Anksioznost

Anksioznost predstavlja najčescu bolest današnjice, stres je glani uzrok anksioznosti, prema jednom istraživanju čak 70% mladih ljudi boluje od anksioznosti.Anksioznost i depresija su različite ali mogu da se povežu. Osoba koja pati od anksioznog poremećaja oseća konstantnu uznemirenost zbog jačeg lučenja adrenalina, ne zna šta joj se dešava i želi da se oslobodi te uznemirenosti, ona se bori!Dok depresivna osoba nema volju da se bori.Često zna anksiozna osoba pasti u depresiju, jer se stalno pita “Zašto mi se to desava???“, “Zašto baš ja?“, “Hocu normalno da živima!“, i ne zna kako da izađe iz začaranog kruga.Treba zapamtiti da se anksioznost uspešno leči pomoću lekova (antidepresiva) koji ne izazivaju ovisnost i ne piju se stalno i pomoću vežbi za opuštanje.Anksioznost ne nestaje preko noći, vremenom ce  se osoba rešiti svih tegoba jer anksioznost se uspešno leči!

nikakva sramota priznati problem,osoba koja boluje od toga nije luda, svesna je svog problema i želi da ga se oslobodi! Treba joj zato pružiti podršku, razumeti je, i pomoći joj da savlada problem, da shvati da je i dalje normalna i da ima problem koji ima svaki treći čovek na ovoj planeti u današnje vreme!

Anksiozni poremećaji (Anksioznost)


Glavna karakteristika ovih psihijatrijskih poremećaja je prisustvo anksioznosti, odnosno straha. Ova dva osećanja, anksioznost i strah, se javljaju uvek kada procenimo da nam preti neka opasnost. Kažemo da se radi o strahu ako je opasnost neposredna, a da se radi o anksioznosti ako osoba strašljivo isčekuje neku opasnot u budućnosti. Pored straha koji se javlja u situacijama koje sa sobom realno nose neku opasnost, postoje i strahovi koji se javljaju kad opasnosti uopšte nema, ili je opasnost mala, a reakcija straha prenaglašena. Takvi strahovi se nazivaju  nerealnim ili bolesnim strahovima .

Klinička slika

Za pojačane zahteve tela u slučaju borbe ili bekstva iz opasnosti, potrebna je veća količina kiseonika, te počinjemo ubrzano da dišemo. Ubrzava nam se i rad srca i raste na kratko vreme i krvni pritisak, a sve u cilju da se krv sa neophodnim materijama dopremi u što većoj količini do onih delova tela koji su nam tada neophodni. Takođe, javi se i preraspodela krvi, tako da se krvotok u onim delovima koji nam nisu u trenutku opasnosti neophodni nešto malo redukuje, dok se u drugim delovima pojačava. Zato kada osetimo strah prebledimo i osuše nam se usta. U isto vreme se i usporavaju neki procesi bez kojih u tom kritičnom trenutku možemo, da bi se sačuvala energija za odbrambene aktivnosti. Tako se recimo usporava rad creva, pa kad imamo strah osećamo nelagodnost u stomaku. Svi se mišići malo zategnu da bi bili startniji. To nam pomaše u odbrani, ali ako strah potraje, kao posledica može se javiti glavobolja i bol iza grudne kosti jer se tamo nalaze mišići čija zategnutost dovodi do neprijatnog osećaja. Da se telo usled oslobađanja veće količine energije ne bi pregrejalo, uključuju se nove svrsishodne reakcije koje služe da snize temperaturu tela, a to su drhtanje i preznojavanje.

Vrste anksioznosti:

Panični poremećaj se karakteriše pojavom paničnih napada i takozvane anticipatorne anksioznosti. Panični ataci su uglavnom iznenadni napadi straha koji se javljaju „kao grom iz vedrog neba“. Strah počinje polako da raste, dostigne maksimum za nekih desetak sekundi, traje jedno određeno kratko vreme u najizraženijem obliku (koje se meri u minutima), a onda spontano opada. U trenutku najačeg straha osoba obično ima utisak da joj preti neposredna opasnost uz čest osećaj životne ugroženosti. Imaju utisak da se sa njima u tom trenutku dešava nešto strašno, poput infarkta miokarda, šloga, veruju da će da se uguše, izgube svest ili polude. Imaju izražene telesne simptome koje prate strah, ali je najčešće prisutan ubrzan srčani rad, preskakanje srca i ubrzano disanje. Dešava se da tokom straha dišu otvorenim ustima i duboko, ili brzo i plitko, što zbog poremećenog odnosa kiseonika i ugljendioksida u našem telu dovodi do neprijatnog osećanja trnjenja ili mravivanja po telu kao i osećanja nestabilnosti i vrtoglavice. Često kažu da imaju osećaj kao da su im noge od gume i da imaju neprijatan osećaj iza grudne kosti u vidu pritiska. Česta tegoba je i drhanje i preznojavanje. Anticipatorna anksioznost je strepnja, zebnja, slutnja da se ovakav panični atak ne ponovi. Ona je prisutna između dva napada i dodatno iscrpljuje. Mogu se javiti i noćni panični ataci, a prepoznajemo ih tako što se osoba budi u toku noći u strahu, preznojena i uznemirena, a da prednodno nije imala noćne more ili teške snove.

Opsti anksiozni poremećaj se karakteriše pojavom strepnje, zebnje, slutnje povezane sa najmanje dve ili više svakodnevne i uobičajne situacije. To su osobe koje tokom većeg dela dana stalno slute da će se nešto loše dogoditi. Stalno im je u glavi prisutna misao koja počinje sa „šta ako…..“. Recimo, dete izađe da se igra a majka provede strahujući par sati – „Šta ako se oklizne i udari nezgodno glavu“, „Šta ako mu ode lopta na put i zgazi ga auto“, Šta ako ga neko stavi u kola i odveze u nepoznatom pravcu“, „Šta ako se preznoji i prehladi, pa dobije zapalenje pluća i umre“ i sl. Slutnje su uvek katastrofične. Mora se imati na umu da su to strepnje koje su prisutne kontinuirano tokom dana, i to više od 60% vremena. Uz to, takvog su intenziteta da ometaju osobu da normalno funkcioniše, iscrpljuju je i dovode do velike patnje. Ono što je takođe karakteristično za generalizovani anksiozni pormećaj je da osoba ima utisak da ne može da kotroliše strepnju i da je ona preplavlja. Ako duže traje, osoba kao po pravilu postaje i depresivna.

