*
Dobrodošli, Gost. Molim vas prijavite se ili se registrujte.
Da niste izgubili svoj aktivacioni e-mail?
24.09.2019. 10:38


Prijavite se korisničkim imenom, lozinkom i dužinom sesije


  Prikaži poruke
Stranice: [1] 2 3 4 5 ... 101
1  Kultura i Nauka / Religija i Mitologija / Odg: SVIH ŽALOSNIH RADOST - ČUDOTVORNE IKONE PRESVETE BOGORODICE poslato: 19.08.2011. 11:24
Na poslednjoj stranici druge knjižice piše:

U ovoj knjižici su prikazane neke od brojnih čudotvornih ikona Presvete Bogorodice preko kojih je Majka Božija iskazala svoju naročitu ljubav i brigu za čovečanstvo, izlivajući isveljenja, utehu i brzu pomoć svima (pa i onima sa najtežim, smrtnim gresima) koji su u dubokom pokajanju i iskrenom verom zavapili pred Njenom ikonom.


                 Prečista i Predivna Majko Božija,
      pomozi i blagoslovi da ova knjižica bude na utehu nama žalosnima,
      na ohrabrenje i osnaženje uplašenima, na isceljenje bolnima,
      i na spasenje svima koji se uzdamo i neizmernu ljubav Tvoju. Amin


2  Kultura i Nauka / Religija i Mitologija / Odg: SVIH ŽALOSNIH RADOST - ČUDOTVORNE IKONE PRESVETE BOGORODICE poslato: 19.08.2011. 11:15
                                                                 Čudotvorna ikona Majke Božije

                        Domostrojiteljka (Ikonomisa)Našom usrdnom molitvom pred ovom ikonom Majka Božija nam pomaže u duhovnom i materijalnom uređenju porodičnog doma (ili monaške obitelji)

O Prečasna Vladičice naša Bogorodice, Svečasna Mati Igumanijo svih pravoslavnih monaških obitelji na Svetoj Gori Atomskoj i po čitavoj vaseljeni! Primi naša smerna moljenja i prinesi ih Svedržitelju Bogu našem, da blagodaću Svojom spasi duše naše. Milosrdnim okom Tvojim pogledaj na nas i Ti ispuni u Gospodu spasenje naše. jer bez milosti Spasitelja našega i bez svetog zastupništva Tvoga, nema spasenja nama grešnima jer su životi naši sujetom svetskom ukaljani a bliži se vreme žetve Hristove i dan Strašnog Suda dolazi. Mi grešni zbog lenosti u bezdan greha propadamo i životima svojim usred velike bure i nepogode plovimo i nemamo gde glavu skloniti. O najslađa Majko naša Igumanijo! Saberi u jedno nas, rasejano stado Hristovo i spasi sve pravoslavne hrišćane, rajskog života udostoji nas sa Angelima i Svima Svetima u Carstvu Hrista Boga našega, Kome priliči čast i slava, sa Bespočetnim Očem i Presvetim Blagim i Životvornim Duhom, u vekove vekova. Amin.
3  Kultura i Nauka / Religija i Mitologija / Odg: SVIH ŽALOSNIH RADOST - ČUDOTVORNE IKONE PRESVETE BOGORODICE poslato: 19.08.2011. 11:11
                                                                 Čudotvorna ikona Majke Božije

                             Nepobediva Pobeda (Čenstohovskaja)Našom usrdnom molitvom pred ovom ikonom Majka Božija pomaže u svakoj životnoj nevolji, naročito za zaštitu Crkve Pravoslavne od jeresi i raskola...

