo neka nervoza u glavu, i jos neki simptomi, ali izguram sve nekako, borim se sta cu, kao i svi mi.

 • matke
  24 jul, 2014, 13:31

  Brate i ja nekako guram sve to… a bice dobro samo treba vrenena i treba se pomirit s tim i proce polako

 • Milica
  24 jul, 2014, 20:39

  Nije mi jasno zasto se mucite,kada ima za sve to resenje

 • matke
  24 jul, 2014, 21:54

  Labradore sad mi je lakse kad znam da neko ima iste simptome, mislio sam da se samo meni desava taj cudan osjecaj u glavi kada je okrecem naglo taj cudni osjecaj u malom mozgu bas je cudno i odvratno jedan od gori simptoma bar meni, ali dobro proce sve to

 • Milica
  24 jul, 2014, 23:49

  Matke, odvratan je to osecaj,imala sam gai ja,uuuh kadsesetim,kao da ne mogu glavu d drzim,vrtoglavica i kao osecaj nestabilnosti u glavi,imala sam utisak i da mi glava gori. Junaci samo hrabro,treba vreme da prodje sve to,samo pozitivno mislite,od toga vam nista nece faliti,jeste neprijatno i dosadno,ali izdrzi te, borite se sami ako mozete, ja sam se izlecila za 6meseci i sada sam presrecna,zivim zivot kao pre, nema aksioznosti i strahova

 • Milica
  24 jul, 2014, 23:50

  Baguje mi tastatura,ali nadam se da ste me razumeli

 • matke
  27 jul, 2014, 21:41

  Cao drugari, kako na vas uticu ove nagle promjene vremena? meni katastrofa svaki put kad ustanem neki cudan osjecaj udari kroz glavu i neki osjecaj nemoci u nogama ma ne moze se opisat ali dobro nadam se da ce se smiriti… 

 • Milica
  28 jul, 2014, 0:50

  Na mene super jer samse izlecila od aksioznosti, isto tako zelim i vama da se osecate sjajno i uzivate u zivotu i prevazidjete sksioznost

 • alex
  28 jul, 2014, 1:09

  Hoce li mi neko reci kako da se izlogujem odavde da mi ne stizu ovi komentari??? Amolim vas 

 • alex
  28 jul, 2014, 1:14

  Ljudi prekinite ovde pisati i radite nesto…svakome je drugacije…ja dve godine se borim sa ovim…ali savetovala bih vas da prvo odete kod nekog dobrog hodze ili u Ostrog to ne mora da znaci da imate anksioznost i da su zato vasi strahovi…razmislite malo da vam nije neko nesto nabacio jao sto je u mom slucaju…ne salim se sve je moguce a ljudi su mnogo zli danas…

 • matke
  28 jul, 2014, 11:41

  Nije nama niko nista nabacio sve smo ovo mi sami sebi napravili i samo sami sebi mozmo pomoc

 • Igor
  28 jul, 2014, 22:22

  Evo mene muce neke cudne glavobolje i  neki pritisak u ocima i pomalo mi se muti vid.
  Doduse cesto imam problema sa sinusima pa kontam da je to,imam onako neku tupu glavobolju u predijelu slijepoocnica i cela,i bolilo me je uho pa predpostavljam da su sinusi  Grin  Malo su mi se bili upalili limfni cvorovi na vratu pa sam poceo panicariti ali to je se povuklo. Ne ide mi se doktoru jer sam nalaze skoro vadio,ali opet ja sebi svasta umislim   Smile
  Pa da vas pitam kako ste mi vi svi ovih dana?  Smile

 • alex
  28 jul, 2014, 23:24

  Okejj nije boli me uvo samo neka mi neko kaze kako da izadjem odavde….umesti da pomognete sebi visite na netu…izadjite napolje prosetajte druzite se i tek tad cete pomoci sami sebi…na netu NE

 • matke
  29 jul, 2014, 5:52

  Igore i meni je otprilike slicno tako, ali imaju veze i ove nagle promjene vremena, a na nas utice i najmanja sitnica, ni meni se ne ide doktoru bio sam skoro, a taj osjecaj kad trebas doktoru i cekas rezultate, uh Smile

Obavesti me o novim komentarima na e-mail (moraš da upišeš svoju e-mail adresu). Prijava bez pisanja komentara.

Klikni na smajli koji želiš da koristiš:
(bez previše smajlića po poruci)

SmileBig SmileGrinLaughFrownWinkKissRazzAngelAngryReally AngryConfusedThinkingCoolEvil GrinReally PissedCryWiltShameCuteKissingShockTrembleFoot in MouthIDKQuestionSweatGo AwayHug RightClapDanceVictoryYawnFemale FighterSoldierStarvingHeartYesNoBeerCoffeeRoseJump