Anksioznost

Anksioznost predstavlja najčescu bolest današnjice, stres je glani uzrok anksioznosti, prema jednom istraživanju čak 70% mladih ljudi boluje od anksioznosti.Anksioznost i depresija su različite ali mogu da se povežu. Osoba koja pati od anksioznog poremećaja oseća konstantnu uznemirenost zbog jačeg lučenja adrenalina, ne zna šta joj se dešava i želi da se oslobodi te uznemirenosti, ona se bori!Dok depresivna osoba nema volju da se bori.Često zna anksiozna osoba pasti u depresiju, jer se stalno pita “Zašto mi se to desava???“, “Zašto baš ja?“, “Hocu normalno da živima!“, i ne zna kako da izađe iz začaranog kruga.Treba zapamtiti da se anksioznost uspešno leči pomoću lekova (antidepresiva) koji ne izazivaju ovisnost i ne piju se stalno i pomoću vežbi za opuštanje.Anksioznost ne nestaje preko noći, vremenom ce  se osoba rešiti svih tegoba jer anksioznost se uspešno leči!

nikakva sramota priznati problem,osoba koja boluje od toga nije luda, svesna je svog problema i želi da ga se oslobodi! Treba joj zato pružiti podršku, razumeti je, i pomoći joj da savlada problem, da shvati da je i dalje normalna i da ima problem koji ima svaki treći čovek na ovoj planeti u današnje vreme!

Anksiozni poremećaji (Anksioznost)


Glavna karakteristika ovih psihijatrijskih poremećaja je prisustvo anksioznosti, odnosno straha. Ova dva osećanja, anksioznost i strah, se javljaju uvek kada procenimo da nam preti neka opasnost. Kažemo da se radi o strahu ako je opasnost neposredna, a da se radi o anksioznosti ako osoba strašljivo isčekuje neku opasnot u budućnosti. Pored straha koji se javlja u situacijama koje sa sobom realno nose neku opasnost, postoje i strahovi koji se javljaju kad opasnosti uopšte nema, ili je opasnost mala, a reakcija straha prenaglašena. Takvi strahovi se nazivaju  nerealnim ili bolesnim strahovima .

Klinička slika

Za pojačane zahteve tela u slučaju borbe ili bekstva iz opasnosti, potrebna je veća količina kiseonika, te počinjemo ubrzano da dišemo. Ubrzava nam se i rad srca i raste na kratko vreme i krvni pritisak, a sve u cilju da se krv sa neophodnim materijama dopremi u što većoj količini do onih delova tela koji su nam tada neophodni. Takođe, javi se i preraspodela krvi, tako da se krvotok u onim delovima koji nam nisu u trenutku opasnosti neophodni nešto malo redukuje, dok se u drugim delovima pojačava. Zato kada osetimo strah prebledimo i osuše nam se usta. U isto vreme se i usporavaju neki procesi bez kojih u tom kritičnom trenutku možemo, da bi se sačuvala energija za odbrambene aktivnosti. Tako se recimo usporava rad creva, pa kad imamo strah osećamo nelagodnost u stomaku. Svi se mišići malo zategnu da bi bili startniji. To nam pomaše u odbrani, ali ako strah potraje, kao posledica može se javiti glavobolja i bol iza grudne kosti jer se tamo nalaze mišići čija zategnutost dovodi do neprijatnog osećaja. Da se telo usled oslobađanja veće količine energije ne bi pregrejalo, uključuju se nove svrsishodne reakcije koje služe da snize temperaturu tela, a to su drhtanje i preznojavanje.