O, Svemilostiva Vladičice Bogorodice, od  svih naraštaja izabrana i od svih naraštaja nebo-zemnih blaženom zvana! Pogledaj milostivo na ljude koji stoje pred presvetom ikonom Tvojom i koji se usrdno mole Tebi i učini posredništvom Tvojim kod Sina Tvoga i Boga našega da niko ne ode od ovog mesta nadanja svoga slab i posramljen, već da svako primi od Tebe po blagom traženju srca svoga, po nuždi i potrebi svojoj, za zdravlje tela i spasenje  duše. Moli, Vladičice Milosrdna, Svenebeskog Boga da Crkvu Svoju Svetu uvek sačuva, da Višnjim Blagoslovom Svojim arhijereje naše pravoslavne ukrepi i mirom ogradi, i d aih Svojoj Svetoj crkvi daruje zdrave, časne, dugovečne, i ispravno vladajuće, da im daruje reč istine Svoje i da ih sa svima pravoslavnim hristijanima od vidivih i nevidivih sila protivnih milostivo izbavi i u Pravoslavlju i u veri čistoj do kraja vekova neodstupno i neizmenjeno sačuva. Pogledaj, blagosrđem Sveopevana, milošću zastupništva Tvoga na sveruske i srbske zemlje, na carstvene gradove naše, na ovaj grad i sveti hram, i bogatu milost izlij na njih, jer si Ti svesilna Zastupnica i Pomoćnica svih nas. Prikloni se molitvama svih slugu Tvojih koji pritiču svetoj ikoni Tvojoj i usliši uzdahe i vapaje  slugu Tvojih koji Ti se mole: čedoljubiva Vladičice, inoplemene i inoverne spasi, oslabljene i srcem rasejane na put istine upravi, od vere blagočestive otpale obrati i opet sjedini Svetoj Pravoslavnoj i Sabornoj Crkvi. Obitelji naše sačuvaj i ogradi, bratoljublje i smirenoumlje u mlade utvrdi, stare osnaži, pritešnjene nevoljama sačuvaj i uteši, decu vaspitaj, bolne isceli, zarobljene tamnica razreši, i sve ih ogradi od svakoga zla blagodaću Tvojom i uteši posetom milostivom Tvojom sve koji nam dobro čine. Daruj Blažena, zemlji plodnost, blagu klimu i sve što je na korist našu i darove blagoutvđene i potrebne podaj nam svemoćnim zastupništvom Tvojim pred Svesvetom i Životvornom Trojicom, zajedno sa izabranicima Svetih Ćirilom i Metodijem.  Upokojene očeve i matere naše, braću i sestre i sve usnule koji su se od drevnih vremena priklanjali ikoni Tvojoj upokoji u naselja sveta i svetla, u mestu pokoja gde nema tuge i uzdisanja. A kada iz ovoga  sveta u večni život  i  nama čas odlaska dođe, zastupaj nas Preblagoslovena Djevo, i daruj nam kraj života hrišćanski, bez bolesti, nepostidan, miran i udostoji nas da pričasnici Svetih Tajni budemo i d au budućem veku zajedno sa Svima Svetima beskonačno blaženi život zadobijemo, u Carstvu vozljubljenoga Sina Tvoga, Gospoda Našega Isusa Hrista, kome priliči svaka slava, čast i poklonjenje u vekove vekova. Amin.
4  Kultura i Nauka / Religija i Mitologija / Odg: SVIH ŽALOSNIH RADOST - ČUDOTVORNE IKONE PRESVETE BOGORODICE poslato: 17.08.2011. 09:05
                                                                 Čudotvorna ikona Majke Božije
                       

                              Živonosni IstočnikNašom usrdnom molitvom pred ovom ikonom Majka Božija pomaže u svakoj nevolji i opasnosti...

