Anksioznost

Anksioznost predstavlja najčescu bolest današnjice, stres je glani uzrok anksioznosti, prema jednom istraživanju čak 70% mladih ljudi boluje od anksioznosti.Anksioznost i depresija su različite ali mogu da se povežu. Osoba koja pati od anksioznog poremećaja oseća konstantnu uznemirenost zbog jačeg lučenja adrenalina, ne zna šta joj se dešava i želi da se oslobodi te uznemirenosti, ona se bori!Dok depresivna osoba nema volju da se bori.Često zna anksiozna osoba pasti u depresiju, jer se stalno pita “Zašto mi se to desava???“, “Zašto baš ja?“, “Hocu normalno da živima!“, i ne zna kako da izađe iz začaranog kruga.Treba zapamtiti da se anksioznost uspešno leči pomoću lekova (antidepresiva) koji ne izazivaju ovisnost i ne piju se stalno i pomoću vežbi za opuštanje.Anksioznost ne nestaje preko noći, vremenom ce  se osoba rešiti svih tegoba jer anksioznost se uspešno leči!

nikakva sramota priznati problem,osoba koja boluje od toga nije luda, svesna je svog problema i želi da ga se oslobodi! Treba joj zato pružiti podršku, razumeti je, i pomoći joj da savlada problem, da shvati da je i dalje normalna i da ima problem koji ima svaki treći čovek na ovoj planeti u današnje vreme!

Anksiozni poremećaji (Anksioznost)


Glavna karakteristika ovih psihijatrijskih poremećaja je prisustvo anksioznosti, odnosno straha. Ova dva osećanja, anksioznost i strah, se javljaju uvek kada procenimo da nam preti neka opasnost. Kažemo da se radi o strahu ako je opasnost neposredna, a da se radi o anksioznosti ako osoba strašljivo isčekuje neku opasnot u budućnosti. Pored straha koji se javlja u situacijama koje sa sobom realno nose neku opasnost, postoje i strahovi koji se javljaju kad opasnosti uopšte nema, ili je opasnost mala, a reakcija straha prenaglašena. Takvi strahovi se nazivaju  nerealnim ili bolesnim strahovima .

Klinička slika

Za pojačane zahteve tela u slučaju borbe ili bekstva iz opasnosti, potrebna je veća količina kiseonika, te počinjemo ubrzano da dišemo. Ubrzava nam se i rad srca i raste na kratko vreme i krvni pritisak, a sve u cilju da se krv sa neophodnim materijama dopremi u što većoj količini do onih delova tela koji su nam tada neophodni. Takođe, javi se i preraspodela krvi, tako da se krvotok u onim delovima koji nam nisu u trenutku opasnosti neophodni nešto malo redukuje, dok se u drugim delovima pojačava. Zato kada osetimo strah prebledimo i osuše nam se usta. U isto vreme se i usporavaju neki procesi bez kojih u tom kritičnom trenutku možemo, da bi se sačuvala energija za odbrambene aktivnosti. Tako se recimo usporava rad creva, pa kad imamo strah osećamo nelagodnost u stomaku. Svi se mišići malo zategnu da bi bili startniji. To nam pomaše u odbrani, ali ako strah potraje, kao posledica može se javiti glavobolja i bol iza grudne kosti jer se tamo nalaze mišići čija zategnutost dovodi do neprijatnog osećaja. Da se telo usled oslobađanja veće količine energije ne bi pregrejalo, uključuju se nove svrsishodne reakcije koje služe da snize temperaturu tela, a to su drhtanje i preznojavanje.

Vrste anksioznosti:

Panični poremećaj se karakteriše pojavom paničnih napada i takozvane anticipatorne anksioznosti. Panični ataci su uglavnom iznenadni napadi straha koji se javljaju „kao grom iz vedrog neba“. Strah počinje polako da raste, dostigne maksimum za nekih desetak sekundi, traje jedno određeno kratko vreme u najizraženijem obliku (koje se meri u minutima), a onda spontano opada. U trenutku najačeg straha osoba obično ima utisak da joj preti neposredna opasnost uz čest osećaj životne ugroženosti. Imaju utisak da se sa njima u tom trenutku dešava nešto strašno, poput infarkta miokarda, šloga, veruju da će da se uguše, izgube svest ili polude. Imaju izražene telesne simptome koje prate strah, ali je najčešće prisutan ubrzan srčani rad, preskakanje srca i ubrzano disanje. Dešava se da tokom straha dišu otvorenim ustima i duboko, ili brzo i plitko, što zbog poremećenog odnosa kiseonika i ugljendioksida u našem telu dovodi do neprijatnog osećanja trnjenja ili mravivanja po telu kao i osećanja nestabilnosti i vrtoglavice. Često kažu da imaju osećaj kao da su im noge od gume i da imaju neprijatan osećaj iza grudne kosti u vidu pritiska. Česta tegoba je i drhanje i preznojavanje. Anticipatorna anksioznost je strepnja, zebnja, slutnja da se ovakav panični atak ne ponovi. Ona je prisutna između dva napada i dodatno iscrpljuje. Mogu se javiti i noćni panični ataci, a prepoznajemo ih tako što se osoba budi u toku noći u strahu, preznojena i uznemirena, a da prednodno nije imala noćne more ili teške snove.