Vrste anksioznosti:

Panični poremećaj se karakteriše pojavom paničnih napada i takozvane anticipatorne anksioznosti. Panični ataci su uglavnom iznenadni napadi straha koji se javljaju „kao grom iz vedrog neba“. Strah počinje polako da raste, dostigne maksimum za nekih desetak sekundi, traje jedno određeno kratko vreme u najizraženijem obliku (koje se meri u minutima), a onda spontano opada. U trenutku najačeg straha osoba obično ima utisak da joj preti neposredna opasnost uz čest osećaj životne ugroženosti. Imaju utisak da se sa njima u tom trenutku dešava nešto strašno, poput infarkta miokarda, šloga, veruju da će da se uguše, izgube svest ili polude. Imaju izražene telesne simptome koje prate strah, ali je najčešće prisutan ubrzan srčani rad, preskakanje srca i ubrzano disanje. Dešava se da tokom straha dišu otvorenim ustima i duboko, ili brzo i plitko, što zbog poremećenog odnosa kiseonika i ugljendioksida u našem telu dovodi do neprijatnog osećanja trnjenja ili mravivanja po telu kao i osećanja nestabilnosti i vrtoglavice. Često kažu da imaju osećaj kao da su im noge od gume i da imaju neprijatan osećaj iza grudne kosti u vidu pritiska. Česta tegoba je i drhanje i preznojavanje. Anticipatorna anksioznost je strepnja, zebnja, slutnja da se ovakav panični atak ne ponovi. Ona je prisutna između dva napada i dodatno iscrpljuje. Mogu se javiti i noćni panični ataci, a prepoznajemo ih tako što se osoba budi u toku noći u strahu, preznojena i uznemirena, a da prednodno nije imala noćne more ili teške snove.

Opsti anksiozni poremećaj se karakteriše pojavom strepnje, zebnje, slutnje povezane sa najmanje dve ili više svakodnevne i uobičajne situacije. To su osobe koje tokom većeg dela dana stalno slute da će se nešto loše dogoditi. Stalno im je u glavi prisutna misao koja počinje sa „šta ako…..“. Recimo, dete izađe da se igra a majka provede strahujući par sati – „Šta ako se oklizne i udari nezgodno glavu“, „Šta ako mu ode lopta na put i zgazi ga auto“, Šta ako ga neko stavi u kola i odveze u nepoznatom pravcu“, „Šta ako se preznoji i prehladi, pa dobije zapalenje pluća i umre“ i sl. Slutnje su uvek katastrofične. Mora se imati na umu da su to strepnje koje su prisutne kontinuirano tokom dana, i to više od 60% vremena. Uz to, takvog su intenziteta da ometaju osobu da normalno funkcioniše, iscrpljuju je i dovode do velike patnje. Ono što je takođe karakteristično za generalizovani anksiozni pormećaj je da osoba ima utisak da ne može da kotroliše strepnju i da je ona preplavlja. Ako duže traje, osoba kao po pravilu postaje i depresivna.

Socijalna fobija se karakteriše neadekvatnim i intenzivnim strahom od negativne procene drugih ljudi. Javlja se u situaciji kada se osoba nalazi u socijalnim relacijama. Postoje dva obilaka – generalizovan i negeneralizovan. Osobe koje su obolele od generalozivanog oblika socijalne fobije imaju strah od negativne procene u skoro svim socijalnim situacijama. Dešava se da im je teže sa određenim osobama – sa mlađim ili starijim, sa istim polom ili suprotnim polom, sa autoritetima, sa poznatim ili nepoznatim osobama. Uvek je suština njihove strepnje i straha da će ih ljudi loše proceniti i da će ih u kranjem slučaju odbaciti, da ih neće poštovati i uvažavati pa čak i ismejavati. Zbog toga izbegavaju da odlaze na žurke, slave, ako se i nađu u društvu, izbegavaju da započnu razgovor, da se uključe u diskusiju i sl. Drugi oblik socijalne fobije je negeneralizovan ili jednostavni oblik kada osoba ima probleme u tačno određenoj socijalnoj situaciji – recimo, dok jede, kad treba da se potpiše, posluži goste ili da održi neku javnu prezentaciju ili govor. Čest je strah od crvenjenja i drhtanja ruku. Za razliku od drugih anksioznih poremećaja kod kojih se ono od čega se plaše ne događa, kod socijalne fobije takvo što se može desiti. Recimo, ako osoba ima strah da će joj zadrhtati ruka dok služi kafu goste, zbog stalnog negativnog isčekivanja, odnosno porasta anksioznosti, može se kao jedan od pratećih telesnih simptoma javiti i drhtanje ruku. Treba znati da se ne radi o sramežljivim ljudima koji nisu mnogo aktivni u socijalnim situacijama, već o osobama koje zbog ovog straha imaju visok stepen patnje i nefunkcionalnosti. Među njima je velik broj onih koji zbog tegoba nisu dostigli akademska stremljenja, značajan je broj koji su bez partnera i bez zaposlenja. Ono što je takođe važno, imaju veoma mali broj poznanika i prijatelja iako su im želje potpuno suprotne.