Socijalna fobija se karakteriše neadekvatnim i intenzivnim strahom od negativne procene drugih ljudi. Javlja se u situaciji kada se osoba nalazi u socijalnim relacijama. Postoje dva obilaka – generalizovan i negeneralizovan. Osobe koje su obolele od generalozivanog oblika socijalne fobije imaju strah od negativne procene u skoro svim socijalnim situacijama. Dešava se da im je teže sa određenim osobama – sa mlađim ili starijim, sa istim polom ili suprotnim polom, sa autoritetima, sa poznatim ili nepoznatim osobama. Uvek je suština njihove strepnje i straha da će ih ljudi loše proceniti i da će ih u kranjem slučaju odbaciti, da ih neće poštovati i uvažavati pa čak i ismejavati. Zbog toga izbegavaju da odlaze na žurke, slave, ako se i nađu u društvu, izbegavaju da započnu razgovor, da se uključe u diskusiju i sl. Drugi oblik socijalne fobije je negeneralizovan ili jednostavni oblik kada osoba ima probleme u tačno određenoj socijalnoj situaciji – recimo, dok jede, kad treba da se potpiše, posluži goste ili da održi neku javnu prezentaciju ili govor. Čest je strah od crvenjenja i drhtanja ruku. Za razliku od drugih anksioznih poremećaja kod kojih se ono od čega se plaše ne događa, kod socijalne fobije takvo što se može desiti. Recimo, ako osoba ima strah da će joj zadrhtati ruka dok služi kafu goste, zbog stalnog negativnog isčekivanja, odnosno porasta anksioznosti, može se kao jedan od pratećih telesnih simptoma javiti i drhtanje ruku. Treba znati da se ne radi o sramežljivim ljudima koji nisu mnogo aktivni u socijalnim situacijama, već o osobama koje zbog ovog straha imaju visok stepen patnje i nefunkcionalnosti. Među njima je velik broj onih koji zbog tegoba nisu dostigli akademska stremljenja, značajan je broj koji su bez partnera i bez zaposlenja. Ono što je takođe važno, imaju veoma mali broj poznanika i prijatelja iako su im želje potpuno suprotne.

Jednostavna fobija je strah koji se javlja od jedne određene situacije ili objekta. Recimo strah od vožnje liftom ili avionom, strah od visine, insekata, psa, krvi. Kao kod svih fobija i ovde postoji karakteristično ponašanje bežanja i izbegavanja. To znači da recimo osoba koja se boji visine izbegava da gleda kroz prozor, da priđe prozoru, da ide kod prijatelja koji stanuju na višim spratovima. Ako i pođe i javi se strah, pobegne iz te situacije.

Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)

Teskoba kao posledica kroničnog stresa, (engl. PTSD) Obično sledi nakon izloženosti osobe traumatskom događaju kao što su posmatranje, smrti druge osobe,  iznenadna smrt bliske osobe ili prirodna katastrofa itd. Tri su osnovne manifestacije PTSP-a: „oživljavanje“ traumatskog događaja (noćna mora), izbjegavajuće ponašanje (izbjegavanje mjesta povezanih sa traumom), te emocionalno udaljavanje od drugih i psihološka uznemirenost.

Opsesivno- kompulzivni poremecaj Karakterišu ga opsesije i kompulzije. Opsesije su nametljive neprijatne misli, slike i impulsi. One se umeću u normalan mislaoni tok, prekidaju ga, veoma su neprijatne i za osobu najčešće neprihvatljive sadržine. Zbog toga dovode do veoma visoke napetosti i straha da se to što im je polo napamet i ne desi, te pokušavaju da takve misli zaustave i otklone. Međutim, to im uspeva samo na kratko, s obzirom da se one veoma brzo vraćaju i uznemiravaju ponovo. Sadržaj opsesivnih misli je obično povezan sa bolešću, smrću, sa nekim agresivnim ponašanjem. Recimo, misao da osoba nije dobro isprala ruke nakon sredstava za čišćenje i da će preneti otrovnu hemikaliju na hleb i hranu te tako ugroziti zdravlje i živote svojih ukućana. Ili nametnuta slika kako uzima makaze i ubada sebe u ruku. Na sreću, iako imaju utisak da mogu da izgube kontrolu i tako nešto urade, to se nikada ne događa. Postoje i opsesije religiozne sadržine, seksualne sadržine i opsesije simetrije. Kompulzije su radnje pomoću kojih osoba pokušava da spreči eventualne posledice. Recimo, ako osoba ima opsesiju da će zbog toga što je sredstvo za pranje kupatila ostalo na rukama zagaditi hranu i teško poremetiti zdravlje ukućana, ona će u pokušaju da spreči tako nešto prati ruke i po nekoliko sati dnevno. Kompulzije se uglavnom ritualno rade, recimo, uvek na tačno određen način, određen broj puta i istim redosledom. Postoje i takozvane mentalne kompulzije, kada osoba pokušava da spreči „katastrofu“ tako što zameni neprijatnu sliku ili misao nekom drugom, suprotnog ili prijatnog značenja.

Lečenje anksioznih poremećaja je moguće na dva načina. Najpre, mogu se lečiti lekovima. Ranije se smatralo da se mogu otkloniti davanjem lekova za smirenje tipa Benzedina, Bromazepama, Lorazepama i sl. Danas je terapijski pristup lečenju anksioznih poremećaja u potpunosti drugačiji. Naime, osnovni lekovi za sanaciju tegoba su antidepresivi i to dominantno oni koji spadaju u grupu selektivnih inhibitora ponovnog preuzimanja serotonina. Lekovi za smirenje se uključuju samo u početku i veoma brzo izbacuju iz terapije obzirom da imaju veoma izuzetan potencijal za razvoj zavisnosti ako se dugo i bez kontrole uzimaju. Ako se razvije zavisnost, to postaje nov problem i bolest koju je, nažalost, znatno teže lečiti od samog anksioznog poremećaja. Za lečenje anksioznih poremećaja kognitivno bihejvioralna terapija je metod izbora u odnosu na sve ostale psihoterapije. Kod značajnog broja pacijenata moguće je pomoći mu samo pomoću ove psihoterapijske metode. Međutim, najbolji rezultati se postiži kombinacijom medikamentozne i kognitivno bihejvioralne terapije, s obzirom da medikamenti brže oslobađaju pacijenta od patnje, dok im kognitivno bihejvioralna terapija  daje mogućnost da nauče kako da kontrolišu strahove i bez lekova, produžavaju remisiju i smanjuju verovatnoću nastanka  nove epizode bolesti.

