Anksioznost

Anksioznost predstavlja najčescu bolest današnjice, stres je glani uzrok anksioznosti, prema jednom istraživanju čak 70% mladih ljudi boluje od anksioznosti.Anksioznost i depresija su različite ali mogu da se povežu. Osoba koja pati od anksioznog poremećaja oseća konstantnu uznemirenost zbog jačeg lučenja adrenalina, ne zna šta joj se dešava i želi da se oslobodi te uznemirenosti, ona se bori!Dok depresivna osoba nema volju da se bori.Često zna anksiozna osoba pasti u depresiju, jer se stalno pita “Zašto mi se to desava???“, “Zašto baš ja?“, “Hocu normalno da živima!“, i ne zna kako da izađe iz začaranog kruga.Treba zapamtiti da se anksioznost uspešno leči pomoću lekova (antidepresiva) koji ne izazivaju ovisnost i ne piju se stalno i pomoću vežbi za opuštanje.Anksioznost ne nestaje preko noći, vremenom ce  se osoba rešiti svih tegoba jer anksioznost se uspešno leči!

nikakva sramota priznati problem,osoba koja boluje od toga nije luda, svesna je svog problema i želi da ga se oslobodi! Treba joj zato pružiti podršku, razumeti je, i pomoći joj da savlada problem, da shvati da je i dalje normalna i da ima problem koji ima svaki treći čovek na ovoj planeti u današnje vreme!

Anksiozni poremećaji (Anksioznost)


Glavna karakteristika ovih psihijatrijskih poremećaja je prisustvo anksioznosti, odnosno straha. Ova dva osećanja, anksioznost i strah, se javljaju uvek kada procenimo da nam preti neka opasnost. Kažemo da se radi o strahu ako je opasnost neposredna, a da se radi o anksioznosti ako osoba strašljivo isčekuje neku opasnot u budućnosti. Pored straha koji se javlja u situacijama koje sa sobom realno nose neku opasnost, postoje i strahovi koji se javljaju kad opasnosti uopšte nema, ili je opasnost mala, a reakcija straha prenaglašena. Takvi strahovi se nazivaju  nerealnim ili bolesnim strahovima .

Klinička slika

Za pojačane zahteve tela u slučaju borbe ili bekstva iz opasnosti, potrebna je veća količina kiseonika, te počinjemo ubrzano da dišemo. Ubrzava nam se i rad srca i raste na kratko vreme i krvni pritisak, a sve u cilju da se krv sa neophodnim materijama dopremi u što većoj količini do onih delova tela koji su nam tada neophodni. Takođe, javi se i preraspodela krvi, tako da se krvotok u onim delovima koji nam nisu u trenutku opasnosti neophodni nešto malo redukuje, dok se u drugim delovima pojačava. Zato kada osetimo strah prebledimo i osuše nam se usta. U isto vreme se i usporavaju neki procesi bez kojih u tom kritičnom trenutku možemo, da bi se sačuvala energija za odbrambene aktivnosti. Tako se recimo usporava rad creva, pa kad imamo strah osećamo nelagodnost u stomaku. Svi se mišići malo zategnu da bi bili startniji. To nam pomaše u odbrani, ali ako strah potraje, kao posledica može se javiti glavobolja i bol iza grudne kosti jer se tamo nalaze mišići čija zategnutost dovodi do neprijatnog osećaja. Da se telo usled oslobađanja veće količine energije ne bi pregrejalo, uključuju se nove svrsishodne reakcije koje služe da snize temperaturu tela, a to su drhtanje i preznojavanje.

Vrste anksioznosti:

Panični poremećaj se karakteriše pojavom paničnih napada i takozvane anticipatorne anksioznosti. Panični ataci su uglavnom iznenadni napadi straha koji se javljaju „kao grom iz vedrog neba“. Strah počinje polako da raste, dostigne maksimum za nekih desetak sekundi, traje jedno određeno kratko vreme u najizraženijem obliku (koje se meri u minutima), a onda spontano opada. U trenutku najačeg straha osoba obično ima utisak da joj preti neposredna opasnost uz čest osećaj životne ugroženosti. Imaju utisak da se sa njima u tom trenutku dešava nešto strašno, poput infarkta miokarda, šloga, veruju da će da se uguše, izgube svest ili polude. Imaju izražene telesne simptome koje prate strah, ali je najčešće prisutan ubrzan srčani rad, preskakanje srca i ubrzano disanje. Dešava se da tokom straha dišu otvorenim ustima i duboko, ili brzo i plitko, što zbog poremećenog odnosa kiseonika i ugljendioksida u našem telu dovodi do neprijatnog osećanja trnjenja ili mravivanja po telu kao i osećanja nestabilnosti i vrtoglavice. Često kažu da imaju osećaj kao da su im noge od gume i da imaju neprijatan osećaj iza grudne kosti u vidu pritiska. Česta tegoba je i drhanje i preznojavanje. Anticipatorna anksioznost je strepnja, zebnja, slutnja da se ovakav panični atak ne ponovi. Ona je prisutna između dva napada i dodatno iscrpljuje. Mogu se javiti i noćni panični ataci, a prepoznajemo ih tako što se osoba budi u toku noći u strahu, preznojena i uznemirena, a da prednodno nije imala noćne more ili teške snove.