Jednostavna fobija je strah koji se javlja od jedne određene situacije ili objekta. Recimo strah od vožnje liftom ili avionom, strah od visine, insekata, psa, krvi. Kao kod svih fobija i ovde postoji karakteristično ponašanje bežanja i izbegavanja. To znači da recimo osoba koja se boji visine izbegava da gleda kroz prozor, da priđe prozoru, da ide kod prijatelja koji stanuju na višim spratovima. Ako i pođe i javi se strah, pobegne iz te situacije.

Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)

Teskoba kao posledica kroničnog stresa, (engl. PTSD) Obično sledi nakon izloženosti osobe traumatskom događaju kao što su posmatranje, smrti druge osobe,  iznenadna smrt bliske osobe ili prirodna katastrofa itd. Tri su osnovne manifestacije PTSP-a: „oživljavanje“ traumatskog događaja (noćna mora), izbjegavajuće ponašanje (izbjegavanje mjesta povezanih sa traumom), te emocionalno udaljavanje od drugih i psihološka uznemirenost.

Opsesivno- kompulzivni poremecaj Karakterišu ga opsesije i kompulzije. Opsesije su nametljive neprijatne misli, slike i impulsi. One se umeću u normalan mislaoni tok, prekidaju ga, veoma su neprijatne i za osobu najčešće neprihvatljive sadržine. Zbog toga dovode do veoma visoke napetosti i straha da se to što im je polo napamet i ne desi, te pokušavaju da takve misli zaustave i otklone. Međutim, to im uspeva samo na kratko, s obzirom da se one veoma brzo vraćaju i uznemiravaju ponovo. Sadržaj opsesivnih misli je obično povezan sa bolešću, smrću, sa nekim agresivnim ponašanjem. Recimo, misao da osoba nije dobro isprala ruke nakon sredstava za čišćenje i da će preneti otrovnu hemikaliju na hleb i hranu te tako ugroziti zdravlje i živote svojih ukućana. Ili nametnuta slika kako uzima makaze i ubada sebe u ruku. Na sreću, iako imaju utisak da mogu da izgube kontrolu i tako nešto urade, to se nikada ne događa. Postoje i opsesije religiozne sadržine, seksualne sadržine i opsesije simetrije. Kompulzije su radnje pomoću kojih osoba pokušava da spreči eventualne posledice. Recimo, ako osoba ima opsesiju da će zbog toga što je sredstvo za pranje kupatila ostalo na rukama zagaditi hranu i teško poremetiti zdravlje ukućana, ona će u pokušaju da spreči tako nešto prati ruke i po nekoliko sati dnevno. Kompulzije se uglavnom ritualno rade, recimo, uvek na tačno određen način, određen broj puta i istim redosledom. Postoje i takozvane mentalne kompulzije, kada osoba pokušava da spreči „katastrofu“ tako što zameni neprijatnu sliku ili misao nekom drugom, suprotnog ili prijatnog značenja.

