Anksioznost

Anksioznost predstavlja najčescu bolest današnjice, stres je glani uzrok anksioznosti, prema jednom istraživanju čak 70% mladih ljudi boluje od anksioznosti.Anksioznost i depresija su različite ali mogu da se povežu. Osoba koja pati od anksioznog poremećaja oseća konstantnu uznemirenost zbog jačeg lučenja adrenalina, ne zna šta joj se dešava i želi da se oslobodi te uznemirenosti, ona se bori!Dok depresivna osoba nema volju da se bori.Često zna anksiozna osoba pasti u depresiju, jer se stalno pita “Zašto mi se to desava???“, “Zašto baš ja?“, “Hocu normalno da živima!“, i ne zna kako da izađe iz začaranog kruga.Treba zapamtiti da se anksioznost uspešno leči pomoću lekova (antidepresiva) koji ne izazivaju ovisnost i ne piju se stalno i pomoću vežbi za opuštanje.Anksioznost ne nestaje preko noći, vremenom ce  se osoba rešiti svih tegoba jer anksioznost se uspešno leči!

nikakva sramota priznati problem,osoba koja boluje od toga nije luda, svesna je svog problema i želi da ga se oslobodi! Treba joj zato pružiti podršku, razumeti je, i pomoći joj da savlada problem, da shvati da je i dalje normalna i da ima problem koji ima svaki treći čovek na ovoj planeti u današnje vreme!

Anksiozni poremećaji (Anksioznost)


Glavna karakteristika ovih psihijatrijskih poremećaja je prisustvo anksioznosti, odnosno straha. Ova dva osećanja, anksioznost i strah, se javljaju uvek kada procenimo da nam preti neka opasnost. Kažemo da se radi o strahu ako je opasnost neposredna, a da se radi o anksioznosti ako osoba strašljivo isčekuje neku opasnot u budućnosti. Pored straha koji se javlja u situacijama koje sa sobom realno nose neku opasnost, postoje i strahovi koji se javljaju kad opasnosti uopšte nema, ili je opasnost mala, a reakcija straha prenaglašena. Takvi strahovi se nazivaju  nerealnim ili bolesnim strahovima .

Klinička slika

Za pojačane zahteve tela u slučaju borbe ili bekstva iz opasnosti, potrebna je veća količina kiseonika, te počinjemo ubrzano da dišemo. Ubrzava nam se i rad srca i raste na kratko vreme i krvni pritisak, a sve u cilju da se krv sa neophodnim materijama dopremi u što većoj količini do onih delova tela koji su nam tada neophodni. Takođe, javi se i preraspodela krvi, tako da se krvotok u onim delovima koji nam nisu u trenutku opasnosti neophodni nešto malo redukuje, dok se u drugim delovima pojačava. Zato kada osetimo strah prebledimo i osuše nam se usta. U isto vreme se i usporavaju neki procesi bez kojih u tom kritičnom trenutku možemo, da bi se sačuvala energija za odbrambene aktivnosti. Tako se recimo usporava rad creva, pa kad imamo strah osećamo nelagodnost u stomaku. Svi se mišići malo zategnu da bi bili startniji. To nam pomaše u odbrani, ali ako strah potraje, kao posledica može se javiti glavobolja i bol iza grudne kosti jer se tamo nalaze mišići čija zategnutost dovodi do neprijatnog osećaja. Da se telo usled oslobađanja veće količine energije ne bi pregrejalo, uključuju se nove svrsishodne reakcije koje služe da snize temperaturu tela, a to su drhtanje i preznojavanje.

Vrste anksioznosti:

Panični poremećaj se karakteriše pojavom paničnih napada i takozvane anticipatorne anksioznosti. Panični ataci su uglavnom iznenadni napadi straha koji se javljaju „kao grom iz vedrog neba“. Strah počinje polako da raste, dostigne maksimum za nekih desetak sekundi, traje jedno određeno kratko vreme u najizraženijem obliku (koje se meri u minutima), a onda spontano opada. U trenutku najačeg straha osoba obično ima utisak da joj preti neposredna opasnost uz čest osećaj životne ugroženosti. Imaju utisak da se sa njima u tom trenutku dešava nešto strašno, poput infarkta miokarda, šloga, veruju da će da se uguše, izgube svest ili polude. Imaju izražene telesne simptome koje prate strah, ali je najčešće prisutan ubrzan srčani rad, preskakanje srca i ubrzano disanje. Dešava se da tokom straha dišu otvorenim ustima i duboko, ili brzo i plitko, što zbog poremećenog odnosa kiseonika i ugljendioksida u našem telu dovodi do neprijatnog osećanja trnjenja ili mravivanja po telu kao i osećanja nestabilnosti i vrtoglavice. Često kažu da imaju osećaj kao da su im noge od gume i da imaju neprijatan osećaj iza grudne kosti u vidu pritiska. Česta tegoba je i drhanje i preznojavanje. Anticipatorna anksioznost je strepnja, zebnja, slutnja da se ovakav panični atak ne ponovi. Ona je prisutna između dva napada i dodatno iscrpljuje. Mogu se javiti i noćni panični ataci, a prepoznajemo ih tako što se osoba budi u toku noći u strahu, preznojena i uznemirena, a da prednodno nije imala noćne more ili teške snove.

Opsti anksiozni poremećaj se karakteriše pojavom strepnje, zebnje, slutnje povezane sa najmanje dve ili više svakodnevne i uobičajne situacije. To su osobe koje tokom većeg dela dana stalno slute da će se nešto loše dogoditi. Stalno im je u glavi prisutna misao koja počinje sa „šta ako…..“. Recimo, dete izađe da se igra a majka provede strahujući par sati – „Šta ako se oklizne i udari nezgodno glavu“, „Šta ako mu ode lopta na put i zgazi ga auto“, Šta ako ga neko stavi u kola i odveze u nepoznatom pravcu“, „Šta ako se preznoji i prehladi, pa dobije zapalenje pluća i umre“ i sl. Slutnje su uvek katastrofične. Mora se imati na umu da su to strepnje koje su prisutne kontinuirano tokom dana, i to više od 60% vremena. Uz to, takvog su intenziteta da ometaju osobu da normalno funkcioniše, iscrpljuju je i dovode do velike patnje. Ono što je takođe karakteristično za generalizovani anksiozni pormećaj je da osoba ima utisak da ne može da kotroliše strepnju i da je ona preplavlja. Ako duže traje, osoba kao po pravilu postaje i depresivna.