Simptoni anksioznosti su:

Agorafobija
Bledilo
Bol u grudima
Bol u licu ili vilici slicna zubobolji
Bolovi u vratu i ramenima, ukocenost lica ili glave
Brzo praznjenje zeluca
Drhtanje (vidljivo ili unutrasnje)
Glavobolje i osecaj cvrstog „obruca“ oko glave
Hormonalni problemi
Knedla u grlu i poteskoce s gutanjem
Losa probava, konstipacija i proliv
Lupanje srca, usporeni otkucaji, palpitacije
Nesanica
Nocne more
Osecaj gusenja i zadihanosti
Osećaj jeze i bockanja u koži
Osip
Peckanje oci
Pojacana depresija
Pojacana osetljivost na svetlo, zvuk, dodir i miris
Poremecaj sluha
Problemi sa vidom (iskrivljene slike)
Simptomi poput gripa
Slabost i trnci u rukama i nogama (stopalima)
Strah od ludila i gubitka kontrole
Strujni šokovi u telu
Suva usta
Znojenje

Agorafobija(strah od velikih otvorenih prostora gde ima ljudi) je normalan odgovor na anksioznost i samoodbranu. Kad se osećamo ugroženima, želimo se povući negde na sigurno, poput kornjače u svoj oklop.

Kod anksioznosti je vrlo važno da uspostavite kontrolu nad takvom reakcijom. Izbegavanje situacija nije učinkovit način borbe s agorafobijom!

Agorafobija može biti vrlo iscrpljujuća . Nemojte prestati izlaziti van! ako to počnete raditi ubrzo ćete videti da svaki put kad se trebate suočiti sa spoljašnjim svetom dobijate napade panike.

Panika vas može uhvatiti čak i kući od same pomisli da trebate ići napolje, zato nema smisla da se tako ponašate. Koristeći taktike odvraćanja pažnje koje preporučujem, naučićete kako se vratiti natrag u svet i kako uživati u njemu kad to učinite.

Za ovo je potrebno vežbe i vremena, ali se može učiniti i videcete da ce proci!

Zbog mišićne napetosti, bol u grudima vas zbilja može uplašiti. Prva reakcija svih koji pate od anksioznosti, a osete bol u grudima, je da umiru od infarkta. To nije istina. Bol kod infarkta je vrlo različit od ovog bola i obično ne počinje u grudima. Duboko disanje i vežbe opuštanja vrlo su uspešan način smanjivanja ovih simptoma.

Anksioznost u krvotok oslobađa adrenalin koji ubrzava rad srca, pa imate osećaj kao da vam srce treperi i preskače. To je savršeno normalno i ne može vam naškoditi ni na koji način!

Usporeni otkucaji su takođe jedan od uobičajenih znakova anksioznosti. I opet, to ne znači da će vam srce prestati kucati, možda se i čini čudno i zbunjujuće, ali ne obraćajte pažnju na to i verovatno će nestati samo od sebe.

Svi mi imamo strah od ludila i gubitka kontrole, ali budite uvereni da nećete poludeti. Ludilo nije svestan čin; oni koji pate od ozbiljnih mentalnih bolesti nisu svesni svog puta do njih. Nećete poludeti!

Zbrkane nervne poruke u mozgu u umornim nervima i umornom telu ne znače ludilo. Misli su nesvesni produkt moždane aktivnosti. Ako ste anksiozni, depresivni, ljuti ili pod stresom, to utiče i na vaše misli; ne samo raspoloženje nego i telesna hemija.

Koncentracija kiseonika u krvi može uticati na moždanu aktivnost i centralni nervni sistem, kao i druge telesne hemikalije poput adrenalina, hormona pa čak i vitamina. Ove neugodne misli, osećaji i potpuno iracionalni strahovi ne mogu naškoditi niti vama niti drugima !

Bilo kakva misao o povređivanju sebe ili drugih je samo misao! Nista od toga se nece desiti! Kako se telo opušta i postaje manje anksiozno, misaoni proces se vraća u normalu.

„Beži ili se bori“ reakcija vrlo je intenzivna i mobiliše mnoge telesne sisteme. Cirkulacija, koncentracija kiseonika i ugljen dioksida u krvi se menja, a mišići su napeti i spremni za akciju.

Sve ove promene imaju dubokog uticaja na telesne osećaje, a slabost ekstremiteta (ruke, šake, noge, stopala) jedan je od tih osećaja. Trnce uzrokuje nakupljanje ugljen dioksida iz krvi u udovima. Ako protresete udove, možete poboljšati cirkulaciju u tim područjima. Ovi simptomi nisu opasni i s vremenom će nestati. Lagane vežbe takođe mogu pomoći u slabljenju ovih simptoma. OVI SIMPTOMI NE ZNAČE DA DOŽIVLJAVATE INFARKT ILI BILO KOJI NEUROLOŠKI PROBLEM.

Nekada porodica, prijatelji ili partneri mogu da imaju problema ako se u njihovoj blizini nalazi neko ko pati od nekog anksioznog poremećaja ili neke fobije. Za porodicu može biti veoma teško da razume zašto član njihove porodice neće ili ne može da uradi neku laku obavezu kao što je odlazak napolje u prodavnicu, vožnja automobila i slično. Stvari se mogu još više pogoršati kada npr partneri ili članovi porodice saznaju da njihovi najbliži neće ili ne žele da idu na godišnji odmor sa njima.

Nije nenormalna pojava da porodica takoreći optuži anksioznu osobu da je totalni egoista i da samo misli na sebe i na svoje stanje. Kada kažem anksiozna osoba, mislim generalno na svaku osobu koja ima probleme sa anksioznošću, napadima panike, depresijom ili opsesijama. Mnogi pripadnici porodice počinju da sumnjaju u anksiozne ljude, čak nekad pomisle da njima stvarno nije ništa, već da su oni lenji, da se samo pretvaraju i tome slično. Takođe veoma je rasprostranjena pojava da porodica ili prijatelji govore anksioznim ljudima: „Daj saberi se već jednom“, „Nije ti ništa“, „Ti to samo umišljaš“, „Prekini više sa time“, itd….

Ukoliko se u vašoj porodici nalazi neko ko ima problema sa anksioznošću, napadima panike, depresijom i slično, potrebno je pre svega da razumete ove poremećaje. Priroda ovih poremećaja jeste da se oni koji pate od tih poremećaja veoma lako i često povlače u sebe, žele samoću, počinju previše da razmišljaju o tome kako se osećaju itd… Oni to ne rade zato što žele, već zato što su ih ti poremećaji naterali na to. Takođe je potrebno da razumete da bi oni koji pate od ovih poremećaja odavno se već pribrali ili sabrali, da mogu to da urade. Oni to svo vreme i pokušavaju.

Savet: Ukoliko imate neki od oblika anksioznosti obratite se neuropsihijatru (psihijatru), mnogi idu kod psihologa, treba da znate da psiholog nije stručan za propisivanje lekova, dok svaki neuropsihijatar(psihijatar) је i psiholog! Uz pomoć psihoterapije i lekova *antidepresiva**koji ne stvaraju ovisnost i nećete ih piti ceo život, ne brinite, zauvek cete se osloboditi tog problema.Verujte u SEBE i samo napred!