Opsti anksiozni poremećaj se karakteriše pojavom strepnje, zebnje, slutnje povezane sa najmanje dve ili više svakodnevne i uobičajne situacije. To su osobe koje tokom većeg dela dana stalno slute da će se nešto loše dogoditi. Stalno im je u glavi prisutna misao koja počinje sa „šta ako…..“. Recimo, dete izađe da se igra a majka provede strahujući par sati – „Šta ako se oklizne i udari nezgodno glavu“, „Šta ako mu ode lopta na put i zgazi ga auto“, Šta ako ga neko stavi u kola i odveze u nepoznatom pravcu“, „Šta ako se preznoji i prehladi, pa dobije zapalenje pluća i umre“ i sl. Slutnje su uvek katastrofične. Mora se imati na umu da su to strepnje koje su prisutne kontinuirano tokom dana, i to više od 60% vremena. Uz to, takvog su intenziteta da ometaju osobu da normalno funkcioniše, iscrpljuju je i dovode do velike patnje. Ono što je takođe karakteristično za generalizovani anksiozni pormećaj je da osoba ima utisak da ne može da kotroliše strepnju i da je ona preplavlja. Ako duže traje, osoba kao po pravilu postaje i depresivna.

Socijalna fobija se karakteriše neadekvatnim i intenzivnim strahom od negativne procene drugih ljudi. Javlja se u situaciji kada se osoba nalazi u socijalnim relacijama. Postoje dva obilaka – generalizovan i negeneralizovan. Osobe koje su obolele od generalozivanog oblika socijalne fobije imaju strah od negativne procene u skoro svim socijalnim situacijama. Dešava se da im je teže sa određenim osobama – sa mlađim ili starijim, sa istim polom ili suprotnim polom, sa autoritetima, sa poznatim ili nepoznatim osobama. Uvek je suština njihove strepnje i straha da će ih ljudi loše proceniti i da će ih u kranjem slučaju odbaciti, da ih neće poštovati i uvažavati pa čak i ismejavati. Zbog toga izbegavaju da odlaze na žurke, slave, ako se i nađu u društvu, izbegavaju da započnu razgovor, da se uključe u diskusiju i sl. Drugi oblik socijalne fobije je negeneralizovan ili jednostavni oblik kada osoba ima probleme u tačno određenoj socijalnoj situaciji – recimo, dok jede, kad treba da se potpiše, posluži goste ili da održi neku javnu prezentaciju ili govor. Čest je strah od crvenjenja i drhtanja ruku. Za razliku od drugih anksioznih poremećaja kod kojih se ono od čega se plaše ne događa, kod socijalne fobije takvo što se može desiti. Recimo, ako osoba ima strah da će joj zadrhtati ruka dok služi kafu goste, zbog stalnog negativnog isčekivanja, odnosno porasta anksioznosti, može se kao jedan od pratećih telesnih simptoma javiti i drhtanje ruku. Treba znati da se ne radi o sramežljivim ljudima koji nisu mnogo aktivni u socijalnim situacijama, već o osobama koje zbog ovog straha imaju visok stepen patnje i nefunkcionalnosti. Među njima je velik broj onih koji zbog tegoba nisu dostigli akademska stremljenja, značajan je broj koji su bez partnera i bez zaposlenja. Ono što je takođe važno, imaju veoma mali broj poznanika i prijatelja iako su im želje potpuno suprotne.

Jednostavna fobija je strah koji se javlja od jedne određene situacije ili objekta. Recimo strah od vožnje liftom ili avionom, strah od visine, insekata, psa, krvi. Kao kod svih fobija i ovde postoji karakteristično ponašanje bežanja i izbegavanja. To znači da recimo osoba koja se boji visine izbegava da gleda kroz prozor, da priđe prozoru, da ide kod prijatelja koji stanuju na višim spratovima. Ako i pođe i javi se strah, pobegne iz te situacije.

Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)

Teskoba kao posledica kroničnog stresa, (engl. PTSD) Obično sledi nakon izloženosti osobe traumatskom događaju kao što su posmatranje, smrti druge osobe,  iznenadna smrt bliske osobe ili prirodna katastrofa itd. Tri su osnovne manifestacije PTSP-a: „oživljavanje“ traumatskog događaja (noćna mora), izbjegavajuće ponašanje (izbjegavanje mjesta povezanih sa traumom), te emocionalno udaljavanje od drugih i psihološka uznemirenost.

Opsesivno- kompulzivni poremecaj Karakterišu ga opsesije i kompulzije. Opsesije su nametljive neprijatne misli, slike i impulsi. One se umeću u normalan mislaoni tok, prekidaju ga, veoma su neprijatne i za osobu najčešće neprihvatljive sadržine. Zbog toga dovode do veoma visoke napetosti i straha da se to što im je polo napamet i ne desi, te pokušavaju da takve misli zaustave i otklone. Međutim, to im uspeva samo na kratko, s obzirom da se one veoma brzo vraćaju i uznemiravaju ponovo. Sadržaj opsesivnih misli je obično povezan sa bolešću, smrću, sa nekim agresivnim ponašanjem. Recimo, misao da osoba nije dobro isprala ruke nakon sredstava za čišćenje i da će preneti otrovnu hemikaliju na hleb i hranu te tako ugroziti zdravlje i živote svojih ukućana. Ili nametnuta slika kako uzima makaze i ubada sebe u ruku. Na sreću, iako imaju utisak da mogu da izgube kontrolu i tako nešto urade, to se nikada ne događa. Postoje i opsesije religiozne sadržine, seksualne sadržine i opsesije simetrije. Kompulzije su radnje pomoću kojih osoba pokušava da spreči eventualne posledice. Recimo, ako osoba ima opsesiju da će zbog toga što je sredstvo za pranje kupatila ostalo na rukama zagaditi hranu i teško poremetiti zdravlje ukućana, ona će u pokušaju da spreči tako nešto prati ruke i po nekoliko sati dnevno. Kompulzije se uglavnom ritualno rade, recimo, uvek na tačno određen način, određen broj puta i istim redosledom. Postoje i takozvane mentalne kompulzije, kada osoba pokušava da spreči „katastrofu“ tako što zameni neprijatnu sliku ili misao nekom drugom, suprotnog ili prijatnog značenja.