Opsti anksiozni poremećaj se karakteriše pojavom strepnje, zebnje, slutnje povezane sa najmanje dve ili više svakodnevne i uobičajne situacije. To su osobe koje tokom većeg dela dana stalno slute da će se nešto loše dogoditi. Stalno im je u glavi prisutna misao koja počinje sa „šta ako…..“. Recimo, dete izađe da se igra a majka provede strahujući par sati – „Šta ako se oklizne i udari nezgodno glavu“, „Šta ako mu ode lopta na put i zgazi ga auto“, Šta ako ga neko stavi u kola i odveze u nepoznatom pravcu“, „Šta ako se preznoji i prehladi, pa dobije zapalenje pluća i umre“ i sl. Slutnje su uvek katastrofične. Mora se imati na umu da su to strepnje koje su prisutne kontinuirano tokom dana, i to više od 60% vremena. Uz to, takvog su intenziteta da ometaju osobu da normalno funkcioniše, iscrpljuju je i dovode do velike patnje. Ono što je takođe karakteristično za generalizovani anksiozni pormećaj je da osoba ima utisak da ne može da kotroliše strepnju i da je ona preplavlja. Ako duže traje, osoba kao po pravilu postaje i depresivna.

Socijalna fobija se karakteriše neadekvatnim i intenzivnim strahom od negativne procene drugih ljudi. Javlja se u situaciji kada se osoba nalazi u socijalnim relacijama. Postoje dva obilaka – generalizovan i negeneralizovan. Osobe koje su obolele od generalozivanog oblika socijalne fobije imaju strah od negativne procene u skoro svim socijalnim situacijama. Dešava se da im je teže sa određenim osobama – sa mlađim ili starijim, sa istim polom ili suprotnim polom, sa autoritetima, sa poznatim ili nepoznatim osobama. Uvek je suština njihove strepnje i straha da će ih ljudi loše proceniti i da će ih u kranjem slučaju odbaciti, da ih neće poštovati i uvažavati pa čak i ismejavati. Zbog toga izbegavaju da odlaze na žurke, slave, ako se i nađu u društvu, izbegavaju da započnu razgovor, da se uključe u diskusiju i sl. Drugi oblik socijalne fobije je negeneralizovan ili jednostavni oblik kada osoba ima probleme u tačno određenoj socijalnoj situaciji – recimo, dok jede, kad treba da se potpiše, posluži goste ili da održi neku javnu prezentaciju ili govor. Čest je strah od crvenjenja i drhtanja ruku. Za razliku od drugih anksioznih poremećaja kod kojih se ono od čega se plaše ne događa, kod socijalne fobije takvo što se može desiti. Recimo, ako osoba ima strah da će joj zadrhtati ruka dok služi kafu goste, zbog stalnog negativnog isčekivanja, odnosno porasta anksioznosti, može se kao jedan od pratećih telesnih simptoma javiti i drhtanje ruku. Treba znati da se ne radi o sramežljivim ljudima koji nisu mnogo aktivni u socijalnim situacijama, već o osobama koje zbog ovog straha imaju visok stepen patnje i nefunkcionalnosti. Među njima je velik broj onih koji zbog tegoba nisu dostigli akademska stremljenja, značajan je broj koji su bez partnera i bez zaposlenja. Ono što je takođe važno, imaju veoma mali broj poznanika i prijatelja iako su im želje potpuno suprotne.

Jednostavna fobija je strah koji se javlja od jedne određene situacije ili objekta. Recimo strah od vožnje liftom ili avionom, strah od visine, insekata, psa, krvi. Kao kod svih fobija i ovde postoji karakteristično ponašanje bežanja i izbegavanja. To znači da recimo osoba koja se boji visine izbegava da gleda kroz prozor, da priđe prozoru, da ide kod prijatelja koji stanuju na višim spratovima. Ako i pođe i javi se strah, pobegne iz te situacije.

Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)

Teskoba kao posledica kroničnog stresa, (engl. PTSD) Obično sledi nakon izloženosti osobe traumatskom događaju kao što su posmatranje, smrti druge osobe,  iznenadna smrt bliske osobe ili prirodna katastrofa itd. Tri su osnovne manifestacije PTSP-a: „oživljavanje“ traumatskog događaja (noćna mora), izbjegavajuće ponašanje (izbjegavanje mjesta povezanih sa traumom), te emocionalno udaljavanje od drugih i psihološka uznemirenost.

Opsesivno- kompulzivni poremecaj Karakterišu ga opsesije i kompulzije. Opsesije su nametljive neprijatne misli, slike i impulsi. One se umeću u normalan mislaoni tok, prekidaju ga, veoma su neprijatne i za osobu najčešće neprihvatljive sadržine. Zbog toga dovode do veoma visoke napetosti i straha da se to što im je polo napamet i ne desi, te pokušavaju da takve misli zaustave i otklone. Međutim, to im uspeva samo na kratko, s obzirom da se one veoma brzo vraćaju i uznemiravaju ponovo. Sadržaj opsesivnih misli je obično povezan sa bolešću, smrću, sa nekim agresivnim ponašanjem. Recimo, misao da osoba nije dobro isprala ruke nakon sredstava za čišćenje i da će preneti otrovnu hemikaliju na hleb i hranu te tako ugroziti zdravlje i živote svojih ukućana. Ili nametnuta slika kako uzima makaze i ubada sebe u ruku. Na sreću, iako imaju utisak da mogu da izgube kontrolu i tako nešto urade, to se nikada ne događa. Postoje i opsesije religiozne sadržine, seksualne sadržine i opsesije simetrije. Kompulzije su radnje pomoću kojih osoba pokušava da spreči eventualne posledice. Recimo, ako osoba ima opsesiju da će zbog toga što je sredstvo za pranje kupatila ostalo na rukama zagaditi hranu i teško poremetiti zdravlje ukućana, ona će u pokušaju da spreči tako nešto prati ruke i po nekoliko sati dnevno. Kompulzije se uglavnom ritualno rade, recimo, uvek na tačno određen način, određen broj puta i istim redosledom. Postoje i takozvane mentalne kompulzije, kada osoba pokušava da spreči „katastrofu“ tako što zameni neprijatnu sliku ili misao nekom drugom, suprotnog ili prijatnog značenja.