Lečenje anksioznih poremećaja je moguće na dva načina. Najpre, mogu se lečiti lekovima. Ranije se smatralo da se mogu otkloniti davanjem lekova za smirenje tipa Benzedina, Bromazepama, Lorazepama i sl. Danas je terapijski pristup lečenju anksioznih poremećaja u potpunosti drugačiji. Naime, osnovni lekovi za sanaciju tegoba su antidepresivi i to dominantno oni koji spadaju u grupu selektivnih inhibitora ponovnog preuzimanja serotonina. Lekovi za smirenje se uključuju samo u početku i veoma brzo izbacuju iz terapije obzirom da imaju veoma izuzetan potencijal za razvoj zavisnosti ako se dugo i bez kontrole uzimaju. Ako se razvije zavisnost, to postaje nov problem i bolest koju je, nažalost, znatno teže lečiti od samog anksioznog poremećaja. Za lečenje anksioznih poremećaja kognitivno bihejvioralna terapija je metod izbora u odnosu na sve ostale psihoterapije. Kod značajnog broja pacijenata moguće je pomoći mu samo pomoću ove psihoterapijske metode. Međutim, najbolji rezultati se postiži kombinacijom medikamentozne i kognitivno bihejvioralne terapije, s obzirom da medikamenti brže oslobađaju pacijenta od patnje, dok im kognitivno bihejvioralna terapija  daje mogućnost da nauče kako da kontrolišu strahove i bez lekova, produžavaju remisiju i smanjuju verovatnoću nastanka  nove epizode bolesti.

Simptoni anksioznosti su:

Agorafobija
Bledilo
Bol u grudima
Bol u licu ili vilici slicna zubobolji
Bolovi u vratu i ramenima, ukocenost lica ili glave
Brzo praznjenje zeluca
Drhtanje (vidljivo ili unutrasnje)
Glavobolje i osecaj cvrstog „obruca“ oko glave
Hormonalni problemi
Knedla u grlu i poteskoce s gutanjem
Losa probava, konstipacija i proliv
Lupanje srca, usporeni otkucaji, palpitacije
Nesanica
Nocne more
Osecaj gusenja i zadihanosti
Osećaj jeze i bockanja u koži
Osip
Peckanje oci
Pojacana depresija
Pojacana osetljivost na svetlo, zvuk, dodir i miris
Poremecaj sluha
Problemi sa vidom (iskrivljene slike)
Simptomi poput gripa
Slabost i trnci u rukama i nogama (stopalima)
Strah od ludila i gubitka kontrole
Strujni šokovi u telu
Suva usta
Znojenje

Agorafobija(strah od velikih otvorenih prostora gde ima ljudi) je normalan odgovor na anksioznost i samoodbranu. Kad se osećamo ugroženima, želimo se povući negde na sigurno, poput kornjače u svoj oklop.

Kod anksioznosti je vrlo važno da uspostavite kontrolu nad takvom reakcijom. Izbegavanje situacija nije učinkovit način borbe s agorafobijom!

Agorafobija može biti vrlo iscrpljujuća . Nemojte prestati izlaziti van! ako to počnete raditi ubrzo ćete videti da svaki put kad se trebate suočiti sa spoljašnjim svetom dobijate napade panike.

Panika vas može uhvatiti čak i kući od same pomisli da trebate ići napolje, zato nema smisla da se tako ponašate. Koristeći taktike odvraćanja pažnje koje preporučujem, naučićete kako se vratiti natrag u svet i kako uživati u njemu kad to učinite.

Za ovo je potrebno vežbe i vremena, ali se može učiniti i videcete da ce proci!

Zbog mišićne napetosti, bol u grudima vas zbilja može uplašiti. Prva reakcija svih koji pate od anksioznosti, a osete bol u grudima, je da umiru od infarkta. To nije istina. Bol kod infarkta je vrlo različit od ovog bola i obično ne počinje u grudima. Duboko disanje i vežbe opuštanja vrlo su uspešan način smanjivanja ovih simptoma.

Anksioznost u krvotok oslobađa adrenalin koji ubrzava rad srca, pa imate osećaj kao da vam srce treperi i preskače. To je savršeno normalno i ne može vam naškoditi ni na koji način!