Lečenje anksioznih poremećaja je moguće na dva načina. Najpre, mogu se lečiti lekovima. Ranije se smatralo da se mogu otkloniti davanjem lekova za smirenje tipa Benzedina, Bromazepama, Lorazepama i sl. Danas je terapijski pristup lečenju anksioznih poremećaja u potpunosti drugačiji. Naime, osnovni lekovi za sanaciju tegoba su antidepresivi i to dominantno oni koji spadaju u grupu selektivnih inhibitora ponovnog preuzimanja serotonina. Lekovi za smirenje se uključuju samo u početku i veoma brzo izbacuju iz terapije obzirom da imaju veoma izuzetan potencijal za razvoj zavisnosti ako se dugo i bez kontrole uzimaju. Ako se razvije zavisnost, to postaje nov problem i bolest koju je, nažalost, znatno teže lečiti od samog anksioznog poremećaja. Za lečenje anksioznih poremećaja kognitivno bihejvioralna terapija je metod izbora u odnosu na sve ostale psihoterapije. Kod značajnog broja pacijenata moguće je pomoći mu samo pomoću ove psihoterapijske metode. Međutim, najbolji rezultati se postiži kombinacijom medikamentozne i kognitivno bihejvioralne terapije, s obzirom da medikamenti brže oslobađaju pacijenta od patnje, dok im kognitivno bihejvioralna terapija  daje mogućnost da nauče kako da kontrolišu strahove i bez lekova, produžavaju remisiju i smanjuju verovatnoću nastanka  nove epizode bolesti.

Simptoni anksioznosti su:

Agorafobija
Bledilo
Bol u grudima
Bol u licu ili vilici slicna zubobolji
Bolovi u vratu i ramenima, ukocenost lica ili glave
Brzo praznjenje zeluca
Drhtanje (vidljivo ili unutrasnje)
Glavobolje i osecaj cvrstog „obruca“ oko glave
Hormonalni problemi
Knedla u grlu i poteskoce s gutanjem
Losa probava, konstipacija i proliv
Lupanje srca, usporeni otkucaji, palpitacije
Nesanica
Nocne more
Osecaj gusenja i zadihanosti
Osećaj jeze i bockanja u koži
Osip
Peckanje oci
Pojacana depresija
Pojacana osetljivost na svetlo, zvuk, dodir i miris
Poremecaj sluha
Problemi sa vidom (iskrivljene slike)
Simptomi poput gripa
Slabost i trnci u rukama i nogama (stopalima)
Strah od ludila i gubitka kontrole
Strujni šokovi u telu
Suva usta
Znojenje

Agorafobija(strah od velikih otvorenih prostora gde ima ljudi) je normalan odgovor na anksioznost i samoodbranu. Kad se osećamo ugroženima, želimo se povući negde na sigurno, poput kornjače u svoj oklop.

Kod anksioznosti je vrlo važno da uspostavite kontrolu nad takvom reakcijom. Izbegavanje situacija nije učinkovit način borbe s agorafobijom!

Agorafobija može biti vrlo iscrpljujuća . Nemojte prestati izlaziti van! ako to počnete raditi ubrzo ćete videti da svaki put kad se trebate suočiti sa spoljašnjim svetom dobijate napade panike.

Panika vas može uhvatiti čak i kući od same pomisli da trebate ići napolje, zato nema smisla da se tako ponašate. Koristeći taktike odvraćanja pažnje koje preporučujem, naučićete kako se vratiti natrag u svet i kako uživati u njemu kad to učinite.

Za ovo je potrebno vežbe i vremena, ali se može učiniti i videcete da ce proci!

Zbog mišićne napetosti, bol u grudima vas zbilja može uplašiti. Prva reakcija svih koji pate od anksioznosti, a osete bol u grudima, je da umiru od infarkta. To nije istina. Bol kod infarkta je vrlo različit od ovog bola i obično ne počinje u grudima. Duboko disanje i vežbe opuštanja vrlo su uspešan način smanjivanja ovih simptoma.

Anksioznost u krvotok oslobađa adrenalin koji ubrzava rad srca, pa imate osećaj kao da vam srce treperi i preskače. To je savršeno normalno i ne može vam naškoditi ni na koji način!

Usporeni otkucaji su takođe jedan od uobičajenih znakova anksioznosti. I opet, to ne znači da će vam srce prestati kucati, možda se i čini čudno i zbunjujuće, ali ne obraćajte pažnju na to i verovatno će nestati samo od sebe.