Podeli sa prijateljima

» PROČITAJ 10.688 KOMENTAR

Pogledajte još i ovo:


Anksiolitici ili antidepresivi

Vaše slabe stres-tačke

Strah od bliskosti i vezivanja ?!


10.688 komentara na “Anksioznost”

 • Ana
  13 novembar, 2017, 11:31

  I da kod mene nema te 0 samo F41 ako ta 0 nesto znaci

 • Anonimni
  13 novembar, 2017, 12:54

  Kako ste danas, Ja lose bas, ona slabost u glavi, lose spavam, jer mi je lose i kad legnem

 • Jole
  13 novembar, 2017, 13:31

  Koliko dugo traju vasi napadi panike?

 • Ljiljan
  13 novembar, 2017, 14:25

  Ana, nemam fb profil. A ona nula ne znači ništa, to je početna tačka dijagnoze.

 • Anonimni
  13 novembar, 2017, 14:27

  F41. Generalizovani anksiozni poremecaj. Imam ja to. Ukucaj na guglu generalizivani anksiozni poremecaj dobices informacije.

 • Ljiljan
  13 novembar, 2017, 14:33

  Često sam satima u panici i strahu. Onda pokušam da se, kao, opustim disanjem, Nisam baš uspešna. Kako se vi opuštate?

 • Ana
  13 novembar, 2017, 15:24

  Ljiljan malo me tjesi to sto ti ne smijes piti tablete a opet ti je dr rekao da ti se nece nista ozbiljno desiti od ovog da prihvatis svoje stanje,ja nekako uvek strepim od ovolike uznemirenosti i straha da cu poludjeti da necu moci to izdrzati.Anonimni hvala za objasnjenje al ja vise ni sama ne znam koji mi je vrag za ovih deset godina sam sve forume procitala i i svemu se nasla i u gap i opsesivnim mislima tako da nekad mislim da je mene bas sve strefilo

 • Ljiljan
  13 novembar, 2017, 15:37

  Ana, i mene je baš sve strefilo. Možda treba da pokušamo jedni drugima da pomognemo. Anonimni je imala ideju da govorimo jedni drugima i o pozitivnim stvarima.

 • Ljiljan
  13 novembar, 2017, 16:27

  Na http://www.anksioznost.net ima dobrih saveta u vezi sa našim problemima, možda nekome pomognu.

 • Ljiljan
  13 novembar, 2017, 17:37

  Još jednom o lekovima. Rrazgovarajte sa svojim lekarima, oni treba jedino da se pitaju. To što ja imam alergije na lekove pravi mi velike probleme. Da ih nemam, gutala bih i šljunak samo da mi bude lakše.

 • Ana
  13 novembar, 2017, 20:53

  Jel imate osecaj kao da neko stoji iza vas i onda vas uhvati strah mozda ludim

 • Ana
  13 novembar, 2017, 22:05

  Ja se tako plasim da ovo kod.mene nije anksio vec da je ko zna kakva dusevna bolest zasto se simptomi pojacavaju i imam neke koje nisam nikad imala

 • Ljiljan
  13 novembar, 2017, 22:29

  Ana, pročitala sam na hiljadu mesta da je strah od ludila znak anksioznosti, i da nećete poludeti, već da samo sebe zastrašujete. Time skrećete pažnju sa nekog problema koji nikako da rešite. Simptomi vam se pojačavaju jer imate verovatno i strah od straha.Plašite se da ćete zapravo izgubiti kontrolu nad sobom jer tako mi zamišljamo ludilo.Ne bojte se, nećete poludeti. Pročitajte tekst o anksioznosti iznad naših komentara. Nabavite knjigu našeg poznatog psihijatra Vladana Starčevića „Bez straha o strahu, panici i fobiji“. Ja se osećam isto kao i vi a onda uzmem knjigu i ponovo i ponovo je čitam. Srce mi ubrzano lupa, ukoče mi se mišići vrata i leđa a onda primenim vežbe iz knjige i bude mi lakše.

 • Ljiljan
  13 novembar, 2017, 23:40

  Neki psiholozi tvrde – ako prihvatamo strah, ako se ne borimo s njim, on će brže
  proći.
  Čak i kada osećate jak strah imate kontrolu, jer strah ne dovodi do gubitka kontrole.
  Strah nije opasan i ne može da ugrozi funkcionisanje našeg tela ni na koji način.
  To nisu moje reči već reči stručnjaka. Možda će nekom pomoći.

 • Ana
  14 novembar, 2017, 0:24

  Hvala Ljiljan puno na ovim recima malo me to smiri mada sam jako cudna sama sebi kao da nisam ja,koliko se ti dugo boris sa ank

 • Anonimni
  14 novembar, 2017, 1:01

  Ja mislim da mu imamo i strah da pricamo o pozitivnom Smile Big Smile

 • Ana
  14 novembar, 2017, 12:59

  Kako ste danas,ja opet lose nikako da me bar malo.popusti

 • Makica
  14 novembar, 2017, 13:46

  Da anonimni.. bas tako.. ja kad dodje neki dan da nisam anksiozna, prosto se zabrinem sta nije u redu.. saziveli smo se ovim stanjem.. samo se nadam da ce kao sto je doslo-tako i proci..

 • Ljiljan
  14 novembar, 2017, 13:58

  Ana, prihvatite da vam je loše, svi imamo te strahove, bar mi na ovom sajtu. Od kako znam za sebe bila sam preosetljiva. Ne znam da li ste probali da smanjite strah ponavljanjem pozitivnih misli. Na pr. – Sve je dobro, proći će, i ranije mi se ovo događalo i ništa se nije desilo. Ja prihvatam i volim sebe čak i sa strahom, prihvatan ga i on polako odlazi…
  Ja tako pokušavam da se smirim, probajte i vi. Anonimni, imaš pravo,