Socijalna fobija se karakteriše neadekvatnim i intenzivnim strahom od negativne procene drugih ljudi. Javlja se u situaciji kada se osoba nalazi u socijalnim relacijama. Postoje dva obilaka – generalizovan i negeneralizovan. Osobe koje su obolele od generalozivanog oblika socijalne fobije imaju strah od negativne procene u skoro svim socijalnim situacijama. Dešava se da im je teže sa određenim osobama – sa mlađim ili starijim, sa istim polom ili suprotnim polom, sa autoritetima, sa poznatim ili nepoznatim osobama. Uvek je suština njihove strepnje i straha da će ih ljudi loše proceniti i da će ih u kranjem slučaju odbaciti, da ih neće poštovati i uvažavati pa čak i ismejavati. Zbog toga izbegavaju da odlaze na žurke, slave, ako se i nađu u društvu, izbegavaju da započnu razgovor, da se uključe u diskusiju i sl. Drugi oblik socijalne fobije je negeneralizovan ili jednostavni oblik kada osoba ima probleme u tačno određenoj socijalnoj situaciji – recimo, dok jede, kad treba da se potpiše, posluži goste ili da održi neku javnu prezentaciju ili govor. Čest je strah od crvenjenja i drhtanja ruku. Za razliku od drugih anksioznih poremećaja kod kojih se ono od čega se plaše ne događa, kod socijalne fobije takvo što se može desiti. Recimo, ako osoba ima strah da će joj zadrhtati ruka dok služi kafu goste, zbog stalnog negativnog isčekivanja, odnosno porasta anksioznosti, može se kao jedan od pratećih telesnih simptoma javiti i drhtanje ruku. Treba znati da se ne radi o sramežljivim ljudima koji nisu mnogo aktivni u socijalnim situacijama, već o osobama koje zbog ovog straha imaju visok stepen patnje i nefunkcionalnosti. Među njima je velik broj onih koji zbog tegoba nisu dostigli akademska stremljenja, značajan je broj koji su bez partnera i bez zaposlenja. Ono što je takođe važno, imaju veoma mali broj poznanika i prijatelja iako su im želje potpuno suprotne.

Jednostavna fobija je strah koji se javlja od jedne određene situacije ili objekta. Recimo strah od vožnje liftom ili avionom, strah od visine, insekata, psa, krvi. Kao kod svih fobija i ovde postoji karakteristično ponašanje bežanja i izbegavanja. To znači da recimo osoba koja se boji visine izbegava da gleda kroz prozor, da priđe prozoru, da ide kod prijatelja koji stanuju na višim spratovima. Ako i pođe i javi se strah, pobegne iz te situacije.

Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)

Teskoba kao posledica kroničnog stresa, (engl. PTSD) Obično sledi nakon izloženosti osobe traumatskom događaju kao što su posmatranje, smrti druge osobe,  iznenadna smrt bliske osobe ili prirodna katastrofa itd. Tri su osnovne manifestacije PTSP-a: „oživljavanje“ traumatskog događaja (noćna mora), izbjegavajuće ponašanje (izbjegavanje mjesta povezanih sa traumom), te emocionalno udaljavanje od drugih i psihološka uznemirenost.

Opsesivno- kompulzivni poremecaj Karakterišu ga opsesije i kompulzije. Opsesije su nametljive neprijatne misli, slike i impulsi. One se umeću u normalan mislaoni tok, prekidaju ga, veoma su neprijatne i za osobu najčešće neprihvatljive sadržine. Zbog toga dovode do veoma visoke napetosti i straha da se to što im je polo napamet i ne desi, te pokušavaju da takve misli zaustave i otklone. Međutim, to im uspeva samo na kratko, s obzirom da se one veoma brzo vraćaju i uznemiravaju ponovo. Sadržaj opsesivnih misli je obično povezan sa bolešću, smrću, sa nekim agresivnim ponašanjem. Recimo, misao da osoba nije dobro isprala ruke nakon sredstava za čišćenje i da će preneti otrovnu hemikaliju na hleb i hranu te tako ugroziti zdravlje i živote svojih ukućana. Ili nametnuta slika kako uzima makaze i ubada sebe u ruku. Na sreću, iako imaju utisak da mogu da izgube kontrolu i tako nešto urade, to se nikada ne događa. Postoje i opsesije religiozne sadržine, seksualne sadržine i opsesije simetrije. Kompulzije su radnje pomoću kojih osoba pokušava da spreči eventualne posledice. Recimo, ako osoba ima opsesiju da će zbog toga što je sredstvo za pranje kupatila ostalo na rukama zagaditi hranu i teško poremetiti zdravlje ukućana, ona će u pokušaju da spreči tako nešto prati ruke i po nekoliko sati dnevno. Kompulzije se uglavnom ritualno rade, recimo, uvek na tačno određen način, određen broj puta i istim redosledom. Postoje i takozvane mentalne kompulzije, kada osoba pokušava da spreči „katastrofu“ tako što zameni neprijatnu sliku ili misao nekom drugom, suprotnog ili prijatnog značenja.

Lečenje anksioznih poremećaja je moguće na dva načina. Najpre, mogu se lečiti lekovima. Ranije se smatralo da se mogu otkloniti davanjem lekova za smirenje tipa Benzedina, Bromazepama, Lorazepama i sl. Danas je terapijski pristup lečenju anksioznih poremećaja u potpunosti drugačiji. Naime, osnovni lekovi za sanaciju tegoba su antidepresivi i to dominantno oni koji spadaju u grupu selektivnih inhibitora ponovnog preuzimanja serotonina. Lekovi za smirenje se uključuju samo u početku i veoma brzo izbacuju iz terapije obzirom da imaju veoma izuzetan potencijal za razvoj zavisnosti ako se dugo i bez kontrole uzimaju. Ako se razvije zavisnost, to postaje nov problem i bolest koju je, nažalost, znatno teže lečiti od samog anksioznog poremećaja. Za lečenje anksioznih poremećaja kognitivno bihejvioralna terapija je metod izbora u odnosu na sve ostale psihoterapije. Kod značajnog broja pacijenata moguće je pomoći mu samo pomoću ove psihoterapijske metode. Međutim, najbolji rezultati se postiži kombinacijom medikamentozne i kognitivno bihejvioralne terapije, s obzirom da medikamenti brže oslobađaju pacijenta od patnje, dok im kognitivno bihejvioralna terapija  daje mogućnost da nauče kako da kontrolišu strahove i bez lekova, produžavaju remisiju i smanjuju verovatnoću nastanka  nove epizode bolesti.