O Presveta Vladičice naša Bogorodice! Od angela i arhangela viša, od  svakoga stvorenja časnija: poniženih pomoćnice, nado beznadežnih, ubogih zastupnice, uteho žalosnih, gladnih hraniteljko, nagih odjejanje, bolesnih isceljenje, i svih hrišćana pomoći i Pokrove. O, Svemilostiva Djevo Bogorodice Vladičice! Milošću Tvojom spasi i pomiluj pravoslavni narod naš, velikoga Gospodina i Oca našega Svjatjejšeg Patrijarha (ime), preosvećene mitropolite, arhiepiskope i episkope, i sav sveštenički i monaški čin, vladare i vojnike i sve pravoslavne hrišćane zaštiti pod Pokrovom Časnim Tvojim. Umoli, Vladičice, iz Tebe neporočno ovaploćenoga Hrista Boga našega, da nas sačuva sa visine  silom Svojom od vidivih i nevidivih neprijatelja naših. O, Svemilostiva Vladičice Bogorodice! Izbavi nas iz grehovnih dubina, od gladi i pogibije, od potresa i potopa, od mača i ognja, od najezde tuđinaca, od međusobnih sukoba, od smrti iznenadne, od napasti vražje, od vetrova ubitačnih, od rana smrtonosnih i svakog zla. Podaj, Vladičice, mir i zdravlje slugama Tvojim svim pravoslavnim hrišćanima, prosveti im razum i oči srca ka spasenju, i nas grešne  sluge Tvoje udostoji Carstva Sina Tvoga, Hrista Boga Našega, jer je moć Njegova blagoslovena i preproslavljena sa Bespočetnim Ocem Njegovim, i sa Presvetim i Blagim i Životvornim Duhom Njegovim, sada i uvek u vekove vekova. Amin.
5  Kultura i Nauka / Religija i Mitologija / Odg: SVIH ŽALOSNIH RADOST - ČUDOTVORNE IKONE PRESVETE BOGORODICE poslato: 09.08.2011. 08:44
                                                                 Čudotvorna ikona Majke Božije

                                           Peščanska


Našom usrdnom molitvom pred ovom ikonom Majka Božija pomaže u svakoj nevolji i opasnosti, u svim duhovnim i telesnim nemoćima...

O, premilostiva i Premilosrdna Majko Božija, Pokroviteljko grada Izjuma i zemlje Rusije, i za čitav svet Molitvenice, primi kolenopreklonjenje uma i srca našeg i čuj molitve koje Ti u umiljenju duša svojih prinosimo. Budi nam milostiva, o, Sveopevana Mati, primi molitve koje Ti sada prinosimo, kao što si uvek primala molitve pune ljubavi, uznesene u hramu pred ikonom Tvojom. Pomozi nam da pobedimo prelesti i sablazni ovoga sveta, ne dopusti da otpadnemo od večnog nebeskog blaženstva. Ti si naša jedina radost u ovom privremenom životu. Ti si naša jedina nada za život večni. Verujemo da ćeš nas Ti Svojom Bogomajčinskom ljubavlju i snishođenjem udostojiti da sa Tobom obitavamo u željenom Carstvu Sina Tvoga. Tebi se molimo, ne odstupaj od nas, Sveblaga, štiti nas od zamki nečastivoga, ne dopusti nam da poginemo zbog grehova naših, ne liši nas milosrđa Božijeg; odagnaj od nas svaku lenjost za molitvu i posećivanje hrama Božijeg, izbavi nas od malodušnosti, uninija, neprijateljstva, gneva, podozrenja, zavisti, klevete, mržnje i gordosti demonske. Urazumi one koji gaze zapovesti Crkve Hristove.
Porodicama našim daruj mir i ljubav večnu, da bi u slozi živeli roditelji i deca. Da u našoj zemlji živi pravda Božija i da se u našem narodu sačuvaju svetotačka pravila. Uznesi, o Sveblaga, pred Boga našeg usrdne molitve za mir celoga  sveta, da ne pogine  rod ljudski u plamenu sveopšteg pustošenja, da poznaju ljudi Oca svoga Nebeskoga i Tebe, Prečistu Majku Božiju, Zastupnicu roda hrišćanskoga. Privedi sve ljude istinskom pokajanju i ispravljanju ogrehovskog života, da nam Strašnog Suda Božijeg za nas ne bude bez odgovora, već da nas sa Tobom večne radosti nebeske udostoji Gospod naš, Kome pripada svaka slava, čast i poklonjenje, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
6  ZABAVA / Pričaonica / Odg: Poslednje slovo (A ni slucajno) poslato: 04.08.2011. 12:12
NovosT  Kafa
7  Kultura i Nauka / Religija i Mitologija / Odg: SVIH ŽALOSNIH RADOST - ČUDOTVORNE IKONE PRESVETE BOGORODICE poslato: 04.08.2011. 11:49
                                                                 Čudotvorna ikona Majke Božije

                                Ja sam sa vamaNašom usrdnom molitvom pred ovom ikonom Majka Božija nam neposredno pomaže u svakoj životnoj nevolji i opasnosti...