 • Anonimni
  14 novembar, 2017, 16:36

  Ja opet osjecam slabost i malaksalost

 • Djevuška
  14 novembar, 2017, 17:55

  Dragi moji drugari, evo me opet da vidim kako ste i da pozdravim nova lica! Ako ste poslušali moje savete u vezi anksioznosti, trebalo bi da vam je već sada uveliko bolje. Fizička aktivnost, menjanje loših i toksičnih misli, joga + meditacija, druženje, nikako izolacija, pravilno disanje… iako je počelo hladno vreme, ne odustajte od laganih šetnji 30 minuta do 1. sata. Šetanje vam bistri misli i podiže nivo dobrih hormona serotonina i dopamina. Čuvajte se svih oblika stresa, čak i najmanji stres pojačava kortizol i nalete adrenalina, pa telo vam daje signale da mu je loše uz loše misli. Anksioznostu, kao poremećaj, ( a ne bolest, kako to neki psihijatri definišu) dobijaju emotivne, preosetljive, nesamostalne, i u velikom broju osobe koje su bile prezaštićivane u detinjstvu i mladosti i sad ne mogu da se snađu u realnom životu, pa ih strahovi od budućnosti blokiraju i remete im svakodnevnicu. Ono šta nas hrabri je da smo veoma inteligentni, ali avaj, šta imamo od toga kad buzdovani ne pate od anksioznosti. Laugh Želim da vas ovo nasmeje! Ovde smo svi odrasli i punoletni, pa vam treba “ otvoriti oči“, kao što su meni uradili da bih se na pravi način suočila sa stanjem koje mi se dešavalo. Anksioznost nas prati celog života zato što nam mentalni sklop slabiji, nežniji i imamo malu toleranciju na svakodnevni stres, koji je okidač za anksioznost. Ovo ne treba da vas uplaši, već da ojačate i da strahove držite pod kontrolom kad ih prihvatite kao deo vas. Ja nisam pila AD, kod mene je sve jako dugo trajalo zbog smrtnih slučajeva u porodici, pa sam bila i depresivna, ali sad je već bolje. Ja vas ne savetujem da ne pijeta AD, ali oni samo zamaskiraju pravu sliku, na početku vam je bolje, pa ponovo upadate u začaran krug lekova koji treba da se piju najmanje godinu dana, a za to vreme jetra strada… to je već dokazano. Pošto sam imala dosta stresova od leta, pa do sada, i meni se anksioznost vratila, ali ne u onoj meri, kao što je bila. Pijem kapsule kantariona ( Anafarm), preporuka je 3 x po 1 kapsula i čaj od kantariona ( Dr Josif Pančić) ujutru i uveče, i tada bolje spavam, bez buđenja u 5 sati. Za sada, toliko! Pišite kako ste, ne kukajte previše, već sve okrenite na šalu, maknite se od računara i mobilnih telefona… i dišite punim plućima! Voli vas Djevuška i želim vam svako dobro! Heart Yes

 • Ljiljan
  14 novembar, 2017, 18:08

  Pametnica ova Djevuška! Big Smile

 • Makica
  14 novembar, 2017, 19:25

  Hvala Djevuska na savetima! Samo izbeci stres je nesto najteze i naprosto nemoguce kad imas dete i dve svekrve (znaci jos dva deteta) + muza! Big Smile Big Smile

 • Anonimni
  14 novembar, 2017, 19:59

  Ljudi meni je sve u glavi, sva slabost, nemoc, malaksalost, sve mi krece iz glave, sav taj grc koji osjetim, sve je u glavi,meni je glava opterecena

 • Ljiljan
  14 novembar, 2017, 20:49

  Nasmej se Grin makar i ovako
  da bi strah otišo u prah
  mahni mu : da te se prođe
  i da ti nikad više ne dođe Wilt

 • Ljiljan
  14 novembar, 2017, 21:01

  Da, mahni mu Go Away

 • Anonimni
  14 novembar, 2017, 23:38

  Masem mu Ja svaki dan Hug Right

 • Ljiljan
  15 novembar, 2017, 15:20

  Gde ste??

 • Ljiljan
  15 novembar, 2017, 15:41

  Danas nemam energiju, sva sam bljak, baš, baš.

 • Ana
  15 novembar, 2017, 15:44

  Ljiljan izgleda da ja i ti nismo ni jedan dan ok,desava li setebi da imas osecaj da si se promenila da nisi ista osoba i imams li opsesivne misli itd

 • Ljiljan
  15 novembar, 2017, 16:17

  Da, da. Šta je strah da ću poludeti nego opsesivna misao? A ima i drugih, bolje da ti ne dajem ideje, te strah od ovog te strah od onog. Na 31. strani knjige koju sam ti rekla da redovno iščitavam, doktor Starčević piše: “ Imate doživljaj kao da stvari oko vas nisu stvarne ili da ste se vi izmenili“. Kaže čovek da je to jedan od znakova anksioznosti, ima ih mnogo. Kako si pomoći, on daje neke vežbe ali ja nisam istrajna.

 • Anonimni
  15 novembar, 2017, 17:02

  Imate li osjecaj da vam tlo propada,,, ili je to onaj osjecaj propadanja u glavi

 • Ana
  15 novembar, 2017, 17:08

  Nisam jos kupila tu knjigu

 • Ljiljan
  15 novembar, 2017, 18:11

  Ana, verovatno je ima u svim knjižarama, ja sam je kupila pre par godina.
  Anonimni, uglavnom mi se manta, to je to, valjda. Od straha su kratke noge i zapinju.

 • Anonimni
  15 novembar, 2017, 19:14

  Ljiljane, meni se desava da stojim u mjestu, i kao da mi tlo pod nogama propada, a u stvari Ja imam osjecaj da propadam, je li ti se desavalo to?

 • Anonimni
  15 novembar, 2017, 19:19

  Imam i taj osjecaj da ja vise nijesam Ja, sve mi cudno nekako, nekad mi se cini da cudno i gledam, da mi je faca cudna

 • Ana
  15 novembar, 2017, 19:37

  Ljiljan koliko godina imas vec anks

 • Ljiljan
  15 novembar, 2017, 19:59

  Nije red da vas nagovaram da kupite knjigu, ili uzmete iz biblioteke, „Bez straha o strahu, panici i fobiji“ dr Vladana Starčevića, psihijatra. Ali, knjiga će vam biti veoma korisna, odgovara na sva vaša pitanja..Anonimni, sve mi se dešavalo i dešava kao i tebi. Naravno da ti je čudno i da sebi izgledaš čudno kad si ustravljen i anksiozan. Ana, pet godina mi ovo traje…rekla sam da sam probala sa lekovima ali sam alergična na njih. Naplaćala sam se lekarima, i psiholozima, ali bez leka je teško a sa njima još teže. Moram da se naviknem na anks i to mi je.

 • Ljiljan
  15 novembar, 2017, 20:23

  Djevuška je potpuno u pravu, treba se otrgnuti od telefona i računara i ne treba stalno kukati. Vrtimo se tako u krug, a to je potpuno bez veze. Od večeras ću pokušati da primenim njene savete.

 • Ljiljan
  15 novembar, 2017, 20:25

  Pokušajte i vi drage drugarice pa da se čujemo u boljim izdanjima.

 • Anonimni
  15 novembar, 2017, 20:46

  A kakve si imala alergije na ljekove

 • Ljiljan
  15 novembar, 2017, 22:03

  jake osipe po telu koji su veoma svrbeli i povraćanja.

 • Anonimni
  15 novembar, 2017, 22:22

  A ljiljane da li su ti psiholozi bar malo pomogli,?