Simptoni anksioznosti su:

Agorafobija
Bledilo
Bol u grudima
Bol u licu ili vilici slicna zubobolji
Bolovi u vratu i ramenima, ukocenost lica ili glave
Brzo praznjenje zeluca
Drhtanje (vidljivo ili unutrasnje)
Glavobolje i osecaj cvrstog „obruca“ oko glave
Hormonalni problemi
Knedla u grlu i poteskoce s gutanjem
Losa probava, konstipacija i proliv
Lupanje srca, usporeni otkucaji, palpitacije
Nesanica
Nocne more
Osecaj gusenja i zadihanosti
Osećaj jeze i bockanja u koži
Osip
Peckanje oci
Pojacana depresija
Pojacana osetljivost na svetlo, zvuk, dodir i miris
Poremecaj sluha
Problemi sa vidom (iskrivljene slike)
Simptomi poput gripa
Slabost i trnci u rukama i nogama (stopalima)
Strah od ludila i gubitka kontrole
Strujni šokovi u telu
Suva usta
Znojenje

Agorafobija(strah od velikih otvorenih prostora gde ima ljudi) je normalan odgovor na anksioznost i samoodbranu. Kad se osećamo ugroženima, želimo se povući negde na sigurno, poput kornjače u svoj oklop.

Kod anksioznosti je vrlo važno da uspostavite kontrolu nad takvom reakcijom. Izbegavanje situacija nije učinkovit način borbe s agorafobijom!

Agorafobija može biti vrlo iscrpljujuća . Nemojte prestati izlaziti van! ako to počnete raditi ubrzo ćete videti da svaki put kad se trebate suočiti sa spoljašnjim svetom dobijate napade panike.

Panika vas može uhvatiti čak i kući od same pomisli da trebate ići napolje, zato nema smisla da se tako ponašate. Koristeći taktike odvraćanja pažnje koje preporučujem, naučićete kako se vratiti natrag u svet i kako uživati u njemu kad to učinite.

Za ovo je potrebno vežbe i vremena, ali se može učiniti i videcete da ce proci!

Zbog mišićne napetosti, bol u grudima vas zbilja može uplašiti. Prva reakcija svih koji pate od anksioznosti, a osete bol u grudima, je da umiru od infarkta. To nije istina. Bol kod infarkta je vrlo različit od ovog bola i obično ne počinje u grudima. Duboko disanje i vežbe opuštanja vrlo su uspešan način smanjivanja ovih simptoma.

Anksioznost u krvotok oslobađa adrenalin koji ubrzava rad srca, pa imate osećaj kao da vam srce treperi i preskače. To je savršeno normalno i ne može vam naškoditi ni na koji način!

Usporeni otkucaji su takođe jedan od uobičajenih znakova anksioznosti. I opet, to ne znači da će vam srce prestati kucati, možda se i čini čudno i zbunjujuće, ali ne obraćajte pažnju na to i verovatno će nestati samo od sebe.

Svi mi imamo strah od ludila i gubitka kontrole, ali budite uvereni da nećete poludeti. Ludilo nije svestan čin; oni koji pate od ozbiljnih mentalnih bolesti nisu svesni svog puta do njih. Nećete poludeti!

Zbrkane nervne poruke u mozgu u umornim nervima i umornom telu ne znače ludilo. Misli su nesvesni produkt moždane aktivnosti. Ako ste anksiozni, depresivni, ljuti ili pod stresom, to utiče i na vaše misli; ne samo raspoloženje nego i telesna hemija.

Koncentracija kiseonika u krvi može uticati na moždanu aktivnost i centralni nervni sistem, kao i druge telesne hemikalije poput adrenalina, hormona pa čak i vitamina. Ove neugodne misli, osećaji i potpuno iracionalni strahovi ne mogu naškoditi niti vama niti drugima !

Bilo kakva misao o povređivanju sebe ili drugih je samo misao! Nista od toga se nece desiti! Kako se telo opušta i postaje manje anksiozno, misaoni proces se vraća u normalu.

„Beži ili se bori“ reakcija vrlo je intenzivna i mobiliše mnoge telesne sisteme. Cirkulacija, koncentracija kiseonika i ugljen dioksida u krvi se menja, a mišići su napeti i spremni za akciju.

Sve ove promene imaju dubokog uticaja na telesne osećaje, a slabost ekstremiteta (ruke, šake, noge, stopala) jedan je od tih osećaja. Trnce uzrokuje nakupljanje ugljen dioksida iz krvi u udovima. Ako protresete udove, možete poboljšati cirkulaciju u tim područjima. Ovi simptomi nisu opasni i s vremenom će nestati. Lagane vežbe takođe mogu pomoći u slabljenju ovih simptoma. OVI SIMPTOMI NE ZNAČE DA DOŽIVLJAVATE INFARKT ILI BILO KOJI NEUROLOŠKI PROBLEM.

Nekada porodica, prijatelji ili partneri mogu da imaju problema ako se u njihovoj blizini nalazi neko ko pati od nekog anksioznog poremećaja ili neke fobije. Za porodicu može biti veoma teško da razume zašto član njihove porodice neće ili ne može da uradi neku laku obavezu kao što je odlazak napolje u prodavnicu, vožnja automobila i slično. Stvari se mogu još više pogoršati kada npr partneri ili članovi porodice saznaju da njihovi najbliži neće ili ne žele da idu na godišnji odmor sa njima.

Nije nenormalna pojava da porodica takoreći optuži anksioznu osobu da je totalni egoista i da samo misli na sebe i na svoje stanje. Kada kažem anksiozna osoba, mislim generalno na svaku osobu koja ima probleme sa anksioznošću, napadima panike, depresijom ili opsesijama. Mnogi pripadnici porodice počinju da sumnjaju u anksiozne ljude, čak nekad pomisle da njima stvarno nije ništa, već da su oni lenji, da se samo pretvaraju i tome slično. Takođe veoma je rasprostranjena pojava da porodica ili prijatelji govore anksioznim ljudima: „Daj saberi se već jednom“, „Nije ti ništa“, „Ti to samo umišljaš“, „Prekini više sa time“, itd….