Lečenje anksioznih poremećaja je moguće na dva načina. Najpre, mogu se lečiti lekovima. Ranije se smatralo da se mogu otkloniti davanjem lekova za smirenje tipa Benzedina, Bromazepama, Lorazepama i sl. Danas je terapijski pristup lečenju anksioznih poremećaja u potpunosti drugačiji. Naime, osnovni lekovi za sanaciju tegoba su antidepresivi i to dominantno oni koji spadaju u grupu selektivnih inhibitora ponovnog preuzimanja serotonina. Lekovi za smirenje se uključuju samo u početku i veoma brzo izbacuju iz terapije obzirom da imaju veoma izuzetan potencijal za razvoj zavisnosti ako se dugo i bez kontrole uzimaju. Ako se razvije zavisnost, to postaje nov problem i bolest koju je, nažalost, znatno teže lečiti od samog anksioznog poremećaja. Za lečenje anksioznih poremećaja kognitivno bihejvioralna terapija je metod izbora u odnosu na sve ostale psihoterapije. Kod značajnog broja pacijenata moguće je pomoći mu samo pomoću ove psihoterapijske metode. Međutim, najbolji rezultati se postiži kombinacijom medikamentozne i kognitivno bihejvioralne terapije, s obzirom da medikamenti brže oslobađaju pacijenta od patnje, dok im kognitivno bihejvioralna terapija  daje mogućnost da nauče kako da kontrolišu strahove i bez lekova, produžavaju remisiju i smanjuju verovatnoću nastanka  nove epizode bolesti.

Simptoni anksioznosti su:

Agorafobija
Bledilo
Bol u grudima
Bol u licu ili vilici slicna zubobolji
Bolovi u vratu i ramenima, ukocenost lica ili glave
Brzo praznjenje zeluca
Drhtanje (vidljivo ili unutrasnje)
Glavobolje i osecaj cvrstog „obruca“ oko glave
Hormonalni problemi
Knedla u grlu i poteskoce s gutanjem
Losa probava, konstipacija i proliv
Lupanje srca, usporeni otkucaji, palpitacije
Nesanica
Nocne more
Osecaj gusenja i zadihanosti
Osećaj jeze i bockanja u koži
Osip
Peckanje oci
Pojacana depresija
Pojacana osetljivost na svetlo, zvuk, dodir i miris
Poremecaj sluha
Problemi sa vidom (iskrivljene slike)
Simptomi poput gripa
Slabost i trnci u rukama i nogama (stopalima)
Strah od ludila i gubitka kontrole
Strujni šokovi u telu
Suva usta
Znojenje

Agorafobija(strah od velikih otvorenih prostora gde ima ljudi) je normalan odgovor na anksioznost i samoodbranu. Kad se osećamo ugroženima, želimo se povući negde na sigurno, poput kornjače u svoj oklop.

Kod anksioznosti je vrlo važno da uspostavite kontrolu nad takvom reakcijom. Izbegavanje situacija nije učinkovit način borbe s agorafobijom!

Agorafobija može biti vrlo iscrpljujuća . Nemojte prestati izlaziti van! ako to počnete raditi ubrzo ćete videti da svaki put kad se trebate suočiti sa spoljašnjim svetom dobijate napade panike.

Panika vas može uhvatiti čak i kući od same pomisli da trebate ići napolje, zato nema smisla da se tako ponašate. Koristeći taktike odvraćanja pažnje koje preporučujem, naučićete kako se vratiti natrag u svet i kako uživati u njemu kad to učinite.

Za ovo je potrebno vežbe i vremena, ali se može učiniti i videcete da ce proci!

Zbog mišićne napetosti, bol u grudima vas zbilja može uplašiti. Prva reakcija svih koji pate od anksioznosti, a osete bol u grudima, je da umiru od infarkta. To nije istina. Bol kod infarkta je vrlo različit od ovog bola i obično ne počinje u grudima. Duboko disanje i vežbe opuštanja vrlo su uspešan način smanjivanja ovih simptoma.

Anksioznost u krvotok oslobađa adrenalin koji ubrzava rad srca, pa imate osećaj kao da vam srce treperi i preskače. To je savršeno normalno i ne može vam naškoditi ni na koji način!

Usporeni otkucaji su takođe jedan od uobičajenih znakova anksioznosti. I opet, to ne znači da će vam srce prestati kucati, možda se i čini čudno i zbunjujuće, ali ne obraćajte pažnju na to i verovatno će nestati samo od sebe.

Svi mi imamo strah od ludila i gubitka kontrole, ali budite uvereni da nećete poludeti. Ludilo nije svestan čin; oni koji pate od ozbiljnih mentalnih bolesti nisu svesni svog puta do njih. Nećete poludeti!

Zbrkane nervne poruke u mozgu u umornim nervima i umornom telu ne znače ludilo. Misli su nesvesni produkt moždane aktivnosti. Ako ste anksiozni, depresivni, ljuti ili pod stresom, to utiče i na vaše misli; ne samo raspoloženje nego i telesna hemija.

Koncentracija kiseonika u krvi može uticati na moždanu aktivnost i centralni nervni sistem, kao i druge telesne hemikalije poput adrenalina, hormona pa čak i vitamina. Ove neugodne misli, osećaji i potpuno iracionalni strahovi ne mogu naškoditi niti vama niti drugima !

Bilo kakva misao o povređivanju sebe ili drugih je samo misao! Nista od toga se nece desiti! Kako se telo opušta i postaje manje anksiozno, misaoni proces se vraća u normalu.

„Beži ili se bori“ reakcija vrlo je intenzivna i mobiliše mnoge telesne sisteme. Cirkulacija, koncentracija kiseonika i ugljen dioksida u krvi se menja, a mišići su napeti i spremni za akciju.