Svi mi imamo strah od ludila i gubitka kontrole, ali budite uvereni da nećete poludeti. Ludilo nije svestan čin; oni koji pate od ozbiljnih mentalnih bolesti nisu svesni svog puta do njih. Nećete poludeti!

Zbrkane nervne poruke u mozgu u umornim nervima i umornom telu ne znače ludilo. Misli su nesvesni produkt moždane aktivnosti. Ako ste anksiozni, depresivni, ljuti ili pod stresom, to utiče i na vaše misli; ne samo raspoloženje nego i telesna hemija.

Koncentracija kiseonika u krvi može uticati na moždanu aktivnost i centralni nervni sistem, kao i druge telesne hemikalije poput adrenalina, hormona pa čak i vitamina. Ove neugodne misli, osećaji i potpuno iracionalni strahovi ne mogu naškoditi niti vama niti drugima !

Bilo kakva misao o povređivanju sebe ili drugih je samo misao! Nista od toga se nece desiti! Kako se telo opušta i postaje manje anksiozno, misaoni proces se vraća u normalu.

„Beži ili se bori“ reakcija vrlo je intenzivna i mobiliše mnoge telesne sisteme. Cirkulacija, koncentracija kiseonika i ugljen dioksida u krvi se menja, a mišići su napeti i spremni za akciju.

Sve ove promene imaju dubokog uticaja na telesne osećaje, a slabost ekstremiteta (ruke, šake, noge, stopala) jedan je od tih osećaja. Trnce uzrokuje nakupljanje ugljen dioksida iz krvi u udovima. Ako protresete udove, možete poboljšati cirkulaciju u tim područjima. Ovi simptomi nisu opasni i s vremenom će nestati. Lagane vežbe takođe mogu pomoći u slabljenju ovih simptoma. OVI SIMPTOMI NE ZNAČE DA DOŽIVLJAVATE INFARKT ILI BILO KOJI NEUROLOŠKI PROBLEM.

Nekada porodica, prijatelji ili partneri mogu da imaju problema ako se u njihovoj blizini nalazi neko ko pati od nekog anksioznog poremećaja ili neke fobije. Za porodicu može biti veoma teško da razume zašto član njihove porodice neće ili ne može da uradi neku laku obavezu kao što je odlazak napolje u prodavnicu, vožnja automobila i slično. Stvari se mogu još više pogoršati kada npr partneri ili članovi porodice saznaju da njihovi najbliži neće ili ne žele da idu na godišnji odmor sa njima.

Nije nenormalna pojava da porodica takoreći optuži anksioznu osobu da je totalni egoista i da samo misli na sebe i na svoje stanje. Kada kažem anksiozna osoba, mislim generalno na svaku osobu koja ima probleme sa anksioznošću, napadima panike, depresijom ili opsesijama. Mnogi pripadnici porodice počinju da sumnjaju u anksiozne ljude, čak nekad pomisle da njima stvarno nije ništa, već da su oni lenji, da se samo pretvaraju i tome slično. Takođe veoma je rasprostranjena pojava da porodica ili prijatelji govore anksioznim ljudima: „Daj saberi se već jednom“, „Nije ti ništa“, „Ti to samo umišljaš“, „Prekini više sa time“, itd….

Ukoliko se u vašoj porodici nalazi neko ko ima problema sa anksioznošću, napadima panike, depresijom i slično, potrebno je pre svega da razumete ove poremećaje. Priroda ovih poremećaja jeste da se oni koji pate od tih poremećaja veoma lako i često povlače u sebe, žele samoću, počinju previše da razmišljaju o tome kako se osećaju itd… Oni to ne rade zato što žele, već zato što su ih ti poremećaji naterali na to. Takođe je potrebno da razumete da bi oni koji pate od ovih poremećaja odavno se već pribrali ili sabrali, da mogu to da urade. Oni to svo vreme i pokušavaju.

Savet: Ukoliko imate neki od oblika anksioznosti obratite se neuropsihijatru (psihijatru), mnogi idu kod psihologa, treba da znate da psiholog nije stručan za propisivanje lekova, dok svaki neuropsihijatar(psihijatar) је i psiholog! Uz pomoć psihoterapije i lekova *antidepresiva**koji ne stvaraju ovisnost i nećete ih piti ceo život, ne brinite, zauvek cete se osloboditi tog problema.Verujte u SEBE i samo napred!


Podeli sa prijateljima

» PROČITAJ 5.898 KOMENTAR

Pogledajte još i ovo:


Anksiolitici ili antidepresivi

Vaše slabe stres-tačke

Strah od bliskosti i vezivanja ?!