Ukoliko se u vašoj porodici nalazi neko ko ima problema sa anksioznošću, napadima panike, depresijom i slično, potrebno je pre svega da razumete ove poremećaje. Priroda ovih poremećaja jeste da se oni koji pate od tih poremećaja veoma lako i često povlače u sebe, žele samoću, počinju previše da razmišljaju o tome kako se osećaju itd… Oni to ne rade zato što žele, već zato što su ih ti poremećaji naterali na to. Takođe je potrebno da razumete da bi oni koji pate od ovih poremećaja odavno se već pribrali ili sabrali, da mogu to da urade. Oni to svo vreme i pokušavaju.

Savet: Ukoliko imate neki od oblika anksioznosti obratite se neuropsihijatru (psihijatru), mnogi idu kod psihologa, treba da znate da psiholog nije stručan za propisivanje lekova, dok svaki neuropsihijatar(psihijatar) је i psiholog! Uz pomoć psihoterapije i lekova *antidepresiva**koji ne stvaraju ovisnost i nećete ih piti ceo život, ne brinite, zauvek cete se osloboditi tog problema.Verujte u SEBE i samo napred!


Podeli sa prijateljima

» PROČITAJ 8.193 KOMENTAR

Pogledajte još i ovo:


Anksiolitici ili antidepresivi

Vaše slabe stres-tačke

Strah od bliskosti i vezivanja ?!


8.193 komentara na “Anksioznost”

 • Jole
  21 novembra, 2016, 10:29

  Da i kao da ne cujem dobro a da mi slika drhti pred ocima,i glasno sustanje u usima,kao da ce mi eksplodirati i da cu se onesvestiti? Koliko dugo tebi traje? Ja imam osecaj da me vec dva dana uopste ne popusta

 • Bubili
  21 novembra, 2016, 12:08

  Pa sad mi je povremeno, danas i malo vise nego obisno.A prije mi je bilo stalno, non stop, 24 sata.Ne boj se nista ti nece biti, ali stalno je tu

 • Jole
  21 novembra, 2016, 12:19

  Meni od subote ne prestaje to sustanje u usima pritisak u njima,i osecaj da cu se onesvestiti. Kao iz tunela cujem i vidim. Jel imas ti neke crne tackice pred ocima?

 • Bubili
  21 novembra, 2016, 12:26

  I tackice, u suzen pogled i kao kroz maglu.Sve nekako skiljim kad gledam

 • Jole
  21 novembra, 2016, 12:31

  Jesu ti te tackice 24 sata? Da i mutno mi je,i kao da mi treperi ispred ociju sve.

 • Bubili
  21 novembra, 2016, 12:56

  Bile su da, stalno.Sve moguce simptome sam imala 24 sata, sad mnogo manje, par minuta

 • Jole
  21 novembra, 2016, 13:42

  Ma i ja,i ovaj pritisak u glavi je i dalje tu. I osecaj nesvestice.

 • Antonelllla K. cona
  21 novembra, 2016, 14:26

  Jole je li pijes ista od ljekova…Ja docin se uznemirin, simtomi se nakon dan dva pojave….

 • Jole
  21 novembra, 2016, 14:53

  Meni simptomi nikad ne prestaju stalno su tu.

 • Jole
  21 novembra, 2016, 16:04

  Ljudi javite se kome zuji i bruji non stop u usima i uzasan pritisak u glavi? Ja cak na momente imam osecaj kao da mi je voz protutnjao kroz usi.

 • Milena
  21 novembra, 2016, 17:41

  Pozdrav drugari vidim da svi mucite muke sa raznim simptomima ali nije to nista strasno,samo glavu gore i sebi recite to je samo anksioznost,mene isto vataju razni simptomi i kad naidje simptom tu se prepadnem valjda mozak sam intepretira opasnost onda sama sebe ubjedim da je samo anksooznost i bude lakse,ali da je iscrpljujuce stvarno jeste,moj najveci problem je strah,kad bi se on smanjio bilo bi mi dosta lakse ali doci ce valjda i taj dan,samo neznam kada

 • Jole
  21 novembra, 2016, 17:54

  Milena kakv ti imas simptome? Jel naleti nekom najednom iz cista mira samo umor kao da je kopao nema snage ni da dise tako da se oseca i to najednom iz cista mira samo obuzme umor

 • Milena
  21 novembra, 2016, 18:09

  Ma sve isto ko i ti jole,vec pune 2 godine,bukvalno nesposobna za zivot,strah,mutan vid ,suva usta,preznojavanja,znojenje,malaksalost,umor,drhtanje unutrasnje,stezanje sa ljeve strane grudi,pritisak u ocima,u glavi,sumenje u usima,drhtave noge i vrtoglavicu,sva utrnjena,depersonalizacija i jos 1000 simptoma,i to svakodnevno,ali vise ne obracam paznju toliko,jer vidim da kad sam zauzeta nista od tih simptoma nemam,tako da neznam ni sama vise

 • Jole
  21 novembra, 2016, 18:35

  Tako i meni svakodnevno je i to 24h,ne postoji trenutak da sam bez simptoma,samo je na momenat podnosljivo a nekad uzas.

 • Jole
  21 novembra, 2016, 18:38

  Naleti ti taj umor tako najednom? Kao da najednom nestane sva snaga,i neka tezina jedva se krecem nemam snage. Ali to samo najednom

 • Milica13
  21 novembra, 2016, 18:50

  Jole o ja imam iste simptome i talodje imam koksaki lgg, infektolog mi je rekao da je to sve od virusa.

 • Jole
  21 novembra, 2016, 19:12

  Iako ti nije vise aktivan rekao ti da ti je od toga? A meni je receno da ne bi trebalo da je od njega jer on nije aktivan sada.

 • Jole
  21 novembra, 2016, 19:26

  Koliko ti Milice13 imas godina?

 • Milica
  21 novembra, 2016, 19:45

  Milica13 ako su tvoji simp od koksaki virusa zasto si ovde? 

 • Anonimni
  21 novembra, 2016, 20:20

  cona cokili gde si čekam te večeras da dodješ doma kod mene obećala si mi i ako si smor i pijandura !!!!!!!!!!!!!

  večeras ćeš da mi ga Sweat Sweat Sweat Sweat

  a ja ću tebi da Razz Razz Razz macu kao i pre kao i pre neko veče

  smrdljušo mija !!!!!

  al pališ ove ljude a oni se lože strašno !!!!

  al svaka ti čast to je žena psiho ne prepoznaješ se !!!!

 • Anonimni
  21 novembra, 2016, 21:32

  STIGLA MI ANTONELA K CONA !!!!