Sve ove promene imaju dubokog uticaja na telesne osećaje, a slabost ekstremiteta (ruke, šake, noge, stopala) jedan je od tih osećaja. Trnce uzrokuje nakupljanje ugljen dioksida iz krvi u udovima. Ako protresete udove, možete poboljšati cirkulaciju u tim područjima. Ovi simptomi nisu opasni i s vremenom će nestati. Lagane vežbe takođe mogu pomoći u slabljenju ovih simptoma. OVI SIMPTOMI NE ZNAČE DA DOŽIVLJAVATE INFARKT ILI BILO KOJI NEUROLOŠKI PROBLEM.

Nekada porodica, prijatelji ili partneri mogu da imaju problema ako se u njihovoj blizini nalazi neko ko pati od nekog anksioznog poremećaja ili neke fobije. Za porodicu može biti veoma teško da razume zašto član njihove porodice neće ili ne može da uradi neku laku obavezu kao što je odlazak napolje u prodavnicu, vožnja automobila i slično. Stvari se mogu još više pogoršati kada npr partneri ili članovi porodice saznaju da njihovi najbliži neće ili ne žele da idu na godišnji odmor sa njima.

Nije nenormalna pojava da porodica takoreći optuži anksioznu osobu da je totalni egoista i da samo misli na sebe i na svoje stanje. Kada kažem anksiozna osoba, mislim generalno na svaku osobu koja ima probleme sa anksioznošću, napadima panike, depresijom ili opsesijama. Mnogi pripadnici porodice počinju da sumnjaju u anksiozne ljude, čak nekad pomisle da njima stvarno nije ništa, već da su oni lenji, da se samo pretvaraju i tome slično. Takođe veoma je rasprostranjena pojava da porodica ili prijatelji govore anksioznim ljudima: „Daj saberi se već jednom“, „Nije ti ništa“, „Ti to samo umišljaš“, „Prekini više sa time“, itd….

Ukoliko se u vašoj porodici nalazi neko ko ima problema sa anksioznošću, napadima panike, depresijom i slično, potrebno je pre svega da razumete ove poremećaje. Priroda ovih poremećaja jeste da se oni koji pate od tih poremećaja veoma lako i često povlače u sebe, žele samoću, počinju previše da razmišljaju o tome kako se osećaju itd… Oni to ne rade zato što žele, već zato što su ih ti poremećaji naterali na to. Takođe je potrebno da razumete da bi oni koji pate od ovih poremećaja odavno se već pribrali ili sabrali, da mogu to da urade. Oni to svo vreme i pokušavaju.

Savet: Ukoliko imate neki od oblika anksioznosti obratite se neuropsihijatru (psihijatru), mnogi idu kod psihologa, treba da znate da psiholog nije stručan za propisivanje lekova, dok svaki neuropsihijatar(psihijatar) је i psiholog! Uz pomoć psihoterapije i lekova *antidepresiva**koji ne stvaraju ovisnost i nećete ih piti ceo život, ne brinite, zauvek cete se osloboditi tog problema.Verujte u SEBE i samo napred!


Podeli sa prijateljima

» PROČITAJ 6.042 KOMENTAR

Pogledajte još i ovo:


Anksiolitici ili antidepresivi

Vaše slabe stres-tačke

Strah od bliskosti i vezivanja ?!


6.042 komentara na “Anksioznost”

 • terzo
  5 mart, 2015, 10:04

  Ja bih svima dao savet kako da se isbore sa ovim sranjem. ali ne mogu ni sebi pomoci….sta reci,kakvu poruku poslati  Really Pissed IDK Big Smile

 • Gavran
  9 mart, 2015, 19:21

  ja sam danas bio kod psihijatra pricali smo sat vremena dobio sam i terapiju zolfot+demetrin jel pio neko taj zolfot posto treba od sutra da pocnem sa njim

 • Anonimni
  10 mart, 2015, 12:46

  Los je Zoloft.  Dosta ljudi koje poznajem je imalo lose iskustvo sa njim, dosta nus pojava, brzo su prestali da ga uzimaju.  Ti probaj, mozda tebi pomogne.

 • Gavran
  10 mart, 2015, 12:56

  Anonimni neznam ni ja tek sam poceo videcu rezultate.ako nije dobar na kontrolu kad odem trazim drugu terapiju

 • lune
  11 mart, 2015, 9:23

  gavro jasam to uzeo dvaput i ceo sam se treso..ptesto sam stose mene licno tice imao sam lose iskustvo sa tim lekom

 • Gavran
  11 mart, 2015, 13:01

  sta znam lune meni je bolje samo sto malo imam nagon za povracanje cu da vidim jos neki dan a sto se ti ce drugih simptoma dosta opusta opusten sam znaci ceo dan samo ta mucnina kad bi prestala ona ustvari prestaje sat dva pa ponovo pocne reko mi psihijatar da tako mora prvih 7 dana posle toga pojacavam dozu na ceo lek od 50mg jbg mora malo i da se pretrpi.