 • Adi
  15 novembar, 2017, 23:42

   Draga Helena 
  Molim vas za bilo kakav savet!
  prolazim kroz pkao!imala sam panicni napad koji mi je od ranije poznat,kojo je trajao par min i nestao,ali od tog trenutka sam ubedjena da umirem i sve vreme sam u iscekivanju.te misli ne mogu da kontrolisem i gotovo imam osecaj da je kraj.nemam snage ni za sta niti mogu da funkcionisem,jako sam uplasena i non stop oscekujem najgore.cini mi se cak i kad citam o anksioznosti i pn da to nije to,cini mi se kod mene je drugcije,svake secunde imam utisak da cu umreti i sve tako i krug!jesu li to simptomi psihicki ili se samnom stvarno nesto desava i postoji mogucnost da se to desi?cak sam razvila i slike u glavi kako sve to izgeda i bojim se onda da cu mozda umreti bas zato sto mislim da hocu!ne smem ni da zaspim a dok sam budna svake secunde se borim sa tim ,a i kad zaspim psecam isto,budim se uplasena i stalno sa tim nekim groznim osecajem koji me ne napusta.ne bih znala ni kako da ga opisem tuga ,bol,unutrasnji vrisak,napetost ili slicno!cak i kad pokusam objasniti sebi ok ovo nije znak umiranja i nece se nista desiti,spustim tenziju ali je taj osecaj ili EMOCIJA Jos uvek prisutna i plasi me iznova!i sve tako u krug!inace kada je sve to pocelo pre 4dana odmah sam pocela sa uzimanjem PAROXATA40,trenutna doza 10mg,jer sam ga zbog idtog pila godinama i prekinula pre otprilike mesec i po dana!i najgore od svega je sto vec imam iskustva sa time a sada mi se cini ne to nije to ,nisam ja to tako intenzivno dozivljavala i bila u takvom grcu,a opet mislim da bas tako jesam!dodatni me plasi misao da AD nece delovati da ovo nece prestati,i vise neznam kako da se nosim sa tim!mislite li da ce paroxat uraditi svoje bar sto se ovog dozivljaja svakodnevnog tice?iovo je cini mi se ne izdrzljivo a nemam kuda iz svoje koze!ima li nekog sa bas ovim intezitetom ili svi dozivljavamo isto a meni se cini da sam ja jedinstveni slucaj?ima mi koovakve simptome,havala svima

 • Ljiljan
  16 novembar, 2017, 0:31

  Anonimni, jedno vreme sam razgovarala sa psihologom ali su seanse za mene skupe. Imala sam par razgovora, ali to nije dovoljno.

 • Ljiljan
  16 novembar, 2017, 0:36

  Adi, ko je Helena? Izvini što to pitam, nisam je našla u ovim našim komentarima.

 • Anonimni
  16 novembar, 2017, 0:44

  Pa da ljiljane, treba oci privatno, a treba izdvojiiti dosta novca, da bi se dostigao neki efekat, Adi samo polako, disi, disi, mislim da ti se vratila ankcioznost,, ali znas kako to ide ako si vec prosla kroz to, je li ti se sta desilo do sad? Ne! Nece ni sad vjerovatno, mozda su malo jaci simptomi, a jos jaci jer ih ne pustas iz glave, to dobro znamo svi ovdje.

 • Anonimni
  16 novembar, 2017, 0:53

  Mene je veceras bas iscrpio onaj osjecaj u glavi, napetost, muka, ali naidje tako bas jako, i onda na sto Jada popusti oluja, uzas.

 • Ena
  16 novembar, 2017, 12:03

  Adi,da li imate zvanicnu dijagnozu,pretpostavljam da da s obzirom na lek koji pijete.Moram da priznam da ovo o cemu Vi pisete,deluje prilicno zastrasujuce,ali ne mislim objektivno zastrasujuce,vec je Vas dozivljaj istog preintenzivan,kao sto i sami navodite.Nema potrebe da do te mere mucite sebe,zaista.Ako niste obavili osnovne lekarske pretrage-ks,ekg isl,moj Vam je savet da se prvo ide u smeru otklanjanja sumnje na organsko poreklo Vasih tegoba-u sta,realno,sumnjam,a zatim potrazite psihijatra koji ce Vam odgovarati i kome cete moci da verujete.
  Srecno!

 • Anonimni
  16 novembar, 2017, 14:47

  Meni nekad od uzbudjenja anksioznost se pojaca, treperi mi tijelo, a to je bas tezak osjecaj, to treperenje

 • Adi
  16 novembar, 2017, 18:00

  Joooj ena sad si mw jos vise uplasila

 • Adi
  16 novembar, 2017, 18:03

  Joooj enanadala sam se da ce mi neko reci da prolazi kroz isto pa da me to malo smiri,sad sam u jos vecem haosu!nisam ja to nista radila ,meni su davno prepisani ovi lekovi koje sam pila i prestala sa njima pre oko mesec dana !i sad se sve ovo desava pa nisam ni isla dru

 • Adi
  16 novembar, 2017, 18:03

  Joooj enanadala sam se da ce mi neko reci da prolazi kroz isto pa da me to malo smiri,sad sam u jos vecem haosu!nisam ja to nista radila ,meni su davno prepisani ovi lekovi koje sam pila i prestala sa njima pre oko mesec dana !i sad se sve ovo desava pa nisam ni isla dru Victory

 • Adi
  16 novembar, 2017, 18:04

  Pocela sam samo ponovo sa uzimamjem istih lekova paroxetin40

 • Ena
  16 novembar, 2017, 20:49

  Adi,nije mi bila namera da Vas prepadam,niti sam lekar,samo govorim iz licnog iskustva u najboljoj nameri da pomognem.Sigurno znate da ne smete na svoju ruku,tj.naglo da prestajete sa koriscenjem antidepresiva i anksiolitika.To moze da dovede do pogorsanja stanja.Sve najbolje!

 • Adi
  16 novembar, 2017, 22:06

  Znam ena hvala puno u svakom slucaju ,ja se sve nadam napisace neko da i on isto dozivljava pa valjda tako da ubedim sebe d je to to i nece se nista desiti,samo je osecaj takav!i onda nazalost niko to ne potvrdi i ja budem skepticna i ne verujem ni u sta i mislim da ipak umirem..uzas

 • Ena
  16 novembar, 2017, 22:40

  Ja sam u predhodnim postovima pisala o citavoj lepezi petogodisnjih osecaja i osecanja koje imam.Od konstantnog umora,preko bolova u telu,nepodnosenja svetlosti,ispranih boja,zamucenosti vida,svraba po telu,crnih misli,hipohondrije,stalnog iscekivanja da ce mi se javiti tahikardije,nestabilnog hoda…Sve te simptome sam imala,neke jos uvek imam,neki se javljaju periodicno,ali se napadi panike javljaju u toku pms-a,koji meni krece vec oko 15-og dana ciklusa,pa ko prezivi-pricace😊

 • Anonimni
  17 novembar, 2017, 0:04

  Adi nisi jedina, kod svih su simptomi nekad bas jako izrazeni, kad mislimo gotovo je, meni je trenutno haos u glavi, ne mogu da se koncentrisem jer mi je u glavi sve mutno, tijelo mi je u grcu, bol u ramenima, vratu, ledjima, a sve je to jer sam u grcu,,, imam propadanja, ali bice bolje ako Bog da.