  Heart Heart Heart Heart Heart Heart

 • Milica13
  21 novembra, 2016, 21:50

  Moji simptomi su konstantan umor pospanost u pocetku vrtoglavice trnjenje ruku i polovinaglave i jezika, prejaka osetljivost na svetlost mucnine treperenje tela. Odradila sam sve nalaze i svi su super a ja se i dalje osecam tako na kraju kad su mi doktori rekli nije ti nista ja sam odradila nalaze na koksaki adeno i epsten bar sva tri su bila pozitivna al lgg, zatim sam otisla kod infektologa i on mi je rekao da su ti simptomi od koksakija i da on dugo moze da ostane u organizmu u zavisnosti od otpornosti. A ovde sam na ovom forumi zato sto su mi doktori govorili da mi nije nista a ja sam jedva stajala na nogama i od tog sam dobila ogromne strahove pa sam posetila i psihijatra koji mi je dao ksalol i latu da pijem. Imam 22 godine.

 • Milica13
  21 novembra, 2016, 21:52

  Naidje mi osecaj kao da prolazi neka vrucina kroz mene od koje me hvata jeza onda osecj da cu da se onesvestim…

 • Milica13
  21 novembra, 2016, 22:25

  A inace koksaki virus je veoma cesto propracen ankcioznoscu i depresijom. To govorim jer sam upoznala par ljudi koji boluju od tog virusa.

 • Milica
  22 novembra, 2016, 0:29

  Pa taj virus vise nije prisutan u tvom organizmu ili?

 • Jole
  22 novembra, 2016, 6:49

  Zasto pijes ksalol i to ako ti je to od virusa? Meni je receno da to ne moze biti od njega jer je to igg to znaci da sam mogla i pre godinu dana biti u dodiru s njim. I taj igg uvek ostaje u telu.

 • Milica13
  22 novembra, 2016, 11:17

  Ksalol i latu pijem jer me je virus uvukao u depresiju i ankcioznost, radila sam sve rezultate i bili su dobri al ja se nisam i dalje osecala dobro iz kreveta nisam mogla da ustanem bila sam jako pospana i umorna doktori su govorili nije ti nista i to me je unistilo . Tek kad sam odradila rezultate na viruse onda su me infektolog i imunolog shvatili ozbiljno i prepisali mi njihovu terapiju sad moram kod kardiologa da vidim da mi nije ostetio srce jer taj virus napada srce.

 • Milica13
  22 novembra, 2016, 11:19

  I taj virus je prisutan u svakom organizmu i cim padne imunitet on se aktivira.

 • Jole
  22 novembra, 2016, 12:06

  Kakvu terapiju,sta si dobila? Kako moze da ti bude od njega ako ti je igg povisen,a ne igm? To znaci da si nekad bila u dodiru s njim ko zna kad

 • Milica13
  22 novembra, 2016, 12:53

  Moze da bude od njega pao mi je imunitet i on je se opet aktivirao kako ne shvatas. Vigantol kapi laxumicil i centrum vitamine. Jos ako imas temperaturu 37 to je temp koksakija svaki infektolog ce ti to reci.

 • Jole
  22 novembra, 2016, 13:29

  Da ali da je ponovo aktivan bio ti i igm povisen jer on pokazuje trenutno aktivan virus,a igg da je nekad bio aktivan.a meni je samo igg povisen,a igm normalan. Za cega ti je laxumucil?

 • Jole
  22 novembra, 2016, 13:32

  I te kapi za cega su? Nemam stalno samo jedno sat vremena u toku dana mi za biti tako temperatura,a inaca je normalna

 • Milica13
  22 novembra, 2016, 13:51

  Nema veze za to lgm nije pozitivan koksaki je protutnjo tvojim telom i tako ostavio posledice koje mogu godinama da traju kazem ti sve sto su meni infektolog i imunolog rekli, kapi su za unos vitamina D a laxumicil je za praznjenje creva i pojacanje imuniteta.

 • Jole
  22 novembra, 2016, 13:54

  Pre mesec dana sam radila ultrazvuk srca i ekg i bilo je dobro,neki dan sam radila magnetnu glave,magnetnu krvni sudova glave,sve mi je dobro.

 • Milica13
  22 novembra, 2016, 14:22

  A zbog cega si radila magnetnu?

 • Jole
  22 novembra, 2016, 15:10

  Zbog vrtoglavica sto sam imala. Danas sam radila i neki reuma faktor i asto test,reuma je dobar a taj asto mi povisen ne znam sad sta to znaci

 • Milica13
  22 novembra, 2016, 15:40

  I ja sam imala vrtoglavice al su posle mesec dana prosle.

 • Jole
  22 novembra, 2016, 15:41

  Moje su dugo trajale,cak i sad imam ponekad.

 • Milica13
  22 novembra, 2016, 16:22

  Idi kod imunologa sa svim nalazima sto imas.

 • Jole
  22 novembra, 2016, 16:31

  Ma ne vredi,najbolje ne ici kod doktora i mirniji si,ovako kad krenes svakom ce nesto naci.

 • Milica13
  22 novembra, 2016, 16:55

  Znam kako ti je 😐

 • Jole
  22 novembra, 2016, 17:54

  Kako je tebi sada?

 • Milica13
  22 novembra, 2016, 18:24

  Mene umor drzi i lupanje srca. Telo mi obuhvati neka jeza i vrucina odvratan osecaj neki cudni osecaji u glavi kad hodam kao da lebdim kao da ne doticem zemlju 😑 nigde mi se ne ide samo bih lezala po ceo dan. Ujutru mi je najteze. Meni je se sve pomesalo al za sve to je kriv koksaki.

 • Milica13
  22 novembra, 2016, 18:26

  Imunolog mi je rekao svakakve ces simptome imati dok ne ojacas imunitet nemoj nista da te iznenadi.

 • Jole
  22 novembra, 2016, 18:40

  I sta ti je rekao samo da jacas imunitet i to je to?

 • Milica13
  22 novembra, 2016, 19:17

  Da mirujem i odmaram redovno da idem kod infektologa i da pijem ono sto sam napisala.

 • Jole
  22 novembra, 2016, 20:26

  Zasto da redovno ides kod infektologa?

 • Milica13
  22 novembra, 2016, 21:11

  Zbog koksakija da pratim jel se vraca i da radim razne analize krvi.

 • Jole
  23 novembra, 2016, 7:05

  Svasta,juce sam pricala sa zenom kojoj je bio aktivan koksaki,i pitam je jel mora da proveravj nalaze na koksaki,kaze ne. Mozda samo ako se bude osecaj lose.