5.898 komentara na “Anksioznost”

 • zauvek miki sandra
  14 januar, 2015, 21:11

  Haha imamo mi ludilo breee

 • zauvek miki sandra
  14 januar, 2015, 21:11

  Lune koliko imaš godina 

 • zauvek miki sandra
  14 januar, 2015, 21:13

  Ako mislim nije tajnaaaa

 • lune
  15 januar, 2015, 7:34

  35 a sto Big Smile zdravi jesmo ali taj strah nas je.e

 • borbena
  15 januar, 2015, 8:42

  A nista nije vecno, pa tako i taj strah valjda, nestace i on jednom Thinking

 • terzo
  15 januar, 2015, 9:04

  Kad bre borbena da nestane, unisti mi dve godine zivota  Really Pissed 

 • zauvek miki sandra
  15 januar, 2015, 10:34

  Pa svi mladi a bojimo se hahaha e bože 

 • zauvek miki sandra
  15 januar, 2015, 10:35

  Danas kakvi vam je raspoloženje ludiiiiiiiiii meni malo bolje izgleda mi hihi za divno čudo 

 • borbena
  15 januar, 2015, 13:22

  Znam terzo, meni i vise, ali sta da radim.
  miki sandra, vreme je prelepo, samo meni ne odgovara, nekako sam pospana, usporena, trebalo bi da je suprotno, ali eto IDK

 • zauvek miki sandra
  15 januar, 2015, 15:49

  Meni skoro četiri god života terzo borbena izdaji napolje i udahni i izdahni i ponašaj se kao dete smej se trči pomoćiće ti ja tako radim i veruj mi pomogne 

 • zauvek miki sandra
  15 januar, 2015, 15:51

  Ali to radi da te niko ne vidi hihihi borbena

 • elma
  15 januar, 2015, 18:15

  ima li ko trenutno kako ste  kakvo je raspolozenje  kod mene se jutros  pojavijo novi simptom iznenada su mi ruke pocele da drhte malo i preslo pa jojjjj staje ovoooo 

 • Milica
  15 januar, 2015, 18:27

  Pre tacno god dana sam prvi put usla na ovu stranicu, svasta sam procitala i lepo i ruzno. Ja sam osoba koja je prosla kroz strahove, lupanje srca, gusenje, svasta nesto, zavrsavala u hitnoj, po doktorima, pila anti depresive-seroxat, i sve sam to nekako przo prosla, sve je to iza mene i lekovi i strahovi! Ne brini te sve ce ovo proci, morate se suociti sa strahovima, i shvatiti da je sve to iz glave-i ako zvuci mozda nelogicno ali tako je, kome god treba savet moze mi se obratiti! Jer sam prosla kroz taj uzas psihologe psihijatre, ali brzo se zavrsilo

 • elma
  15 januar, 2015, 18:35

  joj blago vama Milice mani je lakse kada neko kaze da je prosao kroz sve ovo i da je sad dobro

 • Milica
  15 januar, 2015, 18:54

  Veruj bice i tebi bolje, samo napred i hrabro, nista se lose nece desiti veruj, znam kako ti je, jer sam prosla kroz tajnpakao i mnogo mi je lakse bilo kada sam slusala savete od ljudi koji su prosli kroz to, ako hoces pisi na zivojinovicmilica@yahoo.com posto na forum ne ulazim cesto

 • lune
  16 januar, 2015, 16:46

  Jeli neko prisutan dase izjadamo Big Smile

 • terzo
  16 januar, 2015, 21:53

  Tu smo Lune, kako je? Ljudi sta je sa Gavrom?  

 • Gavran
  16 januar, 2015, 22:06

  Tu sam dobio sam grip + anksioznost ma ko polomljen

 • Gavran
  17 januar, 2015, 10:08

  terzo,lune kako ste

 • elma
  17 januar, 2015, 15:24

  kako ste danas  ,,, ima li koga 

 • terzo
  17 januar, 2015, 22:05

  Kod mene stanje standardno malaksalost, nedostatak vazduha, bezvoljnost, neko stezanje u grudima..  IDK Hug Right

 • elma
  17 januar, 2015, 22:19

  jojjjjjjjjjj potpuno ista  stvar i kod mene sta da se radiiii ojj ludilo 

 • elma
  18 januar, 2015, 15:34

  ima li kogaaaaa kako steee kako  je raspolozenje kod vas
  Question

 • borbena
  18 januar, 2015, 15:51

  heloooo
  Ja sam dobro, neka guzva u kuci pa valjda i ne mislim na sebe, Laugh

 • terzo
  18 januar, 2015, 19:32

  Ja kao i juce  IDK

 • elma
  20 januar, 2015, 16:06

  ooo kako ste danas  kako je kod vas raspolozenje  kod mene lose citav dan sam kao pijana  toliko me nesto nosa i glava mi  mutna  raspolozenje  nula  Cry

 • gaga
  20 januar, 2015, 17:55

  Pozdrav svima. Jel ima ko ove strujne šokove? 

 • elma
  20 januar, 2015, 19:43

  pozdrav i tebi gago sta je u pitanju kako se osjecas  molim te objasni mi sta znaci strujni sok

 • lune
  20 januar, 2015, 22:32

  Hellooo imali koga

 • lune
  20 januar, 2015, 22:46

  Hug Right

 • Prisluskuvanje
  21 januar, 2015, 10:49

  Ciganarska policijska rabota u kratovo neznale deka na vratata pisuje albanski na besplaten internet u kratovo,ludi bile i pot aparaturi izjavile,Sut svet dosiea Coffee