O Sveblaga Zaštitnice roda hrišćanskoga, Majko Hrista Boga našega Koji drži sve desnicom Svojom! Izlij milost i dobrotu Njegovu na nas, da od neprijatelja vidivih i nevidivih neustrašeni budemo, kao što si onima koji se u Tebe uzdaju obećala: „Ja sam sa vama i niko protiv vas ne može“. Svetu Pravoslavnu Crkvu i obitelj našu od jeresi i raskola sačuvaj i temelj pokajanja rodu našem postavi. Svete zenlje pravoslavne na pravoverni put, od Boga im darovani, povrati, molitve naše tamjanom ispuni da kao poljski ljiljan procvetaju, da u čistoti i pobožnosti poživimo, da Tobom budemo uvek sačuvani od napasti antihrista, od najezde tuđinaca, od sukoba međusobnih, od ognja i zemljotresa, od gladi i pomora, od smrti nenadane, od porodičnih razdora. Sve nas ukrepi i spasi, Prečista, u Tebe se uzdamo po rečima  Tvojim:“Ja sam sa vama i niko protiv vas ne može“. Presvetla Vladičice Bogorodice, moli za nas Gospoda Boga našega, Koji miluje i spašava, bez zaštite Svoje da nas ne ostavi i u Carstvo Svoje da nas primi, jer je i On kazao vernicima Svojim: Ja sam sa vama i niko protiv vas ne može. Njemu priliči svaka slava, čast, poklonjenje, sila i veličanje Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek u vekove vekova. Amin.
8  Kultura i Nauka / Religija i Mitologija / Odg: SVIH ŽALOSNIH RADOST - ČUDOTVORNE IKONE PRESVETE BOGORODICE poslato: 31.05.2011. 09:37
                                             Čudotvorna ikona Majke Božije

                   Tri RadostiNašom usrdnom molitvom pred ovom ikonom Majka Božija pomaže u svakoj životnoj nevolji i opasnosti,
naročito za vaspitanje dece, za supružničku ljubav i jednomislije...


O, presveta Djevo, Sveblaga Majko Sveblagoga Sina, Pokroviteljko carskoga grada i hrama svetoga, verna Zastupnice i Zaštitnice svih grešnih, žalosnih, nevoljnih i bolesnih! Ne prezri moljenje nas nedostojnih slugu Svojih i umoli Sina Tvoga i Boga našega da svakome, ko se sa verom i umiljenjem poklanja pred svetom ikonom Tvojom, potrebno daruje: žalosnima utehu, nesrećnima milosrđe, teškim patnjama napaćenima iznenadno isceljenje i ukrepljenje. O, Presveta, smiluj se na sve one koji poštuju svečasno ime Tvoje i svima pokaži Svemoćni Pokrov Tvoj: budi saučesnica u svakom delu Bogougodnom, a svako zlo delo uništi, i svima koji su u dilemi, nemoći i opasnosti urazumljenje nebesko pošalji. Decu vaspitaj, mlade ocelomudri i otvori im razum da svako korisno učenje prime. Od vidivih i nevidivih neprijatelja spasi i sačuvaj supružnike u ljubavi i sve raspre među srodnicima mirom i ljubavlju nadjačaj. Daj nam ljubav obostranu, blagočestivost, zdravlje i dug život. Upokojene u veri i pokajanju učini pričasnicima života sa svim Svetima i Angelima, da bi Te svi na nebu i na  zemlji videli kao moćnu i nepostidnu Zastupnicu roda hrišćanskoga i da proslave Tebe i Sina Tvoga, sa Bespočetnim Ocem i jednosušnim Duhom Njegovim, sada i uvek u vekove vekova. Amin.
9  Kultura i Nauka / Religija i Mitologija / Odg: SVIH ŽALOSNIH RADOST - ČUDOTVORNE IKONE PRESVETE BOGORODICE poslato: 15.03.2011. 10:43
                                                                 Čudotvorna ikona Majke Božije

                          Bogoljubovska


Našom usrdnom molitvom pred ovom ikonom Majka Božija pomaže u svakoj neprilici i umnožava našu ljubav ka Bogu i bližnjima...