 • Gavran
  12 mart, 2015, 19:17

  danas mi prestala mucnina konacno Victory

 • Sreca81
  14 mart, 2015, 15:06

  Gdje ste forumasi? Kako ste ovih dana, ja malo svratila da vas pozdravim Smile

 • 16 mart, 2015, 18:49

  Patim od. Akcioznosti, u drugom sam stanju, dobila sam terapiju pola bensedina ujutru i uvece, veoma cesto ne mogu da dodjem do vazduha, brzo se umaram, i ne smem nigde da idem… 

 • terzo
  16 mart, 2015, 22:38

  Monika dobro dosla u klub Big Smile

 • 16 mart, 2015, 23:24

  Ima li ovde neka trudnica, sa takvim simtomima… 

 • prstrasena
  16 mart, 2015, 23:53

  Monika moli se to pomaze najvise bice ti bolje ako BOG da zena kad je trudna hormoni se poremete ne plasi se polako pozdrav

 • 17 mart, 2015, 0:29

  Ima li ovde neka trudnica, sa slicnim simtomima… 

 • 17 mart, 2015, 0:37

  Svasta sam pila pre trudnoce, seroksat pomaze, ali trudnice ne smeju da ga piju… Sada kao da mi se sve povecalo, nekad jedva dodjem do vazduha, zato i izbegavam da se umaram, neuropsihijatar kaze da nema potrebe da povecavam disanje, a j nekako to ne mogu… 

 • terzo
  29 mart, 2015, 12:16

  Ima li koga?
  Go Away

 • srna
  7 april, 2015, 8:21

  Pozdrav svima monika i jasam trudna i imam isto ko i ti ali nepijem nista malo hormoni urade svoje malo licno mi pokusaj se odmarati ili zabaviti sa necim da nemislis na to veliki pozdrav

 • krasotica
  15 april, 2015, 19:34

  poz. ja sam na ovom sajtu visila ravno godinu dana. patila od napada panike, socijalne fobije, poslje od agorafobije- užas za užasom. ovo zadnje mi je bilo najbolnije. zato pokušajte da se ne dovedete do tog stadija. i danas vam se javljam da vam uputim riječi podrške jer znam kroz šta sam ja prolazila i kako mi je bilo. kažem bilo a i dan danas mi zna biti. no, ni blizu kao nekad-.- bila sam nemoćna, depresivvna, tužna, zatvorena u sebi. ali nisam odustajala, kad mi je bilo najteže ja sam išla u to. i dan danas ne smijem preći široka područja, velike ceste i slično.ali zato smijem sve drugo što prije nisam smijela. sve što sam zamišljala da nikad više neću smijeti sada smijem. pa makar i sad imam par svojih okova to mi ne smeta. ljudi moji pokušajte što više da se izlažete tome svemu.to je jedini lijek. bila sam na tabletama (skroz male doze) jedno 8 mjeseci- i zatrudnila. bacila tablete, uspijela bez njih, radila prije trudnoće u kafiću za tacnom( a imama dijagnozu socijalna fobija) zamislite pored toga nositi tacnu. drhtim pet prvih dana poslje se preporodila. makla se iz kuće, počela zarađivat. svijet mi se okreno. dobila nadu za sve- prestala razmišljat o agorafobiji- dobila bebu. tu i tamo sve me to snađe ali kažem vam borila sam se sama sa sobom. ma kakve sve samo relacije nisam prelazila i preznojavala se putem i umirala. ljudi prolazno je. pokušajte se zaokupirat poslom, obitelji, izlažite se svemu čega se bojite. sada imate osjećaj da je to nemoguće ali je zaista moguće. kažem vam. i što manje čitajte o tome, što manje se podsjećajte na svoj problem, što manje ulazite na ovaj forum. i vidjet će te kako to  s vremenom ide na bolje. ja više ovdje ne ulazim niti ću .samo sam htjela da vam se javim i pošaljem poruku nade, svima želim puno sreće . ne sekirajte se puno jer će vas proći sigurno Wink veliki pozz  Hug Right Hug Right Coffee Kiss

 • terzo
  16 maj, 2015, 11:11

  Ima li koga? Kako ste? Ja se znojim nenormalno….dlanovi,pazuh ma sav sam mokar  IDK

 • svetislav
  17 maj, 2015, 17:33

  i mene ubi aksioznost,piiosam lirazepam2,5mg , skoro 2 god., i simptomi su nestali , ali ponekad bi se pojavili  sa slabijim simptomima,mada unazad  neko vreme od par meseci  su se ucestali napadi,posto mi se dr, razbolio, drugi  mi je ukinou lorazepam , /koji sam pio 2 puta po pola tabl, mada mi je bilo prepisano  prvo 3 puta 1 , pa 2 puta 1 , i rekao sam dr koliko pijem /,i uveo ksalol od o,5mg, 2 puta1 , ujutro i uvece ,i anafranil 25mg1 ujutro, pre toga sam i onako malu dozu lorazepama smanjivao 7 dana , i jutros sam krenuo sa tim lekovima , i imao sam napad jutros po uzimanju i popdne, pored  svih simptoma , strah , panika, podrhtavanje ,potreba za  wc/velika i mala nuzda/, lupanje srca, ubrzan puls, blaga malaksavost, i td. novo sto mi se desava  je naglo znojenje dlanova  tabana, , i pazuha , javlja mi se blaga utrnulost nogu/od skora ,  sad /,jednostavno opste ludilo koje mi  otezava normalan zivot,a kada se sve to desi , SAV SVET mi se srusi , pisao sam ovo kako bi  drugi videli i kako bi razmenili iskustava, koja mogu biti od pomoci …../nisama rekao da ti napdi taju od par minuta do sat vremena otprolike/,i da mi je u tim momentima i pritisak poceo da skace  , visok do 180  sa 120 puls 124, pijem b jol koji mi regulise srcani ritam i pritisak …..