 • gaga
  21 januar, 2015, 23:08

  Cao svima! Pitanje je nevezano za grupu. Napipala sam neku lopticu na vratu tacnije malo iza levog uveta pre dva meseca. Bas bas je tvrda(meni vise deluje kao neka koskica bas zbog toga sto je toliko tvrda) ne pomera se i kad je malo jace stisnem boli me. Inace niti se smanjuje niti povecava. kada sam je primetila odmah sam otisla kod lekara i poslala me na orl da on pogleda. Odem i objasnim mu sve on kaze da se ne brinem da je od upalei da mi produvavanje x5 i da mu se javim na kraju. Nisam se javila a ni otisla kod moje doktorke( znam da sam pogresila i da sam trebala da odradim sve to do kraja) e sad,neznam dali tripujem ali ovo je pocelo da boli i kad ne diram. I glavobolje svaki dan. Sta da radis dajte neki savet…

 • Lujpco
  22 januar, 2015, 11:59

  Do besplaten internet u kratovo ozgora zalepeno brzo prisluskuvanje

 • borbena
  22 januar, 2015, 14:43

  Pozzz, kako ste, meni ova magla i tmurno vreme bas smeta, skroz sam depresivna Frown

 • Gavran
  23 januar, 2015, 19:11

  gaga idi kod doktora nemoj da se zezas i cekas.

 • Ljupco
  24 januar, 2015, 16:13

  Iskaranite ot besplaten internet so sila ot kratovo ot teroristi uste se vodat kako vraboteni,sut dosie

 • lune
  25 januar, 2015, 12:47

  terzo meni se srce umirilo necujem ga a niti ga osecam…evo vec 5 dana..neverovatno ali istina a 3 god kako mi je svaki dan srce ubrzano lupalo pomaze bog  Smile

 • terzo
  25 januar, 2015, 15:09

  Lune sta si mu radio?  Kako si uspeo?  Big Smile

 • lune
  25 januar, 2015, 21:42

  pa neznam ni ja sam iskreno..lezo sam u krevetu napet puls ubrzan kao i uvek gledo sam tv..i odjednom se sve utisalo osetio sam samo neko pomeranje u zelucu kao dami je bio pomeren zeludac i vratio se na mestu mozda mi je on iritiro srce i podizo dijafragmu..jer se pomerio nije bio na mestu…neznam tacno sve u svemu nema zasad lupanja neces da verujes koje olaksanje radim nesto nije kao pre da zalupa ma sasvin normalno neverovatno veruj mi..

 • terzo
  26 januar, 2015, 9:57

  Hoce to lune od pomerenog zeludca,ja sam isao kod neke babe da mi namesta zeludac,rekla mi je da mi je zeludac otisao pod rebra i da kad ga ona namesti da ce da prodje,ona ga nesto namestala ali ja nisam osetio nikakvo poboljsanje Big Smile

 • mia
  26 januar, 2015, 22:28

  ima li koga
  ljudi vec me tri puta danas drmala anks
  sad me drzi sat vremena vrti mi se malaksala sam boli me leva ruka onako adrenalinski osecaj gadan
  kako ste Confused

 • Ivana
  26 januar, 2015, 23:10

  Lune ja mislim da se to desilo jer si gledao tv(naravno ne bukvalno).Kada si gledao tv nesto je bilo interesantno sto ti je odvuklo paznju da ne mislis o lupanju srca. Reci nam kako ti je sad? Da li se lupanje vratilo ili nije?

 • lune
  26 januar, 2015, 23:29

  ivana nije se vratilo lupanje neko cudo se desilo ja nisam mogo dan jedan da zivim da nisam imao ubrzani puls….i samo ja znam kolilko puta sam isao u hitnoj uzas..treso sam se od ankcioznosti po ceo dan i noc traume..ali svese sad utisalo odkad srce je utihnulo..

 • elma
  26 januar, 2015, 23:57

  drago mi je lune da hoce i kod mene tako doci do promjene neke  iznenadne  imas li sad ikakvi problema osjecas li nesto drugo  osim sto ti je se stabilizovao puls 

 • Ivana
  27 januar, 2015, 0:03

  A cek reci mi jesi li pio nesto za smirenje do tog vremena? I ako si pio koliko dugo vremenski?

 • lune
  27 januar, 2015, 7:08

  elma ne osecam nista svese smirilo..ponavljam osetio sam pre neki dan neko pomeranje u zelucu kao daje kliznuo u stranu mislim vratio se na svoje mesto!!od tog trenutka srce se umirilo.ma ljudi nisam smeo nista fizicki da radim odma lupa nenormalno..sad sam radio i treniro toga nema sve sasvim normalno…3g lupanja i tako da nestane..poentaje u zome stomi sad srce ne pokrece strah u meni i strah se gubi..

 • lune
  27 januar, 2015, 13:04

  ivana uzimao sam ali ne redovno

 • terzo
  27 januar, 2015, 14:20

  Mene drma li drma  Really Pissed

 • lune
  27 januar, 2015, 18:35

  imali nekogaaa?

 • lune
  27 januar, 2015, 18:36

  imali nekogaaa da se ispricamo

 • terzo
  27 januar, 2015, 19:47

  Tu sam Lune, kako je? 