Usporeni otkucaji su takođe jedan od uobičajenih znakova anksioznosti. I opet, to ne znači da će vam srce prestati kucati, možda se i čini čudno i zbunjujuće, ali ne obraćajte pažnju na to i verovatno će nestati samo od sebe.

Svi mi imamo strah od ludila i gubitka kontrole, ali budite uvereni da nećete poludeti. Ludilo nije svestan čin; oni koji pate od ozbiljnih mentalnih bolesti nisu svesni svog puta do njih. Nećete poludeti!

Zbrkane nervne poruke u mozgu u umornim nervima i umornom telu ne znače ludilo. Misli su nesvesni produkt moždane aktivnosti. Ako ste anksiozni, depresivni, ljuti ili pod stresom, to utiče i na vaše misli; ne samo raspoloženje nego i telesna hemija.

Koncentracija kiseonika u krvi može uticati na moždanu aktivnost i centralni nervni sistem, kao i druge telesne hemikalije poput adrenalina, hormona pa čak i vitamina. Ove neugodne misli, osećaji i potpuno iracionalni strahovi ne mogu naškoditi niti vama niti drugima !

Bilo kakva misao o povređivanju sebe ili drugih je samo misao! Nista od toga se nece desiti! Kako se telo opušta i postaje manje anksiozno, misaoni proces se vraća u normalu.

„Beži ili se bori“ reakcija vrlo je intenzivna i mobiliše mnoge telesne sisteme. Cirkulacija, koncentracija kiseonika i ugljen dioksida u krvi se menja, a mišići su napeti i spremni za akciju.

Sve ove promene imaju dubokog uticaja na telesne osećaje, a slabost ekstremiteta (ruke, šake, noge, stopala) jedan je od tih osećaja. Trnce uzrokuje nakupljanje ugljen dioksida iz krvi u udovima. Ako protresete udove, možete poboljšati cirkulaciju u tim područjima. Ovi simptomi nisu opasni i s vremenom će nestati. Lagane vežbe takođe mogu pomoći u slabljenju ovih simptoma. OVI SIMPTOMI NE ZNAČE DA DOŽIVLJAVATE INFARKT ILI BILO KOJI NEUROLOŠKI PROBLEM.

Nekada porodica, prijatelji ili partneri mogu da imaju problema ako se u njihovoj blizini nalazi neko ko pati od nekog anksioznog poremećaja ili neke fobije. Za porodicu može biti veoma teško da razume zašto član njihove porodice neće ili ne može da uradi neku laku obavezu kao što je odlazak napolje u prodavnicu, vožnja automobila i slično. Stvari se mogu još više pogoršati kada npr partneri ili članovi porodice saznaju da njihovi najbliži neće ili ne žele da idu na godišnji odmor sa njima.

Nije nenormalna pojava da porodica takoreći optuži anksioznu osobu da je totalni egoista i da samo misli na sebe i na svoje stanje. Kada kažem anksiozna osoba, mislim generalno na svaku osobu koja ima probleme sa anksioznošću, napadima panike, depresijom ili opsesijama. Mnogi pripadnici porodice počinju da sumnjaju u anksiozne ljude, čak nekad pomisle da njima stvarno nije ništa, već da su oni lenji, da se samo pretvaraju i tome slično. Takođe veoma je rasprostranjena pojava da porodica ili prijatelji govore anksioznim ljudima: „Daj saberi se već jednom“, „Nije ti ništa“, „Ti to samo umišljaš“, „Prekini više sa time“, itd….

Ukoliko se u vašoj porodici nalazi neko ko ima problema sa anksioznošću, napadima panike, depresijom i slično, potrebno je pre svega da razumete ove poremećaje. Priroda ovih poremećaja jeste da se oni koji pate od tih poremećaja veoma lako i često povlače u sebe, žele samoću, počinju previše da razmišljaju o tome kako se osećaju itd… Oni to ne rade zato što žele, već zato što su ih ti poremećaji naterali na to. Takođe je potrebno da razumete da bi oni koji pate od ovih poremećaja odavno se već pribrali ili sabrali, da mogu to da urade. Oni to svo vreme i pokušavaju.