 • terzo
  20 maj, 2015, 17:45

  Joj Svetislave sve isto, kao ja da sam pisao  Beer

 • maja
  28 maj, 2015, 8:45

  Jel se vama desava od anksioznosti da se u trenutnu preznojize? Ja se mnooooogo znojim i cak mislim da mi telo ispusta neke neprijatne mirise? IDK Shock 

 • svetislav
  30 maj, 2015, 12:29

  terzo , ulazio saam koliko puta na ovu stranicu ,i zao mi je sto nas /hvala bogu/ nema vise , od 17 maja kada sam poceo sa drugom terapijo  , ksalol 1 puta 2 /ujutro i uvece, 0,5mg, i saafranil25mg, 1 puta ujutro/ sem dva dana krize teske, osecam se dobro, ALI ZAISTA DOBRO  prvi dan kada sam prestao  piti lorazepam , sa postepenim smanjivanjem / a vec sam pisao gore od 17maja/  imao sam dva panicna napada ujutro uz kafu / ppresela mi/ i popodne, kratak dah , lupanje srca , znojenje dlanova, wc, strah od smrti ….i td, pa popdne isto ali u manjem obliku svega,  sutradan sam ujutro imao ZNOJENJE DLANOVA PAZUHA,  TABANA, VRATA , NENORMALNO , RECI DAN SVE MANJE , DA BI CETVRTI DAN  IMAO BLAGO  znojenje dlanova , sada je ssve nestalo ,i osecam se dosta dobro , i ako bi mi se pojavio strah u vidu unutarnjeg nekog treperanja , u drustvu , nemoze mi sada nista ostajem miran , lekovi izgleda deluju , sto se tice MAJO , DA ZNOJ STVARNO PUNO SMRDI I NIJE MI TO UOBICAJENO , a izuzetno vodim racuna o licnoj higijeni , sto mije bilo jako cudno,sada i to je dosta blaze , NESIKIRAJ SE , KONTROLU IMAM 0KO 15 maja i javicu vam se sta se desava , pa moze nekome koristiti moja muka , drago mi je da neko jos dolazi na  ovu stranicu ijako sam mislio da  tu nema nikoga , a sada cu jos cesce biti prisutan da menjamo iskustva , zaboravio sam reci da sada malo losije spavam , lepo zaspim ali mi je san isprekidan budiim se nocu , ali opet odmah zaspim , za razliku dok sam pio lorazepam imao sam celi san , u komadu , eto toliko od mene  ako ima koga pisite … sve vas pozdravjam i mislim da ima leka za nase probleme

 • SVETISLAV
  30 maj, 2015, 12:51

  KONTROLA 15 JUNA….

 • terzo
  30 maj, 2015, 17:10

  Sveto,jel imas preskakanje srca? 

 • SVETISLAV
  1 jun, 2015, 12:13

  TERZO, NEMAM KLASICNO PRESKAKANJE  SRCA, SEM PERIODICNOG I NESVESNOG UBRZANJA KOJE IDE OD 90 , PA DO 100 OTKUCAJA , pa cak i malo vise nekada , upravo zbog toga mi je internista prepisao BJOIL 2,5MG,koji mi drzi puls od55 do 75 otkucaja ., a i deluje na smanjenje pritiska , koji se zna javiti u trenutcima napada panike,EKG srca sam radio o ovoj godini tri puta i  uvek je bio dobar , a pritisak mi se sada krece od 90 sa60, pa do 120 70, puls do 75/puls/, kazem za sada se osecam dosta bolje,a kontrolu sam trebao imati 15 juna , ali sam pomerio za 11juni zbog kolicine terapije /tableta/,u trenutcima kii su se desavali sa srcem uvek sam mislio da je predifarktno stanje i da je gotovo, i pocinje sve ono sto sam u prethodnim javljanjima pisao , inace napadi su mi retko pocinjali sa NEKIM OD ISTIH razloga, uvek je nesto bilo NOVO UZ NEKADA PRETHODNO desavanje , eto tolio za sada od mene , pa se terzo cujemo za koji dan , idemo dalje MORAMO SE BORITI , jer nismo sami sa ovim problemima , samo neko se zaleci a neko nikada ,pozzzzTERZO..

 • SVETISLAV
  1 jun, 2015, 12:37

  BJOL2,5mg…

 • milena
  4 jun, 2015, 19:27

  pozdrav drustvo . vidim da nas je sve vise sa problemom ankcijoznosti i panicnih napada,iskreno mi je zao ali u jednu ruku i drago jer nisam sama pa mi lakse. simptoma je mnogo a neznas sta je u pitanju doktori kazu sve u redu a ja nikako nisam u redu.non stop visok puls sto me brine,i konstantna vrtoglavica i to vec godinu dana.dosadna sam i sama sebi a i mojim ukucanima cini mi se,panicni napadi ponekad a strah od smrti stalno mi prolazi kroz glavu joj dobicu srcani. krenula sam kod psihijatra i samo mjenjamo terapiju valjda dok ne nadjemo odgovarajucu terapiju.malo mi je lakse ali jos to nije to ,agrofobija je prisutna ali mogu malo izaci napolje .da li jos neko ima problema sa konstantnom vrtoglavicom,drhtenjem organizma,umorom
  i jezom u organizmu.pozdrav drugari i nedaj te se valjda cemo prebroditi ovu krizu

 • Sanja
  6 jun, 2015, 17:23

  Pozz.imam pitanje da li se nekom od vas desi da vam srce lupa po ceo danThinking

 • bezbednos,sos-4
  7 jun, 2015, 8:17

  Stranskite teroristi glumat si sos a nas drzat nas a grado bordel,u T-MOBILE kumanovo ja baram samsung a oni dadoami soni so istalaciata premenujat i omna doma kasapat kabel da ne gi vratu e Sut svet dosiea Coffee