O, Presveta Vladičice Bogorodice, Mati Bogoljubiva, nado spasenja našega! Milostivo pogledaj one koji sa verom i ljubavlju prilaze i klanjaju se prečistom liku Tvome: primi pohvalno pojanje naše i uputi tople molitve Gospodu za nas grešne, da nas pomiluje i spase, prezrevši sva sagrešenja naša. O, Vladičice Predivna, ukaži nam čudesnu milost Svoju, od žalosti nas svake izbavi, na put blagočestija i dobrodetelji upravi, od iskušenja nevolje i bolesti spasi, od svake svađe i kletve očisti, od munje gromovne, od ognja plamenog, od straha, gladi, potopa i rane smrtonosne sačuvaj i podaj nam pomoć Svoju molostivu na morskim i zemnim putevima, da ne poginemo strašno. O, Svemilostiva Bogoljubiva Majko, sa velikim uzdanjem molitve smerne Tebi uznosimo! Ne odbaci suze i uzdahe naše, ne zaboravi nas u sve dane života našega i svagda sa nama budi i zaštitom Svojom Svetom i posredništvom pred Gospodom, podaj nam radost, utehu, pomoć i zaštitu, da večno slavimo i veličamo Preblagosloveno Ime Tvoje. Amin.
10  Kultura i Nauka / Religija i Mitologija / Odg: SVIH ŽALOSNIH RADOST - ČUDOTVORNE IKONE PRESVETE BOGORODICE poslato: 15.03.2011. 09:34
                                                                 Čudotvorna ikona Majke Božije


                                             Tihvinska


Našom usrdnom molitvom pred ovom ikonom Majka Božija pomaže u svakoj nevolji i opasnosti, naročito za vaspitanje i zdravlje dece...


O, Presveta Djevo, Mati Gospoda viših sila, Carice neba i zemlje, grada i države naše Svemoćna Zastupnice, primi od nas, nedostojnih slugu Tvojih, blagodarno i pohvalno pojanje ovo i molitve naše uznesi ka Prestolu Sina Tvoga i Boga našega, da milostiv bude prema nepravdama našim. Pribavi blagost Tvoju onima koji poštuju svečano ime Tvoje i koji se klanjaju sa verom i ljubavlju čudotvornoj ikoni Tvojoj. Iako nismo dostojni da od Njega pomilovani budemo, ipak Ga umilostivi prema nama, jer je Tebi sve moguće od Njega tražiti. Toga radi, kao nepokolebivoj i brzoj Zaštitnici našoj Tebi pribegavamo: usliši nas koji se Tebi molimo, oseni nas svemoćnim Pokrovom Tvojim, od Sina Tvoga i Boga izmoli revnost pastirima našim i nad dušama bdenje, gradskim upravnicima mudrost i snagu, sudijama nepristrasnost i pravdu, nastavnicima razum i smirenoumlje, supružnicima ljubav i saglasje, deci poslušnost, povređenima strpljenje, onima koji vređaju - strah Božji, tužnima dobrodušnost, radosnima uzdržanje, a svima nama duh razumnosti i pobožnosti, duh milosrđa i krotkosti, čistote i pravde. Vladičice Presveta, sažali se na nemoćne ljude svoje: rasejane saberi, zabludele na pravi put upravi, stare podrži, mlade ucelomudri, decu vaspitaj, i na sve nas pogledaj pogledom milostivog zastupništva Tvoga, iz dubine grehovne uzdigni nas i ka spasenju prosveti usrdne oči naše. Milostiva nam budi i kako za vreme privremenog zemaljskog prebivanja, tako i na Strašnom Sudu Sina Tvoga. Jer Ti si Vladičice slava nebeskih i uzdanje zemnih, i pred Bogom Nada i Zastupnica svih koji Ti sa verom pritiču, Tebi se molimo i Tebi Svemogućoj Pomoćnici sami sebe i jedan drugog i sav život svoj predajemo, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Stranice: [1] 2 3 4 5 ... 101
© Srecica.com