 • lune
  27 januar, 2015, 20:08

  kod mene da kucnem u drvo dobro samo me sad malo zabrinjava stni se srce utihnulo…hahaha aj ugodi nama koji smo anksiozni Big Smile

 • srna
  27 januar, 2015, 21:18

  pozdrav za sve imam jednu novost trudn sam ali vec godinama se borim sa aksioznosti bas me je sad strah i bojim se kako ce to sve proci 

 • lune
  27 januar, 2015, 22:45

  lako samo nemoj dase plasis Smile

 • Gavran
  27 januar, 2015, 22:58

  Srna čestitam ti.lune pa ti od jednom ozdravio svaka cast to mora da se zalije da castis. Kako je kod tebe terzo meni ceo dan neki pritisak u grudima i puls brz

 • terzo
  27 januar, 2015, 23:02

  Isto Gavro,steze u grudima,neki bol,neka nelagodnost……… Really Pissed

 • lune
  28 januar, 2015, 0:05

  ma ozdravio cisto sumljam ali bolje mi je stose tice srca..a evo ceo sam u trneo stali je neznam zivci valjda..

 • Gavran
  28 januar, 2015, 11:20

  meni sad samo neki kao pritisak u grudima a srce kad udahnem ubrza naglo a kad izdahnem uspori jel to bre normalno tako sta mislis lune i ti terzo a Confused

 • Gavran
  28 januar, 2015, 11:21

  jel vam se desava to mene drzi od juce

 • BOJAN
  28 januar, 2015, 11:38

  Drugari,jel se vi jako znojite dlanovi,pazuh? Jel imate osecaj da neprijatno mirisete? 

 • BOJAN
  28 januar, 2015, 11:41

  Gavrane i meni se desava da kad udahnem ubrza se pusl,kad izdahnem uspori se puls drasticno. Rekao mi je kardiolog da je to normalno kod nervoznih osoba i rekao mi da pijem persen.

 • Gavran
  28 januar, 2015, 13:49

  ok BOJANE hvala.i meni se znoje dlanovi

 • lune
  28 januar, 2015, 15:59

  pa nije normalno gavro normalno je daje smireno kad udahnes..ali ti to radis psihom da ono lupi kad duboko udahnes

 • Beba
  28 januar, 2015, 16:58

  Mene strah od ovolike nervoze da ce stradati ostali organi, da covek ne moze s ovolikom nervozom preziveti

 • lune
  28 januar, 2015, 17:47

  bebo u pravu si i tscno je da od nervozr stradaju drugi organi..ali najbolje je dase ne nerviramo i prestanemo dase plasimoooo

 • Gavran
  28 januar, 2015, 17:48

  e lune sad si me utesio Big Smile

 • Fury fucker
  28 januar, 2015, 17:57

  Vi ste svi egoisticne picke, pizdurine koje se boje svega i misle samo na sebe. Da malo razmisljate o necem drugom, a ne samo o sebi ne bi vam bilo tako. Sve najbolje  Yes 

 • Gavran
  28 januar, 2015, 18:19

  Fury fucker dabogda ti Bog dao kao i nama anksioznost pa bi posle razmislio sta bi pisao po forumu.

 • lune
  28 januar, 2015, 19:00

  furyu fuckker prvo nemas kulturu a tvoj nivo reci koje upotrebljavad toje tvoja inteligencija … ja mislim dasi ti ovde najveca Pi..A ti nemas anksioznost tisi obicna budala..kako mozes sve ove ljude ovde da vredjas majmune..tisi za kovin u ludaru.toliko o tebi

 • lune
  28 januar, 2015, 19:01

  gavro bice bolje pomocice i nama bog Angel

 • terzo
  28 januar, 2015, 19:54

  Gavro, Lune mozda je Fury hteo da nas ohrabri, prodrma, motivise.  Samo je izabrao pogresne reci… Big Smile

 • matke
  28 januar, 2015, 20:00

  Fury fucker ajd ako si takva faca ostavi svoje ime pa da vidimo ko je picka, izvinjavam se ostalima za ruznu rec. Svi mi koji smo anksiozni vrti nam se, imamo nesvestice, lupa nam srce… ali picke nismo, a ti ako smes predstavi se. 

 • lune
  28 januar, 2015, 20:41

  ma neka on hrabri sebe

 • Gavran
  28 januar, 2015, 20:56

  nadam se lune da ce i bog da nam pomogne neka bude po volji njegovoj.LUNE jel si bese ti na nekoj terapiji mislim sta pijes od lekova

 • lune
  28 januar, 2015, 23:05

  ja popijem ksalol jada osetim dacu da imam paniku i toje to..nevallja puno ni lekova ubrzavaju rad srca i nisu dobri ni za zeludac

 • terzo
  29 januar, 2015, 0:05

  kako bre lune lekovi za smirenje ubrzavaju puls?

 • elma
  29 januar, 2015, 0:38

  veliki pozdrav za  one prijatelje koji su u istim problemima kao i ja  a zna se o cemu se radi  za one koji su anksiozni kao i ja  … kao prvo  nemogu da svatim neke osobe kako  se mogu ponasali ovako nekulturno ,,,drugo ako nekog nerazumite  netrebate ni  da se perljate u njegove probleme  trece ako nemozete pomoci  ,,predloziti ili da ti bilo kakav savjet  netreba da se javljate ,,,iskreno mislim ja da nije ovih ljudi koji se javljaju i pisu savjete ,,,preporuke,,, i svoje probleme  mada bi ja voljela da niko neosjeca ove tegobe i probleme ……ja bi bila totalno lose ,a onako vidim da i ovi ljudi prolaze i bore se sa istim problemima ….prema tome ja mislim da je ovo ozbiljna stranica i ztreba se ozbiljno i pristojno ponasati …… nikom nije stalo do koje kakve budalostinje vec do borbe za bolje sutra i ozdravljenjem IDK

 • Skali
  29 januar, 2015, 13:37

  Srna i ja sam trudna i borim se sa anksiozniscu. Imala sam i spontani pre par meseci. To sam pregurala. Ali ova trudnoca me sad uznemirila. Bas se lose osecam.