 • terzo
  11 jun, 2015, 11:41

  Jel vam preskace srce?  Shock

 • SVETISLAV
  11 jun, 2015, 11:45

  za sanju  i mlenu procitajte moje  objave gore i sve ce vm biti jasnije , milena vrtoglavica je prisutna i kod mene/bila/ sa osecajem da cu se onesvestitit, i to  mi daje jos veci strah i napad , a u stvari mi necemo pasti , to je odgovor organizma na neki nesvesni nadrazaj u nervnom sistemu,jeza i drhtanje su takode prolazni i meni su se javljali ali pre d kraj napada , i na kraju iscrpljenost blaga ili veca, znao sam se drhtati tako da vilice pocnu cvokotati jedna o drugu , sve sam to dozivljavao kao i napad straha od srcanog napada , infarkta , a u stvari srce se uzlupa na reakciju straha,SAMO POKUSAJ POMISLITI DA SI USTVARI ZDRAVA , ALI DA JE TO SAMO PROLAZNO NESTO ,  sto svakako treba leciti i to dugo barem ja…..danas imam kontrolu pa javljm se sa ishodom , a mislim da je kod mene prisutna  AGROFOBIJA  , AKSIOZNOST,KAZU PRIMERA IZ UDBENIKA MEDECINE,jer sam promenio tri dr, neuropsihijatra i u glavnom  su dijagnoze iste F40 , I F  41, I SADA  CISTA AGROFOBIJA….. CUJEMO  se nedajte se moramo se boriti , jer ima leka ali moramo biti uporni sa lecenjem i jaki sa upravljanjem naseg uma MISLI ….PZZZZZ ZA SVE

 • SVETISLAV
  11 jun, 2015, 11:47

  za sanju  i mlenu procitajte moje  objave gore i sve ce vm biti jasnije , milena vrtoglavica je prisutna i kod mene/bila/ sa osecajem da cu se onesvestitit, i to  mi daje jos veci strah i napad , a u stvari mi necemo pasti , to je odgovor organizma na neki nesvesni nadrazaj u nervnom sistemu,jeza i drhtanje su takode prolazni i meni su se javljali ali pre d kraj napada , i na kraju iscrpljenost blaga ili veca, znao sam se drhtati tako da vilice pocnu cvokotati jedna o drugu , sve sam to dozivljavao kao i napad straha od srcanog napada , infarkta , a u stvari srce se uzlupa na reakciju straha,SAMO POKUSAJ POMISLITI DA SI USTVARI ZDRAVA , ALI DA JE TO SAMO PROLAZNO NESTO ,  sto svakako treba leciti i to dugo barem ja…..danas imam kontrolu pa javljm se sa ishodom , a mislim da je kod mene prisutna  AGROFOBIJA  , AKSIOZNOST,KAZU PRIMERA IZ UDBENIKA MEDECINE,jer sam promenio tri dr, neuropsihijatra i u glavnom  su dijagnoze iste F40 , I F  41, I SADA  CISTA AGROFOBIJA….. CUJEMO  se nedajte se moramo se boriti , jer ima leka ali moramo biti uporni sa lecenjem i jaki sa upravljanjem naseg uma MISLI ….PZZZZZ ZA SVE
  Smile 

 • SVETISLAV
  11 jun, 2015, 11:53

  za sanju  i mlenu procitajte moje  objave gore i sve ce vm biti jasnije , milena vrtoglavica je prisutna i kod mene/bila/ sa osecajem da cu se onesvestitit, i to  mi daje jos veci strah i napad , a u stvari mi necemo pasti , to je odgovor organizma na neki nesvesni nadrazaj u nervnom sistemu,jeza i drhtanje su takode prolazni i meni su se javljali ali pre d kraj napada , i na kraju iscrpljenost blaga ili veca, znao sam se drhtati tako da vilice pocnu cvokotati jedna o drugu , sve sam to dozivljavao kao i napad straha od srcanog napada , infarkta , a u stvari srce se uzlupa na reakciju straha,SAMO POKUSAJ POMISLITI DA SI USTVARI ZDRAVA , ALI DA JE TO SAMO PROLAZNO NESTO ,  sto svakako treba leciti i to dugo barem ja…..danas imam kontrolu pa javljm se sa ishodom , a mislim da je kod mene prisutna  AGROFOBIJA  , AKSIOZNOST,KAZU PRIMERA IZ UDBENIKA MEDECINE,jer sam promenio tri dr, neuropsihijatra i u glavnom  su dijagnoze iste F40 , I F  41, I SADA  CISTA AGROFOBIJA….. CUJEMO  se nedajte se moramo se boriti , jer ima leka ali moramo biti uporni sa lecenjem i jaki sa upravljanjem naseg uma MISLI ….PZZZZZ ZA SVE Smile Smile
  Smile

 • milena
  11 jun, 2015, 23:55

  hvala ti svetislave na odgovoru.i ja sam sa agrofobijom ali evo me sad je bolje malo ,bilo je dana i mjeseci da nisam smjela na balkon izici.zelim ti sve najbolje i javi sta kaze cika doco.