Savet: Ukoliko imate neki od oblika anksioznosti obratite se neuropsihijatru (psihijatru), mnogi idu kod psihologa, treba da znate da psiholog nije stručan za propisivanje lekova, dok svaki neuropsihijatar(psihijatar) је i psiholog! Uz pomoć psihoterapije i lekova *antidepresiva**koji ne stvaraju ovisnost i nećete ih piti ceo život, ne brinite, zauvek cete se osloboditi tog problema.Verujte u SEBE i samo napred!


Podeli sa prijateljima

» PROČITAJ 6.121 KOMENTAR

Pogledajte još i ovo:


Anksiolitici ili antidepresivi

Vaše slabe stres-tačke

Strah od bliskosti i vezivanja ?!


6.121 komentara na “Anksioznost”

 • Degen
  6 oktobar, 2015, 13:44

  ovo je fakat veliko sranje, point i jest okrenuti na veselo al pitanje je kako.. pokusavam svim silama.. par dana sam se rijesio tih bolova, al onda odjednom ovaj strah.. bukvalno iscekujes kad ces umrijet, jedva sam se istusirao jer sam kontao da ce me po tusem strefit.. ovo je stvarno smijesno, al tako je… da se rijesit i ovog pa da se živne , al puno pomaže kad vidiš da je neko drugi u istom stanju a ništa mu nije, HVALA VAM ŠTO PIŠETE, nadam se da ćemo za neko vrijeme pisat koje smo budale bile i smijat se svemu ovom.. 😉💪

 • Astan
  6 oktobar, 2015, 13:49

  Sve je to psiha ljudi dragi…ovaj stresan zivot sto vodimo…sve nas vise ima nazalost…najbolje bi bilo kada bi mogli da menjamo stil zivota.. kada sam bila kod psihijatra pricala sam mu cega se svega plasim a on mi je samo govorio “ Pa sta…“ sad posle toliko godina pocela sam da uvidjam da je covek u pravuuuuu ….da li mi mozemo da uticemo na Boziju volju….NE….i sa tim treba da se pomirimo…. mozemo da usporimo,da manje razmisljamo,da se manje brinemo…jeste tesko…mene kad uhvate simptomi kazem sebi Hajde da vidim sta ce da se desi i neka se vec vise desi sto mora….i osecanja,strah samo nestane…ponekad kad sebi to ne kazem traje dugo ali cim ga presecem sa onim Pa sta…meni bude lakse….

 • Terzo
  6 oktobar, 2015, 19:30

  Ma sve mogu podnesem, ali preskakanje srca, lupanje to je strasno  Really Pissed

 • Terzo
  6 oktobar, 2015, 19:40

  Milena,  ma bio sam kod internista, radio ekg 20puta, radik uz tri puta, nosio holter, bio na ispitivanju u bolnici kazu nista nije organske prirode. Ali i dalje imam iste simptome.  Really Angry

 • Degen
  6 oktobar, 2015, 19:52

  Terzo probaj si reci kad te zaboli to mora da me boli , to svakog tako boli i proci ce me to.  Il kad kuca, mora da kuca,dobro je dok kuca, kod svakog je to tako … 
  Ljudi probajte na youtube ukucat Ana Bucevic… treba snima ta motivacijska sranja, al pomazu… malo je slusas pa se opametis u nekim stvarima… ima i meditacije!! 