 • Ana
  17 novembar, 2017, 9:34

  Da li je neko od vas pitao svog dr sta se moze desiti od dugotrajne anksioznosti koje su posledice?

 • Djevuška
  17 novembar, 2017, 10:57

  Dobar i lep dan, devojke! Evo, ugrabila sam da vam se javim, znam da ste mislili da sam mladica djevuska, a ja imam 64. god. i baka sam dvema unukama. Kiss A, to znači da imam mnogo
  životnog iskustva! Laugh
  Draga Adi, ti si mi sada ovde najpreča, pa ću ti dati savet: Paroxetin ( Seroxat) od 40 mg. je prejak za početnu dijagnozu. Neuropsihijatar je trebalo da ti prepise lek od 20.mg., sa sedativom, na primer Xanaxom.Terapija traje najmanje 3 sedmice, pa ako su strahovi i napadi panike i dalje jaki, doza se povećava do maximalnih 40 mg. Ti pila Paroxetin, prestala si, pa opet si na svoju ruku si počela, desile su se jake nus pojave i anksioznost je dobila snagu.Treba da odeš kod neuropsihijatra, možda će ti i lek promeniti, ali za sve važi (za one koji su izabrali lekove, tj.hemiju) da je navikavanje na lek 3 do 4 sedmiice, čak i duži period, (zavisi od organizma) i da tek tada mozete da očekujete poboljšanje simptoma. Adi, kad počnu strahovi i fizička nemoć, sedi, prepusti se tim strahovima, koliko god da misliš da je nemoguće i nateraj sebe da počneš da misliš na sve lepe stvari koje ti se događaju. Zaboravi prošlost, živi samo u današnjem danu i ne vrti jednu istu “ ploču.“ Anksioznost se javlja kao posledica hroničnih stresova i nelečenih trauma. Koliko znam, ( a znam mnogo o ovom poremećaju) Shame niko nije umro od anksioznosti , nije poludeo, ali da je teško – jeste.Sve prolazi, pa i strahovi koji nas opminju da treba da se menjamo, da se telo ne oseća dobro sa lošim i crnim mislima i da nam daje signale da možemo biti bolji. Ovo važi za sve: Uvek budite u pokretu, perite prozore u januaru, šetajte psa i kad je mraz, duge šetnje bistre misli i jačaju telo! Kognitivno bihejvioralna terapija pomaže, samo trebai ići kod psihoterapeuta oko 6 meseci, a svaki tretman košta od 2.700 do 3.500 din! Malo li je?! Big Smile P.S. Ljiljan, ti si veoma posebna cvećka ( mislim na cvet), a obećala si da ćeš da se odmakneš od Interneta, mob.tel.,laptopa, tableta i svih gadžeta, pa te držim za reč.Čim ti bude bolje, javi nam, inače, sačekaću te “ iza ugla!“ Grin I… nisam psihić, ali sam profesor – pedagog! Želim vam da istrajete kao veliki, jer svaka muka dođe i prođe…verujte mi na reč! Ljubi vas vaša drugarica koja je anksioznost i depresiju od 110 % smanjila na jadnih 10. Malo li je?! Wink Samo hrabro u nove radne pobede, ali sa osmehom na licu! Heart Yes

 • Anonimni
  17 novembar, 2017, 11:21

  Draga Djevuska, kako me vi napunite pozitivnom energijom, to je cudo Smile, htjela sam da vas pitam sta mislite za lijek propranolol, Ja sam uzimala terapiju negdje oko 6 mjeseci, i onda sam prestala, naravno sve uz konsultaciju sa psihijatrom,,, e sad ona mi je dala bromazepan i propranolol po potrebi da pijem, Ja po nekad uvece uzmem bromazepan samo ako bas ne mogu da izdrzim, a propranolol nisam ni jednom uzela, a rekla mi je da uzmem 1/4 lijeka, kad recimo osjetim ubrzan rad srca, nemir,,, ali Ja nemam ubrzan rad srca,tako da samo po nekad popijem bromazepan, sta vi mislite o tome? Veliki pozdrav

 • Anonimni
  17 novembar, 2017, 11:26

  Lijek za smirenje uzmem ako bas moram, nekad i ne osjetim poboljsanje od njega, tako da bas rijetko ga popijem

 • Anonimni
  17 novembar, 2017, 13:36

  I Djevuska, danas osjecam jaku napetost u glavi, grc u zelucu, bole me ledja, i ne znam bas kako da se smirim, cini mi se puknucu

 • Ljiljan
  17 novembar, 2017, 15:47

  Draga Djevuška, pokušavam da se odmaknem od, kako kažete, svih gadžeta, nadam se uspehu. Ali taj strah…nekad se smanji, ali nekad – ne daj bože nikom. Kako da se odmaknem od ovog sajta kad ste mi potrebni, svi a posebno Djevuškina uputstva.

 • Ljiljan
  17 novembar, 2017, 16:05

  Shvatila sam, ne bi trebalo da se javljam dok mi ne bude bolje. Sve vas ljubim i grlim.

 • Adi
  17 novembar, 2017, 17:34

  Joooj ljudi ali kod mene bez pauze ovaj osecaj!je li to samo glupi osecaj?sta je ovo?zasto mislim da umirem?imam osecaj da cu se aamo ugasiti,je li to tipi no?

 • Anonimni
  17 novembar, 2017, 20:32

  Kod mene je ovako :u jednom trenutku mi ok, sve dobro, imam volju, proci ce sve,,, vec u sledecem trenutku nalet simptoma, grc, osjecaj da nema dalje, haos u glavi,,, i tako se vrti sve u krug

 • Adi
  17 novembar, 2017, 23:20

  Ima li ko strah da umire?ili samo ja?