 • SVETISLAV
  12 jun, 2015, 9:50

  evo za  one sa kim sa u kontaktu i ko ima probleme iste ili slicne…kao sto rekoh juce mi je bila kontrola , morao sam ici na odelenje jer moj izabrani psihijatar je bio dezurni a, i zbog cekanja , nisam otisao , kada je on na odelenju jer , necekam…. sve sam mu ispricao /da se bolje osecam , ali sa nekim , ,,novim ,, momentima , znojenje nenormalno, i  ostalo sto sam vec pisao…..rekao mi je da je to u pitanju UBRZAN metabolizam,,da da je stanje relativno dobro,….F40AGROFOBIJA STRAH OD OTVORENOG PROSTORA   ….. F41PANICNI  POREMECAJ, EPIZ.PAROKSIZIMALNA ANKS..DISORDO PANIKUS, EPIZODUM ANXIOSUM, OSTAVIO mi je KSALOL DA PIJEM 2 PUTA PO JEDNU I , I POJACAO ANAFRANIL 2 PUTA PO JEDNU/ A BILO JE JEDNA UJUTRO ,  i kontrola za tri meseca ….nisam vam rekao dasam se celi dan osecao blago napetim , a da sam dolazeci doktoru  na odelenje  video mnogo toga  neprijatnog vezano za teske bolesnike , ali bas NEPRIJATNO , OD PRIVODENJA AGRESIVNOG BOLESNIKA , POLICIJA, FRKA GALAMA, GUZVA POMETNJA , IZBEZUMLJENA lica , resetke na sve strane ,…….. i sve sam to podneo gotovo hladno,  al ALI , ALI, sinoc dode ono, ono  ZBOG CEGA SE LECIM , panicni napad , koji je trjao fotovo pola sata u dva puta , sa ,malim razmakom ,legao sam , i osecao , cas vrucinu , cas normalno ,  ustao sam i u momentu osetio kao da mi kroz celo telo  ide , nesto kaoo, MENTA/mentol bombone /  BLAGA LJUTOST , OD  VRATA PREMA  NOGAMA , / ILI JE TO BILA UTRNULOST , JAVLJA SE SKOK PULSA , I PRITISKA 15 GORNJI 100 DOJNI  103 PILS , IZLETEO SAM NA TERASU NA VAZDUH I ONDA SE SMIRILO MALO , I TAKO JOS JEDNOM , HODAO SAM PO KUCI 20tak minuta , ,/ a pre toga sampopio vecernji ksalol jednu tabletu/ , ali ipak me scepalo , i na kraju blago iscrpljen nekako smirio i zaspao , san je bio ceo ali do 4 sata jutros , ostalo je  u prekidima , …..moj zakljucak da  sam se nakupio stresa i da je organizam uvece odreagovao na STARI NACIN , SADA SAM TREN. DOBRO , ali nesiguran  u sebe/ nisam rekao da sam dva tri dana pio razblazen sok od limuntusa,ako ima veze, i popio jutarnju kafi soljicu , i popusio 10 cigara , sve to pisem sa sumnjom , da mii mozda nesto od toga nije doprinelo pogorsanju trenutno , / jer kazu da nikotin utice na takva stanja/ eto toliko od mene idemo dalje javljate se da menjamo misljenja i iskustva,,,pozzz za sve Frownjavljate se ,,

 • SVETISLAV
  12 jun, 2015, 9:56

  izvini milena , pozdrav i tebi , i moramo se boriti ,  Yes

 • Sut
  13 jun, 2015, 9:52

  Transformator bilo ono 30000 voltaza u glava i prostitucija u kratovo na josip daskalov ulica Coffee

 • peraJA
  20 jun, 2015, 10:48

  Ima li koga? Jel imate vi problem sa preskakanjme srca u lezecem polozaju? Ili dok lezite na levom boku, kad jako duboko udahnete?  Really Pissed

 • sut
  20 jun, 2015, 13:57

  Opkolia gi ratko taskovi u kratovo siluvanje, ul straso pinzur

 • sos
  20 jun, 2015, 14:22

  Netrebase da ga ljutete tutezijata u kratovo Wilt

 • prisluskuvanje
  20 jun, 2015, 20:19

  Tutezijata dobre kumandir kratovo taen vika ke si zemu tuteto i ke si begam doma ta sal so vas ke se raspravam,nevospitani. Wilt

 • devojkasastilom
  30 jun, 2015, 18:50

  Smile pozdrav drugari nakon duzeg vremena.. imala sam zabranu od svog psihijatra da ulazim po forumima i citam o bolestima, jer to samo jos vise utice na moje stanje i pogorsava moje lecenje. ja sam od aprila krenula sa terapijom antidepresivom. krenula sam sa najmanjom dozom. sve ostalo za smirenje sam odmah odbacila, bilo je jako tesko prih par dana, to mora da se izdrzi, privikavanje na depresiv i opustanje celog organizma i tela. moji simptomi su se relativno ublazili nakon prvih tableta, odnosno od cetvrtine tablete. vec nakon mesec dana ja sam izasla u grad na svirku. haha… bilo je padova i simptoma ali mnogo blazeg oblika. samopouzdanje mi se povratilo, vera. dodala sam koje kilo , jer mi se pojacao apetit. nisam imala tri meseca napad panike, pa sam ga dozivela u mnogo kracem i blazem obliku. ali ja sam kriva za taj napad izazvala sam ga. na sve to je uticala nagla promena vremena, tad su moji simptomi pojacani, kao i pred ciklus i u toku ciklusa. nazalost. ali nakon tri meseca samo dva napada, od minut , do dest  u trajanju. ali sad ih lakse podnosim i svesnija sam nego ranije.nakon mesec dana terapija mi je povecana na pola tablete dnevno. mnogo se bolje osecam, skoro pa izleceno. ali nalete simptomi. trebala sam da krenem sa celom tabletom i da je pijem dva meseca ali ja nisam. mnogo se plasim tablete i nezeljenih reakcija. znam da sam morala da poslusam doktorku  kako bi se simptomi skroz uklonili i smanjili. jer dozu koju pijem je slaba. moja dijagnoza je konfuzna anksioznost, umerena depresija i hipohondrija pocetna. i dalje imam strahove i misli crne i sumnjam da ce ova ikad proci ali se jos uvek nadam// izvinite na dugackom postu. mozda ce nekom znaciti.. Smile

Obavesti me o novim komentarima na e-mail (moraš da upišeš svoju e-mail adresu). Prijava bez pisanja komentara.

Klikni na smajli koji želiš da koristiš:
(bez previše smajlića po poruci)

SmileBig SmileGrinLaughFrownWinkKissRazzAngelAngryReally AngryConfusedThinkingCoolEvil GrinReally PissedCryWiltShameCuteKissingShockTrembleFoot in MouthIDKQuestionSweatGo AwayHug RightClapDanceVictoryYawnFemale FighterSoldierStarvingHeartYesNoBeerCoffeeRoseJump