 • Milica13
  23 novembra, 2016, 10:08

  Sve ti to zavisi od doktora do doktora. Neki smatraju da taj virus nije nista a neki da nije virus koji treba da se zanemari.

 • Jole
  23 novembra, 2016, 10:20

  Ta zena je bila u bolnici pa su joj to rekli.. i to sto kazes.

 • Milica
  25 novembra, 2016, 12:44

  Kako ste?

 • Antonelllla K. cona
  25 novembra, 2016, 22:31

  Zavisi od dana do dana ti Milice?

 • Milica
  26 novembra, 2016, 12:45

  Takodje. Ali mene uglavnom u podne stalno hvataju nesvestice i malaksalost.

 • Eli
  26 novembra, 2016, 13:33

  Takodje Milice malaksalost, gubitak ravnoteze. Sad razmisljam da odem na magnetnu rez. Procitala sam da slicni simptomi mogu ukazivati i na multi sklerozu. I ja u odredjenom delu dana osecam malaksalost i osecaj da cu pasti. Da li je neko od vas radio magnetnu rez, i jel strasno? Misli me ubise sta akonje ovo, sta ako je ono… Stalno ista pitanja.

 • Eli
  26 novembra, 2016, 13:37

  Da li anksioznost moze izazvati ovu bolest mislim na multisklerozu kako se vec zove? Rekla sam sebi da necu da citam o bolestima ali oped, i cim nesto procitam uvek pronalazim svoje simptome.

 • Milica
  26 novembra, 2016, 14:20

  Eli tako isto. Malaksala sam i imam osecaj da cu se srusiti, noge mi klecaju. Ali to mi se uvek desava od podne. Anksioznost ne moze nikako izazvati tu bolest. Ja sam uspela da prihvatim to da mi je svaki simp od anksioznosti. Ali desava se kad me jako uhvati da pomislim na svakakve druge bolesti. Ja sam htela da radim magnetnu rezonancu, pregledao me neurolog u bolnici sveti sava i ocekivala sam uput ali nije hteo da mi da. Rekao mi da su mi sve neuroloske funkcije ok i da nema na osnovu cega da mi da uput i da prestanem da setam po lekarima jer sam zdrava vec da pocnem da lecim anksioznost

 • Milena
  26 novembra, 2016, 15:22

  Milice noge klecaju i meni i posto se ne krecemo dovoljno gubimo snagu u nogama,znaci pokret i za mene a i za tebe bar 30 min dnevno setnje

 • Milica
  26 novembra, 2016, 15:34

  To si u pravu. Meni noge klecaju kad stojim u mestu. Znaci uvek moram da nadjem nesto da se naslonim dok stojim. Kad hodam nema tog klecanja. Ali me evo sad na primer strasno zanosi glava i osecam se umorno, cini mi se da ni korak ne bih mogla da napravim. Kao da cu se srusiti.

 • Anonimni
  26 novembra, 2016, 16:11

  Eli ja sam radila brdo magnetnih,dva puta magnetnu glave,pa magnetnu vratnog dela kicme,i magnetnu krvnih sudova glave,i nije nista strasno samo je bucno jako..

 • Anonimni
  26 novembra, 2016, 16:14

  Ja na primer nemam klecanje,ali imam stalno osecaj kao da mi se oduzimaju,da trnu.. kao da su mi teske i noge i ruke..

 • Jole
  26 novembra, 2016, 16:15

  Pise Anonimni,nije napisalo moje ime sad na ove komentare ne znam zasto,izbrisalo mi..

 • Eli
  27 novembra, 2016, 9:54

  Hvala vam na savetima. Ja sam juce bila kod neurologa i pregledao me znate vec, ispruzis ruke zwtvorenih ociju, dodirujes rukom vrh nosa isto zatvorenih ociju itd. Sve je u redu i meni nije dao uput za magnetnu. Razgovorom mi je objasnio da je sve to zbog anksioznosti. Milice i ja kad stojim moram da se pridrzim za nesto, osecaj je odvratan. I meni se desava u isto vreme taj osecaj malaksalosti i osecaj da cu pasti ali uvek pre podne. Nocu se osecam jedino bas dobro i teze poslove obavljam nocu upravo zbog toga a ne bi trebalo jer tako se mozak navikava na te situacije i tesko da posle bude oporavka. Bas treba suprotno znam da se suprodstavljam osecaju nekad spontano uspem sve a nekad ne. Najteze mi pada kad prostirem ves zurim kao da nemam zivaca za to. A recimo kad se igram sa cerkicom ne osecam simptome isto dok gledam tv a kad treba da cistim ja se unervozim i samo zurim da sto pre obavim sve sto imam. Da li se nekome od vas desava slicno?

 • Milica
  27 novembra, 2016, 15:33

  Tako je isto i kod mene eli. Posebno kad treba negde da idem. Tada se bas unervozim i krenu simp. Isto je tako i kad treba da uradim nesto. Meni je dobro prepodne i uvece. Popodne mi je  najgore. Zato najvise i imam strah kad popodne negde treba da odem.

 • Eli
  27 novembra, 2016, 15:43

  Isto i ja tako kad treba da odem negde katastrofa. Da li se i tebi desava i kad si sama kod kuce? Neverovatno da imamo sve iste simptome samo je razlika u vremenu kad nam se ispoljavaju simptomi. Nocu se osecamo najbolje. Nadam se cudu da ovo jednog dana nestane. Zeljna zivota a nemam ga zbog ove anksioznosti. Koliko samo nerealnih strahova imam nedaju mi da zivim normalan zivot, non stop u nekom grcu. Da li ti xanax pomaze Milice?

 • Milica
  27 novembra, 2016, 16:13

  Draga Eli, isto tako. Sama kad ostanem uzasno sam. Odmah naidje osecaj da cu se onesvestiti i da nece imati ko da mi pomogne. I meni su veceri uglavnom ok, cak nekad uvece i zaboravim na anksioznost. E sad, ja ksanaks popijem ujutru i verovatno sam zato ok prepodne. A u podne krece. Verovatno lek ne deluje vise. A nisam ga ni jedom popila u podne a mozda bi cak i trebala ali ne zelim da se navikavam. Jel pijes ti neki lek?