 • Ana
  17 novembar, 2017, 23:25

  Anonimni i ja pijem propranolol vec 4 god bez prestanka,svakodnevno po 1/4 me i prija a bromazepam sam zajedno pila upocetku i prestala sam zato sto mi nije prijao. Meni je internista prepisao terapiju jer sam dan pre porodjaja carskim rezom dozivela napad panike koji je bio bas jak . Sutradan kad se sve zavrsilo Hvala Bogu od tog dana pa do dana sanasnjeg ja pijem propranolol ne vidim da mi nesto smeta a i mala je doza rekli su mi da je to blekablokator tako da nesme da se pije po potrebi nego kad krenes onda pijes u isto vreme a kad hoces da prestanes onda postepeno ne naglo,odmah. Ja ga pijem ujutru cim ustanem tako da izbegnem samim tim taj nemir,lupanje srca,strah itd . Preko dana zna da me ponekad uhvati taj nemir ali nekako uspem da se smirim radeci ono sto volim a to je citanje. Mene najvise plasi nocni napad panike koji nije cest ali kad se pojavi zna da bude bas jak ,problem je u tome sto ja spavajuci ne znam sta mi je pa se dodatno prepadnem pa mi se zna oduziti i po 15 minuta. Da li neko od vas ima nocne napade panike?

 • Anonimni
  18 novembar, 2017, 0:03

  Ana meni je psihijatar rekao da uzimam propranolol i bromazepan po potrebi, s Tim sto Ja propranolol ni jednom nisam uzela, nekako gledam da se smirim bez ljekova,ako osjetim potrebu uzecu da vidim kako ce da mi djeluje, znaci tebi pomaze?

 • Anonimni
  18 novembar, 2017, 0:14

  Ana Ja imam nemir, napetost, ali nemam lupanje srca, s Tim da mi se po nekad javi treperenje srca, i tad mi hvali vazduha

 • Anonimni
  18 novembar, 2017, 8:29

  Kako se vi osjecate izjutra, Ja imam svako jutro mucninu neku, koja me probudi, treperenje tijela, nemoc u glavi.

 • Anonimni
  18 novembar, 2017, 13:29

  To imam i ja anonimni.

 • Anonimni
  18 novembar, 2017, 14:39

  Anonimni, to je bas uzasan osjecaj

 • Adi
  18 novembar, 2017, 19:29

  Jey anonimni ja se sad budim sa nekim osecajem explozije kao u vrhuncu panicnog napada!uzas budis se a ne znas zasto se tako osecas!jel ti se desavalo to?

 • Anonimni
  18 novembar, 2017, 19:48

  Da, otvorim oci, i odma ali odma krece mucnina i neki osjecaji, uh grozni su bas grozni

 • Ena
  18 novembar, 2017, 23:26

  Ana,ja sam imala upravo te nocne napade panike,prouzrokovane tahikardijom.Skoro sam svaki put zvala Hitnu i oni mi samo kazu da pogrickam lek(pijem betablokator i bromazepam) i pojasne mi kako da disem.Jeziv je osecaj!Dugo sam posle toga,pa i dan danas sa velikom strepnjom isla na spavanja,znajuci da bas ona moze da bude triger za panicni napad.Meni jako pomaze plitak udah i sto duzi izdah,nikako mi ne odgovaraju duboki udasi sa zadrzavanjem vazduha isl.
  Kao sto napisah mnogo puta pre,meni je tahikardija izrazenija u pms-u.
  Pozdravljam vas,dragi ljudi!❤

 • Adi
  19 novembar, 2017, 15:51

  Anonomni kako si?hek a je li kod tebe oaecaj konstantan?je li moguce da ne popusta uopste?kod mene non stop,nema min mira

 • Anonimni
  19 novembar, 2017, 16:01

  Adi nisam bas dobro, danas mi je bilo lose toliko da sam mislila da cu pasti u nesvijest, mozda i promjena vremena utice, ovo je uzas

 • Adi
  19 novembar, 2017, 16:16

  Uspes lo da se smoris ili te drzi non stop?ja sam cela utrnula konstantno!i samo nailaze talasi na svakih par minita?

 • Adi
  19 novembar, 2017, 16:19

  Ja sam pocela da sumnjam u ovo!je li mohuce da se desava to non stop?da drma tako jako stalno iz min u min

 • Anonimni
  19 novembar, 2017, 19:37

  A kako kad, nekad malo popusti, ali non stop osjecam da mi nesto struji tijelom, tezina neka u zelucu, ne znam vise ni sama, samo znam da nijesam dobro.

 • Adi
  20 novembar, 2017, 0:40

  Hej mico,slusaj me dobro ja sam bila u paklu da sam nic provela u bolnici!danas sam resila da nemam sta da izgubim ako probam,rekla sam sebi ok!simptomi su tu kao i simptom gripe,ne pridaj im znacaj!tu su  nrka ih proci ce!i od tog trenutka nema niceg,veruj,niceg!ne mogu reci da ih vose nece biti ali s obzirom da je celo popodne bilo super,to je vec montevwrest!ja sam imala non stop ali non stop !drmalo me iz minute u minut!dakle objasni sebi da su ti simptomi od naseg straha,adrenalina itd!probaj mico!radi .,samo probaj da shvatis citav proces od anksioznosti do napada panike i straha od straha
  Veruj da mislim da nikome gore nije bilo nego meni zadnjih 8dana
  Pisis,pricak i citaj samo metode kako se to prevazilazi!
  Ja naravno jos uvek imam strah da se sutra ne desi isto ali sad koristim priliku da se konventrisem na neato drugo dok je to moguce!

 • Anonimni
  20 novembar, 2017, 9:30

  Adi pa to je divna vijest,,, mene ovo uopste ne sputava, Ja obavljam sve sto imam, sto se toga tice,,,

  Adi pa to su divne vijesti,,, mene ovo ne sputava, Ja obavljam sve sto imam, sto se toga tice,,, e sad jutra su mi malo bzv. Budim se sa simptomima,,, Sta su ti rekli doktori Adi?

 • Adi
  20 novembar, 2017, 14:27

  Evo i ja se probudila opet sa istim😩😩😩😩

 • Anka
  20 novembar, 2017, 20:03

  Adi sve je to moguce. Naidje i meni period kad me po cjeli dan drzi to.

 • Anonimni
  20 novembar, 2017, 20:19

  Ja kad stojim u mjestu imam osjecaj da se ljuljam, da propadam, tonem,,, to me skroz iscrpi

 • Anka
  21 novembar, 2017, 1:00

  Anonimni ja sam mislila da se to samo meni desava. Isti osjecaj imam a uz to se javi nekad i klecanje nogu.

Obavesti me o novim komentarima na e-mail (moraš da upišeš svoju e-mail adresu). Prijava bez pisanja komentara.

Klikni na smajli koji želiš da koristiš:
(bez previše smajlića po poruci)

SmileBig SmileGrinLaughFrownWinkKissRazzAngelAngryReally AngryConfusedThinkingCoolEvil GrinReally PissedCryWiltShameCuteKissingShockTrembleFoot in MouthIDKQuestionSweatGo AwayHug RightClapDanceVictoryYawnFemale FighterSoldierStarvingHeartYesNoBeerCoffeeRoseJump