 • milena
  6 oktobar, 2015, 20:14

  Ma sve sam probala,ali ononece da popusti da ga j….,sorry for my French,ma govori,pricaj slusaj ubjedjivaj samu sebe al kad boli onda boli.LJUDI DRAGI AKO PIJETE KAFU PROBAJTE DA JE NE PIJETE,ja popijem 4-5 i rastura me ali ne mogu bez nje nikako totalno sam addicted na kafu.ako popijem samo 2 ja sam ok ali vama ako smetaju i te dve nemojte molim vas.imate na youtube panic away neki evropljanin je sve objasnijo u orginalu nase stanje,a glavna stvar je DO NOT DRINK COFFEE-ZNACI KAVU OSTAVITI U ZABORAV,ja je nisam pila neko vrema i super sam se osjecala.Da vam se pohvalim vozila sam do sinove skole i natrag ali strah me rasturi,i sad se tresem jos uvek,Ubi ovo stanje i jedo pitanje za sve vas,da li vam se od straha tresu noge,ruke i dolazi vam neka nesvestica ili kako da je nazovem i stezanje u prsima. Ima nade ima nade i za nas.Terzo da li ti pomazu kakve tabletice da se opustis,ili ako ne pijes tablete ,neznam koliko imas godina mozda malo vina pred spavanje da te opusti,ali malo.Ima phijijatar Zeljko Stanojevic nije lose da potrazite na youtube nekad i sama poslusam negova predavanja.Izvinite ja se raspisem ko niko od vas

 • prestrasena
  6 oktobar, 2015, 21:17

  Pozdrav svima sutra u skoli imam temu da pricam ispred table mene od sad panika hvata a moram da pricam bojim se kako ce to biti dalicu uspeti najgore od svega je to sto mi srce pocne jako lupsti i pocnem nekako drhtati neznam sta mi se desava cini mi se da cu sutra na ratiste toliko se plasim i sve sto sam naucila zaboravicu od straha ahhaahhhshshshshh

 • prestrasena
  6 oktobar, 2015, 21:17

  Pozdrav svima sutra u skoli imam temu da pricam ispred table mene od sad panika hvata a moram da pricam bojim se kako ce to biti dalicu uspeti najgore od svega je to sto mi srce pocne jako lupsti i pocnem nekako drhtati neznam sta mi se desava cini mi se da cu sutra na ratiste toliko se plasim i sve sto sam naucila zaboravicu od straha ahhaahhhshshshshh pomoc savet molim vas

 • Degen
  6 oktobar, 2015, 21:53

  ja kad sam imao problem s tim, i trebao odgovarat, a imao sam jednu straaaasnu profesoricu ako mi ove traume i nisu dosli od nje… onda sam cuo dobru foru da je zamislis golu… kad je zamislis golu odvalis se smijat, fakat su mi nestajali i strah i trema.. hahah tako ti stani pred raju i zamisli ih sviju gole, i kako se stide mozda ti upali 😂😂 malo cvaknuto al pali … i ne nisam seksualni manijak hahah 

 • prestrasena
  7 oktobar, 2015, 7:51

  Hahahahahah e hwala pokusacu i owa moja bolja nije swedjanka 😂😂😂

 • Anonimni
  7 oktobar, 2015, 16:22

  pozdrav.. i ja imam strah kad krenem na tusiranje.  neki period me bas drzi pa popustu. lupa mi srce u kadi, mucnina, strah, slosi mi se.. odjednom krene, vrelina u licu, mucnina i praznina u stomaku, zatim puls. i polako  popusta. posle tiga se osecam bolje, kao da nista nije bilo. ali dok se tusiram  umirem od straha. Smile stvarno smesno i tuzno u isto vreme.

 • milena
  7 oktobar, 2015, 18:43

  Ma sve nas drzi isti strah i od istih stvari,ali koliko smo se puta otusirali pa nista nam nije bilo.mene to drzi od augusta prosle godine,sve isti simptomi kao kod anonimni ali jos se drzim.sve je u glavi i sami sebi moramo najvise pomoci.Aj da pocmemo u nekim momentima razmisljati o lepim stvarima,ja sam pocela guditi neku pesmu kad krenem da se tusiram pa nekako presecem to ,samo hrabro.Moga muza stric mi je davno rekao jednu stvar kad pocnu te lude misli da se vrte po glavi uzmi cekic i lupi se po prstu neke ruke pa ce vidis kako ce se misli razbistriti,Super idea ali jos nisam probala Female Fighter