 • Eli
  27 novembra, 2016, 16:46

  Sve isto, isto… Po potrebi pijem samo bromazepam ali bas kad ne mogu da izdrzim. I ja sa bojim onesvescivanja pogotovu kad sam sama sto kazes kad ostanem sama pa ko ce mi pomoci itd. Xanax sam trebala i ja da pijem ali nisam mozda i krenem ako nastavim ovako da se oscam uznemireno- uplaseno. Pozz Milice. P.S. Blizi se noc uzivaj😃

 • Jole
  27 novembra, 2016, 18:29

  Vidim da se svi vecinu dana osecate ok,samo jedan deo dana vas muce simp.. ali meni je svaki dan skoro ceo dan lose,zavisi samo od jacine.. ali mi je uvek nesto.. ili me ljulja,ili me steze u grudima,ili me boli glava,non stop je nesto.. ali su mi najgore te vrtoglavice one su svaki dan tu skoro po celi dan,zna cak me i kad legnem da imam osecaj da mi se ljulja,da me vuce nesto..

 • Milica
  27 novembra, 2016, 20:00

  Jole vec sam ti rekla kako je bilo kod mene. Da se ne ponavljam. A i sad mi je cesto tako. Krene u podne i traje sve do uvece. Eli, ako nisi pila ksanaks bolje i nemoj posto kazu da stvara najjacu zavisnost od svih ostalih lekova. I ti uzivaj sad 😊

 • Eli
  28 novembra, 2016, 8:33

  Ok. Hvala na misljenju. Pozz

 • Kaja
  28 novembra, 2016, 12:28

  Pozdrav. Evo i mene da vam se pridruzim. Vec dvije godine imam simptome ljuljanja, teskih nogu, stezanja u grlu, omaglice, teske glave. U pocetku je bilo povremeno , a sad 24/7. Radila sam brojne pretrage , neurolog nije ustanovio nikakvu bolest iako sam se ja plasila da imam MS. U zadnje vrijeme osjecam se veoma lose jer mi simptomi nikad ne prestaju, osim navece, pred spavanje. jako tesko funkcionisem, jer sam majka troje djece, pritom zaposlena, obaveza pregrst , koje treba raditi u ovakvom stanju. U pocetku sam znala da popijem bromazepam, koji mi sada ne pomaze, tako da ga vise ne pijem. Niko mi nikad nije pominjao da virusi mogu izazvati ovakvo stanje, al sad cu morati i to da provjerim. Zbog svega navedenog, upala sam u neku vrstu depresije, nisam vise radosna, stalno zabrinuta i opsjednuta fizickim tegobama. Ne znam da li ce mi ikada biti bolje, polako gubim nadu.

 • Jole
  28 novembra, 2016, 12:37

  Ne znam sta da ti kazem,ja sam eto otkrila da sam imala te viruse,e sad da li su simptomi od toga ili ne,ne znam. Neko kazu da jesu,neko da nisu. Jer su kod mene otkrivena ta antitela sto znaci kao da sam ja to nekad imala. Tako da ne znam. A svaki dan mgh je nesto po ceo dan,a najgore su mi vrtoglavice,ta ljuljanja u glavi i zanosenja to imam vec par meseci svaki dan

 • Milica
  28 novembra, 2016, 13:18

  Kajo, bromazepam ti u anksioznosti ne moze pomoci. On moze da nas smiri ali ne da regulise simp. Meni je na primer bas on izazivao jos gore vrtoglavice i slabost. Proveri i te viruse ali posto to kod tebe traje dve godine cisto sumnjam da moze biti nesto ozbiljno. 

 • Kaja
  28 novembra, 2016, 18:03

  Hvala na odgovorima. Meni je prepisan xanax ali mi ne prija. Zapravo,kad ga popijem simptomi ne prestaju,samo sam jos pospana. Zato sam prestala da ga pijem,a pila sam ga svega par dana. Danas se opet ljuljam, nikako ne prestaje,osim kad sjednem. Kad je pocelo ovo da mi se desava bilo je povremeno sa pauzama,tokom dana,pa onda nastupi period da sam ok,bez simptoma. Prosli mjesec sam bila dobro a onda je opet pocelo. Imam osjecaj da cu poudjeti od ovog osjecaja. Nisam jos isla kod psihijatra jer se konstantno bojim da za ovo moje stanje postoji neki organski razlog.

 • Antonelllla K. cona
  29 novembra, 2016, 7:29

  Kaja…Tako je i meni si.tomi tev verci prestanu..Mislim da se nikad iz ovoga necu izvuci..Jutri kad se tek probudim bude muka..Ali cim se dignem to stane pa dolaze sdrugi simtomi i tako u krug..

 • Milica
  29 novembra, 2016, 14:28

  Kajo, ksanaks pocinje da deluje najmanje dve tri nedelje posle konstantne upotrebe. Pisem ti zato sto je meni neurolog prepisao ksanaks da ga pijem dve nedelje i da ne preskocim ni slucajno ni jedan dan a posle da odem na  kontrolu. Ja sam ga isto kao i ti pila par dana, nije mi pomagao, bila sam pospana i prestala sam da ga pijem. Tek kasnije sam to saznala. I ja imam ljuljanja, slabost, malaksalost…

 • viki
  29 novembra, 2016, 19:20

  Kako vam izgledaju ta ljuljanja mozete li mi objasniti? I ja imam nesto al da objasnim neznam

 • Kaja
  29 novembra, 2016, 20:32

  Kod mene je osjecaj kao da me zanosi u stranu dok hodam. Nesigurna sam ,a noge kao da nisu moje. Kod mene su se simtomi vremenom pojacali i traju po cijelli dan.

 • Milica
  29 novembra, 2016, 20:34

  Veruje mi da ni ja ne zna kako bi to tacno opisala. Ne mogu nazvati vrtoglavicom jer mi se ne okrece prostor. U pitanju je vise neka nestabilnost u glavi, osecaj da cu se srusiti, telo mi se ljuska kao da sam na brodu, podrhtavaju misici, noge kao da klecaju. Naidje i nalet slabosti. Nekad mi se i vid pomuti i cudan osecaj u ocima

 • Anonimni
  29 novembra, 2016, 20:34

  Ima li neko od vas strahove lupanja srca malaksalost gusenje panicne napade strah od komunikacije od nepoznatih ljudi zamuckivanje  itd…

 • Anonimni
  29 novembra, 2016, 20:35

  Ima li neko od vas strahove lupanja srca malaksalost gusenje panicne napade strah od komunikacije od nepoznatih ljudi zamuckivanje  itd… i sta pijete od lekova

 • Kaja
  29 novembra, 2016, 20:48

  Milice ista stvar. Tako se i ja osjecam. Koliko dugo imas te simptome?da li pijes neke lijekove?jesi li bila kod neurologa ili orl specijaliste?