 • lune
  29 januar, 2015, 16:40

  tako je elma

 • Lora
  29 januar, 2015, 19:34

  Ih, sta nas je trudnica, moramo se drzat i i nadati kad dodju nase bebe da ce biti bolje. Ja imam i dobre i one lose dane, nekad toliko padnem da pomislim copila me depra, onda se trgnem i tako u krug. Iza mene dugogodisnja ank, ne znam vise ni kako sam ziva.

 • Skali
  29 januar, 2015, 19:43

  Lora i ti si trudna? Mene uhvatila nervoza i lupanje srca. Nikako da se smiri. Sto ga vise slusam ono jace udara. Ima li neko neki savet. Please…

 • Lora
  29 januar, 2015, 22:00

  Mene nervoza unistava, ne mogu je kontrolisati, toliko nekad budem agresivna, nikog oko sebe ne mogu podneti. Ma grozna sam

 • lune
  29 januar, 2015, 22:33

  srce lupa jace jerga ti potiskujes strahom..skali pocni da brojis i zatvoris oci ono se smir primeni moj savet..jasam to prevazis lupanje srca.lora smiri se polako Smile

 • sanja sanja
  29 januar, 2015, 23:09

  juhu ima li koga.kako ste danas.ja nikako.ceo dan vrtoglsvics nesvestica neka osamucenost kao da cu svaki cas da se onesvestim.ima li ko slicne siptome Really Pissed

 • elma
  30 januar, 2015, 0:14

  sanja sanja potpuno iste probleme  imam i ja  vise neznam sta da radim totalno me izludzuje sve ovo sto mi se desava  Cry

 • ANA
  30 januar, 2015, 7:15

  cure koliko ste trudne ja sam u 33 nedjelji porod se blizi a ja sam nemoguca nemogu nocu da spavam budim se imam ogroman strah koji nikako nemogu da umirim nepijem nista od tableta a pored toga imam i opsesivne misli jako se plasim poroda babina bolnice ma svega da cu poludjeti prije sest godina sam rodila djevojcicu i ovo mi je drugo dijete i tada sam imala anksio ali ni upola nije bila ovako jaka neznam sta da radim osjecvam da necu to moci podnijeti i da cu puknuti od ovolikog straha a i strah me babina tad je zena bas osjetlljiva pisite mi vasa iskustva

 • borbena
  30 januar, 2015, 7:38

  Samo da se nadovezem na pricu od gore , naprotiv, ja bas mislim da smo mi svi ovde HRABRI, svako na svoj nacin, ali slabici nismo sigurno. Ko ne zna sta je anksioznost i panika ne moze ni da prica o tome i tacka.
  Trudnice, sve najbolje, sve to prodje, a znajte da i hormoni divljaju u trudnoci pa mnogo toga moze da bude upravo i od njih Dance

 • sanja sanja
  30 januar, 2015, 14:10

  ma nemam vise snage.ne mozes da imas normalan zivot.ima li kraja Frown

 • lune
  30 januar, 2015, 14:23

  jeli neko ima ovde?

 • sanja sanja
  30 januar, 2015, 15:32

  imam ja Smile

 • lune
  30 januar, 2015, 16:58

  kako ti ide danas sanja sanja Smile

 • Lora
  30 januar, 2015, 18:53

  Majke mi ni ja vise nemam snage, ne znam kako se vise s ovim boriti

 • elma
  30 januar, 2015, 20:05

  Lora molim te pisi mi svoje simptome ja vise neznam ni sta mi se desava  opet mi bude lakse kada vidim da i ostali imate  iste ili slicne simptome kao ja  iskreno receno ludnica nema dalje   

 • lune
  30 januar, 2015, 20:09

  elma jeli osecas neke zmarce ili strujanje po celom telu ja dada to imam?

 • elma
  30 januar, 2015, 23:26

  ma da  osjecam kako da ne   stvarno  dali ovom ima lijeka Confused

 • mare
  30 januar, 2015, 23:49

  ja sam nov ovde  Big Smile skoro sam saznao preko neta dda imam aksioznost dobro je da imam nekom da kazem ko ima istu stvar… al bice bolje … nisam od onih koji kukaju al izgleda da nisam imao zdrrav zivot u poslednje 2 god ali ovo je samo alarm za nove pobede Big Smile

 • lune
  31 januar, 2015, 10:47

  ima elma u nasoj glavi je lijek Big Smile

 • lune
  31 januar, 2015, 22:54

  imali nekoga za dop

Obavesti me o novim komentarima na e-mail (moraš da upišeš svoju e-mail adresu). Prijava bez pisanja komentara.

Klikni na smajli koji želiš da koristiš:
(bez previše smajlića po poruci)

SmileBig SmileGrinLaughFrownWinkKissRazzAngelAngryReally AngryConfusedThinkingCoolEvil GrinReally PissedCryWiltShameCuteKissingShockTrembleFoot in MouthIDKQuestionSweatGo AwayHug RightClapDanceVictoryYawnFemale FighterSoldierStarvingHeartYesNoBeerCoffeeRoseJump