 • milena
  7 oktobar, 2015, 18:49

  i jos da dodam sto sam cula kazu complex B vitamina je dobar za ove nase problem ja u petak idem kod moje doktorke pa cu da pitam

 • Degen
  7 oktobar, 2015, 18:55

  mozda i jest dobar… pitaj pa javi… ja sam poceo magnezij šumeće onako iz dosade da pijem…i smanjilo mi se to lupanje… mada se zna desiti i sad al dosta manje… al strah od smrti ne popusta… posebno navece i ujutroooo… kad citam da vas to muci godina ustrasim se… mene je tek pocelo necu valjda cijeli zivot ovako 😦

 • milena
  7 oktobar, 2015, 19:06

  Ma neces ako je organski sve u redu,nemoj da se plasis,pa ljubi sa raznim bolestima se bore i zive zivot ,putuju i luduju i ne predaju se <a mi zdravi pravi pa umiremo svaki minut ,Uzmi radi nesto jer zna dosta pomoci kad se zaradimo pa ne razmisljamo nego o onom sto radimo.Ljudi koji imaju kucu nek se posvete cvecu,basti ili nebitno ali samo da se vani.ja zivim u stanu nazalost pa nemogu da kopam

 • prestrasena
  8 oktobar, 2015, 19:00

  Ja umrirel od drhtanja ja neznam sta mi  se desawa kako da se smirim noge mi drhte i onda pocnem citawa ali kad sam sama nista neznam sta da radim kako mi je tesko dali da odem doktoru i imam bolove u misicima uskoro cemo imati weceru  neznam kako to da sawladam 

 • milena
  8 oktobar, 2015, 21:02

  Meni se to desava kad popijem vise kafe nego sto mi ogranizmu treba.

 • Degen
  8 oktobar, 2015, 21:04

  meni fali zraka… imam osjecaj da cu ostat bez zraka … i na taj nacin umrijet 

 • Degen
  8 oktobar, 2015, 21:05

  ovo je stvarno jedna velika ludnica 

 • pshyco
  8 oktobar, 2015, 22:06

  Znaci…kafa nikako, caj nikako, kola nikako…to sve izaziva ankcioznost i bitna je samo jedna stvar a to je poenta a to je da se strah hrani strahom sto se vise bojis to ce ti biti gore..znaci kad se bojis to je kao da vatru gasis benzinom..poenta je suociti sa njim….nikom nikada nista nije bilo od napada panike to je dokazano jedino sto moze uraditi za tebe je da osjecas umor jer tjelo je napeto i svi koji ste imali vise napada znate da ste iz svakog izasli neosteceno prema tome kad napad dodje totalno se iskulirati zvuci suludo al treba ga cak prizivati i traziti da vise napada prihvaiti ga kad dodje u smislu jel to sve sto mi mozes (a u stvari trebate imati povjerenja u sebe i znati da vam ne moze nista kao sto nikad nije nista ni uradio)…to je ustavri pravo rjesenje tad ce se smanjivati i kad u potpunosti kontroliste napad i ruzan osjecaj tad ce i prestati al zauvijek nece iz prve al poenta je suociti se sa njim kad srce lupa neka lupa ne moze vam nista biti al bas nista…kao sto nikada nije ni moglo…znam da zvuci lakse nego za uraditi al to je to..

 • Terzo
  10 oktobar, 2015, 11:58

  Jel pijete sta od lekova? 

Obavesti me o novim komentarima na e-mail (moraš da upišeš svoju e-mail adresu). Prijava bez pisanja komentara.

Klikni na smajli koji želiš da koristiš:
(bez previše smajlića po poruci)

SmileBig SmileGrinLaughFrownWinkKissRazzAngelAngryReally AngryConfusedThinkingCoolEvil GrinReally PissedCryWiltShameCuteKissingShockTrembleFoot in MouthIDKQuestionSweatGo AwayHug RightClapDanceVictoryYawnFemale FighterSoldierStarvingHeartYesNoBeerCoffeeRoseJump