 • Milica
  29 novembra, 2016, 21:39

  Kajo, malo vise od godinu dana. Bila sam i kod kardiologa, neurologa, doktora opste prakse, radila hormone stitne i sve je bilo u redu. Neurolog mi je dao dijagnozu anksioznosti i prepisao ksanaks. Pisala sam ti gore o tome. Sada popijem ujutru ksanaks 0,25mg i ponekad uvece ali retko. Mogu da kazem kako mi na pocetku nije pomagao ali sad pomaze. Pre podne sam ok. Verovatno dok deluje lek pa od podne mi uvek krenu ti simp. A ne zelim i u podne da se kljukam lekovima jer znam da stvaraju zavisnost. Pre ksanaksa sam pila bromazepam od kog sam imala uzasne vrtoglavice. Pila sam par dana propanolol koji mi je prepisao kardiolog ali neurolog mi je izbacio taj lek. Kao i bromazepam.

 • Kaja
  29 novembra, 2016, 22:04

  Ja sam bila kod neurologa nekoliko puta, i meni je dijagnoza anksioznost,isto prepisan ksanaks 0.25 mg. Ne pijem ga jer sam citala da razvija najbrzu zavisnost. Pritom mi nije pomgao ,tih nekoliko dana dok sam ga pila. Ja planiram da odem kod fizijatra da provjerim atlas,kod dosta ljudi zna da izaziva ovakve simptome. Ni ja nisam bila kod orl spec. Jer u principu to nisu klasicne vrtoglavice koje su svojstvene za vertigo.Koliko dugo vec pijes xanax?

 • Milica
  29 novembra, 2016, 22:30

  E zato ni ja nisam bila. Jer nikad mi se nije okretao prostor. Tako da se to i ne moze nazvati vrtoglavicom. Pa meni je ksanaks prepisan prosle godine u novembru. Isto kao i ti pila sam ga par dana i prestala jer mi nije pomagao. Onda do januara nisam nista pila, osecala sam se uzasno i otisla kod neuropsihijatra. Ona mi je objasnila kako deluje taj lek i pocinjem ponovo da ga pijem. Po dva leka. Jedno mesec dana. Bilo mi je bolje i onda sama smanjujem na jedan lek i pijem po jedan lek sve do juna kad sam skroz prestala. Onda mi se ponovo u avgustu pojacavaju simp i ponovo se vracam na ksanaks. I od tada do danas pijem svako jutro i ponekad vece ali vece je retko. Meni neuropsihijatar kaze da je doza jako mala, da ne moze da mi naskodi i da ta doza ima kratko dejstvo. 

 • Iva
  30 novembra, 2016, 10:19

  Jel ima neko ta ljuljanja u glavi,zanosenja kao da mu se mozak na momente pomeri u stranu i dok sedi,ili vas samo ljulja dok hodate?

 • Milena
  30 novembra, 2016, 13:36

  Zavisi od dana nekad ljulja i zaljulja dok se sjedi ,a nekad ne zasto se sve to desava nije mi jasno,uhvati i ta lazna vrtoglavica ,drhtanje a i klecave noge ,pa strah od padanja u nesvest,previse je ovih ludih simptoma bez nekog razloga,samo odjednom krece samo od sebe,neki fani super a neki dodje da vristim od muke,bogami moga mislim da sam pukla skros

 • Anonimni
  30 novembra, 2016, 18:30

  Ne znam da li ste danas citali novine? Izvinite sto cu sad o ovome da pisem ali sam nakon saznanja da je jedna devojcica umrla zbog anksioznosti prestravljena sam. Svi govore kako se ne umire zbog ovoga a vidite da moze da se desi? Kako i kome sad verovati? Kako su smeli uopste da pisu o ovome kako ce ljudi koji su procitali ovo danas reagovati? Mislim na one koje imaju anksioznost? Kako da pomognemo sebi?

 • Antonelllla K. cona
  1 decembra, 2016, 7:44

  Pitam se oce li ovo ikada stati..tj. Prestati…ili obo ce nas pratit cijeli zivot,,, Meni vec 4 godine ovo traje,,,,

 • Kaja
  1 decembra, 2016, 10:19

  Antonella da li imas periode kad si bez simptoma?da li ti se vremenom stanje pogorsalo ili popravilo?uzimas li neku terapiju?meni traje dvije ,al mi je sad gore nego na pocetku. Toliko sam umorna od ovog stanja,zeljna zivota. Sta ti kazu doktori?

 • Antonelllla K. cona
  1 decembra, 2016, 17:01

  Iman nekad nemam simtoma ali to su rijetki dani u zadnje vrijeme..S napadom panike sve je pocelo.. Stalno o tome razmisljam stra me da imam neku bolest…nsjcesci simtomi….su mslksavost osijecaj nemoci..padanja u nesvijest….Ali to se ima 4 godine nije nikad dogodilo

 • mala
  2 decembra, 2016, 18:20

  Cao svima.
  Anksiozna sam zadnjih par godina ,prosla sam I napade panike ,I mucnine,vrtoglavice,gumene noge,propadanje u zemlju,slab vid,trnjenje ,gusenje,znaci sve gluposti.strahove od bolesti,njih jos imam jer sam hipohonder.
  I sad mi se opet desava nesto,I ja svasta tripujem.
  Da li neko ima sledece- zacepi se uvo,pa nozdrva ,pa pritisak u usima,I glavu.zujanje pitanje,pa kao neko vibriranje u daljini,pa onda kao da mi se iz jednog uveta premesti u drugo,I sve tako.
  Bas je mucno I brinem se Frown

 • Antonelllla K. cona
  3 decembra, 2016, 8:12

  mala da kao sto si nabrojala imam sve to ali na dane,  koliko godina vec traje,,je li imas simtome po cijeli dan ili?

Obavesti me o novim komentarima na e-mail (moraš da upišeš svoju e-mail adresu). Prijava bez pisanja komentara.

Klikni na smajli koji želiš da koristiš:
(bez previše smajlića po poruci)

SmileBig SmileGrinLaughFrownWinkKissRazzAngelAngryReally AngryConfusedThinkingCoolEvil GrinReally PissedCryWiltShameCuteKissingShockTrembleFoot in MouthIDKQuestionSweatGo AwayHug RightClapDanceVictoryYawnFemale FighterSoldierStarvingHeartYesNoBeerCoffeeRoseJump